Modern människohandel?

Ni kommer säkert ihåg den amerikanske utrikesministern Madelaine Albright som 1996 förklarade att en halv miljon döda irakiska barn var värt priset för att bekämpa Saddam Hussein.

Antag att västerländska massmedier tagit ut ett av dessa döda barn och visat det i bild och på film. Hade det gjort någon skillnad? Man skulle kunna tro det eftersom bilden av en drunknad 3-årig syrisk pojke idag har lett till oerhört mycket starkare reaktioner än nyheter om tiotals familjer som drunknat när deras båtar kapsejsat på Medelhavet under överfarten till Europa.

Nu och då
Men 1996 var döda barn inte politiskt lämpliga. Men det är de idag. Varför? Har de politiska ledarna blivit mer ömhudade? Mer medkännande? Men i så fall borde ju nyheten om 10-20 drunknade barn vara mer opinionsbildande än nyheten om ett.

Men som vi vet fungerar det mänskliga psyket inte på detta sätt. Nyheten om 10-20 drunknade barn blir en abstrakt siffra, bilden av 1 dött barn i färg vädjar direkt till våra känslor. Och idag, när det är politiskt lämpligt att känna sympati för barn på flykt, är valet av hur nyheterna publiceras viktiga.

De verkliga skälen
Varför det förhåller sig så kanske förklaras på dagens ledare i UNT där det heter att Tyskland tar emot flyktingarna med stöd av 2/3 av befolkningen, vilka anser att invandringen behövs för att säkra landets framtid, inser att landet behöver folk för att uppehålla tillväxten och välståndet.

Detta är rationell flyktingpolitik, inte baserad på irrationella känslor, utan på krassa realiteter. Men som det ofta heter i Sverige “Så kan man inte säga”. Men kan man ens handla utifrån dessa principer?

Braindrain
Som UNT skriver: “Tyskland ger inte asyl till alla”. Många av de flyktingar som kommer är högt utbildade och utgör ett krafttillskott till det tyska (och svenska) samhällena. Men behövs inte denna kunnighet och utbildning där den formades, i Syrien, i Libyen, i Irak m fl länder? Ska dessa länder berövas sin humankapital? Ska de förpassas tillbaka till kolonialtiden?

Såg i ett inslag i SVT hur svenska sjukhus bedriver rekryteringskampanjer i Grekland för att få hit välutbildade läkare. Många grekiska läkare där nere lär redan ha börjat ta frivilligkurser i svenska. Behöver inte Grekland sina duktiga läkare?

Gamla traditioner
När jag i Herman Lindqvists senaste bok läste om de packade slavskeppen var det oundvikligt att associera till dagens flyktingbåtar på Medelhavet. Likaså när han skrev om hur de slavhandlande kolonialmakterna på den tiden uppmuntrade krig mellan de afrikanska stammarna . Är det inte detta som “vi” (USA, Nato, EU inklusive Sverige) gjort i Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien? Spritt kaos och förödelse och sedan plockat “de bästa” individerna i de flyktingströmmar som oundvikligen bildats?

Kräver inte rättvisan emot dessa stackars människor att de som startade det hela (Blair, Bush, Obama, Merkel, Cameron m fl) ställs inför en modern Nürnbergdomstol anklagade för krigsförbrytelser och folkmord?

... är läst 329 gånger!

  13 kommentarer for “Modern människohandel?

 1. Torbjörn Wikland skriver:

  Jag tror Anders Persson har helt rätt. USA har mycket länge varit skicklig på att plocka duktiga unga forskare från u-länderna – alltså sådana som först lockats över till ett års studier i USA och sedan fått sin grundutbildning och inledande forskarkarriär betalda av u-länderna, men som sedan snuvats på frukterna av sina nedlagda skattepengar när USA lockat över dem till mer välbetalda tjänster i USA. Från slutet av 1990-talet började även medelklassen i dessa länder reagera och ville inte släppa iväg sina ungdomar till USA. Jag noterade detta själv i Tanzania 2001. Det oroade ledande kretsar i USA. Jag följde då en diskussion om detta i Harvard Business Review som utmynnade i uppmaningar att göra något för att fortsätta denna “braindrain” som givetvis omtalades med ett annat namn.

  Nu är det alltså dags för Europas etablerade kretsar göra något liknande – alltså att i de stora flyktingströmmarna skilja ut agnarna från vetet.

 2. Martin Kullberg skriver:

  Fattar inte riktigt varför man benämner en helt ordinär flyktingström som man gör. Den är inte extrem på en enda fläck. Balkankriget var värre och visst var det lite bråk då, nån flyktingförläggning brann, men det var inte ett narrativ som försökte påskina att vi var på apokalypsens brant. Det är som man vill bevara SD, men ändå mobilisera de goda krafterna i samhället. Att äta kakan och ha den kvar.

  Försöka motivera alla murar som man bygger, samtidigt som man kan göra de humanitära insatser som krävs, företrädesvis genom donationer från samhällets goda krafter.

  Det förkommer ingen massinströmning av flyktingar i Europa, det pågår en helt ordinär flyktingström vid konflikt i världen. Merparten kommer återvända inom ett decennium.

  Jävla trams, kan media sluta köra SD-narrativ och förklara att det är lugnt, det enda som skapar kaoset i det hela är en bunt nazister i Europa, nassar som media och nyttiga idioter göder för allt vad tygen håller.

 3. Hur kan ni sitta och diskutera “braindrain” när människor flyr för sina liv! Vad vill ni att de ska göra? Stanna kvar i krigets Syrien och få sina och barnens hjärnor urblåsta av bomberna?

 4. Anders Persson skriver:

  Varken Afganistan, Irak, Libyien eller Syrien hade något med 11 September att göra. Men de moderna kolonialmakterna USA, NATO och EU (inklusive Sverige) angrep, dödade och skapade kaos i dessa länder med “kriget mot terrorism” som förevändning. Sedan drar man fördel av de flyktingströmmar som uppstod för att få billig arbetskraft och täcka sitt befolkningsunderskott. Jag äcklas därför av allt skenhelig hyckleri.

 5. Tord Björk skriver:

  Jag kommer just från No to war no to Nato-möte i Helsingfors. När jag läser blogginläggen här på lindelof.nu om flyktingfrågan känns det som att förpassas till en avdankad gubbvärld för uppvisning i titta hur duktig jag är, hur manipulerade alla är, medan jag själv minsann inser hur världen ser ut. Inte undra på att vi har ett av de slöaste länderna i Europa med denna typ av politisk slapphet från den äldre generationen. Är massmobiliseringen med 150.000 och 90.000 i nästa demonstration mot att vatten i framtiden ska förvandlas från en rättighet till något man betalar för på Irland också exempel hur folk är manipulerade av massmedia att gå ut på gatan eller är det exempel på svenskt ointresse av att förhålla sig till den kamp som pågår som man ser till att man inte informerar sig om för att istället kommentera hur manipulerade människorna är.

  Kan bloggkulturens passivitetsskapande kommenterande bli så mycket värre än så här? Naturligtvis är det viktigt att påvisa bakomliggande braindrainpolitik. Men den har pågått i många decennier och är knappast något förklaring till de stora massprotesterna just nu när 40.000 demonstrerade i Wien för flyktingarna. Vattenprotesterna på Irland, flyktingprotesterna som enligt fredsaktivisterna från Tyskland på mötet i Helsingfors är landsomfattande även ute i de små byarna och dessutom är protest mot att nazister bränner ner flyktingförläggningar, är mycket begränsade i sina perspektiv till skillnad från de vidsynta som skriver inlägg här, men de är i alla fall handling i praktiken.

  Är det inte dags att röra på sig, så dyrt är det inte att åka på internationellt fredsmöte mot Nato i Helsingfors och beblanda sig med folk som söker göra något, organiserar något så töntigt som humanitär hjälp till Donbass och Ukraina (nej det finns ingen av myndigheterna organiserad hjälp åt alla flyktingar och nödlidande i Donbass och Ukraina, även om de har tak över huvudet får de inga pengar eller annan hjälp, 1 miljon är på flykt), engagerar sig mot Sveriges behandling av Assange (allmän applåd för denna fråga på fredsmötet som sågs som bevis för hur USA söker världsdominans och hur viktigt och farligt det är att avslöja dem), mot USAs strategi för global dominans, drönarpolitiken, organisering av det motstånd som finns kring militärbaserna som Rammstein i Tyskland, etc, etc, etc med fokus på finsk och svensk kamp mot Nato-anslutning och läget i Östersjöområdet men också Ukrainakonflikten.

  I Helsingfors var en av frågorna hur man uppmärksammar orsakerna till flyktingströmmen i form av Natos krig, nyliberal politik mm. Bloggskrivande om världens eländighet i all ära, men det är inte så att det inte skulle behöva skrivas flygblad om det tacksamma läge som är.

  För EU handlar det inte bara om flyktingarna från Syrien, näst största gruppen till Tyskland är kosovoalbaner, tredje största gruppen är serber, Natos humanitära bombinterventioner har sällan varit så uppenbara. Jag är övertygad om att fredsorganisationer med glädje skulle ta emot initiativ till att skriva flygblad och att gå ut på gatan och människor villiga att sprida dessa flygblad. Vore det inte roligare än att sitta framför datorn och kommentera världen?

 6. Knut Lindelöf skriver:

  Tord Björk!
  Det viktigaste i din kommentar tycks vara kritik av att jag och andra sysslar med bloggande istället för fotarbete ute på gator och torg eller deltar i konferenser. Klart det vore bättre om vi alla sökte direktkontakt med människor och inte bara via nätet, men kan är det en motsättning? Många människor befinner sig ju också på nätet.

  I de politiska frågorna verkar vi till stora delar vara överens. Är inte det bra?

 7. Mats Larsson skriver:

  Jag lyssnade på Tord Björks föredrag den 16 augusti i Degerfors om Ukraina igår kväll.

  1.35 in i föredraget får lyssnaren veta att en för mig tidigare obekant facebook-sida, Anti-Euromaidan Sweden, ger fortlöpande information om vad som händer i Ukraina. Jag gick till facebook-sidan och såg framväxten av en lång tråd om hur bedrövlig Maria Persson Lövgren är [sic]. (Även Tord Björk anser i en kommentar att tråden är oanvändbar, men ingen tar notis om honom.)

  0.50 in i föredraget får vi veta att “i den här konflikten [Ukraina] är Sverige det ledande politiska landet i Västeuropa”. Det kanske är riktigt, och i så fall får jag sälla mig till syndarnas skara. Har under hela sommaren, från början av juni till för någon dag sedan, träffat besökare (både privat och genom arbetet) från Ukraina, såväl Kiev som östra Ukraina.

  Jag tror att Ola Jordán träffar rätt när han den 2 september på sin facebook-sida skriver:

  Samtidigt som dessa “putinister” har skaffat sig tolkningsföreträdet bland stora delar av vänstern (men de flesta kan ju tydligen inte så mycket ryska att de har möjlighet att följa den dagliga nyhetsrapporteringen från exempelvis Ukraina) är de i stort sett marginaliserade bland den svenska befolkningen, vilket är ett sundhetstecken. Det visar att folk kan skilja på ideologi (falskt medvetande) och vad som faktiskt sker i verkligheten.

 8. Tord Björk skriver:

  Svar till Knut Lindelöf:
  Min kritik ritkar sig i sak. Bloggande är i sig inget fel, under förutsättning att den bidrar till politisk kamp. Går man ut på gatan blir den politiska fokuseringen ofta mer tvingande, risken med bloggandet är att det blir som ovan där engagemanget som är reellt i delar av Europa för flyktingarna reduceras till att de blivit manipulerade av massmedia.

  När jag skrev inlägget såg jag inte Anders Persson inlägg, som jag inte har några invändningar mot. Det jag önskar mig också av bloggare är mer av analys och argumentering för hur engagerade individer, grupper och det som vi kan kalla folkrörelser kan agera och vad folkliga krafter kan säga. Rollen av avslöjare av massmedia kan bli passiviserande när den inte också tar på sig en konstruktiv roll och frågar sig vad behöver göras just nu.

  För min del finner jag det slående att den stora flyktingkatastrofen i Europa – den i Ukraina – går närmast notislöst förbi även här. Jag finner det mycket anmärkningsvärt att vi har mer än en miljon flyktingar p g a Ukrainakonflikten som saknar hjälp från myndigheter i Donbass eller på Kievsidan. Hur ska de klara vintern? Jag finner det också anmärkningsvärt att det är de krafter som en publicservice-journalist föraktar som slanka putintroll, som samlar in medel till civila offer i Donbass medan organisationer utan putintroll som sedvanligen borde göra något, då de ofta håller högstämda tal om humanitära insatser, inte gör något. Det är också intressant att de facebookgrupper som är motståndare till putintrollen inte samlar in pengar till flyktingar och andra civila offer utan till vapen åt “antiterroristoperationen”. En talande skillnad för den som bryr sig om vad folk gör och inte gör. Viktigare än i vilken grad folk har lärt sig att uttrycka sig välformulerat enligt smarta formler för vad man ska säga utan att dra några handlingskonsekvenser av vad man säger.

 9. Tord Björk skriver:

  Svar till Mats Larsson:
  Föredrag var kanske lite väl stora ord om ett kort inlägg ihopkommet under stor tidspress på Degerforsmötet, men tack för uppmärksamheten i alla fall.

  Sverige har varit det mest pådrivande landet i Västeuropa bakom den politik som lett Ukraina och EU in i en återvändsgränd. I allians med Polen har man haft uppdraget att driva östutvidningspolitiken.

  Mats Perssons citat ur det stora facebookflödet på en facebooksida säger inte mycket, än mindre säger det när det inte ställs i relation hur informationsflödet ser ut i övrigt. Antieuromaidans trådar kan jag kritisera ibland, likväl har det fungerat som ett sätt att få information som motvikt till den rådande extrema ensidigheten i mainstreammedia.

  Allvarligt är att inte Mats berör centrala sakfrågan i tråden. Det handlar om att en publicservice-journalist har yttrat något i stil med “slanka ryskor försörjda av sina män agerar putintroll”. Detta är synnerligen sexistiskt, rasistiskt och grovt förtal, inte minst eftersom många av de kvinnor som agerat kritiskt mot Kievregeringen varit ukrainskor och för detta fått utstå falska anklagelser för att vara ryskor i samband med stoppandet av utställningen om Odessamassakern, en unik åtgärd i Europa då falsk propaganda tillåts stoppa yttrandefriheten i Sverige vilket inte skett med denna utställning någon annanstans. De falska påstående som förde till att utställningen stoppades av ABF i Malmö, kommunen i Helsingborg och ABF i Göteborg är granskade i Ukrainabulletinen för den som vill studera hur svenska eftergifter för lögner om rysk propaganda går hem i ett indoktrinerat Sverige. (Propagandisterna från försvarshögern och ukrainaförenignar kände sig så självsäkra på sin sak att de inte ens läste vad deras källor sa i sak, källorna visade på motsatsen t.ex. att Kievsidans massmedia ljög om FN rapportens påstående om rysk inblandning bakom massakern, men i Sverige är myten om putinister så omhuldad att vad som sägs i sak är ointressant för ABF och kommunpolitiker, förhoppningsvis inte i denna blogg)

  Mats har helt rätt när det gäller att många på Antieuromaidan är mycket ovana och upprörda. Hans eget sätt att argumentera verkar vilja framstå som världsvant dåhan själv minsann tröffar mpånga från Östra och Västra Ukraina med citatet från Ola Jordán: “Samtidigt som dessa ‘putinister’ har skaffat sig tolkningsföreträdet bland stora delar av vänstern (men de flesta kan ju tydligen inte så mycket ryska att de har möjlighet att följa den dagliga nyhetsrapporteringen från exempelvis Ukraina) är de i stort sett marginaliserade bland den svenska befolkningen, vilket är ett sundhetstecken. Det visar att folk kan skilja på ideologi (falskt medvetande) och vad som faktiskt sker i verkligheten.”

  Var finns argumenten för att putinister har fått tolkningsföreträde hos vänstern, vilka är dessa putinister? Vad säger de som är fel? Att inte en radiojournalist ska vräka ur sig att slanka ryskor försörjda av sina män agerar putintroll? Är det sådant som Mats Larsson försvarar? Det får vi inte veta.

  Så länge som inte sakargumenten och vilka som avses tas fram av Mats Larsson sprider han bara floskler som omhuldas också av dagens makthavare, en floskelspridning av betydligt värre sort än de som ukrainska och ryska kvinnor i sin upprördhet kanske kan stå för. De är upprörda över dagliga rapporteringar om sönderbombade barn och den värsta flyktingkatastrofen i Europa medan massmedia blundar för katastrofen och folk som Mats Larsson inte tycks ha något annat till övers för de som bryr sig än skitprat om putinister och skryt om att han misnann tröffar urkainare hela tiden och kan citera fbfolk som menar att man inte är trovärdig om man inte kan ryska, kanske dags för Ola och Mats att avskriva hela vietnamrörelsegenerationen mens ni ändå är i farten?

 10. Jan Wiklund skriver:

  En och annan finns väl som säger att Putin i alla lägen har rätt, men dom är nog mycket få.

  Men det finns ju ett stort utrymme mellan denna ståndpunkt och den att östra Ukraina ska slaktas och resterna säljas ut billigt till EU- och USA-företag.

  Problemet är att Ukrainas ekonomi kollapsade i samband med att landet utsattes för världsmarknadens fulla kraft, och har klarat sig ännu sämre än Ryssland. Och i det läget uppstår ett slagsmål om smulorna. Ungefär som i Jugoslavien.

  Problemet är inte att någon är god och någon annan är ond, det är ett religiöst förhållningssätt inspirerat av Hollywood. Såväl förra regeringen som nuvarande dominera(de)s av oligarker. Problemet är bristen på pragmatiskt organiserande av folkförsörjningen – plus rovgiriga grannar, åtminstone i väst, kanske i öst, som försöker lägga beslag på vad som finns. Ungefär som i Grekland …

 11. Mats Larsson skriver:

  Tord Björk kritiserar vad som han anser vara den centrala sakfrågan i Facebook-tråden (Anti-euromaidan Sweden), nämligen Maria Persson Lövgrens (MPL) uttalande om “slanka ryskor”.

  Förklaringen är mycket enkel; min kommentar skrevs på kvällen den 7 september och är tidsdaterad till 7.14 den 8 september (jag förmodar att det var då Knut godkände och publicerade). Den första kommentaren på Facebook-sidan som citerade “slanka ryskor” kom 8.19 den 8 september. Så länge jag följde tråden på kvällen den 7 september fanns inte ett enda citat av MPL, överhuvudtaget ingenting som gick att diskutera, endast påståenden som att “Hon är en idiot”, “Skulle en sådan clown som M. Persson var [sic] i Ryssland skulle hon säkert bli misshandlad av vanliga människor för sin dumhet”, osv.
  Detta alltså på den Facebook-sida där man enligt Tord Björk kunde hitta information om Ukraina.

  När diskussionen på tråden började den 8 september tyckte jag mig minnas att 8dagar diskuterat och, med rätta kritiserat MPL:s uttalande, men en sökning gav ingen träff, så möjligen minns jag fel, eller så har just den bloggen försvunnit. I alla händelser rör det sig om ett citat från ganska länge sedan (någon referens finns naturligtvis inte på Anti-euromaidan Sweden).

  Tord Björks kommentar är lång, med en hel del typos (är han månne upprörd?). Han började i sin första kommentar med kritik mot bloggen som en “avdankad gubbvärld”; vad man skulle göra var att åka till Helsingfors, det kostar inte så mycket. Det kostar inte mer att åka till Ukraina (viseringsfritt) och tar bara 1½ timme längre med flyg. Har Tord Björk gjort det?

  Att jag citerade Ola Jordán var naturligtvis en medveten provokation. Jag har citerat honom en gång tidigare, på en icke namngiven vänsterblogg. Citatet censurerades utan att jag informerades, och min begäran att min censurerade kommentar skulle tas bort lämnades ohörd. Jag skriver givetvis aldrig mer kommentarer på den bloggen. I övrigt känner jag inte Ola Jordán och har aldrig träffat honom, men han använder sina språkkunskaper för att gräva fram intressant material till sin Facebook-sida.

  Jag läste Vietnambulletinen på sin tid och den höll en nivå som Anti-euromaidan inte kommer i närheten av; varje jämförelse är en förolämpning mot VB.

  F ö heter jag inte Persson i efternamn, det är Maria som gör.

 12. […] Länk […]

 13. Anders Persson skriver:

  När tyskar är korkade är de korkade med besked. På den tiden när jag jobbade på en europeisk institution hade vi fullt med historier om våra tyska kollegors dumheter. En dag tog en av tyskarna mig åt sidan och undrade varför “vi tyskar” är så korkade?

  Jag försäkrade honom att det hade inget med ras och gener att göra utan var enbart en kulturfråga. När någon av oss icke-tyskar fick en order att göra något som vi tyckte var dumt så hade vi olika strategier för att slippa undan, alltifrån att släpa benen efter oss eller protestera.

  Men tyskarna blev så oerhört lättade att någon hade bestämt något för dem! Även om det var uppåt väggarna så var det inte deras (tyskarnas) problem. Alltså verkställde de orderna till punkt och pricka vetande, eller troende, att de inte skulle få skulden när allt gick åt helvete.

  Bara på detta sätt kan jag förklara Förbundsrepubliken Tysklands egendomliga agerande i flyktingfrågan: först ropar man högt och ljudligt att alla flyktingar är välkomna till Tyskland och man upphäver för egen del Dublinförordningen.

  Det kunde ju var och en inse att detta inte skulle hålla. Bl a har det visat sig att på samma sätt som med Visegradländerna + Danmark och Finland, som inte vill ställa upp med övriga EU, så vill inte de delvis självständiga tyska “länderna” ställa upp och hjälpa Bayern som nu har nått gränsen för vad de kan klara av.

  Då gör Förbundsrepubliken Tyskland en kovändning och upphäver för egen del Schengenavtalet, dvs inför kontroll vid gränserna, i synnerhet mot den österrikiska.

  Allt detta luktar tyskt linjekommando, d v s beroende på vilken tjänsteman som har jouren i Berlin utfärdas den ena ogenomtänkta ordern efter den andra – och alla tyskar lyder glatt även om de vet att det går åt h-e, det är ju inte deras ansvar, de bara lyder order. Tankarna går till den berömda köpenickiaden för 99 år sedan (jubiléum nästa år).

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.