MISSTÄNKTA KRIGSFÖRBRYTARE VAR BEFÄL I AURORA 17

Sigun Meder

I krigsövningen Aurora 17, som nyligen avslutats, deltog 1000 militärer från USA, däribland minst två befäl som tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.

Läs Sigun Meder, Iraksolidateritets ordförande om saken

... är läst 146 gånger!

(Visited 5 times, 1 visits today)