Moralsocialisterna anfaller…

Honoré Daumier – Ni har ordet, förklara er, ni är fri! Illustration ur tidskriften Le Caricature nr 236 den 14 maj 1835. (Bild ur Sarirarkivet)

Som redaktör och ansvarig utgivare för lindelof.nu har jag de senaste dagarna från flera håll angripits för att jag har Nya Tider* och Nyheter Idag i länklistan här på bloggen. Ett exempel. Kritikerna resonerar på samma sätt som det så kallade författaruppropet för bojkott av Bokmässan för att Nya Tider beviljats en plats på mässan. Eller som de som ondgjort sig över att Jan Myrdal låtit Nya Tider publicera en artikel av honom. Nya Tider är nämligen (smyg-)fascistisk och ska av princip ej släppas in i salongerna.

Jag plockar förstås in vilka länkar jag vill på min blogg, på samma sätt som Bokmässan kan bevilja tillträde till mässan till vilka de vill. Mina länkval har inte tillkommit av en olyckshändelse, slarv, slentrian eller opportunism, utan för att jag faktiskt tycker mina läsare även ska läsa dessa publikationer.

Att mina kritiker läst publikationerna (tack vare länken kanske) och kommit fram till att de starkt ogillar innehållet (främlingsfientligt, rasistiskt, fascistiskt, högerextermistiskt…) är uppenbart. Och det är precis så jag tänker att det ska fungera. Läs allt, även dina politiska fienders skriverier, och bilda dig en egen uppfattning.

Mina kritiker är inte sällan ”socialister” eller ”kommunister” och tar för givet att jag också är det. För dem – i sin ideologiska rustning – är det självklart att aldrig släppa fram en högerextremist, rasist eller en fascist till talarstolen. Att låta någon sådan framträda med sina avskyvärda idéer borde vara straffbart. Så uppfattar jag deras tankefigur.

Jag ogillar mycket starkt detta ”moralsocialistiska” resonemang. I mina ögon är det att underskatta människors förmåga att själva läsa (informera sig) och ta ställning. I botten skönjer jag tanken att: ”Jag – som är så medveten – kan förstå och dra slutsatser, men vanliga obildade svensöner kan av detta förledas att rösta SD”; en i mina ögon folkföraktande överhetsreflex. I förlängningen ligger åsiktsförbudet och censuren.

Därför har jag Nyheter Idag i länklistan.


* Har idag faktiskt tagit bort Nya Tider på grund av att de numera har sitt material bakom betalvägg, vilket gjort länken till en reklamplats.

... är läst 403 gånger!

  12 kommentarer for “Moralsocialisterna anfaller…

 1. Hans Andersson skriver:

  Märkligt fenomen att Stigsson brännmärker dig för att försöka framstå som predikant och socialist och att du inte lever upp till hennes kriterier för vad som är rätt socialism. Särskilt då du aldrig redovisat att du är socialist eller kommunist, utan att du har tryck- och yttrandefrihet, antiimperialism och en folkets kultur som utgångpunkter i din politiska gärning. I grunden FiB/K paroller.

  Hennes egna utgångspunkter för rätt socialism framstår för mig som frireligiösa mantra, exempelvis att socialism är totalt avstånd från rasism, nazism, fascism och högerpopulism. Men den ideologin kan ju en konservativ moderat ansluta till, har ju ingenting med socialism att göra.

  Enkelt uttryckt så handlar socialism om att folket äger produktionsmedlen och en och annan knegare som har den utgångspunkten, kan i övrigt vara såväl invandrarfientlig som annat.

 2. Lise Blomqvist skriver:

  Mångfalden på Internet tycks främst främja enfalden. Breivik på sin kammare, liksom terroristen i Trollhättan ansågs ju vara enstöringar, var och en bakom en fysisk dörr. I själva verket hade de vida kontaktnät och särskilt Breivik visade sig vara mycket beläst (i de frågor han har lust att läsa). Troligen tog han aldrig del av något som kom från demokrater och antifascister.

  Om vi som står för de sistnämnda begreppen beter oss på samma sätt förlorar vi snart verklighetskontakten och kommer att stå handfallna inför det som sker omkring oss.

 3. Hans Ernst skriver:

  Bry dig inte i Moralpoliserna. Som Widar Andersson, Folkbladet m.fl. Stå på dig, annars så gör andra det.

 4. Jag har också tagit bort Nya Tider på grund av att de har sitt material bakom betalvägg, vilket gjort länken till en reklamplats, men samtidigt kan jag förstå dem. Det är ett företag som är beroende av intäkter och för att hålla en hög nivå måste de betala kompetent folk för sina texter.

  Människor tycker ofta att det är värt priset att läsa relevanta texter eftersom fulmedierna ofta gjort sig fullständigt irrelevanta genom sina lögner.

 5. Knut Lindelöf skriver:

  Sakta i backarna nu!
  Jag har inga synpunkter på att Nya Tider har skapat sig en betalvägg. Jag har absolut inte sagt att deras texter är ”relevanta” i förhållande till ”fulmedia”. Det är ett grovt förenklat språkbruk som inte tillför något. Jag säger endast att t ex Nya Tider och Nyheter idag är medieröster som man också bör hålla koll på.

 6. Bert Hoflund skriver:

  Är det bekant att Wallenberg tog med sig Annie Lööf till Bilderbergmötet i USA? Ja, men bara om du läser de så fördömda alternativmedia. En googling på ”lööf bilderberg” ger en enda träff på en olydig gammaltidning: Värnamo Nyheter. Annars omnämns detta endast i: Fria Tider, Nya Dagbladet, Flashback, Vaken.se och Nyhetsbanken.

  Tänk så det kan bli.

  En sökning på bilderberg på Sveriges Radios webbplats ger: ”Konspirationsteorier: Alla har rätt till egna åsikter, men inte till egna fakta” av professorn i nordamerikastudier Erik Åsard. Han säger:

  ”I vår tid har det tillkommit mängder av andra konspiratörer, som internationella bankirer och vapenhandlare och privata sammanslutningar som Bilderberggruppen och den så kallade Trilateralen. Båda grupperna består av globala makthavare inom politik, näringsliv och medier och håller sina möten utanför offentligheten, vilket föranlett spekulationer om deras mål och ambitioner.”

  Lustigt nog känns som det är precis tvärtemot. Att konspirationen utgörs av den kompakta tystnad som råder i lydmedia, då fakta som tydligen bedöms som olämpliga för allmänheten bara förtigs. Mig förefaller det som Knut gör alldeles rätt, när han visar på att det finns alternativ till lydmedia och dessutom, att han i motsats till Sveriges Radio, tilltror sin publik egen tankeförmåga.

 7. Anders Persson skriver:

  Jag vill upprepa vad jag sagt vid flera tillfällen tidigare: när jag 1979 arbetade med min kommande bok Finlands sak var svår kunde jag ingen finska. Jag kompenserade detta bortfall av finsk information, så gott det gick, genom att läsa texter från alla tänkbara politiska riktningar. Och med alla, menar jag alla, också nazistiska.

  Avsikten var att komma över fakta utifrån principen att vad den ene hade intresse av att förtiga hade den andre intresse av att lyfta fram. MEN – självfallet, dessa ”nya” fakta måste jag GIVETVIS faktakolla.

  Det var på detta sätt jag fick kunskap om den ryska inkvarteringen i Sverige 1743-44 som senare ledde till boken Den farliga hjälpen och de åländska böndernas gerillakrig 1808, vilket gav incitamentet till boken 1808 – gerillakriget i Finland.

  Hade jag bara läst historieböcker i den svenska ”huvudfåran” (eng. mainstream literature) hade jag varit saligt ovetande om dessa signifikanta händelser.

 8. Tord Lundgren skriver:

  Generellt: Anser det viktigt att ta del av meningsmotståndares åsikter. Gör man inte det, så lär man sig inte mycket. Läs flera olika tidningar och tidskrifter!

  Vad beträffar högerextremisters och fascisters rätt eller möjligheter att komma till tals, så vet jag inte vad jag ska säga. Det beror på vad de anser och säger. När de anser att vissa människor är mindre värda än andra – då säger i alla fall jag stopp.

 9. Knut Lindelöf skriver:

  Tord L!
  Du gör här frågan personlig. Just DU säger stopp. Men frågan är politisk. Om alla tänkte som du vore snart yttrandefriheten utelämnad till elitens godtycke.

 10. Tord Lundgren skriver:

  Tack, Knut, för att Du särskilt uppmärksammar och kommenterar mitt inlägg. Vitalt att vi är tydliga. Med det bildliga uttrycket ”sätta stopp för” menar jag motverka, ta avstånd ifrån. T.ex. i något debattinlägg. Jag tror nämligen på sakskäl och argument. Att ”förbjuda” en tidskrift eller bok är fel väg att gå, av skäl som presenterats i tidigare inlägg.

  Vi är överens om att frågan om yttrandefriheten är politisk, ja mycket politisk. Vem eller vilka som äger yttrandefriheten i t.ex. Sverige är inte obekant för initierade.

  Nu vet jag inte hur långt Du är beredd att gå i tolerans med rasistiska och fascistiska yttringar. Jag tror knappast Du skulle ställa upp bakom en fascistisk artikel i FIB/Kulturfront. Eller har jag fel? Fascistiska åsikter kan ju formuleras skickligt och inlindat av en durkdriven skribent. Så även om frågan är politisk, slipper nog inte Du eller jag ibland ifrån ett personligt ställningstagande.

  Du får ursäkta, men jag finner Dina åsikter om yttrandefrihet för fascister väl slapphänt toleranta. Kanske kan vi beskriva skillnaden i vår inställning på följande sätt:

  När jag hör eller läser fascistiska åsikter, så blir min omedelbara reaktion: Det där måste bekämpas. – När Du tar del av sådana fascistiska synpunkter, blir Din omedelbara reaktion: Viktigt att dessa åsikter får uttryckas. – Men Du kan förstås bäst själv säga vad Du anser. Till sist, trevligt med en lugn och saklig debatton som Du omger Dig med.

 11. Knut Lindelöf skriver:

  Ja, den lugna sakdebatten är något jag eftersträvar. Det gläder mig att du och kanske andra märker det.

  Principen är att medier under TF väljer vilka som ska släppas in. För min blogg gäller alltså TF som grund. Sedan gäller mina (och FiBs) tre politiska paroller. Självklart tar jag inte in något som direkt strider mot dessa ramar. Men sammanhanget skulle – rent teoretiskt – kunna göra att jag låter någon med fascistiska/nazistiska åsikter komma till tals.

 12. Hans Andersson skriver:

  Knut!
  Mycket bra klargörande. Principiellt och med tydligt angivna ramar som tydliggör att det som ska in avgörs av redaktören. Att någon med fascistiska utgångspunkter även kan tillföra en diskussion något som är viktigt är ju också självklart och där utgår du från FiB bland annat.

  Ett klimat som gör att diskussion blir så levande som den ofta blir på bloggen och samtidigt gör att den ständigt utsätts för påhopp av alla de slag och olika håll.

  Men det hanterar du bra Knut, säkerligen för att du vilar trygg i ovanstående grundförutsättningar. Upplever också att du har bra dialog när det gäller inlägg som man önskar publicerade, bra redigeringsarbete och kloka synpunkter på det man skrivit.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.