NÄR SAMHÄLLET BACKAR KLIVER GÄNGEN FRAM

“Steg för steg bryts tilliten ner. Dels mellan människorna, men också mellan medborgarna och staten och det offentliga. Det är fråga om ett gift som långsamt tar livet av vårt samhällets demokratiska nerver.”

Formuleringar som denna hade på Dagens Arena varit omöjliga för ett år sedan. Håller S på att lägga om kurs?

Läs ledaren av Håkan A Bengtsson i Dagens Arena.