Nineeleven

911

Vi i Sverige har vårt Palmemord som inte lämnar oss någon riktig ro. Så länge ingen trovärdig förklaring kan vaskas fram förblir saken ett öppet sår i vårt samhälle. Publicerade här på bloggen en ljudfil från SBS-radio som endast fått en kommentar. Få orkar ta i detta längre. Låt frågan begravas under alla lager av höstlöv som hunnit falla på 27 år, tycks många resonera. De flesta personer i vårt land, som vi har förtroende för, verkar ha fastnat för att det trots allt var Krister Pettersson.

Vi har den senaste tiden också fått klart för oss att vårt demokratiska polis- och väl inarbetade rättsväsende kan manipuleras av ett mycket litet antal inflytelserika personer och lyckas skapa en massmördare – utan att minsta lilla trovärdiga tekniska bevis har kunnat presenteras. Verkligheten kan alltså överträffa dikten.

Men inte nog med detta. Vi har också 9/11. Jag vill inte sälla mig till konspiratörernas subkultur. Men jag vill inte heller sluta fråga. Jag vägrar även sluta tro att det skulle kunna finnas ett lugnt och sansat sätt att skapa klarhet. Att tillsätta en oberoende utredning, gå till botten med alla olika sidor av alla obesvarade frågor runt händelserna på södra Manhattan 11 september 2001.

Jag har tagit del av denna film (58 minuter). Jag tycker fler ska göra det. Jag tror att vad än förklaringen är till att tre stora byggnader (WTC) kollapsade efter att två flygplan kraschat in i varsitt av tvillingtornen, så är frågorna som ställs i programmet värda att ställas. Ser det inte ut som explosioner? Kan verkligen bränder orsakade av brinnande flygbränsle smälta järn? Varför kollapsade även den tredje byggnaden som ett korthus, trots att inget flygplan kraschade in i den?

USA (och dess befolkning) behöver en förklaring för att inte själv kollapsa.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , ,

  22 kommentarer for “Nineeleven

 1. jan mellring
  2013-11-28 kl. 20:57

  Höga försäkringar på föråldrade kontor, kontrollerad rivning, vilka tjänade på rivningen: krigsindustrin, odemokrater, varför bombades inte Saudiarabien som vedergällning?

 2. 2013-11-28 kl. 21:57

  Om man kommer på saker som är så fantastiska att de knappt kan vara sanna är de förmodligen inte sanna. Jämför med ‘seriemördaren’ Bergwall som skapades därför att knepiga förklaringar slog ut enkla lösningar. Vad sägs om parollen ‘vägra se konstiga konspirationsfilmer’?

 3. Knut Lindelöf
  2013-11-28 kl. 22:21

  Björn!
  Problemet är att jag faktiskt tycker mycket i filmen verkar vederhäftigt. Slutet är dock lätt patetiskt. Men visst ska man välja vad man vill se. Denna gång valde jag att ägna drygt 50 minuter åt detta – med känt resultat. Benny Åsman gör samma bedömning som du (på Facebook).

 4. Bror Kajsajuntti
  2013-11-29 kl. 5:56

  Jag såg filmen för länge sedan och tillåter mig att ingå i “konspiratörernas skara”. Jag tycker de som vägrar se filmen har skygglappar som de tre berömda aporna, som håller för ögon, öron och mun. Är det konspiration att idag se hur den amerikanska ekonomin rasar?

 5. Henrik Linde
  2013-11-29 kl. 10:24

  En omfattande diskussion om denna fråga fördes en gång på FiBs diskussionsforum. Karakteriserad av att ju mindre debattdeltagarna visste om teknik och naturvetenskap desto säkrare var de på sin sak. Jag försökte förgäves få gehör för en enkel förklaring baserad just på tekniskt och naturvetenskapligt kunnande men ingen lyssnade. Kanske just beroende på bristande teknisk allmänbildning.

  Min förklaring bygger på ett begrepp inom mekaniken som benämnes knäckning. Om en lång balk utsätts för ökande belastning i längdriktningen knäcks den till slut. Det vill säga böjs ut mot sidan. Varvid dess bärande förmåga minskar kraftigt.

  De något äldre känner till begreppet solkurva som kunde drabba järnvägsräls heta sommardagar. Genom temperaturutvidgning utsattes rälsen för krafter i längsled som orsakade knäckning. Rälsspikarna i träsyllarna förmådde inte hålla emot utan rälsen böjdes ut i sidled. Med dagens betongsyllar händer detta inte längre.

  De bärande elementen i tvillingtornen bestod av lodräta balkar som var och en upptog sin del av tyngden av de ovanför liggande våningarna. Vid branden steg balkarnas temperatur men inte lika för samtliga. De balkar som uppvärmdes mest tog, genom längdutvidgningen, över en ökande del av belastningen. Tills en av dem nådde knäckningsgränsen. Bärförmågan för den balken sjönk därigenom drastiskt och tyngden omfördelades på de övriga. Varvid nästa balk nådde knäckningsgränsen och så vidare. Ett mycket snabbt förlopp som gjorde att de ovanför liggande delarna av tornet föll ned ett våningsplan.

  Redan några dagar efter nineeleven presenterade byggnadsingenjörer beräkningar som visade att det nedanför liggande våningsplanet då utsattes för en kraft som var ca åttio gånger större än tidigare. Tornet kom att störta samman med en hastighet som till stor del bestämdes av tyngdaccelerationen.

  De konspirationstänkande tycks fästa särskilt stor vikt vid att tornen störtade samman på sina ”footprints”. Men ingenting är naturligare än det. Den tyngdkraft som orsakas av jordens gravitation är riktad lodrätt nedåt och de krafter som skulle kunna få tornet att falla i sidled var obetydliga i sammanhanget.

 6. 2013-11-29 kl. 10:57

  En kille (Åsman) som tydligen anser att jihadist-artisterna i Syrien på något sätt samarbetar med syriska underrättelsetjänsten har nog ganska liten ‘cred’. Angående ‘skygglappar’ så kan endast en av aporna sägas ha sådana. Den som vägrar titta. Och hur kom den USAmerikanska ekonomin in i sammanhanget (det kanske framgår av filmen som jag inte har lust att se :-)) Man kan ju säga att det faktiskt pågår en konspiration i USA: Wall Street mot Main Street!

 7. DZ
  2013-11-29 kl. 13:10

  Björn!
  Det är styrt av dig själv vad du väljer att tro på kring 9/11; antingen den officiella statsapparatsbestämda bilden eller också bilden, på många vis ganska fragmentarisk, av en konspiration inifrån maktapparaten.

  En del låter sitt val styras ideologiskt, andra av mer taktiska skäl. Jag undrar lite över vad som styr ditt val?

 8. 2013-11-29 kl. 14:37

  Bra film, konsekvent analys på vetenskaplig nivå till skillnad mot den officiella rapporten som man la ner mindre pengar på än att utreda Clintons avsugning.

  Filmen är skapad av en grupp arkitekter och ingenjörer med 2000 namn bakom sig. Att skrika foliehatt åt denna film kallar jag grovt naivt.

 9. 2013-11-29 kl. 17:08

  Tro? Jag minns när upprörda människor frågade “tror du inte på ubåtarna?”. – Tro? Föreslår att religion hålls utanför diskussionen. Och samma sak gäller konstiga enorma intriger som knappast skulle fungera i praktiken. Det utesluter inte att diverse organisationer kan ha dragit i trådar i bakgrunden, men om attacken i New York skall bortförklaras med en massa konstigheter kanske vi kan be om bortförklaringar angående andra tidigare al-Qaida-attacker (i Afrika bland annat, men också inklusive en tidigare sprängning i World Trade Center)?

 10. Knut Lindelöf
  2013-11-29 kl. 17:13

  Henrik!
  Jag minns den diskussionen. Jag kan omöjligt bedöma om din eller filmens resonemang är mest troligt. För det behövs ingående teknisk expertis. Vad jag som Epa-ingenjör däremot vet är att knäckning uppkommer av för hög belastning i lodlinjen. Men vid minsta lilla avvikelse ur lodlinjen böjd pelaren omedelbart åt sidan i knäckpunkten mellan infästningarna. Det går mycket fort. Hur det är med detta borde man åter undersöka förstås.

  Den knepigaste frågan tycker jag är varför och hur den tredje WTC-byggnaden kollapsade – utan flygplanskrasch.

  Jag kan också förstå alla resonemang om att en konspiration i denna storleksordning men hundratals inblandade “sprängare” är ganska otrolig. Någon skulle ha läckt … Men, kanske det är något vi inte tänkt på som trots allt gjort det möjligt. Jag vill ha en teknisk förklaring som svarar på de viktiga frågorna. Filmen är väl ett försök i den riktningen, men inte ett direkt försök att skylla på CIA.

  Låt oss vänta tills vi fått en trovärdig teknisk förklaring och inte börja i fel ända, i de politiska spekulationerna.

 11. DZ
  2013-11-29 kl. 21:06

  Bra, Knut, att du ställer frågan om WTC7 och dess kollaps. Såvitt jag förstår kan inte Henriks teori förklara det sammanbrottet. Om den är en god förklaring till tvillingtornens sammanbrott (och varför den i så fall inte framförts tidigare) undandrar sig min bedömning.

  Till Björn vill jag bara tillägga att så länge vi inte VET vad som hände in i de minsta detaljerna får vi väl nöja oss med att tro på någon bild av vad som hände, alternativt att inte tro någonting alls.

  Lägg märke till att även den officiella, regeringsstödda, förklaringen är en konspirationsteori, dock med andra konspiratörer inblandade än i det som vanligen kallas för “konspirationstänkande”. Som tänkande, eller i vart fall med intentioner att försöka tänka, intellektuell kanske man inte ska fälla sitt definitiva omdöme innan mer saker blivit helt klarlagda, exempelvis fynden av sprängmedelsrester o dyl. Samtidigt kan vi ju också fundera över vem som har förutsättningar att tillskapa olika mediabilder, faktiska bevis, vittnesutsagor m m. Kan allt detta verkligen skapas från grottorna i Bora-Bora-distriktet i Afghanistan?

 12. Knut Lindelöf
  2013-11-29 kl. 22:22

  På facebook lämnade Mikael Bourner ett intressant klipp.

  En person på ett möte med Chomsky vid ett universitet i Florda ställde ungefär samma fråga som jag gjorde här på min egen blogg efter att ha tagit del av de där teknikernas film. Chomskys svar är när besläktat med det som flera har givit här. Han har inget svar eller ens en åsikt om varför och hur byggnad 7 kollapsade, men det mesta talar för att “konspirationsteorierna” om CIAs eller Bushadministrationens inblandning är hjärnspöken.

  Min nyfikenhet är inte stillad, men tills vidare får vi leva med oklarheterna.

 13. Knut Lindelöf
  2013-11-29 kl. 23:17

  För övrigt kan meddelas att min notis om detta inlägg på Facebook nu genererat 100 kommentarer. Folk bråkar och beskyller varandra för de mest obehagliga saker. Jag har lärt mig en hel del. Ställ de rätta frågorna så skingras ofta dimman. Predika mindre är också något man kan lära av denna diskussion. Det är predikanterna som ofta tappar humöret och skapar Lützendimma. Röken ligger nu tät över slagfältet, nästan som vid Ground zero.

  Och en sak till: 911 genererar många bloggbesökare. Vad jag nu ska med alla dem till?

 14. DZ
  2013-11-30 kl. 1:27

  Bra replikerat, Knut! Vissa debatter blir, ungefär som de flesta insett om Lambertz’ strid angående de nu begravda Quick-domarna, hopplösa.

  Dock påpekar jag ånyo att även Bushadministrationens redovisade bild av vad som hände är en typisk konspirationsteori. Var och en får givetvis välja vilken av de båda bilderna som är minst behäftad med fel (eller det kanske bäst kan uttryckas som mest öppen för nya svar).

 15. Mats Larsson
  2013-11-30 kl. 12:18

  Jag är ingen expert på hållfasthetslära och byggnadskonstruktioner, men jag tror att efter ett uppdrag under tio år som ordförande i Rymdstyrelsens forskningskommitté, där jag hade ca tio internationella experter till hjälp att bedöma tekniskt mycket komplicerade frågor, har övat upp förmågan att lyssna och bedöma argument i frågor där jag själv inte är expert.

  Henrik Lindes resonemang tycks mig helt plausibelt och övertygande. Endast sakargument som beslår honom med direkta fel skulle påverka denna uppfattning.

  Det är enkelt att hemfalla till konspirationsteorier. T o m Stefan Lindgren gick på historia (i sin blogg) om Tesla/Edison och deras påstådda nobelpris 1915 efter ett besök på Teslamuseet i Serbien. Historien bygger på en amerikansk tidningsanka från 1915 baserad på en läcka av någon med viss men inte särskilt precis information om nobelarbetet. Tesla var inte ens nominerad 1915, den första förutsättningen för att få ett nobelpris.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.