Bibelns syndafall – en form av hybris. Bild av Hugo van der Goes


Om en redan besegrad fortsätter att slåss kan det bara sluta med döden, hur stor och stark den besegrade än var en gång. Västvärlden står inför sitt Waterloo. Det är slutsatsen i denna Knut Lindelöfs uppdatering av det aktuella läget i Ukrainakriget.

Nu har Putin förklarat Rysslands villkor för att Ukrainakriget ska kunna få ett slut. Det gjorde han i ett tal på ryska utrikesministeriet den 14 juni, dagen innan Zelenskys så kallade fredsmöte i Schweiz startade, dit inte Ryssland ens var inbjudet. Denna Zelenskys mobilisering till stöd för sitt orimliga förslag att endast fullständigt ryskt tillbakadragande från det som var Ukraina före 2014, innebär bara mera krig.

Rysslands villkor är att alla ukrainska trupper ska dra sig tillbaka från de fyra annekterade oblasten, ingen Nato-anslutning för Ukraina samt demilitarisering och denazifiering.

Det tog Väst mindre än fem minuter – efter publiceringen av det mycket omfattande talet – att avvisa det i sin helhet. Det kan inte uppfattas på annat sätt än en förödmjukande avspisning. De kan inte ens ha läst igenom texten. Är det vettigt?

Realiteterna i kriget verkar för Väst helt ovidkommande. Ukraina har i realiteten redan förlorat, deras armé håller på att slås i spillror, enheter skingras och kapitulerar inför det ryska trycket, någon mobilisering lyckas man inte med, människor flyr för att komma undan, kaos råder i ledningen, Zelensky är inte längre en legitimt folkvald president, landet riskerar att kastas in i totalt kaos.

Men Västs ledare fortsätter sprida bilden att Ukraina kan vinna kriget och Putin på sikt knäckas – om bara EU och USA skickar mer vapen och pengar.

Det senaste desperata kortet man nu dragit fram ur vapenrocksärmen är att Ukraina ska anfalla själva Ryssland med långskjutande Västrobotar och amerikanska F-16 plan (skötta av västpersonal). Det är uteslutande en provocerande eskalering, som inte kommer att leda till något annat än att kriget förlängs, att fler dör och att kriget riskerar att spåra ur till en kärnvapenkonfrontation mellan Väst och Ryssland. Ryssland har mycket tydligt klargjort att om Västrobotar skjuts mot ryska städer kommer de att ”svara” med full kraft mot Väst på ”lämpligt” sätt. Det gäller också om amerikanska F-16 anfaller Ryssland och opererar från ett angränsande Nato-land. Då smäller det!

Men Väst verkar oberört av detta och satsar allt på ett kort och fortsätter sin galna väg och hoppas att Ryssland bluffar. Men, Ryssland har då inget annat val än att fortsätta mala sig fram västerut till en punkt då Ukraina upphör att vara en självständig stat. Någon annan väg bjudes icke. Det vet man i Väst. De satsar desperat fram till presidentvalet i november. Men vad gör man sedan?

Det faktum att Ryssland nu har 750.000 välrustade och -tränade män i vapen i Ukraina mot kanske 250.000 i utslitna och sönderfallande ukrainska enheter, tycks inte beröra Västs ledare. Deras enda framgångsrika vapen är propagandan, som håller Västs befolkningar i okunnighet om det faktiska tillståndet i Ukraina. Man berättar på ett cyniskt sätt snyfthistorier om hur de stackars ukrainarna lider, men bryr sig inte om att en hel generation unga ukrainare redan helt i onödan offrats som kanonmat i detta redan från början ovinnbara krig. Det är ett svårbegripligt och svårsmält trauma för de närmast drabbade, som kommer att få stora politiska konsekvenser. Vi ser det redan runt om i hela västvärlden.

När ett krig är militärt förlorat brukar det slutas ett fredsavtal. Men inte i Ukrainakriget som det verkar. Västs propagandaresurser är så enorma att de ser ut att kunna fortsätta i all oändlighet. Det tyder på desperation, vilket är ett svaghetstecken. Det är som att västmedvetandet hamnat i hybris. Ingen Västledare vågar tänka sig in i hur en reträtt från ett katastrofalt och förnedrande nederlag ska kunna åstadkommas. Man intalar sig själv och varandra att USA fortfarande är världens starkaste ekonomiska och militära stormakt, fast alla utanför denna allt trängre och allt mer isolerade krets ser sanningen, att Väst står inför sitt Waterloo.

Vännen Jan Arvid Götesson tror inte att nuvarande situation kan leda till kärnvapenurladdning för att de fattar att det vore slutet för allt och alla. Jag hoppas han har rätt. Men inget tyder på att det längre finns något vett kvar i Väst som kan få dem att backa en enda millimeter, trots att Ukraina (och Väst) är militärt besegrat. Vad återstår då? Jo, just det – det är kärnfrågan.

Föregående artikelTumskruvarna dras nu åt…
Nästa artikelDagen D år 2024
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

16 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  Under lång tid när USA bröt mot FN-stadgan/folkrätten så stod du längst fram på barrikaderna och hävdade vikten av att värna mindre staters suveränitet. Därför tycker iallafall jag att det är lite märkligt nu när det är Ryssland som bryter mot folkrätten/FN-stadgan att det är ett helt annat ljud i skällan från dig. Var är dina krav på att Ryssland skall avbryta sitt folkrättsvidriga anfall på Ukraina och att Ryssland skall respektera FN-stadgan och lämna tillbaka de områden i Ukraina som Ryssland enligt internationell rätt olagligt har annekterat? Om Putin nu verkligen vill ha fred som du påstår, så är det väl bara för honom att dra tillbaka sina trupper från Ukraina? Det är ju också ett krav som de som stödjer FN-stadgan/folkrätten borde ställa på Putin. Eller var det så att du inte var emot USA:s invasion av Irak för att den stred mot folkrätten, det var kanske bara ett svepskäl? Du var kanske enbart emot invasionen för att du var emot USA?

 2. Christian N!
  Jag håller fortfarande på staters rätt till självbestämmande, FN-stadgan och folkrätten, men folkrätten ska gälla lika för alla, inte bara för Ryssland.

  Om du jämför det nya framväxande Globala Syds idéer om staters självbestämmande och synen på FN med den gamla USA/GB/EU-världens, så är det USA/GB/EU-världen som försöker runda FN i alla lägen. De kallar det för ”Rules Based International Order”, inte för FN-stadga och folkrätt. Det kallas också ”unipoläritet” (USA-hegemoni), medan den nya världsordningen strävar efter ”multipoläritet” inom FN-systemet. Det här borde inte vara svårt att förstå.

  Det enda USA/GB/EU-världen tjatar om sedan 2014 – när det gäller staters självbestämmande – är att alla stater ska ha rätt att inte vara neutrala, d v s ansluta sig till USA:s maktsfär. Det har vi nu fått smaka på i det tidigare alliansfria Sverige med Nato-medlemskap och DCA-avtal (det senaste utan offentlig debatt och folkomröstning). Det här eskalerar spänningar och gör till slut storkriget möjligt (nödvändigt i mångas ögon). Krig är lätta att starta, men mycket svåra att avsluta. Västvärlden har bäddat in sig i en kokong av vanföreställningar om sina fiender som gör det omöjligt att backa. Det här driver upp tonen och eskalerar kriget i en ond oändlig spiral.

  Du tror säkert på vad du säger och menar säkert väl med att försöka avslöja mina lik i garderoben. Men jag kan försäkra dig att jag varken hyser USA-, ryss- eller annat folkhat. Det är ledarskiktens galna politik i USA/GB/EU-världen det främst nu handlar om – som så många gånger tidigare.

 3. Christian N!
  Om alla hade respekterat folkrätten så hade vi inte haft några krig i t ex Libyen, Irak och Afghanistan och ingen amerikansk statskupp i Ukraina.

  Kuppen i Kiev förvandlade Ukraina till USA:s lydiga och kraftigt beväpnade redskap för att försvaga Ryssland. Utan snack om Ukraina i Nato och risken för amerikanska kärnvapenmissiler på Krim så hade den här konflikten aldrig uppstått.

  Oroshärden och krigsanstiftaren är USA och att USA skiter fullständigt i folkrätten råder det inget som helst tvivel om. USA:s aggressiva agerande skapade en hotbild som Ryssland såg sig tvungna att reagera på.

  Att i det läget kräva att Ryssland enbart skall följa folkrätten skulle belönat USA:s ambitioner om världsherravälde. Så även Ryssland tog sig rätten att bryta mot folkrätten.

  Nu är vi mitt uppe i en stormaktskonflikt via ombud och den avgörande frågan är inte längre den om folkrätten. Bägge sidor har kastat den på sophögen. Frågan är istället om vi stöder USA:s världsherravälde eller om vi anser att världens länder skall få utvecklas i en mycket friare riktning, utan kontroll, plundring och ändlösa krig från den amerikanska imperialismen?

 4. Då det uppstår mankemang på de internationella arenorna ersätts det där med rätt eller fel av de involverades grundläggande säkerhetsintressen.

  Det är ingen hemlighet att Ryssland uppfattar västmakternas ”drang nach osten” som ett säkerhetshot. Det framgick redan under Kubakrisens dagar, då Sovjet gav ett konkret exempel på vad ett internationellt säkerhetshot kan innebära.

  Fred uppnås genom att sluta ”dilla”. Att erkänna fakta.

 5. Knut L!
  Du skriver: ”Jag håller fortfarande på staters rätt till självbestämmande, FN-stadgan och folkrätten.”

  Ryssland bedriver inte enbart ett folkrättsvidrigt anfallskrig mot Ukraina, Ryssland har även helt i strid mot internationell rätt annekterat delar av den suveräna staten Ukrainas territorium. Detta är utan tvekan ett av de grövsta brotten mot ”staters rätt till självbestämmande, FN-stadgan och folkrätten” sedan andra världskriget. Därför om du är seriös med ditt påstående ovan, hade du kategoriskt fördömt Rysslands agerande. Istället gör du allt för att försvara och bortförklara Rysslands olagliga agerande. Man behöver också enbart läsa denna text av dig för att inse att ditt hyckleri är totalt.

  Du skriver här bland annat:

  ”Alla mässade samstämmigt om att inte se bakåt. Ockupationen var visserligen fel, men den är nu ett faktum som inte kan ändras. Nu ska man istället blicka framåt och hjälpa den Irakiska regimen att få till så mycket säkerhet att man kan få igång affärerna.

  Varför resonerade man inte likadant i fallet Danmark och Norge under andra världskriget? – det vill säga struntade i folkrättsbrotten, ockupationerna, lät krigsförbrytarna få som dom ville och bjöd in dem på konferens för att bara blicka framåt? Varför resonerade man inte likadant när Irak angrep Kuwait? – det vill säga struntade i folkrättsbrotten etc. Varför resonerade man inte likadant när Sovjet ockuperade Afghanistan? – det vill säga struntade i folkrättsbrotten, ockupationen och lät krigsförbrytarna och deras marionetter få som dom ville samt bjöd dem till konferens för att blicka framåt?”

  ”Vad är folkrätten till för om inte för att hindra stora och små makter att angripa andra suveräna stater.”

  För övrigt under ett möte mellan Trump och Putin 2018 kunde man höra följande konversation:

  Trump: Jag hade kunnat skjuta någon på Fifth Avenue och mina supportrar hade ändå stöttat mig.

  Putin: Ha, det är väl inget. Jag hade kunnat på ett folkrättsvidrigt sätt invadera Ukraina med resultatet att miljoner människor antingen dödas eller drivs på flyt. Därtill hade jag kunnat helt i strid med internationell rätt annektera delar av Ukrainas territorium och mina supportar hade ändå stöttat mig.

  Knut och andra kring linelof.nu har onekligen gett Putin rätt i hans påstående.

 6. Christian N!
  Du undviker frågan: om folkrätten gäller för alla – utom för USA. Du undviker också allt som gäller förspelet till Uktrainakriget. Så länge du inte tar med dessa två helt avgörande förhållanden i resonemanget kommer vi inga vart.

 7. Folkrätten är skäligen ointressant. Den är nämligen död – stendöd. Detta på grund av länder som USA och Israel.

 8. Knut L!
  Folkrätten skall naturligtvis gälla alla. Det är också därför jag är kritisk mot alla brott mot folkrätten BÅDE från USAs och Rysslands sida. Till skillnad från dig som uppenbart enbart blir upprörd när USA bryter mot folkrätten. Det är naturligtvis helt omöjligt att säga hur ett alternativt historiskt förlopp hade utspelat sig och man kan även argumentera för att sådana diskussioner är meningslösa då vi har den historiska utveckling vi har och det kan vi inte ändra på. Med den sagt är det ändå svårt att se hur världen hade kunnat vara i en sämre position om USA inte hade företagit sig sitt olagliga och förödande krig i Irak.

  Men den huvudsakliga frågan kvarstår dock och det är att du har två möjligheter. Antingen får du hålla fast vid ditt stöd för folkrätten/FN-stadgan och då, kategoriskt fördöma Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina och sedermera olagliga annektering av Ukrainskt territorium. Eller så får så säga att det där med folkrätten/FN-stadgan och små länders självbestämmande det är inte så viktig. Iallafall inte när det gäller regimer/länder som är vänligt inställda till USA. Att göra som du gör nu nämligen att försöka fortsätta hävda att folkrätten/FN-stadgan är viktig, samtidigt som du stödjer Ryssland i deras fruktansvärda brott mot just folkrätten/FN-stadgan är bara hyckleri.

 9. Christian N!
  Det var ett försök att närma dig mina frågor, tack för det. Men du verkar inte förstå hur folkrätt fungerar. Det är inga lagar i vanlig mening, utan gemensamma överenskommelser fria stater emellan (FN). Den folkrätt som utgår från FN-stadgan är överspelad framför allt genom att USA brutit den gång på gång sedan 1990-talet. Genom dessa brott har USA nu kommit fram till att hota även Rysslands säkerhet. Då (24 feb 2022) bryter även Ryssland folkrätten och anfaller ett formellt självständigt land. I o m detta kan man se folkrätten i sin gamla form som överspelad, vilket inte betyder att jag inte önskar en folkrätt tillbaka, fast i en form av en ny säkerhetsordning där USA:s hegemoni bryts. Men det kan bara ske genom att man i en stor FN-konferens förhandlar fram en sådan.

  Du skrev: ”Det är naturligtvis helt omöjligt att säga hur ett alternativt historiskt förlopp hade utspelat sig och man kan även argumentera för att sådana diskussioner är meningslösa då vi har den historiska utveckling vi har och det kan vi inte ändra på.” Det där förstår jag inte. Jag vill bara säga att förstår man inte bakgrunden till det som sker blir det svårt att finna lösningar utan krig. Det som varit kan vi inte ändra på, men det som ska komma går att påverka.

 10. Knut L!
  Du skriver: ”Men du verkar inte förstå hur folkrätt fungerar. Det är inga lagar i vanlig mening, utan gemensamma överenskommelser fria stater emellan (FN).”

  Även lagar är överenskommelser mellan fria individer. Men det är inte det frågan handlar om utan att du var väldigt kritisk till att USA har brutit mot folkrätten för du tyckte det var viktigt att alla länder följde folkrätten, men när sedan Ryssland inte följde folkrätten så hörde man ingen kritik från din sida, vilket inte är något annat än hyckleri. Framförallt då det inte finns något i den internationella rätten som ger en stat rätt att bryta mot folkrätten bara för att en annan stat också gör det.

  Du skriver: ”I o m detta kan man se folkrätten i sin gamla form som överspelad” Betyder då det att du framöver inte kommer att kritisera USA om USA bryter mot den ”gamla folkrätten” då den nu är enligt dig överspelad?

  Du skriver: ”Du skrev: ´Det är naturligtvis helt omöjligt att säga hur ett alternativt historiskt förlopp hade utspelat sig och man kan även argumentera för att sådana diskussioner är meningslösa då vi har den historiska utveckling vi har och det kan vi inte ändra på.´ Det där förstår jag inte.”

  Du kan t ex ställa dig frågan vad hade hänt/hur hade världen sett ut idag om Hitler aldrig hade fötts. Ingen kan säga hur världen hade utvecklats/sett ut idag om Hitler inte hade fötts. Man kan också tycka ett en sådan diskussion är meningslös då det inte spelar någon roll hur världen hade sett ut idag om Hitler inte hade fötts, för han föddes och världen ser ut som den gör idag.

 11. Christian N!
  Det här blir för rörigt. Du har bestämt dig för att allt jag skriver är fel och hyckleri, vilket gör att du inte förmår ta in vad jag försöker framföra. Så blir det ibland i debatter.

  Bara en liten invändning: Lagar behöver alls inte vara överenskommelser mellan fira individer. De kan mycket väl vara direktiv från en auktoritär stat. Men inom stater finns alltid en våldsapparat som kan backa upp staten och se till lagöverträdelser sanktioneras. Så är det inte med folkrätten. Ingen överstatlig makt kan sanktionera folkrättsbrott. FN är tyvärr konstruerat så att det inte fungerar.

  Världen är stadd i förändring. Globala Syd är på väg att tvinga fram denna nya världsordning. Det är en process som inte går att stoppa. Ukrainakriget (och i viss mån Gaza) är just nu den heta brännpunkten mellan den gamla ordningen och den nya som kommer. Just nu är det viktigaste att få slut på de krigen för att undvika att det eskalerar till ett atomvapenkrig mellan USA och Ryssland.

 12. Knut L!
  Du skriver: ”Det här blir för rörigt. Du har bestämt dig för att allt jag skriver är fel och hyckleri, vilket gör att du inte förmår ta in vad jag försöker framföra. Så blir det ibland i debatter.”

  Det är för att du driver iväg från ämnet genom att försvara Rysslands brott mot folkrätten, men det är inte det diskussionen handlar om. Istället gäller frågan varför du kritiserar USA för att bryta mot folkrätten, men inte Ryssland för att bryta mot folkrätten.

  Du skriver: ”Men inom stater finns alltid en våldsapparat som kan backa upp staten och se till lagöverträdelser sanktioneras. Så är det inte med folkrätten. Ingen överstatlig makt kan sanktionera folkrättsbrott. FN är tyvärr konstruerat så att det inte fungerar.”

  Jag håller inte med om det, men låt oss ta den debatten vid ett annat tillfälle. För på vilket sätt är detta relevant för den nuvarande diskussionen? Eller med andra ord. På vilket sätt motiverar detta att Ryssland kan bryta mot folkrätten utan att kritiseras av dig när USA får motta massiv kritik från dig när de bryter mot samma folkrätt?

  Du skriver: ”Just nu är det viktigaste att få slut på de krigen för att undvika att det eskalerar till ett atomvapenkrig mellan USA och Ryssland.”

  Håller helt med och det, enklast sättet att få slut på kriget är ju att Ryssland tvingas dra sig tillbaka till sina internationellt erkända gränser och avbryta sitt folkrättsvidriga angrepp på Ukraina. Kan jag räkna med din hjälp för att få till det?

  För övrigt så skrev jag fria individer för att du skrev fria stater. Men om rätt skall vara rätt så finns det naturligtvis BÅDE ofria stater och ofria individer.

 13. Ja, du har bestämt dig för att allt jag skriver är hyckleri. Du bara skjuter på med grova artilleriet som om det fanns en god och en ond sida i detta krig. Men så är det inte. Så länge du inte inser det kommer vi ingen vart. Glad midsommar på dig!

 14. Knut L!
  Den här diskussionen handlar inte om vem som är god eller ond i detta krig. Den här diskussionen handlar om hur du kan motivera att du kritiserar USA när USA bryter mot folkrätten, men inte kritiserar Ryssland när Ryssland bryter mot folkrätten. Någon sådan motivering har jag ännu inte fått, men den kanske kommer? Glad midsommar på dig också.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.