Nej Ylva!

På årets första dag skriver f.d. multiministern Ylva Johansson ett blogginlägg om sin syn på tillståndet i sitt parti. Efter att först ha pekat ut Håkan Juholt som huvudansvarig för de låga förtroendesiffrorna, fortsätter hon med bl a följande:

“Färdriktningen mot ett jämlikt och jämställt samhälle med arbete åt alla och en solidariskt finansierad och väl fungerande välfärd måste alltid vara tydlig. Den socialdemokratiska ideologin och människosynen behövs mer än någonsin som vägvisare för att forma framtiden.
(…) Det [politiken] handlar om ifall man vill ha ett mer jämlikt samhälle med chanser för alla eller om man vill se hur klyftorna fortsätter att öka och hur allt fler unga tappar framtidstron.
(…) Arbetslösheten, de ökade klyftorna, sämre kunskaper i skolan, vanvård och brister i äldreomsorgen, giriga riskkapitalbolag och Europa i allvarlig kris.”

Först måste jag tillåta mig att uttrycka en förbehållslös förundran över bristen på skam som måste finnas i denna Johanssonska kropp. Nå, ovanstående skriver hon trots att hon själv direkt kan förknippas det som skett och Socialdemokraternas nyliberala urspårning under 90-talen. Det var ju Kjell-Olof, Göran, Erik Å (nuvarnade maken), Thomas Ö, Thomas B, Lars S, Björn R, m fl. och! Ylva som bäddade för just ett mer ojämlikt samhälle, de ökade klyftorna, ökad ungdomsarbetslöshet så att unga tappat framtidstron, sämre kunskaper i skolan, vanvård och brister i äldreomsorg, öppnandet för giriga riskkapitalbolag och för ett Europa i allvarlig kris.

Ännu en paradformulering i blogginlägget är följande:

“(…) Vi måste visa att vi har förstått vad vi har gjort för fel, att vi förstår varför många människor har lämnat oss och varför andra inte tycker att vi är relevanta alls.”

Men om detta inte ett konkret ord, endast en vag antydan om att bara man blir av med Håkan Juholt och istället får in en lojal “förnyare” ur det egna gänget skulle utvecklingen kunna vändas.

Nej Ylva! Mycket få tror längre att detta är möjligt. Er gamla politik måste brytas. Socialdemokraterna måste tydligt stå för det som faktiskt Håkan Juholt försökt sätta ord på, det som du försökte göra till ditt ovan.

Drevet är nu igång igen i pressen. Några axplock: Epressen 1, Expressen 2, SvD Ledarblogg, SvD, AB

Några socialdemokrater som försöker hålla emot på sina bloggar: Bror Perjus, Bengt Silfverstrand

PS. Just nu har ca 100 kommentarer inkommit på hennes blogginlägg. Jag ögnade igenom och uppskattar att knappt 10 % är positiva, medan resten ser hennes inhopp som öppet svek, hyckleri, eller som dimridåer för att dölja sin egen skuld till dagens S-situation.

Bloggportalen Intressant
Andra bloggar om: , , , mer om Ylva Johansson på lindelof.nu

  28 kommentarer for “Nej Ylva!

 1. Martin
  2012-01-04 kl. 10:34

  Nej, Moderaterna har inte ändrat annat än retorik och yta. Socialdemokratin skulle kunna profilera sig som kapitalismens räddare genom att klart och tydligt ta avstånd från “no reserve banking”, att ta ifrån banken rätt att skapa pengar ur ingenting. Vi vet vem som skapar pengar och kör tryckpressarna och det är inte stater, det är banker. Det är banker som skapat krisen. Om Socialdemokratin presenterade en plan för att göra sig av med ett valutasystem som bevisat att det inte kommer fungera och som kommer förstöra hela världsekonomin totalt. Då kan har de ett allternativ, men så länge socialdemokratin vill rädda det valutasystem som de införde i Sverige och därmed ställde sig på Reagans sida, då är det slut för dem, det är slut för ekonomin och det är slut för kapitalismen. Under den utvecklingen kommer miljoner människor lida svårt, socialdemokratin kan hejda detta.

 2. Knut Lindelöf
  2012-01-04 kl. 12:28

  “inte vet hur man uppför sig”, hm? Klicken har flutit upp som en klass för sig med exklusiva privilegier. Rosengrens middag med Östros (och kanske andra) är ett bra exempel. Där fattas besluten – tror de. Partiets demokratiska funktion har de för länge sedan slutat tro på. I deras ögon är politik alldeles för komplicerat att överlåta åt partifolket. Men folkrörelsetraditionen är stark och kanske kan bjuda motstånd.

 3. Tommy Sjöberg
  2012-01-12 kl. 14:26

  Om inte jag minns fel så var Ylva J. en av partiledarkandidaterna. Hennes inhopp i drevet ser jag som ett försök att visa upp sig som ett alternativ om Juholt tvingas bort av drev och knivhugg i ryggen. Juholt beter sig exemplariskt när han lämnar intrigerna och vänder sig till gräsrötterna, där avgörs om SAP skall ätas upp av medelklasskarriäristerna eller inte. Han gjorde helt rätt när han nekade att medverka i en TV-debatt där media sätter dagordningen, det är partierna som skall ordna debatter.

  Mona Sahlin anser att partiledarval skall ske “öppet”, d.v.s i media där karriäristerna känner sig bekväma. Det är medlemmarna som ytterst skall välja ledning och dom sitter som bekant inte i TV-soffarna och pladdrar jämt.

  När det gäller hur det har blivit så här med SAPs nuvarande politik glömmer man ofta 1970-talets lagstiftning om Storkommuner, där försvann en stor del av dom aktiva medlemmarna. Under Ingvar Carlssons regering 1988-91 lyckades man med konststycket att besluta om kommunalisering av skolan, den numera icke ifrågasatta nya Kommunallagen (köp och sälj) och som grädde på moset ansöka om medlemskap i EU under övriga frågor.

 4. DZ
  2012-01-12 kl. 21:37

  Ja, det är ju möjligt att Ylva J har exhibitionistiska drag och vill “visa upp sig”. Det undandrar sig min bedömning. Någon sammanhängande politisk uppfattning är det ju inte hon bröstar av i offentligheten.

  Kritiken mot Mona Sahlins linje i frågan om framtida partiledarval blir konstig då den sammanställs med en hyllning av Håkan Juholts kloka “förlåt”-turné till partiet runt om i landet! Det är väl så dom “öppna” processerna brukar skötas i de partier som vågar dessa, nu senast V, C o Mp! Felet med S är ju att man (som vanligt) låter de demokratiska processerna komma efter besluten i sann stalinistisk anda!

  På det viset öppnar man i stället fältet för “krypskytte i efterhand” när resultatet inte utfaller enligt de fromma (och följdenligt av verkligheten oprövade) förhoppningarna.

  Som så många gånger i politiken tvingas man alltså konstatera att det är aktörerna (oavsett om de agerar enskilt är kollektivt) själva som ansvarar för sina handlingar. Därav följer att om det var något Ylva Js senaste utspel liknade var det ett avhopp från alla tänkbara framtida ledarkandidaturer!

 5. Janne Bjernfeldt
  2012-01-12 kl. 23:39

  Rätt Tommy!

 6. DZ
  2012-01-13 kl. 12:41

  Fel Tommy!

  Att främja bojkott av partipolitiska debatter i public service, om inte partierna själva får bestämma dagordningen, liknar läget i de länder där yttrandefriheten sitter trångt!

 7. Tommy Sjöberg
  2012-01-15 kl. 17:42

  Till DZ! Det finns ett samhälle utanför TV-skärmen. Vad var problemet när Palme och Fälldin hade debatt i Scandinavium, Göteborg 1973? TVs påverkan av ett val blev tydligt när JFK och Nixon debatterade med närbilder på Nixons orakade nuna. De bidrog till JFKs seger. Om vi tror på ett medborgarsamhälle så krävs det väl en större insats av väljarna än att sitta i TV-soffan.

 8. DZ
  2012-01-16 kl. 17:54

  Tommy! Jag har inte polemiserat mot att ha andra politiska debatter än som bjuds i public service. Det finns ett samhälle både utanför TV-skärmen som i andra kanaler utanför public service! Just den fråga du ställer bör ställas till de politiska partierna med följdfrågan varför de inte längre arrangerar offentliga politiska diskussioner utan nöjer sig med TV-producerade (kommersiella eller public service)! Juholt var ju inne lite på detta och försökte fånga TV4 på sin krok i kommentarer till att han bojkottade partiledardebatten i svt.

  Du tycker alltså att vi, enligt Brechts devis, bör välja oss ett nytt folk?

 9. Tommy Sjöberg
  2012-01-17 kl. 14:23

  Till DZ!
  Det har skett ett missförstånd angående TV-debatter, Juholt, MP och V bojkottade för att TV ville sammankoppla dom rödgröna med SD som opposition mot Alliansen. Trots att SD röstar med Alliansen för det mesta. Så var det med dagordningen. Tror att partierna vinner på att föra debatter ute i offentligheten bl.a för att aktivera medborgarna. Att partiernas medlemmar röstar fram ledare via valberedning utövas väl i allt föreningsliv, eller vill du ha öppna processer för KPMLr m.fl också. Stalinism får du diskutera med någon annan, jag har inte nått upp till dom ideologiska höjderna. Göran Johansson kommenterade som en av dom som var med i valberedningen att “nu är väl ni besvikna i media när vi lyckades med att inte läcka vilken kandidat vi föreslog”. Om vi enligt dig skall ha öppna
  processer, så öppnar det ju spännande perspektiv när folket i media skall utse ledningar i alla våra företag. Liknar ju ren revolution.

  P.S. Knut, vem är den öppenhjärtlige DZ. Trodde du hade krav på namn.

 10. Knut Lindelöf
  2012-01-18 kl. 11:45

  DZ envisas med att skriva sina initialer istället för sitt namn. Tidigare ändrade jag, men det har jag slutat med. Jag kräver däremot att få veta vem som står bakom en signatur. Jag tycket också att det vore bättre om DZ skrev sitt riktiga namn. Det är inte svårt att ta reda på det på denna blogg. Lycka till med dina efterforskningar.

 11. DZ
  2012-01-18 kl. 13:23

  Hej, Tommy! Dennis Zackrisson heter jag, men använder (som Knut även påpekar) vanligen bara sign. DZ i bloggdiskussioner. Vem jag är är däremot en annan och större fråga, som vi nog inte ska belasta Knuts blogg med!

  Ang “missförstånd” och TV-debatter finns ju en del att reda ut. Det var ju bara en förklaring för offentligheten det där med att SVT skulle försöka “sammankoppla” oppositionen i riksdagen genom placering i studion. Det fanns säkert andra överväganden som vägde tyngre vid beslutet och möjligheterna att få med V på 2n “mini-bojkott”. Mp deltog med liv och lust och gjorde bra ifrån sig i debatten, vad jag kunde se i rutan!

  Sedan skriver du å ena sidan att du “tror att partierna vinner på att föra debatter ute i offentligheten” samtidigt som du uppenbart tycker att det är en bra ordning med hemlighetsmakeri via valberedningar. Varje organisation bestämmer naturligtvis själv hur man utser sina förtroendevalda, men för politiska partier (som genom sin naturliga ambition har beredvillighet att ta ansvar i en regeringsbildning) står frågan på ett lite annorlunda sätt, eftersom man i viss mån åtar sig att kunna representera alla medborgare. Därmed utsätts man även för “allmänhetens påtryckningar”, vanligen kanaliserade i de ymnigt förekommande opinionsundersökningarna eller via uttalanden från borgerligt dominerade ledarsidor i dagstidningar. Fantomsmärtorna i sin under knappt femtio år bortamputerade halva valmanskår gör att S har betydande svårigheter att se klart! Och att hålla samman partiet när det blir mycket svårare att lova platser vid köttgrytorna efter framtida (även om de just nu tycks avlägsna) valframgångar!

 12. Tommy Sjöberg
  2012-01-18 kl. 20:35

  Hej Knut!
  Tycker det är elementärt att man uppger namn i en öppen debatt. Jag lovar jag skall inte jaga DZ med någon stalinistisk ishacka.

  Hej Dennis!
  Skulle vara intressant och höra vilka fantastiska organisationer det finns som uppfyller dina demokratiska krav.

 13. DZ
  2012-01-19 kl. 16:15

  Hej Tommy! Vad är det för intressant med det? Det är ju inget som varken jag eller ngn annan diskuterat tidigare just här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.