Myrdal och Nya Tider

Jan Myrdal i talar om kulturen våren 2016

Jan Myrdal i talar om kulturen våren 2016 – i Uppsala

Jan Myrdal har nu – på begäran – skrivit en artikel som vi (hans läsare sedan många år) känner väl igen. Den handlar om den vacklande ”vänsterns” svek mot folken i de stora Europeiska omvälvningarna från 1789 till 1970-talet, särskilt tydligt manifesterat i de tyska Socialdemokraternas stöd för krigskrediterna, som gjorde första världskriget möjligt.

Frågan för mig är främst om publiceringen i Nya Tider – tidningen med nynazistiska kopplingar – når nya läsare. Om så är fallet kan det knappast vara av ondo. Det är ju det fria meningsutbytet som kan få människor på nya tankar.

Naturligtvis provocerar Myrdal med denna publicering. Men som han påpekar (och som många redan påpekat i samband med Bok&biblioteksbråket) rör sig Nya Tider ”inom nuvarande Tryckfrihetsförordnings ram” och tillägger att den är ”mer balanserad än vad Dagens Nyheters ledning är nu eller var 1952”.

Men kära läsare, detta är ju faktiskt en ganska balanserad formulering om man tänker efter lite. Dagens Nyheter ger oss ju inte en balanserad bild av krigen i Mellanöstern och risken för ett storkrig mellan imperialistmakterna (med lydstater) idag, lika lite som under kalla kriget.

Alltså, det är knappast sakinnehållet som är provocerande. Det är majestätsbrottet, som består i att ens antyda att fina DN kan vara mindre sanningsenlig än den allmänt avskydda uppstickaren Nya Tider.

Alltså, det faktum att Jan Myrdal vänder sig till Nya Tiders läsare med ett förnuftigt resonemang om tillståndet i dagens värld, kan knappast vara till skada för yttrandefriheten. Däremot kommer det väntade skällandet mot oss som inte förfasar oss över och fördömer Myrdal för att han ”legitimerar nynazisterna” att bli en prövning. Men det enda jag kan säga till mitt försvar är att ”guilt by association” är lika oanständigt nu som det var på 50-talet.


Nya Tider har valt att lägga artikeln bakom en betalvägg, naturligtvis för att locka nya läsare och få in nya namn i sin databas. Därför har Jan Myrdalsällskapet lagt ut artikeln för anonym och gratis läsning.

  51 kommentarer for “Myrdal och Nya Tider

 1. Tom Sahlén
  2016-10-22 kl. 8:24

  Här reses många frågor. Jag nöjer mig med fyra:

  1) Det lilla antal som läser JM:s artikel i Nya Tider, är dessa fler än de som genom denna publicering stärks i sin nazi-influerade politiska uppfattning? Hur effektiv är således denna publicistiska insats?

  2) Vilket är nästa steg? Att ansluta sig till någon av de rörelser som ligger bakom denna publikation?

  3) Jag betraktar denna publicering som en provocerande attack mot den vänster som gått ned sig i identitetspolitik och rasdiskussioner – och i den av JM framlyfta traditionen från 1914. För vanligt folk är manövrer som dessa fullständigt obegripliga.

  4) Den hundraåriga traditionen från 1914 handlar om arbetarledarnas och den intellektuella vänsterns svek. Den som tänker som Marx bör dock fråga sig om ställningstagandet från en så begränsad grupp kan avgöra hela historien. Avgörs inte historien snarare av hur det stora folkflertalet ställer dig? Har vi inte åtminstone på sikt den typ av ledare vi förtjänar?

 2. Björn Nilsson
  2016-10-22 kl. 12:14

  Trotskisten Svensson spydde upp några gånger på sin blogg, men det är väl enligt manuskriptet. Han kör alltid det gamla vanliga om trams och okunnigt och nazism för att man inte kan se skillnad på Långedrag och Kortedala (är det någon då?). Ibland undrar man om det är en människa eller ett datorprogram som spottar ur sig hans inlägg. (Lustigt ? nog samma känsla som man får när man läser vissa artiklar på Avpixlat.)

  Eftersom Svensson inte vill bli kallad trotskist, men är väldigt frikostig med att etikettera andra som maoister, stalinister, nazister etc vet jag inte på hur mycket allvar man bör ta honom. Han försökte smyga genom att sätta ett ?-tecken efter påståendet att Jan Myrdal är nazist, men det knepet bör man nog heller inte ta på allvar.

 3. Bo Persson
  2016-10-22 kl. 13:35

  På samma hemsida som JM:s artikel i Nya Tider kan läsas finns också lite reklam för tre seminarier på Myrdalbiblioteket. Samtliga med inledningar av JM och alla tre nu i höst. Rubriken är: Jan Myrdalbiblioteket bjuder in till tre seminarier.

 4. Anders Persson
  2016-10-22 kl. 14:04

  Jag har blivit lite skeptisk till allt tal om “sveket 1914”. Det var inte så hemskt enkelt att gå från 2:a Internationalens generella, en del kanske skulle säga abstrakta, paroller till konkreta handlingar. Lenin, Rosa Luxenburg, Ture Nerman och andra kunde, men det var inte så lätt.

  Lenin gick ju senare i “oheliga allians” med Kejsartyskland 1917, av den enkla anledningen att de båda ville se tsardömet störtat.

  På tal om “svek”. En modern upprepning av 1914 var 2011, då den en gång anti-imperialistiska vänstern lät sig enrolleras i kriget mot Libyen. Det visar hur svårt det är att gå från allmänna paroller till konkret handling.

 5. Knut Lindelöf
  2016-10-22 kl. 14:06

  Tom Sahlén!
  Här fyra korta svar:
  1) Hur effektiv denna publicistiska insats är kan man inte veta. Men, uppfattningen att argumentation kan påverka (även ”nazi-influerade”) människor är grundläggande i demokratin.

  2) Att publicera sig i en tidning med avvikande “politiska ståndpunkt” kan knappast ses som ett steg i riktning mot denna ståndpunkt. Det kan helt enkelt vara ett diskussionsinlägg.

  3) Men för vanligt folk – som mig – är det underligt nog inte obegripligt 😉

  4) I kritiska situationer kan visst små nyckelgrupper ha avgörande betydelse om det ska bli t ex krig eller fred. Därmed inte sagt att “smågrupper” är den drivande kraften i historien, om det är det du syftar på.

 6. Kjell Martinsson
  2016-10-22 kl. 18:02

  Anders P!
  En som – utöver t ex Jan Myrdal i FiB/K:s Degerforskonferenser 2014, 2015 – på ett uttömmande sätt rett ut frågan om Andra Internationalens sammanbrott, är Olle Svenning i boken Hövdingen, Hjalmar Branting – en biografi (Bonniers, 2014).

  Det som ibland kallats ”marxismens gyllene år” (1889-1914) bryts med den kollapsande Andra Internationalen. I praktiken i Tyskland den 4 augusti, när Tyska socialdemokratiska riksdagsgruppen enhälligt röstar för krigskrediter (i riksdagen, min anm.) skriver Svenning.

  Alltså, direkt mot resolutionerna som antagits på Andra Internationalens upprepade kongresser.

  För i Andra Internationalens kongresser Stuttgart (1907) med bl a Rosa Luxemburg och Lenin (Se t ex nu aktuella Nina Björks bok Drömmen om det röda) och Köpenhamn (1910) och Basel (1912) hade man varit överens. Knut Bäckström (Arbetarrörelsen i Sverige del 2, sid 87) citerar centrala rader i slutresolutionerna från alla tre mötena:

  “Kongressen förklarar att om ett krig hotar att utbryta är det en skyldighet för arbetarklassen i de intresserade länderna och för deras representanter i parlamenten att med Internationella byråns hjälp genom enhetlig aktion göra allt som står i deras makt för att förhindra krigets utbrott med alla medel som synes dem verksammast och som nödvändigtvis växlar allt efter klasskampens skärpa och den allmänna politiska situationens tillspetsning. I fall kriget ej dess mindre skulle bryta ut, så är det deras skyldighet att ingripa för att få det att snart upphöra och av alla sina krafter utnyttja den ekonomiska och politiska kris, som kriget framskapat, för att rycka upp folket och därigenom påskynda det kapitalistiska väldets fall.”

  Splittringen i den internationella arbetarrörelsen manifesterades kanske tydligast under pågående första världskrig i den s k Zimmerwaldkonferensen 1917.

  Men när röken skingrats och en nederlagskongress samlats i Bern (1919) blir svensken Hjalmar Branting ordförande för ”endast 97 representanter”. Mot t ex 896 dito i Köpenhamn nio år tidigare.

  Man valde dessutom tydligen att använda namnet Socialistinternationalen. Olle Svenning drar slutsatsen: “För Branting var uppbyggnaden av Nationernas förbund mer betydelsefull än en restaurering av Socialistinternationalen.”
  Socialismen fick vänta.

  Rosa Luxemburg lär – strax innan hon mördades – ha antecknat “Framtiden har två alternativ: Socialism eller barbari.”

  Ett bevingat ord så gott som något?

 7. Anders Persson
  2016-10-23 kl. 4:41

  Jo, men min (ännu lite ofullgångna invändning) är att problemen uppstår när politiken sedan blir konkret. Ty Tsarryssland mobiliserar inte bara emot Österrike-Ungern, för att komma Serbien till hjälp, utan också emot Tyskland. Och i detta Tyskland finns det en Socialdemokrati som, helt riktigt, blivit lärd att Tsarryssland är ett “folkens fängelse” och att dess besegrande vore ett framsteg för alla folk.

  De som sagt detta har inte bara varit Socialdemokrater som vi idag betraktar som revisionister, utan också Karl Marx och Friedrich Engels. Som Jan Myrdal ofta påpekat kom den sovjetryska kommunistiska rörelsen att censurera M&E på denna punkt.

  Men inte nog med att Tsarryssland mobiliserar emot Tyskland, det går till anfall och tränger ett stycke in i Ostpreussen. Idag vet vi att de tsarryska trupperna var dåligt utbildade och motiverade. Men det visste man inte då.
  Att i detta konkreta läge säga nej till att försvara Tyskland, är inte trivialt. På den ryska sidan var det heller inte trivialt att säga nej till den tsarryska “undsättningen” till lilla Serbien som blivit så illa behandlat av Österrike-Ungern.

  När 2:a internationalen gjorde sin principdeklaration 1912 hade de något slags skolboksaktigt scenario i tankarna med en långsamt växande imperialistisk kris där motsättningarna gällde kolonier och storlek på den ene eller andres flottstyrkor. Jo, detta låg i botten på krigsutbrottet, men det var inte vad saken “verkade handla om” de där hetsiga dagarna i slutet på juli och början på augusti 1914.

  Jag återkommer till “vårt eget 1914”, nämligen anfallet på Libyen 2011, som ju handlade om olja, men på ytan i propagandan, gällde att förhindra ett folkmord, att rädda Benghazis befolkning från att mördas av Gaddafis trupper. Nästan alla föll undan för denna propaganda, till och med Ryssland och Kina, som inte lade in sina veton i FN:s säkerhetsråd (vilket de senare lär ha kritiserat sig själva för).

 8. Tom Sahlén
  2016-10-23 kl. 14:40

  Jag anser kort sagt att JM:s framträdande i Nya Tider är kontraproduktivt.

  Det är också farligt att bortse från avsikten och enbart ta fasta på åsikten. Det faktum att nassar och halvnassar ibland säger och gör saker som inte är förgripliga åstadkommer mycket förvirring och det är i hög grad också avsikten.

  Vänsterns förhållningssätt till detta kan inte vara att spela med i spelet; vi borde avslöja spelet. Sossarna har på senare tid påpekat att SD lierar sig med storkapitalet. Det är en bättre hållning än denna förvirrande fraternisering med vad jag menar vara samhällets politiska slödder.

 9. Knut Lindelöf
  2016-10-23 kl. 16:17

  Tom S!
  Som du tänker har varit vänsterns hållning under många år helt utan framgångar. Att ta fasta på åsikten och strunta i att diskutera avsikten är mycket viktigt. Det är vad man kallar att hålla sig till sak. Spekulationer om andras eventuella avsikter är fruktlöst. Politiskt slödder kan man finna på många håll.

 10. Anders Romelsjö
  2016-10-23 kl. 17:00

  Tack för det viktiga inlägg Knut. På jinge.se återpublicerade jag Jan Myrdals artikel på dennes förslag. Detta uppskattades verkligen inte av alla. Den kände bloggaren Anders Svensson från Socialistpartiet publicerade ett inlägg om detta 20/10 med titeln “Bloggaren Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazister”. Han skrev bl a:

  “Nya Tider är rasisttidning, en nazisttidning, en antisemitisk tidning. Jan Myrdal samarbetar med sagda nazisttidning genom att skriva en artikel i den. Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazisterna. Han publicerar också Jan Myrdals artikel på sin blogg. Assad-anhängare. Putinförsvarare och nazikollaboratörer. Romelsjö och Myrdal. Sånt svineri.”

  Jag råkade se detta inlägg igår eftermiddag. Jag skrev snabbt ett svar – som inte publicerades. Jag får svaret att jag är blockerad från Svensson-bloggen.

  Jag svarade följande:
  “Jag är antinazist. Det är bara dumt att kalla något som återger en intressant artikel av Jan Myrdal i Nya Tider för nazist. Lika dumt som att kalla någon som citerar ur DN (som jag gjort många gånger) för vän av kapitalism, imperialism och krig. Jag är ingen Assad-anhängare, Putinförsvarare eller nazikollaboratör.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *