Det automobilindustriella komplexets våta dröm (Bilden från Teknikens värld)

Varje gång man väljer att ta bilen till Stockholm från Uppsala, vilket numera bara sker i största nödfall, inser man att det här med privatbilism måste få ett slut. Ett litet reparationsarbete, en olycka eller bara vanlig rusningstrafik gör att man blir stående timvis mellan Sollentuna och Norrtull – trots att det är sexfilig motorväg ända till Upplands Väsby.

Tusentals människor, de flesta ensamma i sina små kuvöser i ett fullständigt människofientligt och nedsmutsat automobillandskap (som bara växer och växer för varje år). I Stockholm upptar biltrafiken idag ungefär hälften av dess bebyggda område. Bilismen som transportmedel måste helt enkelt ersättas med något annat, annars går våra samhällen under.

Elbilsmyten
Trots detta pekar det mesta åt annat håll, nämligen mot att bilismen och till och med lastbilstrafiken bara ska öka. Samstämmigt och entusiastiskt kvittras överallt om att självkörande elfordon kommer att lösa problemen. Men detta är knappast något annat än en stor bluff. Det löser nämligen varken framtidens transport- eller miljöproblem.

Vi börjar med den största myten, el-bilen. El-drivna bilar minskar visserligen utsläppen från själva bilen och ger den enskilde bilisten lite miljöskuldsavlastning. Men hur står det till egentligen? Jo, tillverkningen av de nödvändiga batteripaketen slukar enorma mängder energi och ger el-bilen – globalt sett – ett miljöavtryck som är fullt jämförbart med dagens fossilbilars. Endast i Norge – världens elbilstätaste land – kan man köra elbilar på ganska ren el tack vare överskott av vattenkraft. Sin egen olja säljer man hellre på världsmarknaden, och batteritillverkningen talar man inte om.

I Tyskland däremot kommer man förstås att köra elbilarna mest på kol-, gas- och olje-producerad el. Alltså, avgaserna puffar ut ur kraftverkens skorstenar istället för ur bilarnas avgasrör. El är ju ingen energikälla, endast en bärare av energi.

En flaskhals som kommer att bli mycket svår att tränga igenom är bristen på vissa strategiska metaller som behövs i de stora och tunga batterierna. Det gäller främst kobolt och litium.

Litium är det för närvarande ingen brist på i världen, men efterfrågan kommer att öka dramatiskt när världens bilpark ska utrustas med litiumjonbatterier. I Dagens industri läser jag att runt 50 miljoner ton litium kommer att krävas fram till 2050 för att klara av den globala omställningen från bensin- till eldrivna fordon. Världens litiumreserver uppskattas för tillfället till 14 miljoner ton. Litium kan bli den nya oljan som man med tiden kommer att kriga om.

Kobolt är en bristvara och bryts under vidriga förhållanden med mycket barnarbete i t ex Kongo. Konflikterna runt denna strategiska metall kommer att bli hårda. Den räknas som och kallas faktiskt en ”konfliktmetall”. De mäktiga (med sina stater) kommer att garantera sig kontroll över dessa råvaror med alla medel.

Bilindustrin
med sina fossilbilar har länge varit i kris, mest på grund av överproduktion. Fossilbilar är också ett stort miljöproblem; CO²-utsläpp, global heating, glaciäramälvning, peakoil och allt det där… Därför måste bilindustrin – det automobilindustriella maktkomplexet – förnya sig.

Bilismen är sedan snart 100 år mycket djupt rotad som individuell frihetssymbol. Jag är själv ett barn av denna tid och trivs mycket bra ensam bakom ratten. Det här är kanske den främsta drivkraften för en fortsatt och ökad bilförsäljningen framöver.

Så, det värsta som kunde hända (för bilindustrin) vore att bilismen gick förlorad som en del i framtidens globala livsstil. Att ändra på detta, att planera på ett annat sätt än för bilars och lastbilars framkomlighet vore katastrof för bilindustrin. Därför söker de en lösning inom ramen för bilism-samhället. En del kallar det här för resultatet av kapitalismens oundvikliga framfart. Kanske är det så? Men förnuft och politik borde kunna ändra även på denna galenskap tänker jag fortfarande.

För bilindustrin är det nu främst Kina som hägrar, att få lägga under sig denna enorma marknad. Men planen är även att bilismen i övriga världen ska fortsätta att öka. Det är i detta stora sammanhang som den självkörande elbilen kommer in som lösningen med stort L.

Teslahajpen
Elon Musk
var först bilindustrins gossen ruda, men han och andra har nu med sin Tesla lyckats förvandla bilden av elbilen från töntig småbil med kort räckvidd till en maskulint potent blixtaccelererande statussymbol – men miljögloria.

Det här är bingo för alla miljardärer som nu kan framstå i världsförbättrardager. Norge plöjer marken för detta. Teslaköpare slipper moms vid inköp, får gratis parkering på offentliga parkeringar, slipper betala vägtullar färjor, laddar gratis och får köra i taxi-/bussfiler. Allt detta får de (som har råd att hålla sig med en Tesla – kostar mellan 800 000 kr och 1 600 000 kr i Sverige), av norska staten. Norska vanliga skattebetalare betalar alltså enorma subventioner till norska miljardärer, vilket förstås väcker ont blod hos alla som tvingas rulla omkring i sina gamla fossilvrak.

Framtiden
På det här viset faller nu stora delar av världen undan för det framstormande teknikförblindade automobilindustriella komplexet. Det är egentligen helt galet. Alltså, för att våra urbana miljöer i framtiden inte totalt ska förvandlas till asfalt och betong måste man satsa på järnväg och sjöfart för tunga långväga transporter. I urbana centra måste helt andra smarta mindre kollektiva transportsystem utvecklas. För enskilda individer och för lätta transporter på kortare distanser blir det antingen kollektiva små elbussar, lätta el-fordon, elmopeder, elcyklar och trampcyklar som måste gälla. Apostlahästarna är både hälsofrämjande och användbara för alla friska människor.

Men, för persontransporter på medellånga avstånd kan man möjligen tänka sig ett fordon av Tesla-typ. Men att använda stora tunga Teslor i våra städer för persontransporter på korta sträckor är en ren absurditet. Och det löser sannerligen inte mina problem när jag måste transportera något tungt till Stockholm. Då är ju Teslorna lika hjälplösa som vi andra.

Lika hjälplös och lika miljöskadlig…
Föregående artikelDirektsändning från Kina (2)
Nästa artikel1917 (nr 32) Anarkister och provokatörer
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

16 KOMMENTARER

 1. Så är det. Gör som miljardärerna – tänk på miljön – kör Tesla!

 2. Helt riktiga och kloka reflektioner. Dock får det mig att formulera den fråga som jag grunnat på länge: under mina 40 år med ”vänstern” har jag aldrig varit med om att den yttrat sig positivt om någon ny teknik. Första gången jag tänkte på det var på 70-talet då Sveriges Radio började med lokala nyhetssändningar. Det gillades inte i vänsterkretsar därför att det skulle medföra att nyhetsförmedlingen av strejker och demonstrationer inte skulle kunna nå ut till hela folket, utan inskränkas till de lokala nyheterna. Dator och bredband var heller inte bra. Kritiken var vid varje tillfälle helt berättigad och står sig än idag – men varför såg man aldrig till hur ny teknik skulle kunna användas progressivt?

 3. Anders P!
  Intressant observation. Hur många skulle läsa Knuts blogg om den laddade med de gamla telefonmodemens hastighet? Och hur många skulle fotografera elektroniskt om inte CCD-sensorn uppfunnits? Dessa uppfinningar belönades med Nobelpriset i fysik 2009.

  För en del år sedan gick 95% av all kommunikation med satellit, numera går 95% av kommunikationen med optiska fibrer. Man kan se streamad opera från New York med hög bildupplösning och bra ljud hemma i vardagsrummet.

  Ett genombrott inom batteriteknologin och Knuts huvudargument faller. Själv har jag ingen bil, men väl en vanlig cykel. Det enda som är nytt är belysningen.

  LED-lampor har gjort att man slipper generera elströmmen själv med en generator mot däcket.

 4. För att par veckor sedan skissade jag på en lista över ”Vänsterns sju kardinalfel”. Nr 5. var ”Teknisk utveckling står i klassfiendens tjänst – därför måste vi se kritiskt på all teknisk och vetenskaplig utveckling, såvida den inte enbart tjänar progressiva syften.”

  En annan, närstående, var nr 2: ”Klassfienden är mycket intelligent – den fattar alltid, utifrån sina egna intressen, noga genomtänkta beslut – verkar det inte så har vi inte tillräckligt avslöjar deras ränker.”

  Därför ska vi alltid, enligt nr 1. ”alltid befara det värsta – då kan ingen beskylla oss för att vara naiva, ha illusioner om klassfienden eller slå blå dunster i arbetarklassens ögon.”

  Så t.ex. borde Palme & Co efter IB-avslöjandet, enligt Jan Myrdals bedömning, i sitt eget intresse sökt tiga ihjäl affären. Men nu gjorde Öfverheten ännu ett av sina otaliga misstag, i detta fall genom att häkta de ansvariga mm. Varvid de inom Vänstern som alltid väljer att ”befara det värsta” fick rätt . . .

 5. Jag tror att mycket av det Knut skrev stämmer, men teknikens utveckling ser iallafall ut att vara historiens röda tråd. Det är den som hela tiden skapar nya materiella förutsättningar, som i sin tur styr våra tankar och idèer.

  Dagens Teslor ser ju verkligen ut att vara ohållbara, men dom skapar en grund för nya idéer och ännu bättre teknik. Ohållbara stadier ser t.o.m. ut att vara regel i utveckling. Den tekniska nivå vi har idag har kommit till stånd genom slaveri, krig, imperialism och massiv miljöförstöring. Likafullt har vi idag en värld där våld, svält, fattigdom och elände faktiskt minskar kraftigt.

  Nu kan vi också börja ana en helt ny värld där tekniken avskaffar arbetet och för första gången i historien kan dom materiella förutsättningarna för en klasslös värld skymtas vid horisonten. Detta kan naturligtvis lika gärna leda till vår undergång, men potentialen finns där likafullt.

  Att däremot kämpa mot teknikens utveckling likt moderna Don Quijotar är nog dömt att misslyckas.

 6. Om det blir en jätteökning av efterfrågan på litium skall vi nog inte bli förvånade om det startar kampanjer för att ”diktatorn” i Bolivia (den folkvalde Evo Morales) måste bort.

  Angående vänstern och tekniken är det en sorglig historia. Den vänster som inte fattar teknikens betydelse är inte vänster utan ”vänster”. Att inse att teknisk utveckling är grunden som gör att vi så att säga kan hoppa från nödvändighetens till frihetens rike är en absolut förutsättning för en rörelse som kallar sig vänster. Jag minns hur jag försökte förklara för en ganska högt uppsatt tant i vänsterpartiet något om datorernas betydelse för att driva utvecklingen framåt. Hopkopplade datanät och liknande. Hon stirrade på mig med tom blick och sa till slut: ”Men jag är ju humanist.” Vi kan vara säkra på att med en sådan ”vänster” blir det inte mycket vettigt gjort.

 7. I Kommunistiska Manifestet handlar ett stycke om ”småborgerliga socialister”, vilka enligt Marx och Engels ”högst skarpsinnigt klarlade motsägelserna i de moderna produktionsförhållandena och avslöjade nationalekonomernas hycklande försköningar. De uppvisade ovedersägligt de ödeläggande verkningarna av maskinerna och arbetsdelningen, kapitalens och jordegendomarnas koncentration…”

  ”Till sitt positiva innehåll vill emellertid denna socialism antingen återställa de gamla produktions- och samfärdsmedlen och med dem de gamla egendomsförhållandena och det gamla samhället, eller också vill den med våld spärra in de moderna produktions- och samfärdsmedlen inom de gamla egendomsförhållandenas ram, som av de förra sprängts och måste sprängas. I båda fallen är den reaktionär och därtill utopisk.”

  Miljöpartiet och Vänsterpartiet i ett nötskal.

 8. Knut har tyvärr gått på en del elbilsmyter. Även om man laddar en elbil med 100% smutsig polsk kolkraft, är det mindre dåligt för miljön än att förbränna bränslet i en vanlig fossilbil. Hur är det möjligt kanske någon undrar? Jo ett stort kolkraftverk är mycket effektivare än den lilla förbränningsmotorn som sitter under huven på vanliga bilar. Storskalig produktion ger effektivitet. Dessutom är det mycket effektivare att transportera elektroner än atomer. Plus att elmotorer är 4-5 gånger effektivare än förbränningsmotorer.

  Angående ”Teslahajpen”, Norges subventioner gäller elbilar i allmänhet, inte bara Teslas elbilar….

 9. En grej till som gör elbilar mer energieffektiva än fossilbilar är möjligheten att ”skapa bränsle”. En elbil kan i en nerförsbacke generera energi från däcken till batteriet och på så sätt ladda det, något liknande är förstås inte möjligt i en fossilbil.

 10. Sverige är faktiskt ett av världens bästa länder att äga en elbil i. Det beror på att vi har till 97% fossilfri genererad el. Endast Norge är bättre och det är därifrån vi importerar el när det behövs.

  Argumentet att det krävs mycket energi att tillverka elbilsbatterier håller inte särskilt bra när både Tesla och NorthVolt ska mata sina batterifabriker med fossilfri el.

 11. Det är tur att de som har pengar kan köpa aktier tillika bilar från en leverantör, typ Tesla, som då kan utveckla ny teknik som i slutänden gagnar miljön.

  Om någon här tror att det går att utveckla den här tekniken utan pengar, då skall vederbörande gå några år ytterligare i något som kallas ”skola”. Tids nog får då vanliga inkomsttagare ta del av volymprodukten.

  //Herregud

 12. Källkritik!
  Gissningsvis över 100 påståenden i den här artikeln och inget av dem understöds av någon evidensbaserad fakta i form av källa till vetenskaplig forskning eller liknande.

  Siffrorna är i flera fall såna jag sett i otaliga artiklar och debattinlägg tidigare. Dessa cirkulerar, läggs till, förvanskas och förvrids. Man använder dem sen i sin tur som ”fakta” för att man läst dem i nån tråd på Facebook. Och då måste det ju vara sant, eller?

  Ska du komma med såna här dräpande artiklar med ”alternativa fakta” så får du faktiskt presentera var du får siffrorna ifrån.

 13. Kul med konkret diskussion! Jag är allt annat än teknikfiende. Tror fullt och fast på att ny teknik kommer att hjälpa mänskligheten att bemästra miljö- och andra problem. Men man får trots detta inte bli teknikslav. All teknisk utveckling måste ske med förnuft.

  När det gäller energieffektivitet och konfliktmetallproblemet kanske man kan komma till lösningar. Och jag har lärt mig av diskussionen att elbilar kan vara mindre nettoenergislukande än fossilbilar.

  Min huvudkritik är att storstäder korkar igen av biltrafik. Andra transportmedel måste utvecklas. Det har ingen sagt emot. Alltså, trafikstockningsproblemen i världens växande urbana centra är den mest uppenbara absurditeten – som alltså inte ligger i bilindustrins intresse att lösa. Denna fråga är politisk, inte teknisk.

 14. Knut Linedlöf är nästan pinsamt okunnig om ämnet han skriver om. Det är för mycket faktafel för att orka kommentera allt. Men jag kan nämna att världshaven innehåller enorma mängder Litium och forskare är mycket nära en metod för lönsam utvinning. Norska nybilsköpare står för notan och inte skattebetalarna…

 15. Ett bilbatteri förbrukas inte likt diesel. Med utvecklingen av återvinningsteknik kommer energikostnaderna för produktionen av batterierna att minska.

  Om du kör en elbil på kolkraft halverar du ändå koldioxiden per körd mil. Ett modernt kolkraftverk har vansinnigt mycket högre verkningsgrad än en dieselmotor, en elbil har vansinnigt mycket högre verkningsgrad än en diesel.

  Men sant är att tillverka en ny bil är en mycket hög koldioxidkostnad, men det gäller alla bilar, det är inte som om en diesel är så vansinnigt mycket mindre dålig att bygga om man räknar bort batteriet.

  Frågan kräver lösningsmångfald, något alla debattörer verkar helt oförmögna att greppa. Vissa får köra el, vissa får köra biodiesel, vissa etanol, vissa gas och de flesta kollektivt.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.