Mohamed Toumba, en av de nya ledarna i Niger. Här leder han en demonstration i huvudstaden Niamey 6 augusti. (Bild: CNN)


Höga korrumperade officerare som vill åt statskassan, leva gott, strunta i folkets väl och ve? Efter latinamerikansk modell. Är det vad den nya nigerska militärjuntan eftersträvar? Den 26 juli störtade de Nigers president Mohamed Barzoum.

Eller tvärtom? Nationalistiska officerare som anser att utländska intressen plundrar landets naturtillgångar, som anser att landets utveckling står stilla och vill utveckla ekonomin, starta skolor, bygga vägar?

För svenska medier är saken enkel. ”Demokratin” har ju störtats. Och västerlandet diskuterar åtgärder. Militärjuntan måste avgå, annars…! För Gustav Ripås, SVT:s Afrikakorrespondent är det ganska enkelt. Niger var ju en ”demokrati”!

Var det en demokrati som störtades? Om man påstår det måste man också veta – fanns det politiska fångar? Hur många hade flytt landet? Fanns det en fri press under valkampanjen? Fick alla som ställde upp i valet komma till tals?

Om det inte fanns några politiska rättigheter, då kanske det var en ”demokratisk kupp”. Juntan anser att landet plundrats på sina naturtillgångar, främst uran, guld, järnmalm och fosfat, tillgångar som inte kommit befolkningen till del. Analfabetismen är skyhög, liksom arbetslösheten. Niger är ett av de länder som fått största bidragen från Världsbanken. Men inte mycket har blivit bättre. Detta kanske militärjuntan vill ändra på. Så länge vi inte har alla korten på bordet kanske det vore idé att vänta med att påstå att demokratin har störtats. Den tidigare ”demokratiska regimen” Bazoum, gravt korruptionsmisstänkt, vann valet 2021. Men alla val är inte demokratiska.

Barzoum vädjar nu till USA att ingripa. Värt att notera är att USA sällan accepterar demokratiska val. Sådana accepterar landet bara när man är säker på att alla partier och kandidater accepterar fri affärsverksamhet, utländska investeringar, att landet ifråga håller ryska och kinesiska intressen stången etc. Det är förklaringen till att USA, och även Frankrike, har soldater stationerade i Niger. Vidare värt att notera är att USA nyligen upprättat ännu en militärbas i Niger och har nu två. Den nya basen är en drönarbas, som ska jaga jihadister.

Strax efter kuppen sände Biden sin vice utrikesminister Victoria Nuland till Niger. Nuland är (ö)känd för sina insatser i Ukraina under Majdan 2014. Där var hon bland annat med om att tillsätta ny premiärminister. Och störta Ukrainas demokratiskt valde president Janukovitch. En intrigör med andra ord. Vi får se vad hon lyckas åstadkomma.

Men vad juntan står för, det får vi se. Och uttalar den att man vill föra en progressiv politik som gör allvar av att avskaffa den utbredda fattigdomen, lära folk läsa och skriva, ger folk del av landets naturtillgångar, då har Niger gjort demokratiska framsteg. Inte tvärtom.

Föregående artikelMänsklig kontroll över AI-utvecklingen?
Nästa artikelIllusorisk sanning om den ”oprovocerade” invasionen
Peo Österholm
Peo Österholm är jorunalist och författare och aktiv i FiB/Kulturfront.

34 KOMMENTARER

 1. Vare mig fjärran att leka expert på Niger, det är nog få som är det för detta sällan uppmärksammade land som plötsligt hamnade i focus.

  Men jag läser ut i vart fall att den nu avsatte president Bazoum efterträdde en vald president vilket i sig var unikt i Niger. Och Barzoum valdes med 39 procent i första valomgången och 55 procent i den andra avgörande. Siffror som gör att man kan anta att det fanns, och finns, en betydande opposition. Är det den som sitter på läktarna och hurrar? Helt riggade val brukar inte ha sådana siffror utan vanligen väljs man med 97-98 procent.

 2. Frågorna som Peo Österholm ställer om Niger kan besvaras nekande även om man ställer dem om Ryska federationen: ”fanns det politiska fångar? Hur många hade flytt landet? Fanns det en fri press under valkampanjen? Fick alla som ställde upp i valet komma till tals?” Ryska federationens ledarskikt är ”gravt korruptionsmisstänkt”. Intressena som ”plundrar landets naturtillgångar” för egen vinning är visserligen mestadels inhemska i Ryssland, det är en skillnad. Men i stort sett är väl Peo Österholms artikel ett recept för hur ”nationalistiska officerare” genast borde störta Rysslands ledning i en ”demokratisk kupp”?

  Fast meningen med artikeln är nog snarare att ifrågasätta valresultat som går emot författarens egna politiska uppfattning. Så en bättre extrapolering av artikelns resonemang vore att man i fallet Sverige kunde sätta ironiska citationstecken runt orden ”demokratiska regimen”, som PÖ gör om Nigers störtade ledning. Skribenterna i lindelof.nu har ju bevisat att Sverige inte är en fungerande demokrati. Det är inte Sveriges medborgare och deras valda företrädare som lägger fast Sveriges kurs; det är en liten klick som med hjälp av odemokratisk massmediakontroll styr Sverige som vasallstat i Förenta staternas imperium, enligt den bevisföring som framlagts i lindelof.nu. ”Alla val är inte demokratiska”, som PÖ påpekar. Tyvärr råder brist på ”nationalistiska officerare” i Sverige. Med ”nationalistiska officerare” avser PÖ troligen officerare som kan antagas vilja infoga sitt land i det östliga stormaktsblockets ekonomisk-politiska allianssystem, snarare än det västliga.

  Analysen i artikeln är bolsjevikisk, liksom det mesta som publiceras i lindelof.nu: kapitalismen och imperialismen (= Förenta staternas allianssystem) är världens stora (enda?) problem, och rösträknande i borgerlig demokratisk ordning är ett bedrägeri.

 3. Jag skrev slarvfelet att de fyra ”frågorna som Peo Österholm ställer om Niger kan besvaras nekande även om man ställer dem om Ryska federationen”. Jag menade att ”frågorna kan ställas” – det är bara de två sista som skulle besvaras nekande, om man överförde PÖ:s frågor till Ryssland.

 4. Demokrati är inte något entydigt begrepp. Peo Ö resonerar utifrån denna insikt och ställer de helt nödvändiga frågorna för att kunna fortsätta ett öppet resonerande kring vad som händer i världen och varför. Det utmärkande för den svenska regimtelevidionen, även när den sänds i radio är upprepade uttryck (av typen ”fullsklaig invasion”) för att banka in sådant i allas våra medvetanden. Det är definitivt ingen demokratisk sysselsättning.

  Mot detta invänder Jan Arvid G med en massa (o)fritt tyckande om oss som ligger i huvudfåran av debatterna här på lindelof.nu. Det är, till skillnad från Peo Ö:s inlägg, ett debattförstörande angrepp, som vi kan bortse ifrån. Det är tråkigt, eftersom Jan Arvid G i flera andra diskussioner ofta förmår ställa frågor som vidgar perspektivet och får oss att tänka efter. Ett demokratiskt handlande som jag själv önskar att han ville återgå till.

 5. Vad är skillnaden mellan demokrati och diktatur? Om man skulle utgå ifrån vad som utspelas världen över i det politiska klimatet som råder i detta nu – så skulle en kastad tärning på gott och ont i praktiken kunna ersätta folkvalda eller inte folkvalda makthavare, och resultatet möjligen inte spela någon roll – eller göra någon skillnad vad gäller ett rättvist styre i överhuvudtaget – även om kanske slumpen får avgöra!?

 6. Jan Arvid G!
  Du skriver 2023-08-12 På 8:17: ”Analysen i artikeln är bolsjevikisk, liksom det mesta som publiceras i lindelof.nu”.

  Vare sig detta är sant eller falskt är det ett sällsynt uselt sätt att argumentera. Etiketter lär inte övertyga någon. Eventuella bolsjeviker lär fnissa i busken.

  Din metod är milt sagt undermålig. Med utgångspunkt från Niger försöker du dig på ett resonemang om demokrati i Ryssland och Sverige. Platt fall. Jag håller givetvis med dig om att övertygade bolsjeviker saknar demokratisk trovärdighet. Därför borde du med faktiska citat visa vad dessa bolsjeviker anser om demokrati och därefter avfärdat deras ståndpunkter.

  Sedan kan jag tycka att din kommentar borde ha handlat om utvecklingen i Niger.

 7. Kamrater!
  Resonera inte med Jan Arvid G om detta innan han formulerat sig på ett icke-antagonistiskt vis! Jag håller i och för sig med Arne N, men vi bör i första hand kräva klarhet och eftertanke. Det har Jan Arvid G visat i tidigare meningsutbyten att han kan ha!

 8. Dennis Z och Arne N!
  Mina kommentarer är ofta tillspetsade. Jag har ett mål med det. Jag vill påvisa, hur majoriteten på lindelof.nu för selektiva resonemang.

  Ett selektivt resonemang är, att majoriteten av skribenterna bara vill nyansera och problematisera frågan om demokrati, när en sådan problematisering opinionsbildningsmässigt gynnar det östliga stormaktsblocket, som i fallet Niger.

  Jag skulle kunna problematisera i västlig riktning, så här: ”Viktor Janukovitj var vald till Ukrainas president, och sade att han inte hade avgått, men kanske att det var försvarligt, att medborgare och parlamentariker avlägsnade honom från presidentposten, fast det kanske inte var formellt korrekt.” Vill någon diskutera det?

  Ett annat exempel på problematisering är frågan jag ställde tidigare i år: ”Är medborgarna i Ryska federationen fria att kandidera i val till parlamentet och presidentposten?” Ni skulle ha kunnat svara så här: ”Nej, men man måste se nyanser, och medge att ’demokrati och mänskliga rättigheter’ har blivit ett vapen som Förenta staternas imperialism använder mot östmakterna och Globala Syd.” Men jag fick inget svar.

  Dennis Z har rätt i detta: ”Demokrati är inte något entydigt begrepp. Peo Ö resonerar utifrån denna insikt och ställer de helt nödvändiga frågorna för att kunna fortsätta ett öppet resonerande kring vad som händer i världen och varför.” Jo, men då skall man föra ett ”öppet resonerande” som är ”öppet”, inte enögt.

  Dessutom finns en entydighet i begreppet ”borgerlig, formell demokrati”. Man kan påvisa, att medborgare och partier i Sverige och Förenta staterna, till exempel, utan hinder kan kandidera i val. Att pengar styr valkampanjer, och toppstyrda, stora partier dominerar, är en annan sak, likaså är det en annan sak, om man misstänker att den formella borgerliga demokratin skulle rämna, om motsättningarna i ett land skärptes.

  Arne N kritiserar att jag skriver om ”bolsjevism”. Jag tycker att majoriteten på lindelof.nu företräder en ”nybolsjevism”, där formell demokrati (som mestadels finns i väst) på sin höjd kunde vara ett medel på vägen mot ett framtida bättre världstillstånd. I avsaknad av riktiga, heroiska bolsjeviker att alliera sig med, som Vladimir Lenin och Josef Stalin, får nybolsjevikerna nöja sig med att stödja vilken brottsling som helst – till exempel Vladimir Putin – som kan anses vara i strid mot HEGEMONENS IMPERIUM.

 9. Kamrater!
  Resonera inte med Jan Arvid om detta innan han formulerat sig på ett icke-antagonistiskt vis! Jag håller i och för sig med Arne N men vi bör i första hand kräva klarhet och eftertanke. Det har Jan Arvid visat i tidigare meningsutbyten att han kan ha!

 10. Jan Arvid G!
  Felet med ditt resonemang är att du utgår från staternas inre förhållanden när du kritiserar de yttre betingelserna. På det viset blir de samband du tycker dig se falska. Ungefär som päron och äpplen, vilka endast kan bytas mot varandra i underrättelseagenternas egna världar.

  Hegemonens lögner är nu så uppenbara att proselyterna inte längre kan se sanningar, vilka avslöjas då och då, som verklighet. Och därför blir som bortblåsta i mediernas värld. Typiskt är det raka och tydliga erkännandet att USA ligger bakom sprängningarna av gasrören till Northstream I och II.

  Du talar om det av dig själv konstruerade begreppet ”bolsjevism”. Nåväl vad är det egentligen för fenomen? Hur skiljer det sig från motsatsen, ”mensjevism”? På vad sätt klarnar de olika faktaförhållandena med hjälp av det begreppet?

 11. Jan Arvid G!
  Du underskattar pengars betydelse för att bli vald till president i Förenta Staterna. På 1800-talet lockade man svenska emigranter med sin förträffliga demokrati där vem som helst kunde bli president. Hur demokratiskt är det när 50 procent inte röstar, det betyder att valda presidenter har ca: 25 procent av medborgarna med sig.

  Jag rekommenderar Mark Twains kortroman ”En amerikansk valkampanj” som jag lånade ut till den numera döde f d kultur-och skolministern Bengt Göransson när han var gästprofessor i Göteborg och jag arbetade på bibliotek.

  En annan uppgift som belyser vad Demokratin USA har åstadkommit mellan 1776–2022. Dom har varit i krig i 225 år av 243. USA är det enda landet som har skickat en
  atombomb mot civila mål. Japan i Augusti 1945.

  Dom har inte haft främmande trupper på sitt territorium sedan i början av 1800-talet. Detta bör ställas emot hur västvärlden har försökt knäcka Sovjet/Ryssland.

  Man behöver inte vara bolsjevik för att inse skillnaden mellan USA och Putins Ryssland. Det är USA som är hotet mot världsfreden.

  Min prognos utifrån den information jag läst-och hört är att USA/Nato/EU kommer att förlora om kriget blir långvarigt.

  Kina blir vinnare p g a att dom lägger inte ut dom fantasisummor som USA gör på krig och måste höja skuldtaket med jämna mellanrum. Kina har inte varit i väpnade konflikter sedan 1949 mer än i slutet av Koreakriget, gränskonflikter med Sovjet och Indien och ett kortvarigt krig med Vietnam 1979.

 12. Efter lite letande får jag fram att militärjuntan har sitt starkaste politiska stöd just i huvudstaden Niamey så det kanske inte är så märkligt att dom kan fylla ett fotbollsstadion med entusiastiska supporter. Men när var en militärkupp egentligen berättigad mot en demokratiskt vald regim, om än med stora brister och korrupt. Och när lyckades egentligen en militärjunta sköta ett land med framgång.

  Ett av Churchils klassiska citat är ju: ”demokrati är ett dåligt sätt att styra ett land, det är bara det att alternativen är så mycket sämre”. Men jag tror knappast att militär intervention från grannländerna är någon lösning och dom verkar tveka.

 13. Tommy Sjöberg, jag underskattar inte pengars betydelse för att bli vald till president i Förenta staterna. Jag vet att man blir inte vald till president utan massor med pengastöd, och utan att stödjas av etablissemanget. Även på lägre politiska poster är det ovanligt att kandidater, som inte tillhör etablissemanget, blir valda.

  Jag talade om en annan sak: vem som helst kan kandidera, med vilket program som helst, i Förenta staterna (och Sverige) utan att statliga eller icke-statliga aktörer hindrar eller trakasserar kandidaten, och få sina röster ärligt räknade.

 14. Tommy S, du tar upp en ytterligare fråga: att det vore ”USA som är hotet mot världsfreden”. Det är en bra och nödvändig diskussion. Men då skall man utgå från fakta, inte lägga fakta till rätta, så att de stämmer med ens förutfattade mening. Sådant tillrättaläggande är min huvudinvändning mot det mesta som publiceras i lindelof.nu.

 15. Jan Arvid G!
  Du skriver ”Jag talade om en annan sak: vem som helst kan kandidera, med vilket program som helst, i Förenta staterna (och Sverige) utan att statliga eller icke-statliga aktörer hindrar eller trakasserar kandidaten, och få sina röster ärligt räknade.”

  Jag rekommenderar Mark Twains kortroman En amerikansk valkampanj. Enligt Mark Twain började trakasserier redan under hans levnad. Här kan du läsa en översättning från nätet.

  Du skriver ”Men då skall man utgå från fakta, inte lägga fakta till rätta, så att de stämmer med ens förutfattade mening.”

  Vad är det som inte är fakta i min text om världens mest krigiska nation världen skådat eller menar du att USA inte släppte en atombomb över Japan i Augusti 1945 eller att det har inte funnits främmande trupper på dess mark sedan tidigt 1800-tal.

  Väntar med spänning på dina kommentarer om vad som är mina tillrättalagda fakta.

 16. En annan orsak till Frankrikes impopularitet i Niger kan vara svälten 1931 som likställs med den i Bengalen 1943, en s k man-made famine.

  Nämnas kan också att USA är det enda land som använt alla tre massförstörelsevapnen. Atombomberna mot Japan, den bakteriologiska krigföringen i Korea-kriget och den kemiska krigföringen i Vietnam-kriget.

 17. Tommy S!
  Har du några exempel på att friheten att kandidera har inskränkts i Förenta staterna de senaste decennierna? Det senaste halvseklet eller århundradet?

  Din andra fråga: jag skrev inte om dig, för jag hade inget du skrivit i tankarna. Jag menade, att det är viktigt att diskutera det du tar upp, men att majoriteten i lindelof.nu lägger fakta till rätta, så att de stämmer med deras förutfattade mening.

 18. Sven-Eric H!
  Det finns hur mycket som helst att ta upp om USA:s brott. Dom kom undan med avlyssningen av mobiltrafiken i Europa, t o m av förbundskansler Merkel. Tänk om det varit Ryssland eller Kina då hade kioskvältarna avlöst varandra.

  Enligt Åsa Linderborg i P1-programmet ”Norsken, Svensken och Dansken” så avlyssnades 25 miljoner samtal i månaden. Problemet är att USA har ett sådant stort propagandaövertag i förhållande till BRICS-länderna. Gud nåde den offentlig person
  som säger något positivt om Putin, det förhållandet har ju pågått ända sen han tillträdde efter fylltratten Jeltsin som ”lyckades” sänka BNP med 50 procent. Har den bedriften överträffats någon gång? Han ”reformerade” Rysslands ekonomi, med svenska ekonomers hjälp.

  När det gäller Niger och andra afrikanska länder tror jag kommer att bli en ännu värre stormaktsarena p g a att KINA har investerat mycket där för att kunna försörja sina 1,5 miljarder medborgare.

  Efter privatiseringarna under Deng Xiaping så har jordbruket förstörts, läs William Hintons bok DEN STORA VÄNDINGEN Privatiseringen av Kina 1978-1989. Detta kommer enligt mig utnyttjas av USA-imperialismen om man inte lyckas provocera Kina med Taiwan som medel.

 19. Jan Arvid G!
  Frihet att kandidera om någon vill finansiera och det finns som bekant inga gratisluncher.
  Frihet att skriva – om du har en plattform, om någon vill publicera.
  Frihet att yttra dig – men har du någon som lyssnar?

  Den liberala demokratin erbjuder förvisso friheter, men hur mycket är de egentligen värda? Om ingen lyssnar, om du inte når en bred läsekrets, om ”dina” kandidater inte får finansiärer eller vinner partielitens gehör när det kommer till att hamna på en valbar plats, vad är då dessa friheter värda mer än att de invaggar dig i en tro att de faktiskt existerar?

 20. Jan Arvid G!
  Om du vill bli tagen på allvar så måste du nog visa vilka fakta som majoriteten av folket här har lagt ”tillrätta” och vad du menar med att ha lagt ”tillrätta”?

  Sedan, vilka är dom förutfattade meningarna?

  Sådana svepande anklagelser går ju inte att försvara sig emot.
  Så om du alls är intresserad av diskussion så måste du precisera dig.

 21. Rolf N!
  Det finns ju ett omtalat tillfälle där Noam Chomsky skulle få framföra något i ett offentligt sammanhang. Men med alla inskränkningar man lade på inlägget blev det bara en tumme kvar. Det finns hur många tricks att ta till när någon som Chomsky skall träda fram i full frihet. Han skulle ju skaka om etablissemanget ordentligt med sina kunskaper om USA:s utrikespolitik.

  Pete Seeger var ju portad från offentligheten under lång tid. Men jag såg ett Youtube-klipp där han fick vara med i direksänd TV-show, då tog han chansen och sjöng ”If you love your Uncle Sam,
  Bring ´em home”
  . Det skedde under Vietnamkriget.

  Var det inte Folket i Bild/Kulturfront som publicerade Pete Seeger´s tal när han var inkallad till förhör under McCarthy-eran?

  Man kan också jämföra vad dom ”Liberala Demokratierna” har åstadkommit för Folkmajoriteten i länder jämförbara med Cuba som har fått flera priser av FN för sitt miljöarbete trots att dom har varit under handelsblockad av grannen i norr.

  Rekommenderar ”Förhören i Havanna” av Hans-Magnus Enzensberger om vad som hände efter den misslyckade invasionen i Grisbukten 1961. Fantastisk bok och avslöjande vilka människor som deltog i detta försök. BANDITER.

 22. Anders Å!
  Förvänta dig inget svar från Jan-Arvid G. Han har skaffat sig en stark position på lindelof.nu så han kan slänga ur sig svepande formuleringar om ”tillrättalagda fakta” och ”förutfattade meningar”.

  Den 2023-08-14 På 17:19 avslutade jag min kommentar med ett citat från en text av Karl Gerhard som finns med i ”Spott ut” där det menas att tala klarspråk om olika problem. (passar inte majonäsen så, spott ut!) den meningen försvann utan förklaring men J-A G:s generaliseringar om hur majoritetens kommenterar släpptes igenom.

  Intressant, då fick man besked hur hackordningen ser ut.

 23. Bra, Tommy S!
  Lägg märke till att vännen Jan Arvid G ännu inte definierat sin ”bolsjevism”, som jag frågade om för ett antal kommentarer sedan!

 24. Dennis Z!
  Nej han har flyttat till nästa debatt, det var länge sedan jag tröttnade på hans eviga ifrågasättande.

  Blev påmind av en ”Fibbare” här i Göteborg att Jan-Arvid G har långa utläggningar om kriget i Ukraina men sällan långa utläggningar om USA-imperialismens härjningar.

  Om jag minns rätt så läste jag i FiB/K om dom över 600 militärbaser oftast i närheten av s k ”skurkstater”, tror skribenten hette Norberg? Det är ju bara att ta fram en karta och jämföra var viktiga råvaror finns och sedan kolla var USA har sina baser. T ex Kosovo där deras enda rikedom bevakas av en militärbas.

  Ny-Bolsjevism, vad fan är det? Ett lågvattenmärke. För tillfället hittar jag ingen bra liknelse, får återkomma.

 25. Tillåt en ”bolsjevik” så här i efterhand ha synpunkter på den debatt som min Nigerartikel har skapat. Jag har följt afrikansk politik sedan 60-talet och dessvärre sett förment radikala och socialistiska politiker omformas till lydiga politiker underställda västliga intressen. Därför avslutar jag artikeln med att säga att vi får se vad de nigerska militärerna går för. Men vad som talar för att de skulle kunna lyckas är att USA:s inflytande minskar i världen, även i Afrika. Och Frankrike kan väl inte propsa på att få styra i Sahel i all evighet. Nu har USA just öppnat världens största drönarnas i Niger, som ska jaga och döda jihadister och liknande rörelser, som USA själv har skapat. Biden sänder både Blinken och Nuland till Niger för att rädda vad som räddas kan. Tror Jan Arvid Götesson att de åkte dit för att avskaffa fattigdomen i Niger?

 26. Dennis Z, Tommy S, Arne N, Rolf N, Anders Å och Peo Ö!

  Att svara sina meddebattörer är viktigt för yttrandefrihetens praktiska tillämpning. Därför svarar jag, fast sent.

  Vad menar jag med ”bolsjevik” och ”nybolsjevik”? 1900-talets bolsjeviker utgick från riktiga observationer om förtryck, klasskamp och imperialistisk krigspolitik. Men om man läser de svenska bolsjevikernas tidning Ny Dag, ser man att de slutade undersöka verkligheten förutsättningslöst. De utgick från att Socialistiska rådsrepublikernas unions politik alltid var rätt, eller åtminstone påtvingad och därmed ofrånkomlig.

  ”Nybolsjeviker” kallar jag er som har de gamla svenska bolsjevikernas förhållningssätt till Socialistiska rådsrepublikernas union, fast ni i stället tillämpar förhållningssättet på de stater, som ni menar företräder mutlipolarismen i kamp mot Förenta staternas imperialism. Ni väljer fakta, och analyserar fakta, med utgångspunkt i er förutbestämda slutsats.

  En annan sak: Tommy S har fel om att någon vore hackkyckling eller favorit i lindelof.nu. Redaktör Knut L låter alla komma till tals. Jag uppmanar därför alla läsare att stödja lindelof.nu ekonomiskt.

  TS, du skrev också att du inte förväntade dig svar från mig. Jag svarar er nu. Att ni tycker att svaren är dåliga är en annan sak. Och du svarade inte på min enkla faktafråga: har du något riktigt exempel på att medborgare i Förenta staterna hindras att kandidera i val?

  Rolf N tar också upp frågan om värdet av att kunna kandidera i val. RN, ditt slag av vänster förnekar, att det har betydelse, huruvida medborgare har rätt att kandidera i val och att yttra sig. Ni hänvisar till att vi enskilda medborgare i praktiken inte kan grunda en tidning som kan nå publiken som DN gör, och i praktiken inte kan grunda ett parti som får makt i riksdag och regering. Därmed är i era ögon ”dessa friheter [ingenting] värda mer än att de invaggar [vissa människor] i en tro att [friheterna] faktiskt existerar”, som du uttrycker det. Därmed är samtalet om den saken slut.

  Anders Å, du skrev, att om jag vill bli tagen på allvar, så måste jag visa vilka fakta som majoriteten av folket i lindelof.nu har lagt ”tillrätta”, och vad jag menar med det. Jag valde fel ord, eftersom ”lägga tillrätta” kan betyda, att man ordnar saker på rätt sätt, eller på ett missvisande sätt.

  Under mina år på lindelof.nu har jag drivit flera stycken kampanjer, där jag påvisar att andra skribenters resonemang är felaktiga, att de väljer och förvrider fakta, och skriver osanningar. Gui Minhai-debatten är ett exempel. När jag stundom gör en sammanfattande kommentar om att jag ser detta som min uppgift, då får jag svar som ditt svar, att jag kommer med ”svepande anklagelser”. Det är lönlöst för mig att påminna om debatter, där jag sakligt har haft rätt, eftersom debattörer sällan vidgår att de haft fel. Du frågar vilka de ”förutfattade meningarna” är, som jag menar, att du och andra i majoriteten har. Om jag försökte ge exempel på det, skulle du svara att det inte är ”förutfattade meningar”, utan ”bevisade fakta”.

  Dennis Z skrev att ”felet med [mitt] resonemang är att [jag] utgår från staternas inre förhållanden när [jag] kritiserar de yttre betingelserna”. Det låter intressant; det må du utveckla!

  Slutligen Tommy S, du ”blev påmind av en ’Fibbare’ […] i Göteborg att Jan Arvid G har långa utläggningar om kriget i Ukraina men sällan långa utläggningar om USA-imperialismens härjningar”. Arbetsdelning är nödvändigt. Jag koncentrerar mig på att vederlägga felaktigheter i lindelof.nu; det säger inget om mina åsikter om vad Förenta staternas ledande skikt gjort och gör sig skyldiga till.

  Så Peo Ö:s fråga till mig huruvida jag tror att Antony Blinken och Victoria Nuland har åkt till Niger ”för att avskaffa fattigdomen i Niger”, kan jag besvara med att det tror jag inte, men att skriva mot Förenta staternas imperialism är inte min roll i lindelof.nu. Din artikel och kommentar är tänkvärda, men min viktigaste kommentar har inte fått något svar. Jag undrade varför ”majoriteten av skribenterna [i lindelof.nu] bara vill nyansera och problematisera frågan om demokrati, när en sådan problematisering opinionsbildningsmässigt gynnar det östliga stormaktsblocket, som i fallet Niger”.

  Tommy S, be din vän att skriva till jan.goetesson@gmail.com, så kan Göteborgs-Fibbaren och jag diskutera.

  För övrigt är Fibbarna så få, så att ”en Fibbare i Göteborg” blir en lika komisk anonymisering som journalisten som skrev om ”en stins i Eslöv”.

 27. Jan Arvid G!
  Jag har några synpunkter med anledning av vad du skrev 2023-08-31 På 17:07.

  ”1900-talets bolsjeviker utgick från riktiga observationer om förtryck, klasskamp och imperialistisk krigspolitik.”

  När det gällde läget i klasskampen under senare delen av 1917 hade bolsjevikerna helt fel. Då bolsjevikerna störtade den provisoriska regeringen i Ryssland i oktober 1917 trodde Lenin att bolsjevikerna hade folkets stöd. Vid valen till den konstituerande församlingen i slutet på 1917 fick bolsjevikerna cirka 25 procent av rösterna.

  Undrar dessutom på vilka grunder du hänger på mig epitetet ”nybolsjevik”? Det var länge sedan någon satte på mig en ideologisk hatt.
  • När jag har med trotskister att göra blir jag anklagad för att vara maoist eller stalinist.
  • Av stalinister stämplas jag trotskist.
  • Av en clarteist har jag fått benämningen anarkist.
  • Har även anklagats för att vara reformist och den anklagelsen är nog tämligen korrekt.

  Sammanfattningsvis anser jag att det inte för diskussionen framåt att sätta politiska/ideologiska etiketter på folk.

 28. Tack för svar Arne N!
  1. Jag tvekade mellan att skriva ”rimliga observationer” eller ”riktiga observationer”. Jag ville bara uttrycka att den tidens kommunistiska vänster hade en rimlig teori om förtryck och imperialism, men sedan fastnade många europeiska kommunister (allmänt kallade ”bolsjeviker”) i attityden att Sovjetunionen alltid hade rätt, eller inte hade något val i sin politik, och jag drar parallellen till hur många debattörer idag säger detsamma om Ryssland. Jag säger inte emot din invändning om hur många röster bolsjevikerna fick i valet i Ryssland, men den handlar specifikt om hur ryska bolsjeviker handlade vid ett visst tillfälle.

  2, Jag avstår gärna från att sätta på dig en ”ideologisk hatt”. Mitt stundvisa ”hattpåsättande” i lindelof.nu betingas av att man här ibland läser så tokiga saker, så att jag famlar efter adekvata beteckningar.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.