Historia för mina elever (årskurs 4 och 5)

Knut-skolmossa

Nedanstående texter skrev jag 1989-1991 för att ge mina mellanstadieelever läsning. De existerande historieböckerna byggde enligt min mening för mycket på bilder. Och texterna var alltför korta och faktaspäckade för att ge något sammanhang.

Jag sökte istället skapa något av berättandets magi och satte igång att berätta i klassrummet – avsnitt för avsnitt. Eftersom vi bodde i Östhammar anknöt jag till lokalt material och diktade upp skeenden och människor som skulle kunna ha funnits. Vi samtalade och eleverna fick ett litet fint häfte med varje avsnitt efter varje genomgång.

Jag skrev efter hand på min dator och producerade häftena med skolans alldeles nya kopiator – som kunde både skriva ut på bak och framsidor samt häfta till små böcker.

Eleverna läste hemma som läxor och fick sedan försöka återberätta historierna för varandra och mig. Häftena fogades samman till en egen liten historiebok.

Tanken var från början att fortsätta ända fram t o m Gustav III (som då var mellanstadiets historiekurs), men det tog mycket mer tid än vad historieämnet kunde tillåtas att sluka av SO-timmarna. Jag hann därför bara till Trolle.

Lägger här ut de gamla datafilerna, som var underlag för de små häftena. Kanske någon kan ha glädje av texterna.

1 Svears och Götars bygder
2 Folk som Fä
3 Sverige växer fram
4 Vardag i Svea Rike
5 Vite Krist mot Oden
6 Sveriges första kungar
7 Marknad blir stad
8 Birger Jarl
9 Finland blir svenskt
10 Handeln föder Stockholm
11 Birger Jarls söner
12 Brödrastriderna
13 Lag och rätt i Svea Rike
14 Ödegårdar och Stora Döden
15 Den andliga makten
16 Margareta och Albrekt
17 Kalmarunionen
18 Engelbrekt
19 Mathilda och Sverige
20 Trolle