Närbesläktade händelser i svart och vitt

Åtskilligt gemensamt? [Montage KL]

En av de första marsdagarna i år utsattes den tidigare dubbelagenten Sergej Skripal från Ryssland och hans dotter Julia för ett spektakulärt giftmordförsök i staden Salisbury ett par mil från London i södra England. De bägge offren ligger när detta skrivs (8 april) fortfarande på sjukhus, men Julias tillstånd är enligt de senaste uppgifterna inte längre kritiskt.

När jag började läsa in mig på Salisbury-fallet, kom jag osökt att tänka på något helt annat – nämligen på det passagerarflygplan, MH 17, som blev nedskjutet ett stycke från Donetsk i östra Ukraina den 17 juli 2014. Samtliga 283 resenärer och alla 15 i besättningen omkom. Planet hade malaysiskt ursprung, var på väg ifrån Amsterdam till Kuala Lumpur, och den överväldigande majoriteten av de förolyckade var holländare.

Giftmordförsöket och flygkraschen är inte några tvillinghändelser. Det hindrar inte att de har åtskilligt gemensamt:

I båda fallen tvår Ryssland sina händer och bedyrar sin hundraprocentiga oskuld. EU och en rad andra länder har samtidigt intagit den motsatta ståndpunkten och unisont pekat ut Kreml, eller något annat ryskt maktcentrum, som förövare både 2018 och 2014. Teorierna om vad som faktiskt har inträffat är lika många som himlens stjärnor och markens alla grödor.

När det gäller attentatet mot far och dotter Skripal tycker jag mig, i egenskapen av mediekonsument, vara ställd offside. Jag får veta att 27 länder, däribland Sverige, har utvisat ryska diplomater – mer än 130 stycken totalt sett – i protest mot det som skedde i Salisbury, men några bevis för att Ryssland är skyldig part har i dagsläget inte redovisats. Det är förstås betänkligt: i normala fall utdömer vi ju straff först då någon överbevisats om sin skuld bortom allt rimligt tvivel.

Statsledarna runt om i världen skulle alltså vara simpla fähundar, kappvändare, lycksökare, vindflöjlar (etc.) som bara ställer in sig i ledet på order från USA/Storbritannien eller handlar på pin kiv? Nej, det vägrar jag att tro. Snarare misstänker jag att någon form av påtagliga bevis existerar, men att bevisen kan vara sådana att enskilda individer skulle riskera liv och lem i samma nu som allt offentliggörs.

Stefan Löfven, Margot Wallström och flera andra med dem må ha sina brister, men att de skulle sälja sina själar för ”högre” ändamål finns inte i min värld. Jag utgår från att de vet mer än jag vet. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, tog kontakt med 23 skilda regeringar i direkt anslutning till det som hände i Salisbury, och det mesta tyder på att de 23 informerades om annat än passande ramsor i en tilltänkt hejaklack.

Det malaysiska flygplanet MH 17 borde, enligt uteslutningsmetoden, ha skjutits ner av ryska rebeller i östra Ukraina eller av den nationalistiska och EU-vänliga Kiev-regimen eller på direkt order från Kreml eller annat tillfälligt maktcentrum. En rysktillverkad radarstyrd luftvärnsrobot av ”Buk”-typ uppges ha använts. Att det handlade om ett misstag i tron att planet var ett bombflyg kan naturligtvis inte heller uteslutas. En pikant detalj i sammanhanget är att Vladimir Putin, av alla, befann sig i luftrummet över Donbas vid tidpunkten för nedskjutningen – på hemväg från en konferens i Brasilien.

Den utredning som tillsattes efter att MH 17-flighten hade skjutits ner bestod av representanter från Nederländerna, Belgien, Australien och Ukraina. Först i december 2014, efter nästan ett halvår, tilläts Malaysia vara med.

Detta föga inbjudande (!) handlingssätt får mig att tänka på måndagen den 13 februari 2017. Det var då som Kim Jong Nam, halvbror till den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un, blev giftmördad med en VX-substans på flygplatsen i Kuala Lumpur, dock utan att läkare från den mördades hemland fick vara med vid obduktionen av den döde. Vänner av god obduktionsordning undrar naturligtvis varför.

Ja, frågetecknen tornar upp sig – i Kuala Lumpur såväl som i Donetsk- och i Salisbury-fallen.

Under det senaste decenniet har demokratin på olika sätt kringskurits i många länder: Ryssland, USA, Kina, Turkiet, Polen, Ungern, Italien, Brasilien o s v. Då är det viktigt, föreställer jag mig, att vara extra observant på händelser av det slag som jag har redovisat ovan. Tilldragelser som dessa KAN förebåda något.

Man bör helt enkelt fråga sig vad som sker i det som synes ske.

Inte vet jag. Det enda jag kan göra är att använda min intuition efter att ha försökt vända ut och in på de aktuella händelserna efter bästa förstånd och förmåga och läst vad jag kommit över. Tvingades jag pressa fram åsikter – märk att åsikter alltid är preliminära – så skulle jag säga att (a) giftmordförsöket i Salisbury initierades av ryssar bosatta i eller utanför Ryska federationen, att (b) MH17 inte sköts ner av ukrainska nationalister, åtminstone inte enligt de fysikaliska kalkyler som jag har beretts möjlighet att studera, samt att (c) Kim Jong Nam oskadliggjordes av Nordkorea i sin egenskap av systemkritiker – kritiker, nämligen, av enpartidiktaturens slutenhet.

Det jag säger kan vara riktigt men även helt eller delvis felaktigt. Ryssland är i mina ögon ett samhälle med utbredd korruption och, i varje fall tidigare, med statskontrollerad doping inom elitidrotten, och Nordkorea är en stalinistisk kvarleva från anno dazumal. Också sådant har jag avsiktligt vägt in ovan – om med rätt eller orätt må andra döma.

  36 kommentarer for “Närbesläktade händelser i svart och vitt

 1. Knut Lindelöf
  2018-04-12 kl. 18:41

  Björn N!
  Jag tror det senare…

 2. Hans Andersson
  2018-04-12 kl. 19:50

  Någon som funderar var Tyskland tog vägen? I det stora drevet har de agerat väldigt försiktigt och ingår inte i de stridande europeiska staterna inledningsvis.

  Tvärtom deltog Merkel deltog i det mest intensiva skedet kring Syrien, i enskilda samtal med Putin, per telefon.
  Frågeställningarna var Nord Stream 2, återgång till Minskavtalet och hur lösa svårigheterna att lösa de ekonomiska ersättningar som Ukraina förlorat p g a av att gasens flöde igenom Ukraina därmed förändrats.

 3. Hans Anderrson
  2018-04-13 kl. 18:59

  Efter ett möte med Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen sa Agneta Merkel till reportrarna ”Germany will not take part in possible – there has not been any decision yet, I want to stress that military action”.

  Vidare sa hon ”but we support everything that is being done to show that the use of of chemical weapons are not acceptable”.

  Scenariot förändras dramatiskt och Trump har skjutit upp sin iver att attackera Syrien. Till detta bidrog en rejäl clash mellan nationella rådgivaren Bolton och försvarsminister Mattis, där ”Mad Dog” dessbättre gick segrande ur striden.

 4. Hans Andersson
  2018-04-14 kl. 19:54

  Som bekant har OPCW bekräftat att det gift som användes mot Skripals var Novikov, men det kunde inte fastställas att det tillverkats i Ryssland.

  Idag visar det sig att OPCW, som ofta anlitar det schweiziska kemlabbet Spitz-labb, inte redovisat den fullständiga rapporten, från labbet som urförde undersökningen.

  Namnet på giftet är BZ enligt Spitz-lab, ett gift som aldrig tillverkats i Ryssland, däremot flitigt under lång tid använts av USA, UK samt de flesta Nato-länder. (TT, RT)

 5. Hans Andersson
  2018-04-15 kl. 12:26

  Under fredagen då missilangreppet ägde rum skrev 80 ledamöter från Kongressen en protest mot Trumps beslut. De hävdade att Trumps beslut är i strid med konstitutionen och att presidenten skulle ha inhämtat godkännande av kongressen innan genomförandet av angreppet mot Syrien.

  ”engaging our military over military […] whithout ccongressional authorization violates the separation of power that is defined in the Constitution”.

  Trump och hans militärer avfärdar detta och hänvisar till Justitiedepartementets The Office of Legal Councel som i sin tur hänvisar till att sekretess råder gällande beslutet och dess innehåll. Detta även för Kongressen.

  Redan förra årets beslut är nu i domstolsförfarande då organisationen Protect Democracy stämde Trumps administration och OLC inför domstol angående attacken mot Syrien i april 2017. Ärendet pågår.

  Enligt min bedömning är det uppenbart att konstitutionen satts ur spel av Trumps administration, vilket hänt tidigare då ex. i Vietnamkriget.

 6. Mats Larsson
  2018-04-16 kl. 12:46

  Hans A!
  Uppgifterna om BZ verkar komma från Rysslands utrikesminister Lavrov. Spiez Laboratory har inte bekräftat Lavrovs uppgifter.

  I själva verket har OPCW avvisat Rysslands krav på att laboratorierna som genomfört analyser på OPCW:s uppdrag ska offentliggöras. I den korta rapport som OPCW publicerade den 12 april finns inga uppgifter om var analyserna genomfördes.

  Ett möte i OPCW Executive Committee är planerat till 18 april.

 7. Mats Parner
  2018-04-16 kl. 12:51

  Hans Andersson med flera!
  Jag bör kanske påpeka att min ursprungstext handlar om (a) attentatet mot far och dotter Skripal i Salisbury den 4 mars 2018, (b) nedskjutningen av MH 17 i Donetsk den 17 juli 2014 och (c) det fullbordade giftmordet på Kim Jong Nam i Kuala Lumpur den 13 februari 2017 – däremot INTE alls om de missiler som USA, Storbritannien och Frankrike avlossade mot Damaskus för ett par dagar sedan.

 8. Hans Andersson
  2018-04-17 kl. 17:18

  Mats L!
  Det statliga Spitz laboratorium är ett Kemlab som anlitas av OPCW i den här typen av utredningar. Andreas Bucher kommunikationsansvarig på företaget förnekar inte att de har genomfört utredningen som lämnats till OPCW. Säger att de varken kan bekräfta eller förneka att nervgiftet skulle vara BZ, den av västmakterna använda gasen och som aldrig produceras i Ryssland.

  Att ingen kraftig dementi finns någonstans, pekar på substans gällande den totala omkastningen i ärendet. Varken UK eller OPCW har yttrat sig, vilket är märkligt. Hur mörka detta?

 9. Mats Larsson
  2018-04-18 kl. 8:16

  Hans A!
  OPCW beslutade att inte offentliggöra vilka ackrediterade laboratorier man anlitar för analys av proverna från Salisbury. Vi vet alltså inte om Spietz Laboratory anlitats, och därför kan de inte svara annat än “varken bekräfta eller dementera”.

  Det enda vi vet i dagsläget är att de av OPCW anlitade laboratorierna bekräftar analysresultaten från Porton Down och att ämnet man hittade var av “high purity”. Proverna var nästan helt fria från föroreningar. Detta betyder att ämnet tillverkades av någon med mycket hög kompetens.

  Frånvaron av föroreningar gör det vidare enklare att säkerställa ett positivt utfall.

  Ryssland hade begärt att OPCW skulle publicera vilka laboratorier som skulle göra analyser, men fick inte igenom detta i OPCW.

  Även om Spietz Laboratory var ett av de utvalda laboratorierna, skulle det innebära en enorm risk för laboratoriet att läcka information till Ryssland. Man skulle riskera sin ackreditering.

  Vi får avvakta dagens möte i OPCW.

 10. Hans Andersson
  2018-04-18 kl. 16:06

  Mats L!
  The british delegation OF OPCW has admittd that international chemical weapons inspection did not confirm the original of the nerve agent used in the Salisbury ex spy poisoning.

  ”But of course, while identification of the nerve agent used is a
  essential piece of technical evidence in our investigaton neither DSTL’s analysis nor the OPCW report identifies the origin of the country or laboratory in this attack”. (Peter Wilson representant för Storbritannien i OPCW)

 11. Mats Larsson
  2018-04-18 kl. 16:30

  Det står nu klart från vad som kommit fram från dagens möte i OPCW:s Executive Council, att ingen av de fyra ackrediterade laboratorier som analyserade samples från Salisbury hittade något spår av BZ.

  Schweiz delegat tog särskilt upp Rysslands påståenden om Spietz Laboratory (se OPCW:s hemsida):

  “Whether or not Spietz Laboratory was one of the designated laboratories involved in the analysis of the Salisbury samples, an analysis report of our designated laboratory would not have been drafted in the way and contained the type of language alleged to be a quote from the Spietz Laboratory”.

  När man läser Lavrovs påstådda citat av en laboratorierapport från Spietz, så är det enkelt att hålla med Schweiz. Ryssarna la uppenbarligen inget krut på att ens få rapporten att låta trovärdig. Man visste naturligtvis att en knapp vecka senare skulle flera laboratorier samstämmigt avfärda BZ i de samples som kom från Salisbury. Enligt Schweiz var syftet att undergräva OPCW:s trovärdighet.

  Du skrev “original”, vilket först fick mig på fel tankespår, men jag antar att du menar “origin”. Det är korrekt att detta inte kan fastslås i de analyser som genomförts i de av OPCW anlitade laboratorierna. Det var heller ingen som trodde.

 12. Hans Andersson
  2018-04-18 kl. 19:49

  Mats L!
  Då är vi nog överens. Ursprunget inte möjligt fastställa. Att UK kokat soppa på en spik är uppenbart. Mytomanen Boris Johnson borde väl avlägsnas och May har spelat ett högt spel på falska icke verifierade grunder. Det kan kosta en del då hennes trovärdighet starkt kan ifrågasättas.

  Du är ju naturvetare. Hur förklarar du att man inte identifierat land eller laboratorium?

 13. Mats Larsson
  2018-04-18 kl. 21:27

  Hans A!
  Som svar på dina frågor. OPCW anlitar ackrediterade laboratorier, men har möjlighet att hålla vilka laboratorier man anlitar i ett specifikfall hemligt. Jag antar att detta är helt i enlighet med reglerna, ingen har protesterat, och beror väl på att ett enskilt laboratorium inte ska kunna utsättas för tryck.

  Att analytiskt fastställa var en substans är framställd går inte. Det finns inga “ryska” fosforatomer.

  Däremot har jag diskuterat med många sakkunniga, inklusive personer med god insikt i Sovjetunionens dåtida nervgiftsprogram (svenska experter på FOI har givetvis tystnadsplikt med tanke på Sveriges ståndpunkt).

  Den iranska artikeln är häpnadsväckande. Den slutsats man kan dra
  är att publiceringen, open acess, måste ha tagits på mycket, mycket
  hög nivå i Iran.

  Jag arbetar nu nära med ryssarna i ett komplicerat dopingärende. Gå inte ut med en så korkad “nyhet” som Lavrov gjorde. Det hjälper oss inte! Är mitt råd.

 14. Hans Andersson
  2018-04-19 kl. 10:03

  Stefan Lindgren på 8 dagar idag:
  ”I december 2015 inkom United States and Trademark Office med en förfrågan till ryska patentmyndigheten om det fanns hinder mot att en amerikansk forskare tog ut patent på Novichock.

  Den ryske delegaten i OPCW kunde förevisa dokument som bekräftar att nervgiftet inte bara syntiserats utan även patenterats som ett kemiskt vapen i USA. Enligt Shulgin omnämns Novichock i 140 olika USA-patent som gäller antingen kemvapen i olika former eller skydd mot sådana.”

 15. Mats Larsson
  2018-04-19 kl. 18:09

  Något offentligt uttalande från de ryske delegaten finns ännu inte på OPCW:s hemsida.

  Jag letade efter Lavrovs uttalande om Spietz Laboratory på ryska utrikesdepartementets hemsida. Jag kunde inte hitta det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.