MISSTÄNKTA KRIGSFÖRBRYTARE VAR BEFÄL I AURORA 17

Sigun Meder

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.

Läs Sigun Meder, Iraksolidateritets ordförande om saken