Några minuter i tolv?

Jan Myrdal skrev om trotskism i FiB/K och bemöttes av bland andra Dan Israel på Clartébloggen. Diskussionen handlar i grunden om krigsrisken och kärnvapenhotet idag och den diskussionen tar sig många olika uttryck. Här svarar nu Jan Myrdal Dan Israel.


Dan Israel trollar nu som gängse clartéist med truten och skriver mörkt på Clartés blogg:

Jan Myrdal påstår i senaste numret av FiB att USA och Nato nu håller på att förbereda en situation som ska ‘möjliggöra ett avgörande förstaslag’ och kunna bomba Ryssland med atomvapen innan de har möjlighet att svara. Den enda ‘verklighetsbakgrund’ han anger är att de internationella kärnfysikernas Science and Security Board flyttat fram sin domedagsklocka till två och en halv minut före midnatt.

Men det jag skrev i FIB/K var:

Det är den verklighetsbakgrund vi har att förhålla oss till när hos oss i Europa Nato flyttar fram sina raketbaser till Rysslands gräns för att varningstiden skall bli så kort att den skall möjliggöra ett avgörande förstaslag för dem och därmed ett uppfyllande av Collier´s perspektiv från 1951.

Och i mitt svar till Patrik Oksanen i Expressen skrev jag:

När nu Nato flyttat baser till Rysslands gräns och avtalet om medeldistansrobotar tycks abrogeras sjunker varningstiden drastiskt för Rysslands kärnområden och risken för att någondera lockas till ett offensivt eller defensivt förstaslag ökar. Hur Sverige som stat eller samhälle skulle överleva en följande ‘nuclear winter’ vet ingen. Men vad vi vet är att världen upprepade gånger under senare decennier balanserat på gränsen till en katastrof. Att den hittills undvikits beror mindre på klok politik än på slump eller på att någon militärt ansvarig självsvåldigt beslutat inte handla enligt reglementet. Kärnfysikernas ‘Domedagsklocka’ har nu flyttats fram till några minuter i tolv.

Det jag skrivit var inte det Dan Israel refererar utan är korrekt och bidrar till att förklara varför 122 stater av helt olika politisk färg – även Sverige – i Förenta Nationerna röstade för det totala och juridiskt bindande förbudet mot kärnvapen. Alltså det krav som Stockholmsappellen ställde. De fem kärnvapenmakter vilka är ständiga medlemmar av Förenta Nationernas säkerhetsråd samt de fyra andra kärnvapenmakterna, Demokratiska Folkrepubliken Korea, Indien, Israel och Pakistan var, med olika kraft dock, motståndare till resolutionen.

Hittills har världen mest av slump och tillfälligheter vid olika tillfällen kunnat besparas en kärnvapenkrigskatastrof. Nu innebär denna resolution från 122 stater i Förenta Nationerna ett avgörande steg framåt i fredsarbetet. Denna överväldigande världsmajoritet utgör just när domedagsklockan flyttas fram en medvetenhetens kraft som organiserat kan komma att tvinga även de mest aggressiva kärnvapenstater till kärnvapenavrustning och förbud.

Konkret innebär detta för oss i Sverige att se till att Sverige också formellt genom riksdagsbeslut bekräftar resolutionen trots de inhemska Nato-vännernas motstånd. Det är en huvuduppgift för alla som vill värna vårt folks existens. Det oavsett partipolitisk tillhörighet. Ty liksom de 122 staterna i Förenta Nationerna är helt olika kan bland oss i Sverige en kapitalist, en general, en högerfilosof, en som definierar sig som identitär nationalist också inse detta och handla därefter. Det tjänar i så fall vårt folks existensrätt. Men en “vänster” som tiger, som talar om annat och ställer sig vid sidan om blir i praktiken en som allierar sig med de farligaste kärnvapenspelarna i organisationer krigsdrivande och folkfientliga som Nato.


Jan Myrdal refererar bl a till denna källa: It´s now two minutes to midnight

Inlägget tidigare publicerats på 8 dagar

  29 kommentarer for “Några minuter i tolv?

 1. Torgny Forsberg
  2018-01-31 kl. 8:24

  Krigsfaran ökar mellan USA och Ryssland/Kina. Det kan man utläsa i en rapport från (USTR) US Trade Representative, där USA klagar på reglerna i WTO. USA menar i korthet att Kina/Ryssland inte följer WTO-regler och öppnar upp sig som ”fri marknad”. USA:s finaskapital hade stora förhoppningar när kapitalismen åter restaurerades i Kina och Ryssland (enorm marknad en lågavlönad arbetarklass att exploatera mm). Men nu blev det ej en ”fri marknad” enligt USA-modell som de kunde kontrollera och då också kontrollera länderna, utan istället uppstod något vi aldrig riktigt har sett tidigare i historien, en statskontrollerad/-styrd kapitalism som dessutom i Kinas fall tydligen är effektivare och mer framgångsrik än USA:s och Västs, som nu snart går om USA:s i ekonomisk styrka. (När Putin satte stop för ”fria marknadens” råa exploatering av Ryssland startade också då demoniseringen av Ryssland och Putin). Det är denna motsättning som kan leda till krig (Krig = ekonomiska krig med andra medel).

  Det vi nu ser är att USA:s misslyckade krig mot terrorism går över till något annat. Defense Secretary James Mattis, kallar det: …”great power competition, not terrorism”“. Han säger vidare: “…the US was facing a growing threat from revisionist powers as different as China and Russia, nations that seek to create a world consistent with their authoritarian models”.

  Fantastiskt att se Myrdal i hög ålder fortfarande upprörs och engagera sig i krigsfaran.

 2. Daniel Cederqvist
  2018-01-31 kl. 12:06

  Det bör påpekas att vi i Clarté står bakom kravet på ett förbud mot kärnvapen. Här t ex. Vi tillhör således inte en vänster som ställer oss vid sidan och talar om något annat.

 3. 2018-01-31 kl. 13:43

  På förekommen anledning vill jag påpeka att jag självklart är motståndare till kärnvapen. Jag tiger inte och talar om annat. Jag har länge skrivit om Nato som kärnvapenallians och hävdat vikten av att Sverige bevarar sin alliansfrihet. Självklart vill jag att vårt land undertecknar den FN-konvention mot kärnvapen som nu diskuteras. Så här skrev jag senast i höstas, i en artikel betitlad Nej till kärnvapen, på sajten alliansfriheten.se.

 4. Jan-Peter Stråhle
  2018-01-31 kl. 20:37

  Med glädje konstaterar jag att Margareta Zetterström under parollerna “Bevara alliansfriheten, Nej till NATO-medlemskap” sällar sig till motståndet mot kärnvapen. Men det jag önskar att jag bättre förstod är var gränsen mellan försvarssamarbete och alliansfrihet går. Ty under samma paroller skriver Margareta också att “Naturligtvis kan Sverige ha försvarssamarbete med andra stater, men då måste det i samarbetsavtalen skrivas in ett förbud mot att införa (och lagra) kärnvapen på svenskt territorium.” och det får mig att undra.

  Kan vi – förutsatt att nöjaktiga garantier ställs ut – fördjupa det militära samarbetet med exempelvis USA? Och hur långt kan sådant fördjupat försvarssamarbete med USA – eller för den delen vilken större militärmakt som helst – gå innan alliansfriheten flyger sin kos? Hur är det med den s k solidaritetsförklaringen inom EU? Vi förbinder oss att bistå andra medlemsstater i händelse av kris. Är inte det en form av allians? Semantik, hårklyveri eller relevant fråga?

 5. Torgny Forsberg
  2018-02-01 kl. 8:09

  Det är intressant att och nyttigt att läsa vad ”borgerliga eliten” tycker i Europa om krigsfaran. I senaste jan nr av Economist finns en artikel ”THE NEXT WAR” och ”The growing danger of great-power conflict”. Den inleder med:

  ”IN THE past 25 years war has claimed too many lives. Yet even as civil and religious strife have raged in Syria, central Africa, Afghanistan and Iraq, a devastating clash between the world’s great powers has remained almost unimaginable.

  No longer. Last week the Pentagon issued a new national defence strategy that put China and Russia above jihadism as the main threat to America. This week the chief of Britain’s general staff warned of a Russian attack. Even now America and North Korea are perilously close to a conflict that risks dragging in China or escalating into nuclear catastrophe.”

  Läs den fast viss ”vänster” skulle kalla den alarmistisk.

 6. Jan Myrdal
  2018-02-01 kl. 17:04

  Margareta Zetterström liksom Clarté har talat väl om kärnvapenförbud. Men det är med denna Margareta Zetterströms goda vilja som med Clartés. Varken den ena eller den andra är beredd att omvandla den goda viljan till praktisk politisk handling.

  Det är en övergripande nödvändighet för fredsarbetet att Sveriges riksdag bekräftar Sveriges röst i Förenta nationerna. Inom tre riksdagspartier finns en kärnvapenfientlig opinion. Inom den socialdemokratiska fraktionen borde den vara på väg att bli majoritet. Inom vänsterpartiets fraktion torde den vara majoritet. Inom den sverigedemokratiska kan den bli det. Därtill finns inom de andra partierna olika ledamöter som har stark beslutsångest. Uppgiften för fredsarbetet är alltså att verka för att denna möjliga riksdagsmajoritet enar sig till att formellt bekräfta att Sverige som stat ansluter sig.

  Margareta Zetterström och Clarté liksom större delen av allmänna “vänstern” vill inte arbeta för detta. De föredrar av politiska “renlighetsskäl” att Nato genomdriver sin linje i Sveriges riksdag framför att de själva vill bidra till att Sverigedemokraterna nu enar sig om att Sverige formellt skall bekräfta sin röst i Förenta nationerna.

  Inte undra på att jag som var politiskt aktiv mot Hitlertyskland under Andra världskriget när mycket olika och mot varandra stående politiska organisationer och stater tvangs ena sig i kamp mot Tredje riket anser att de håller på med en farlig trotskistisk fraktionsverksamhet.

 7. Arne Nilsson
  2018-02-01 kl. 18:02

  Jan M!
  Du skriver: “[Jag] anser att de [Clarté m fl] håller på med en farlig trotskistisk fraktionsverksamhet.”

  Detta är sakligt fel. Därför medför talet om “trotskistisk fraktionsverksamhet” inte maximal enhet i den begränsade frågan: att “Sveriges riksdag bekräftar Sveriges röst i Förenta nationerna” avseende kärnvapenförbud.

 8. Stefan Lindgren
  2018-02-01 kl. 20:27

  Arne N!
  Som gammal Vietnamaktivist vet du att man inte kan börja lösa en politisk uppgift genom att rada upp en massa grupper som man absolut inte får försöka vinna för saken. Man bestämmer vad saken är och samlar maximal kraft bakom denna. Vem kunde på förhand säga att vi skulle få se Per Ahlmark stå på Sergels torg och kräva slut på de amerikanska bombningarna av Vietnam? Att på förhand räkna ut SD eller Moderna tider eller Fria Tider är korkat. Det undergräver saken. Tyvärr var det vänsterns linje under kampen mot värdlandsavtalet och tycks nu – tack vare Clarté och kulturskribenter som Margareta Zetterström – bli linjen även i fråga om kärnvapenförbudet. Hultqvist och Breedlove och grabbarna kan vara lugna.

 9. Arne Nilsson
  2018-02-01 kl. 21:16

  Stefan L!
  Håller med om mycket av det du skriver, men att etikettera sina meningsmotståndare som trotskister för inte framåt. Man stöter bort potentiella bundsförvanter. Dessutom får jag intrycket av att sakargumenten saknas.

 10. Anders Persson
  2018-02-01 kl. 22:40

  Som ett komplement till Jan M:s kommentar kan vi påminna oss Churchills ord den 22 juni 1941 när han slöt upp på Stalins sida i kriget:

  “Ingen har, under de senaste 25 åren, varit en mer konsekvent motståndare av kommunismen än jag. Jag vill inte ta tillbaka ett enda ord vad jag sagt om det. Men allt detta förbleknar i betydelse inför det drama som nu utspelar sig. Varje man eller stat som kämpar mot nazismen kommer att ha vårt stöd. Varje man eller stat som marscherar med Hitler är vår fiende.”

  Det är alltså enkelt för varje antiimperialist och fredsvän att på liknande sätt säga att fastän han eller hon i hela sitt liv varit motståndare till vissa, icke salongsfähiga, organisationer, och inte ångrar ett skvatt av det, får det komma i andra hand inför det gemensamma hot som nu för varje dag växer sig allt större.

  Fyra års samarbete gjorde inte Churchill till kommunist eller Stalin till borgare, och när det gemensamma hotet var avlägsnat gick de olika vägar.

 11. Hans Andersson
  2018-02-01 kl. 22:51

  Förvisso finns i olika riksdagspartier kärnvapenfientliga personer. Till och med en utrikesmiminister (Margot W), som i grund och botten är föredömligt klarsynt i denna fråga. Tyvärr tror jag hon viker sig för partipiskan och de amerikanska aggressiva påtryckningarna via framför allt försvarsminister James Mattis.

  Det finns även en risk för riktade amerikanska sanktioner mot Sverige. Så stort är behovet av samverkan med Nato i norra Skandinavien – mellan amerikanska specialtrupper i Norge (Nato) och och svenska soldater.

  USA har signalerat för ytterligare 3.000 soldater i norra Norge. Skälet är hotet från det gigantiska North Sea Route-projektet, med en helt säker transportled från Murmansk till Vladivostok. Ryska atomdrivna isbrytare plöjer sig genom 3-5 m tjock is. Kineserna slipper med denna nya led varutransporterna till västvärlden via Suez och Sydkinesiska sjön.

  Men hur får vi igång enhetsfronten i enlighet med det SL beskriver?

 12. Bo Persson
  2018-02-02 kl. 8:59

  Arne N!
  Jag tycker också att det kan räcka med att vi i Lenins mening stämplar Clarté som ett slags den politiska galenskapens nyttiga idiot.

 13. 2018-02-02 kl. 11:45

  Att jag och Clarté skulle hålla på med “farlig trotskistisk fraktionsverksamhet” är så fullständigt barockt att man formligen tappar andan. En skitglosa som dessutom är totalt obegriplig för alla yngre personer som inte är bekanta med 1900-talets stalinistiska partiideologi.

  Kampen mot krig och kärnvapen skulle alltså bli framgångsrik endast om vi, som tillhör vänstern i vid mening, övertar SD:s och Nya Tiders främlingsfientliga, invandringsfientliga och islamofobiska ideologi och börjar samarbeta med allsköns högerpopulister och högerextremister?

  Begriper då inte Jan Myrdal och Stefan Lindgren att det är just ett sådant ideologiskt och organisatoriskt närmande som skrämmer bort många fredsvänner och kärnvapenmotståndare och hindrar fredsrörelsen från att bli verkligt bred och slagkraftig?

 14. Mats Larsson
  2018-02-02 kl. 13:59

  Det är dessutom inte första gången Margareta Zetterström utsätts för fullständigt absurda anklagelser på denna blogg. För något år sedan ansåg Bo Persson på denna blogg att hon saboterade Bernadotte-linjen därför att hon tog avstånd från främlingskap och rasism. Man tar sig för pannan!

 15. Bo Persson
  2018-02-02 kl. 15:18

  Mats L!
  Jag kan inte tänka mig att jag skrivit något sådant. Så jag skulle gärna vilja läsa kommentaren ifråga. Har du nätadressen till den?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.