Myrdal och Nya Tider

Jan Myrdal i talar om kulturen våren 2016

Jan Myrdal i talar om kulturen våren 2016 – i Uppsala

Jan Myrdal har nu – på begäran – skrivit en artikel som vi (hans läsare sedan många år) känner väl igen. Den handlar om den vacklande ”vänsterns” svek mot folken i de stora Europeiska omvälvningarna från 1789 till 1970-talet, särskilt tydligt manifesterat i de tyska Socialdemokraternas stöd för krigskrediterna, som gjorde första världskriget möjligt.

Frågan för mig är främst om publiceringen i Nya Tider – tidningen med nynazistiska kopplingar – når nya läsare. Om så är fallet kan det knappast vara av ondo. Det är ju det fria meningsutbytet som kan få människor på nya tankar.

Naturligtvis provocerar Myrdal med denna publicering. Men som han påpekar (och som många redan påpekat i samband med Bok&biblioteksbråket) rör sig Nya Tider ”inom nuvarande Tryckfrihetsförordnings ram” och tillägger att den är ”mer balanserad än vad Dagens Nyheters ledning är nu eller var 1952”.

Men kära läsare, detta är ju faktiskt en ganska balanserad formulering om man tänker efter lite. Dagens Nyheter ger oss ju inte en balanserad bild av krigen i Mellanöstern och risken för ett storkrig mellan imperialistmakterna (med lydstater) idag, lika lite som under kalla kriget.

Alltså, det är knappast sakinnehållet som är provocerande. Det är majestätsbrottet, som består i att ens antyda att fina DN kan vara mindre sanningsenlig än den allmänt avskydda uppstickaren Nya Tider.

Alltså, det faktum att Jan Myrdal vänder sig till Nya Tiders läsare med ett förnuftigt resonemang om tillståndet i dagens värld, kan knappast vara till skada för yttrandefriheten. Däremot kommer det väntade skällandet mot oss som inte förfasar oss över och fördömer Myrdal för att han ”legitimerar nynazisterna” att bli en prövning. Men det enda jag kan säga till mitt försvar är att ”guilt by association” är lika oanständigt nu som det var på 50-talet.


Nya Tider har valt att lägga artikeln bakom en betalvägg, naturligtvis för att locka nya läsare och få in nya namn i sin databas. Därför har Jan Myrdalsällskapet lagt ut artikeln för anonym och gratis läsning.

  51 kommentarer for “Myrdal och Nya Tider

 1. Tom Sahlén
  2016-10-22 kl. 8:24

  Här reses många frågor. Jag nöjer mig med fyra:

  1) Det lilla antal som läser JM:s artikel i Nya Tider, är dessa fler än de som genom denna publicering stärks i sin nazi-influerade politiska uppfattning? Hur effektiv är således denna publicistiska insats?

  2) Vilket är nästa steg? Att ansluta sig till någon av de rörelser som ligger bakom denna publikation?

  3) Jag betraktar denna publicering som en provocerande attack mot den vänster som gått ned sig i identitetspolitik och rasdiskussioner – och i den av JM framlyfta traditionen från 1914. För vanligt folk är manövrer som dessa fullständigt obegripliga.

  4) Den hundraåriga traditionen från 1914 handlar om arbetarledarnas och den intellektuella vänsterns svek. Den som tänker som Marx bör dock fråga sig om ställningstagandet från en så begränsad grupp kan avgöra hela historien. Avgörs inte historien snarare av hur det stora folkflertalet ställer dig? Har vi inte åtminstone på sikt den typ av ledare vi förtjänar?

 2. Björn Nilsson
  2016-10-22 kl. 12:14

  Trotskisten Svensson spydde upp några gånger på sin blogg, men det är väl enligt manuskriptet. Han kör alltid det gamla vanliga om trams och okunnigt och nazism för att man inte kan se skillnad på Långedrag och Kortedala (är det någon då?). Ibland undrar man om det är en människa eller ett datorprogram som spottar ur sig hans inlägg. (Lustigt ? nog samma känsla som man får när man läser vissa artiklar på Avpixlat.)

  Eftersom Svensson inte vill bli kallad trotskist, men är väldigt frikostig med att etikettera andra som maoister, stalinister, nazister etc vet jag inte på hur mycket allvar man bör ta honom. Han försökte smyga genom att sätta ett ?-tecken efter påståendet att Jan Myrdal är nazist, men det knepet bör man nog heller inte ta på allvar.

 3. Bo Persson
  2016-10-22 kl. 13:35

  På samma hemsida som JM:s artikel i Nya Tider kan läsas finns också lite reklam för tre seminarier på Myrdalbiblioteket. Samtliga med inledningar av JM och alla tre nu i höst. Rubriken är: Jan Myrdalbiblioteket bjuder in till tre seminarier.

 4. Anders Persson
  2016-10-22 kl. 14:04

  Jag har blivit lite skeptisk till allt tal om “sveket 1914”. Det var inte så hemskt enkelt att gå från 2:a Internationalens generella, en del kanske skulle säga abstrakta, paroller till konkreta handlingar. Lenin, Rosa Luxenburg, Ture Nerman och andra kunde, men det var inte så lätt.

  Lenin gick ju senare i “oheliga allians” med Kejsartyskland 1917, av den enkla anledningen att de båda ville se tsardömet störtat.

  På tal om “svek”. En modern upprepning av 1914 var 2011, då den en gång anti-imperialistiska vänstern lät sig enrolleras i kriget mot Libyen. Det visar hur svårt det är att gå från allmänna paroller till konkret handling.

 5. Knut Lindelöf
  2016-10-22 kl. 14:06

  Tom Sahlén!
  Här fyra korta svar:
  1) Hur effektiv denna publicistiska insats är kan man inte veta. Men, uppfattningen att argumentation kan påverka (även ”nazi-influerade”) människor är grundläggande i demokratin.

  2) Att publicera sig i en tidning med avvikande “politiska ståndpunkt” kan knappast ses som ett steg i riktning mot denna ståndpunkt. Det kan helt enkelt vara ett diskussionsinlägg.

  3) Men för vanligt folk – som mig – är det underligt nog inte obegripligt 😉

  4) I kritiska situationer kan visst små nyckelgrupper ha avgörande betydelse om det ska bli t ex krig eller fred. Därmed inte sagt att “smågrupper” är den drivande kraften i historien, om det är det du syftar på.

 6. Kjell Martinsson
  2016-10-22 kl. 18:02

  Anders P!
  En som – utöver t ex Jan Myrdal i FiB/K:s Degerforskonferenser 2014, 2015 – på ett uttömmande sätt rett ut frågan om Andra Internationalens sammanbrott, är Olle Svenning i boken Hövdingen, Hjalmar Branting – en biografi (Bonniers, 2014).

  Det som ibland kallats ”marxismens gyllene år” (1889-1914) bryts med den kollapsande Andra Internationalen. I praktiken i Tyskland den 4 augusti, när Tyska socialdemokratiska riksdagsgruppen enhälligt röstar för krigskrediter (i riksdagen, min anm.) skriver Svenning.

  Alltså, direkt mot resolutionerna som antagits på Andra Internationalens upprepade kongresser.

  För i Andra Internationalens kongresser Stuttgart (1907) med bl a Rosa Luxemburg och Lenin (Se t ex nu aktuella Nina Björks bok Drömmen om det röda) och Köpenhamn (1910) och Basel (1912) hade man varit överens. Knut Bäckström (Arbetarrörelsen i Sverige del 2, sid 87) citerar centrala rader i slutresolutionerna från alla tre mötena:

  “Kongressen förklarar att om ett krig hotar att utbryta är det en skyldighet för arbetarklassen i de intresserade länderna och för deras representanter i parlamenten att med Internationella byråns hjälp genom enhetlig aktion göra allt som står i deras makt för att förhindra krigets utbrott med alla medel som synes dem verksammast och som nödvändigtvis växlar allt efter klasskampens skärpa och den allmänna politiska situationens tillspetsning. I fall kriget ej dess mindre skulle bryta ut, så är det deras skyldighet att ingripa för att få det att snart upphöra och av alla sina krafter utnyttja den ekonomiska och politiska kris, som kriget framskapat, för att rycka upp folket och därigenom påskynda det kapitalistiska väldets fall.”

  Splittringen i den internationella arbetarrörelsen manifesterades kanske tydligast under pågående första världskrig i den s k Zimmerwaldkonferensen 1917.

  Men när röken skingrats och en nederlagskongress samlats i Bern (1919) blir svensken Hjalmar Branting ordförande för ”endast 97 representanter”. Mot t ex 896 dito i Köpenhamn nio år tidigare.

  Man valde dessutom tydligen att använda namnet Socialistinternationalen. Olle Svenning drar slutsatsen: “För Branting var uppbyggnaden av Nationernas förbund mer betydelsefull än en restaurering av Socialistinternationalen.”
  Socialismen fick vänta.

  Rosa Luxemburg lär – strax innan hon mördades – ha antecknat “Framtiden har två alternativ: Socialism eller barbari.”

  Ett bevingat ord så gott som något?

 7. Anders Persson
  2016-10-23 kl. 4:41

  Jo, men min (ännu lite ofullgångna invändning) är att problemen uppstår när politiken sedan blir konkret. Ty Tsarryssland mobiliserar inte bara emot Österrike-Ungern, för att komma Serbien till hjälp, utan också emot Tyskland. Och i detta Tyskland finns det en Socialdemokrati som, helt riktigt, blivit lärd att Tsarryssland är ett “folkens fängelse” och att dess besegrande vore ett framsteg för alla folk.

  De som sagt detta har inte bara varit Socialdemokrater som vi idag betraktar som revisionister, utan också Karl Marx och Friedrich Engels. Som Jan Myrdal ofta påpekat kom den sovjetryska kommunistiska rörelsen att censurera M&E på denna punkt.

  Men inte nog med att Tsarryssland mobiliserar emot Tyskland, det går till anfall och tränger ett stycke in i Ostpreussen. Idag vet vi att de tsarryska trupperna var dåligt utbildade och motiverade. Men det visste man inte då.
  Att i detta konkreta läge säga nej till att försvara Tyskland, är inte trivialt. På den ryska sidan var det heller inte trivialt att säga nej till den tsarryska “undsättningen” till lilla Serbien som blivit så illa behandlat av Österrike-Ungern.

  När 2:a internationalen gjorde sin principdeklaration 1912 hade de något slags skolboksaktigt scenario i tankarna med en långsamt växande imperialistisk kris där motsättningarna gällde kolonier och storlek på den ene eller andres flottstyrkor. Jo, detta låg i botten på krigsutbrottet, men det var inte vad saken “verkade handla om” de där hetsiga dagarna i slutet på juli och början på augusti 1914.

  Jag återkommer till “vårt eget 1914”, nämligen anfallet på Libyen 2011, som ju handlade om olja, men på ytan i propagandan, gällde att förhindra ett folkmord, att rädda Benghazis befolkning från att mördas av Gaddafis trupper. Nästan alla föll undan för denna propaganda, till och med Ryssland och Kina, som inte lade in sina veton i FN:s säkerhetsråd (vilket de senare lär ha kritiserat sig själva för).

 8. Tom Sahlén
  2016-10-23 kl. 14:40

  Jag anser kort sagt att JM:s framträdande i Nya Tider är kontraproduktivt.

  Det är också farligt att bortse från avsikten och enbart ta fasta på åsikten. Det faktum att nassar och halvnassar ibland säger och gör saker som inte är förgripliga åstadkommer mycket förvirring och det är i hög grad också avsikten.

  Vänsterns förhållningssätt till detta kan inte vara att spela med i spelet; vi borde avslöja spelet. Sossarna har på senare tid påpekat att SD lierar sig med storkapitalet. Det är en bättre hållning än denna förvirrande fraternisering med vad jag menar vara samhällets politiska slödder.

 9. Knut Lindelöf
  2016-10-23 kl. 16:17

  Tom S!
  Som du tänker har varit vänsterns hållning under många år helt utan framgångar. Att ta fasta på åsikten och strunta i att diskutera avsikten är mycket viktigt. Det är vad man kallar att hålla sig till sak. Spekulationer om andras eventuella avsikter är fruktlöst. Politiskt slödder kan man finna på många håll.

 10. Anders Romelsjö
  2016-10-23 kl. 17:00

  Tack för det viktiga inlägg Knut. På jinge.se återpublicerade jag Jan Myrdals artikel på dennes förslag. Detta uppskattades verkligen inte av alla. Den kände bloggaren Anders Svensson från Socialistpartiet publicerade ett inlägg om detta 20/10 med titeln “Bloggaren Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazister”. Han skrev bl a:

  “Nya Tider är rasisttidning, en nazisttidning, en antisemitisk tidning. Jan Myrdal samarbetar med sagda nazisttidning genom att skriva en artikel i den. Anders Romelsjö gör gemensam sak med nazisterna. Han publicerar också Jan Myrdals artikel på sin blogg. Assad-anhängare. Putinförsvarare och nazikollaboratörer. Romelsjö och Myrdal. Sånt svineri.”

  Jag råkade se detta inlägg igår eftermiddag. Jag skrev snabbt ett svar – som inte publicerades. Jag får svaret att jag är blockerad från Svensson-bloggen.

  Jag svarade följande:
  “Jag är antinazist. Det är bara dumt att kalla något som återger en intressant artikel av Jan Myrdal i Nya Tider för nazist. Lika dumt som att kalla någon som citerar ur DN (som jag gjort många gånger) för vän av kapitalism, imperialism och krig. Jag är ingen Assad-anhängare, Putinförsvarare eller nazikollaboratör.”

 11. Bo Persson
  2016-10-23 kl. 19:25

  Mot bakgrund av den här pågående diskussionen borde ett av de seminarier på Myrdalbiblioteket, som jag flaggade för ovan, kunna bli särskilt intressant.
  Jag tänker på det som ställer frågan hur man skall förstå och förklara att folket “röstar fel” och som JM inleder med en historisk exposé över populismen från Napoleon III över 1900-talets fascism till SD, Front National och Trump idag.

 12. Hans Andersson
  2016-10-23 kl. 19:36

  Samma dag som det offentliggjordes att JM publicerar en text i Nya Tider publicerade de följande:

  “i samma veva som Obama fick Nobels Fredspris i Oslo 2009 skrev han på om ytterligare om ett angrepp på ett litet land, Jemen. Det lilla landet får därmed idag utstå bombardemang från sin granne Saudiarabien, som förra året köpte vapen för 57 miljarder mestadels från USA. Inga övergrepp mot civilbefolkning är tydligen för stora för USA när det gäller allierade i den nya konflikt som utkristalliseras i världen idag…

  Det dröjde ända till Rysslands stridsflyg gav sig in i leken, som terroristerna började bekämpas på allvar. Det var också då islamisternas karavaner med stulen syrisk olja – islamisternas stora inkomstkälla – stoppades av ryska bomber”.

  Vad har en krönika som denna med nazism att göra? Ingenting! Vanlig hederligt journalistik och i det mesta korrekt återgivet med kända verifierbara fakta. Hederligare än de flesta medier, inte bara DN, snarare merparten av de stora drakarna. Inget demagogiskt krångel utan bara rakt på.

  Att Myrdal publicerar i Nya Tider är helt okej och inte minst när han är stoppad att publicera på AB av Åsa Lindeborg, som även hon måste upprepa mantrat “Putin did it” innan hon publicerar sina synnerligen bra och viktiga artiklar.

  Tom S!
  Du menar att Myrdals framträdande i Nya Tider är kontraproduktivt. Du skriver “sossarna har på senare tid påpekat att SD lierar sig med storkapitalet… Detta är värre än denna förvirrande fraternisering med vad jag menar vara samhällets politiska slödder”.

  Vad gäller att fraternisera med storkapitalet ligger SD hästlängder efter sossarna och sittande regering. Stefan Löfvén önskade en global handshake i New York. Mellan det globala kapitalet och världens arbetstagare, blev stenhårt nobben – tack för det.

  Löfvén är nu på besök i Saudiarabien för att sälja svenska vapen till den regim som nästan dagligen bombar civila, vuxna som barn till döds, antalet idag uppe i 10 000 personer. Dessutom har han med sig den svenska kapitalismens överguru Markus Wallenberg. Den svenska före detta metallbasen hand i hand med familjen Wallenberg för att göda svensk vapenindustri till priset av tusentals oskyldiga civila. Fy fan!

  Anders R!
  När det gäller bloggaren Anders Svensson, så fyller han rollen som nyttig idiot, hans slutsatser går inte att ta in i verkligheten. En virrpanna med andra ord som skriver irrationellt och förvirrande utan någon substans överhuvudtaget. Jag läser honom aldrig det tillför ju inget alls.

  Knut L!
  Återigen, tack för din bevakning av tryck och yttrandefrihetsrättigheterna. De står under hårt angrepp för närvarande och bevakningen av detta måste vara i fokus hos alla oss som anser att angrepp mot dessa rättigheter och för den delen skyldigheter är allvarliga angrepp mot vår demokrati.

 13. Anders Persson
  2016-10-23 kl. 19:37

  Jag förstår inte vad det är som har hänt med den svenska anti-imperialistiska opinionen. I Rapport hör jag Stefan Åsberg 5 minuter och 20 sekunder in programmet säga att Turkiet inte har rätt att kränka Iraks territorium därför att den irakiska regeringen är “demokratiskt vald”. Hade det varit rätt att kränka om regeringen inte varit demokratiskt vald? Och vem avgör vilka regeringar som är demokratiskt valda?

  Anders Rommelsjö försäkrar att han inte är “Assadanhängare” eller “Putinförsvarare”, försyndelser vilka han jämför med att vara “nazikollaboratör”. Jag tror att väldigt få av oss som försvarar Syriens integritet har några personligt varma känslor för Assad. Om vi då och då “försvarar Putin” är det utifrån vad han sagt eller gjort och Anders R är i sin fulla rätt att kritisera detta sakligt. Jag tror att Anders R deltog i Vietnamdemonstrationerna på 60- och 70-talet. Var det därför att han omfattade Nordvietnams kommunistiska partis politik?

  För att göra saken än tydligare: de hundratusen som protesterade emot Irakkriget 2003, och jag tror (eller hoppas) att Anders var en av dem, gjorde inte detta för att de gillade Saddam Hussein eller hans regim.

 14. Tom Sahlén
  2016-10-23 kl. 23:08

  Knut L!
  Idén att avsikten bakom åsikten skulle vara oväsentlig är horribel. Om din och JM:s vänster är en sådan som går arm i arm med nassarna i alla frågor där de intar “en korrekt ståndpunkt” då skiljs våra vägar här. Jag är bestämt ett “hönster”, eller vad tror du?

  Hans A!
  Jag har samma inställning till Löfvéns vapenhandel och flirt med storkapitalet som dig, men det här handlar om varför arbetare går till SD och hur man bekämpar detta. Genom att skriva om den förfallna vänstern i Nya Tider? Eller genom att påvisa SD:s i grunden arbetarfientliga politik?

 15. Knut Lindelöf
  2016-10-24 kl. 7:53

  Tom S!
  Avsikten bakom åsikten är förstås ofrånkomlig, men den är ofta omöjlig att diskutera. Ex:
  – Du vill ju avskaffa yttrandefriheten om du finge makten. Det gjorde ju både Hitler, Stalin och Mussolini.
  – Det vill jag inte alls det! Jag vill bara att man också ska få yttra oss fritt om landets invandringspolitik, muslimer, skolavslutningar i kyrkan, kristen värdegrund i skolan, förintelsen, judars makt inom pressen, om andra partiers ruttenhet o s v.
  – Äh, du bara bluffar!
  – Nähä, det gör jag inte alls det.
  – Då ska jag verka för förbud mot dina dolda avsikter.

  Det vore tråkigt om våra vägar skiljdes. Vi verkar ju helt överens om att fascister och nazister ska hållas borta från makten. Det är bara medlen för att lyckas med detta som skiljer. Om du fortsätter följa med strömmen och beskylla mig och andra för att gå “arm i arm med nassarna” bara för att vi försöker att föra diskussioner i sak
  med alla, så undergrävs respekten för yttrandefriheten ännu mer. Detta om något kommer att kratta manegen för nya antidemokratiska och fascistiska strömningar. Yttrandefriheten är ju vårt främsta medel (vapen) för att hindra en sådan utveckling!

 16. Anders Persson
  2016-10-24 kl. 9:03

  Jag kom att tänka på Martin Niemöllers berömda dikt (i direktöversättning från tyskan, vilken ger en rakare version än Wikipedias svenska:

  När de tog fast kommunisterna, protesterade jag inte, för jag var inte kommunist;
  När de spärrade in socialdemokraterna, protesterade jag inte, för jag var inte socialdemokrat;
  När de kom och forslade bort judarna, protesterade jag inte, för jag var inte jude;
  När de kom och hämtade mig, då fanns ingen kvar som kunde protestera.

  Alltså:
  När myndigheterna staffbelade kritik av religiösa uppfattningar, protesterade jag inte, för jag var inte ateist…

 17. Tom Sahlén
  2016-10-24 kl. 10:02

  Knut L!
  Om avsikten är ofrånkomlig är den desto nödvändigare att tydliggöra och framhålla (inte för dem som upprätthåller den) för dem som lockas in på grund av sina materiella och klassmässiga intressen.

  Detta är inte primärt en yttrandefrihetsfråga. Jag ifrågasätter inte Nya Tiders rätt att existera. Jag ifrågasätter däremot värdet av att i deras tidning skriva artiklar om vänsterpolitik.

 18. Arne Nilsson
  2016-10-24 kl. 11:58

  Jan Myrdal (JM) skriver i sina artikel att man i demonstrationer kring 1967 “ropade helt korrekt: ‘Lyndon Johnson är en galen hund’.”

  Detta är en felaktig paroll. Lyndon Johnson var inte galen. Han var en intelligent och kunnig företrädare för USA-imperialismen. Att tro att motståndaren är “galen” är att underskatta honom. En mer korrekt paroll hade varit: “Lyndon Johnson är en krigsförbrytare”.

  JM skriver vidare att 1914 var ett av “revolutionsåren”. Tycker inte att detta stämmer. Borde var 1917.

 19. Knut Lindelöf
  2016-10-24 kl. 12:19

  Ok Tom S,
  Man kan förstås avstå från att tala med folk (skriva i deras tidningar) om man ser det som meningslöst. Men jag tycker i princip inte man ska utesluta meningsutbyte med någon. Det politiska läget är minst sagt förvirrat idag. Ställningstaganden och positionsförflyttningar sker snabbt och kan pendla hit och dit mellan ytterligheter. Avsikterna kan vara goda, men ändå leda till konstiga ställningstaganden.

  Därför är det säkert av stort värde att ge sig in i samtalet med förnuftiga inlägg. Viktigt att även vårt samtal fortsätter därför.

 20. Björn Nilsson
  2016-10-24 kl. 12:44

  Det verkar finnas två linjer här. Den ena kan vi kalla “den amerikanska”: Smäll igen dörren, hota, skrik, och meddela hela världen att “den jäveln pratar jag inte med, gör som jag vill – annars …!”. Även vännerna blir oroliga inför ett sådant omoget uppträdande.

  Och så vad vi kan kalla den ryska linjen: Prata, prata, prata. Var diplomatisk. Håll en anständig ton, var flexibel utifrån vem du pratar med, hota inte såvida du inte verkligen tänker göra något våldsamt. Med en sådan framtoning kan man ha rätt goda relationer även med sådana som formellt ingår i ‘fiendelägret’. – För att ta frågan som diskuteras här: om vi antar att den stora gruppen av SD- och Nya Tider-anhängare är folk som på riktigt är oroade för vad som händer i Sverige, och skulle ha varit vänster under andra politiska konjunkturer, så bör det vara rimligt att sända signaler till dem i stället för att skrika skällsord och slå igen dörrar. En del är väl rabiata, men låt oss vara positiva och anta att de flesta bör vara tillgängliga för samtal utifrån sakfrågor.

 21. Björn Nilsson
  2016-10-24 kl. 13:04
 22. Anders Persson
  2016-10-24 kl. 15:02

  Arne N!
  Jan Myrdal kan ha skivit fel, 1914 i st f 1917. Men vad som är mindre känt är att kriget 1914 i en del länder kom som en räddning från en inre revolt, i Storbritannien p g a Irlandsfrågan, i Ryssland av den gamla vanliga klassfrågan. När den franske presidenten Poincaré besökte St Petersburg i slutet av juli 1914 pågick arbetardemonstrationer på gatorna, inte emot honom utan emot tsarväldet.

  Men med krigsutbrottet “glömdes” dessa konflikter bort. I Ryssland hade mensjeviker och liberaler hoppats att denna eftergift emot tsarväldet, i “fosterlandets namn” skulle beveka överheten och leda till liberaliseringar. Men det blev tvärtom, mensjeviker och liberaler fick inte ens delta i arbetat med att “rädda fosterlandet”. Tsarväldet såg nämligen här en chans att öka sitt anseende genom att, efter en seger, ta åt sig hela äran. Men nu blev det aldrig någon seger…

 23. Bo Persson
  2016-10-24 kl. 15:46

  Anders Persson/Tom Sahlén!
  Kunde Vietnamrörelsen bli något annat än en engångsföreteelse. En engångsföreteelse i den antikoloniala frigörelsekampens tid. Nu är den klassiska kolonialismen ett avslutat kapitel och VI är tillbaka i stormaktskonflikternas tid. Och det i en global skala av aldrig tidigare skådat slag.

  Hur skall vi överleva i den tiden? Ja, enligt etablissemanget är det bäst för oss att liera oss med en av dessa stormakter. Den småstatsrealistiska politik som vi hade från slutet på Napoleonkrigen fram till Kalla krigets slut förkastas helt. Och genom att samma etablissemang lyckats få den hopkopplad med SD har de också lyckats få den giftstämplad. Så vad gör vi, Tom Sahlen?

 24. Arne Nilsson
  2016-10-24 kl. 15:47

  Anders P!
  Ett lite väl klumpigt försöka att kasta skit på mensjevikerna. HELA den ryska dumagruppen, bolsjeviker och mensjeviker, röstade mot de ryska krigskrediterna 1914.

 25. Anders Persson
  2016-10-24 kl. 16:43

  Arne N!
  F’låt, jag tänkte på Georgij Plechanov som stödde kriget. Du har dock inte helt rätt: en minoritet av mensjevikerna stödde kriget, enligt engelska Wikipedia. Svenska Wikipedia undviker frågan.

 26. Arne Nilsson
  2016-10-24 kl. 18:52

  Anders P!
  I din ursprungliga kommentar talade du om mensjeviker i allmänhet på följande sätt: “Men med krigsutbrottet ‘glömdes’ dessa konflikter bort. I Ryssland hade mensjeviker och liberaler hoppats att denna eftergift emot tsarväldet, i ‘fosterlandets namn’ skulle beveka överheten och leda till liberaliseringar.”

  Bra att vi är överens om att denna formulering inte var korrekt avseende 1914 års mensjeviker. Du har förmodligen rätt i att en del mensjeviker blev “fosterlandsvänner” redan 1914 på samma sätt som en del bolsjeviker blev det.

 27. Arne Nilsson
  2016-10-24 kl. 19:15

  Hittills har kommentarerna rört sig om man kan ta i SD med tång eller ej. Debatten är befängd. Om SD, eller något annat parti, hamnar rätt i någon fråga skall man bara vara tacksam.

  Men innehållet i Jan Myrdals artikel har knappast berört. En av de viktigaste formuleringarna är följande: “Det allmänna hojtet i våra media att framgångarna för SD eller Trump eller Front National styrts av homofobi och rasism är hojt blott. (Samt ett typiskt klassförakt för de undre.)”

  I detta sammanhang går han inte in på varför “SD eller Trump eller Front National” har framgång i opinionen. Det är väldigt enkelt. De partier som har drivit arbetarklassens krav gör det inte längre. Detta lämnar utrymme för “SD eller Trump eller Front National”.

 28. Tom Sahlén
  2016-10-24 kl. 22:16

  Bo P!
  Det svenska positionstagandet i den eskalerande konflikten mellan stormakterna lär inte avgöra frågan om krig eller fred, men den nuvarande hårdflirten med USA och Nato och detta lojala traskande bakefter USA (så lysande beskrivet av Harold Pinter med avseende på Blairs England) försätter oss i en farligare position och bidrar till militär uppladdning i Östersjön. Det jovialiska radarparet Löfven-Hultqvist är en olycka.

  Om Erlander fått som han velat 1949 hade Norge och Danmark tackat nej till Nato och ingått med Sverige i ett nordiskt försvarsförbund.

 29. Tom Sahlén
  2016-10-24 kl. 22:40

  Knut L!
  Mycket av den fascistisering och överströmning till krafter som SD, som vi diskuterar, beror inte på att vanligt folk ogillar flyktingar och homosexuella, utan på sociala och materiella förhållanden där man befinner sig. Klassamhället äger alltid rum på en plats, t ex i en nedgången förort i Malmö eller i någon engelsk stad.

  I mitt hemlän pågår nu ett folkuppror därför att landstingets majoritet (S+Mp) vill inskränka akutvården för att spara pengar. Mycket påpassligt har SD bytt fot och säger nej till neddragningen. Ska vi som vill behålla akutsjukvården hylla SD för deras korrekta ställningstagande och dra in dem under våra fanor – eller ska vi försöka få den regionala ledningen för S+Mp att förändra sin politik?

  Det politiska läget är både förvirrat och farligt och oavsett hur man agerar kan det gå åt helvete. I tider som dessa finner jag det dock skadligt att manövrera i politikens ytterkanter.

 30. Mats Loman
  2016-10-24 kl. 23:12

  Alain Soral hävdar att de intellektuella har en blind fläck, nämligen våldet. Så uppfyllda är de av åsikter och verbal verklighet att de glömmer att de i regel står under beskydd av en våldsmakt av något slag. Tydligast eller pinsammast blir detta förstås när de själva hänger sig åt något slags våld mot andra.

  Tobias Hübinette satt vackert arriverad på plats på en skrivbordsstol hos staten, facket och AFA när han hängde ut avlidna tysklandsfantaster som nazister i Expo på sin tid. Andreas Malm hade nätt och jämnt fått upp ena skinkan på en pall i DN när han hängde ut Lasse Wilhelmsson och FiB/K som antisemiter. Och nu Margareta Z i Aftonbladet, grindvakternas tidning, när hon hänger ut Myrdal som högerextremist.

  Jan Myrdal söker sanningen, så gott han kan; och han har alltså funnit att den stora frontlinjen går mellan globalister och antiglobalister och att det har vänstern fattat betydligt sämre än delar av högern. Det här betyder att Myrdal ännu vid 90 är en viktig och fri svensk intellektuell. En av få.

  Vem Alain Soral är? Det är en fransk “nationalsocialist”… Och vet ni vad? Det ger jag för tillfället attan i: I det här fallet har Soral sakligt sett gjort en intressant och riktig iakttagelse ifråga om de intellektuella.

 31. Knut Lindelöf
  2016-10-25 kl. 7:40

  Mats L!
  Lasse Wilhelmsson har även jag sågat som antisemit här på bloggen, så även Mohamed Omar. De skruvade antisionismen till omöjliga positioner. Var dessa befinner sig idag vet jag inte. Förmodligen på olika platser.

 32. Arne Nilsson
  2016-10-25 kl. 9:02

  Tom S!
  Du skriver: “Mycket påpassligt har SD bytt fot och säger nej till neddragningen. Ska vi som vill behålla akutsjukvården hylla SD för deras korrekta ställningstagande och dra in dem under våra fanor – eller ska vi försöka få den regionala ledningen för S+Mp att förändra sin politik?”

  Till att börja med är det viktigt att konstatera att SD:s ställningstagande bidrar till att öka opinionstrycket på S och MP. Detta sker på två plan: dels på den partiopolitiska nivån och förmodligen även på den konkreta nivån då det öppnar möjligheter att få med SD-medlemmar och sympatisörer i praktiskt arbete.

  Man behöver inte “hylla SD för deras korrekta ställningstagande”. Det räcker med att konstatera att de står rätt i denna motsättning. Självklart skall SD dras in i detta arbete, men det står inte emot att “försöka få den regionala ledningen för S+Mp att förändra sin politik”.

 33. Björn Nilsson
  2016-10-25 kl. 9:07

  De senare sakerna jag sett av Mohamed O. verkar antyda att den aktuella hållplatsen är katolicismen. Men var lugn: han hittar säkert något nytt om ett tag! Om M.O. kan man lugnt säga “den gubben tar man inte var man sätter honom!”

 34. Erik Skogh
  2016-10-25 kl. 9:36

  I vilken utsträckning Front National driver arbetarklassens krav vet jag inte, men att SD inte driver dem vet jag. SD kan hamna rätt men är totalt opålitliga, åtminstone på nationell nivå. De var mot lönedumpning men för att inte stöta bort (M) vek de ner sig.

  Överströmningen till SD har främst två källor, SAP och M. De som går över är en heterogen församling, men att oro för invandring är en förklaring är uppenbart. Rasism är nu ett så missbrukat ord och passar inte som förklaring, inte heller homofobi. Det bottnar mer i upplevelsen att något gått sönder i Sverige för gamla socialdemokrater. En känsla av att flyktingar går före och att “svenskar” får stå tillbaka. M tappar de kulturkonservativa som knappast ser flyktingar i sitt närområde men som reagerar mot att andra kulturer jämställs med deras och reagerar som SD mot multikulturalism.

  Vi får se om SD-ledningen vågar vika ner sig i Nato-frågan också för den frågan rör SDs grundval.

 35. Mats Loman
  2016-10-25 kl. 10:38

  Alternativet till att “såga” eller att sätta etikett på och förfölja är förstås att försöka förstå. Det finns åtskilligt för alla inblandade att vinna på att först försöka att något behärska sin inre svinpäls och sedan försöka att förstå. Särskilt sin fiende.

  När behöver man egentligen någonsin behänga någon med skyltar av det här slaget? Kan man inte bemöta i sak? Det är klart att man kan det. Och dessutom: åsiktsförföljelsen är extralegal rättsförföljelse. De som pekar ut, “granskar” och sedan fäller Faurisson, Soral, Omar, Myrdal etcetera för åsiktsbrott håller skenrättegångar med folk. De utpekade misstänkta brukar inte få tillfälle att svara. Och någon högre instans finns inte. Står det i DN att du är antisemit, då får du räkna med att gälla för det också. För all tid.

  Och så har vi en detalj som jag har funderat mycket på på sistone. Straffet. Hur hårt tycker man i DN och Expo att människor ska straffas, också för en bevisad antisemitism och fascism? Det skulle jag gärna vilja veta. Om de här åsiktsförbrytarna inte begått ett verkligt lagbrott, så ska de formellt sett inte straffas alls. Men åsiktspolisen tycker tydligen inte att det där är en bra och rimlig ordning. Saken är ju den att efter de domar som faller i PK-mellisarnas skenrättegångar brukar det komma en konsekvens, i själva verket ett straff: utfrysning, ovänlighet, hot, våld och svårigheter med grannar, arbetskamrater och chefer. Med familjen. Är det rimligt att folk straffas på det sättet, också för bevisade åsiktsbrott?

  Du bestämmer givetvis själv vem som ska skriva på din blogg, Knut. Och vem du ska “va vän” med på Fejan… En sådan avstängning är inget våld, anser jag. Det står var och en fritt att säga upp bekantskapen med en person, om vederbörande gått ens ära för när på något sätt.

  Men är det din sak att sätta varningsskylt på Omar och Wilhelmsson? Jag anser inte det. Och som sagt: Tar du också ansvar för de konsekvenser som drabbar dem som blivit behängda med varningsskylten?

 36. Knut Lindelöf
  2016-10-25 kl. 11:06

  Mats L!
  Etiketterandet av Lasse Wilhelmsson och Mohamed Omar som antisemiter har en lång historia. LW trädde för min del över en linje när han började spekulera i att hela ryska revolutionen var en judisk konspiration. MO lär – vad jag förstår – själv ha tagit avstånd från sina aningslösa utsvävningar i antisemitism. Jag hoppas att båda tagit sina förnuft till fånga.

  Men det finns gränser för oss alla, även för mig alltså. Men jag har bemött dem i sak så gott jag kunnat och avslutat diskussionen när jag tyckt den gått i stå.

  Jag har dessutom av LW blivit beskylld för att vara feg och vika mig för åsiktspoliserna på DN, men det oket får jag bära.

  En debatt som förts kan du läsa här.

 37. Björn Nilsson
  2016-10-25 kl. 11:32

  Ett av flera problem med Sverigedemokraternas ledning är opportunismen. Partiet verkade inte särskilt homo- och kvinnovänligt i sina tidigare versioner. Men när det visade sig att mängder av muslimska invandrare (“invällare”) är såväl homofoba som misogyna bytte partiet på kort tid fot. Det är inte övertygelse utan politisk taktik. Om man kunde få muslimer att i stor utsträckning uttala sig för Nato tror jag SD skulle bli det mest pålitliga anti-Nato-parti man kan tänka sig!

  Och läser man kommentarerna på ex.vis Avpixlat ser det ut som om rätt många är kritiska mot Nato och USA, och positiva till Ryssland, så det finns förmodligen rätt vettiga strömningar i dessa frågor även på SD-kanten. Vad gör man av det? Som gamle ordföranden Mao uttryckte det: “Ena de många för att besegra de få.”

 38. Mats Loman
  2016-10-25 kl. 13:45

  Tack Knut, för att du uppträder så civiliserat när jag nu krånglar så.

  Jag delar Wilhelmsson uppfattning att det sitter åsiktspoliser på DN. På DN har man inte bara glömt principen att man inte ska kasta sten på folk om man inte själv är utan skuld. På DN har man vänt på principen. Man kastar sten på sten på sten i förhoppningen att om bara stenkastningen blir nog intensiv så slutar folk att tänka; de rycks med i mobben och hjälper till att kasta i stället. Vem vill stå ensam och utanför när mobben råkar i raseri? Då kan man ju själv råka illa ut!

  En sak som jag tror att man måste fundera på när man som du sitter som redaktör eller chef är i vilken utsträckning man låter påverka sig av sina egna ängsliga gissningar om vad andra, allmänheten, “folk”, kan tänkas komma att tänka och tycka om en, om man inte håller rent åt höger, åt vänster etctera etcetera.

  Vad det handlar om här är ju att fatta egna beslut och ta ansvar för dem utan att gömma sig bakom andra. Stå för något. Och om så krävs, betala priset för sitt ställningstagande. Även för tokigheter. Och det där är inte enkelt. Har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Det är det medvetna livets största svårighet. Från min synpunkt sett en brottning med arvsynden. Varken mer eller mindre.

  Vad det beträffar har jag faktiskt en guru. Ännu en fransman. Ett riktigt snille, den här gången. En i Sverige nästan helt okänd juvel. Jag ska gärna berätta om honom någon gång…

 39. Knut Lindelöf
  2016-10-25 kl. 16:19

  Mats L!
  Civiliserat uppträdande är en ambition. Tycker sällan det finns skäl att fördöma andra personer för deras uppfattningar, jag försöker hålla mig till saken. Ibland blir man dock personligt påhoppad och förolämpad, då är det svårt att inte nyttja sin makt på sin egen blogg. Men det är en svår avvägning ibland, det medges.

  I fallet Lasse W var det sakförhållanden som gjorde att jag bröt kontakten. Då blev han mästrande och överlägsen. Hans hantering av begreppet ”judemaffian” t ex var ansvarslöst och kunde inte annat än uppfattas som antisemitism, hur han än själv försökte förklara. Min uppfattning är att man kan vara kritisk mot staten Israel, sionismen och alla krigsbrott som begåtts i dess namn. Men, man kan inte skylla på ”judarna, judendomen eller judemaffian”, då sprider man antisemitism. Och det anser jag att Lasse W gjorde.

  Omar talade nedsättande om mig i kamratkretsen som ”juden Lindelöf” (efter att ha googlat fram att min mormors far var jude och som sådan registrerad på Ahmed Ramis hemsida Radio Islam). Efter dessa incidenter avslutade jag diskussionerna.

  Men även en blind höna kan ibland finna ett korn. Visst är Lasse W och jag överens om att det sitter åsiktspoliser på DN. Och visst är det jobbigt rent personligt (även för anhöriga) när man råkar ut för personlig kritik. Min metod då är att hålla mig till saken och inte bli personlig tillbaka. Lasse W och jag är också helt överens om att Israel ska häva ockupationen av Palestina. Och visst har många varit elaka och talat oerhört nedsättande om både LW och Omar.

  Men de har faktiskt tiggt om det. Man bör alltså ta sig i akt och tänka sig noga för innan man uttalar sig i offentligheten. Jag försöker göra det och skilja på stort och smått.

  Antisemitism är ingen småsak!

 40. Leif Stålhammer
  2016-10-25 kl. 23:57

  Instämmer med dina synpunkter Knut. Verkar förnuftigt. Nu när det blåser får vi försöka hålla kursen och ha rätt segelsättning. Kul att en nästan nittioåring går i täten! Han håller stilen. Jag brukar säga som Mona Sahlin, fast tvärtom, så att säga. Att jag gick med i Jan Myrdal för att jag gillar vad han skriver. Men han är ju som tur är inte ett parti. Verkar bli en kul fight. Skall försöka jobba mer med Biblioteket i Varberg, men bor och äter inte längre hos Diding. (Har dock inget emot honom privat, färgstark krumelur, inte så bra på bilar.)

 41. Tom Sahlén
  2016-10-26 kl. 13:05

  Till sist,
  Det är farligt att blanda samman yttrandefrihetsfrågan med den djupare frågan om värdegrund och avsikt hos dem vars rätt att yttra åsikter man försvarar. På grundlagens nivå är åsikterna likställa och bör relativiseras – åsikt som åsikt så länge det inte handlar om förtal eller hets mot folkgrupp! – men när det kommer till politiken som sådan blir denna relativisering skadlig. Jag ser tendenser till detta här på lindelof.nu. Kanske formeras nu en nystalinistisk vänster som väljer att dansa med dem som borde avslöjas och bekämpas. I denna miljö växer snart en förvirrande taktisk hållning som innebär att kritiken mot ultrahöger och nazister tonas ned. Har någon f ö hört Myrdal uttala sig negativt om Faurissons skriverier?

 42. Anders Persson
  2016-10-26 kl. 13:38

  I gamla KFML(r) hade vi en lustig vana att behandla dem som hade “rätt”, dvs i någon fråga tyckte likadant som KFML(r). Politiken var att angripa dem ännu hårdare än de som tyckte annorlunda (dvs “fel”). Det gällde nämligen att undvika att “utså illusioner hos arbetarklassen” att den eller den personen eller gruppen stod för någonting generellt bra.

  Men den attityden fann man inte bara i (r). Jag minns en radiosketch där Tage Danielsson, kanske inför valet 1973, spelar reporter och intervjuar en ”man på gatan” personifierad av Hasse Alfredsson:
  – Men vad skulle du helst vilja ha genomfört efter valet?
  – Jo, bort med moms på maten så att den blir billigare för vanligt folk!
  – Jo, men det är ju vad kommunisterna föreslagit …
  – Jasså … men då så ska vi absolut hålla kvar momsen på maten!

 43. Bo Persson
  2016-10-26 kl. 16:05

  Leif Stålhammer!
  Men hur kommer det att bli med det framöver? JM räknar ju kallt med att inte bara FiB/K, utan också Myrdalbiblioteket kan komma att tas över av något slags allmän vänster. Och även bortsett från det är det väl helt klart att det idag inte är vår tid. Och när det blir det igen är svårt att säga. Men med tanke på hur djupt nerdragna i det identitära träsket som såväl den klassiska vänstern som den klassiska högern idag är, kan det nog ta tid.

 44. Bo Persson
  2016-10-27 kl. 21:34

  Tom S!
  Ditt svar 24/10 kl 22.16 på min fråga samma dag kl 15.46 tycker jag inte är mycket till svar.

  I sin artikel i Nya Tider hade JM med meningen: “Nya Tider är inte i tjänst hos någon oss hotande imperialistmakt”. Och den meningen fanns också med i svaret till Margareta Zetterström i Aftonbladet. Och rubriken på det svaret var “Nya Tider tjänar ingen imperialistmakt”.

  Om vi nu tycker att Sverige skall ha ambitionen att hålla oss utanför de nya stormaktskrigen, varför skulle inte Nya Tider då kunna vara med i en enhetsfront i den frågan?

 45. Bo Persson
  2016-10-29 kl. 16:22

  Anders P!
  Det verkar som du förneklar JM:s beskrivning av “sveket 1914”. Det var inte bara vad som hände den 4:e augusti det året. Det fanns också ett “förarbete” som han så sent som den 8:e augusti i år beskrev i ett anförande vid monumentet La Mano i Stockholm. Rubriken var “Den sjuttioförsta segerdagen” och du kan läsa det på Svensk-ryska vänskapsföreningens hemsida.

 46. Anders Persson
  2016-10-29 kl. 23:55

  Bo P!
  Avsnittet du troligen syftar på lyder “Det avgörande var att i [det socialdemokratiska] partiets tidningar (med enstaka undantag) det under flera år förts krigspropaganda mot Ryssland. Inte formulerad som solidaritet i kampen mot tsaren utan – och det är det avgörande – som ett tyskt fosterlandsförsvar.”

  Jo, det skulle vara intressant att veta mer om detta.

 47. Björn Nilsson
  2016-10-30 kl. 9:02

  Det antiryska (mot det tsaristiska väldet) är konsekvent hos Marx och Engels från 1848 års revolutioner och framåt. En av Engels’ sista skrifter var Det ryska tsarismens utrikespolitik från 1890 och där fortsattes samma tema. Finns på nätet.

  Detta väckte naturligtvis bekymmer i Sovjet. Stalin var emot publicering i partiorganet Bolsjevik 1934.

  Man kan ju säga att när det tyska kejsardömet gick i krig med det ryska 1914 så fanns även den vetenskapliga socialismens grundare med i det ideologiska bagaget. Vad M & E själv skulle ha tyckt om det vet man ju inte.

 48. Mats Loman
  2016-10-30 kl. 11:59

  Tom Sahlén känner stor oro…

  USAs imperiesystem är i akut kris, vilket – som vi väl vet – sedan i alla fall hundra år tillbaka, innebär förhöjd risk för krig…

  Ett krig pågår i Sydvästasien i vilket USA-trupper och ryska trupper när som helst kan komma att mötas i öppen strid…

  Sverige är inte längre en suverän stat utan ett territorium som ingår i det av USA ockuperade Västeuropa…

  Befolkningen i Sverige är helt sysselsatt med arbete eller arbetslöshet och skadeverkningarna av det ena eller det andra…

  Vänstern i Sverige behärskas helt av mellanskiktare vilka är i varierande grad okunniga, narcissistiska eller tokiga…

  Tänkande unga arbetare vänder med äckel ryggen åt vänstern och går i den mån de över huvud taget inlåter sig på politik, inte till SD, utan till Nordiska motståndsrörelsen…

  Privatmannen Jan Myrdal yttrar sig om risken för imperialistiskt krig i en högertidning…

  Knut Lindelöf gör efteråt en sansad kommentar om debattförhållandena i det som ska föreställa vänstern…

  … men det är inte detta som oroar Tom Sahlén. Det som oroar honom är risken för uppkomsten av en “nystalinistisk vänster” på Lindelöfs blogg…

  Får man be om lite proportioner, möjligen?

 49. Sven-Eric Holmström
  2016-10-30 kl. 13:16

  Skulle gärna se en exakt definition på “nystalinistisk vänster”.

 50. Bo Persson
  2016-10-30 kl. 17:05

  Sven-Eric H!
  Ja det vore onekligen intressant, för här går det verkligen undan. Från “nyfascistisk höger” ena dagen till “nystalinistisk vänster” dagen därpå.

  Men skämt åsido: i den här diskussionen finns det uppenbarligen inga gränser för språkförstörelsen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.