Nineeleven

911

Vi i Sverige har vårt Palmemord som inte lämnar oss någon riktig ro. Så länge ingen trovärdig förklaring kan vaskas fram förblir saken ett öppet sår i vårt samhälle. Publicerade här på bloggen en ljudfil från SBS-radio som endast fått en kommentar. Få orkar ta i detta längre. Låt frågan begravas under alla lager av höstlöv som hunnit falla på 27 år, tycks många resonera. De flesta personer i vårt land, som vi har förtroende för, verkar ha fastnat för att det trots allt var Krister Pettersson.

Vi har den senaste tiden också fått klart för oss att vårt demokratiska polis- och väl inarbetade rättsväsende kan manipuleras av ett mycket litet antal inflytelserika personer och lyckas skapa en massmördare – utan att minsta lilla trovärdiga tekniska bevis har kunnat presenteras. Verkligheten kan alltså överträffa dikten.

Men inte nog med detta. Vi har också 9/11. Jag vill inte sälla mig till konspiratörernas subkultur. Men jag vill inte heller sluta fråga. Jag vägrar även sluta tro att det skulle kunna finnas ett lugnt och sansat sätt att skapa klarhet. Att tillsätta en oberoende utredning, gå till botten med alla olika sidor av alla obesvarade frågor runt händelserna på södra Manhattan 11 september 2001.

Jag har tagit del av denna film (58 minuter). Jag tycker fler ska göra det. Jag tror att vad än förklaringen är till att tre stora byggnader (WTC) kollapsade efter att två flygplan kraschat in i varsitt av tvillingtornen, så är frågorna som ställs i programmet värda att ställas. Ser det inte ut som explosioner? Kan verkligen bränder orsakade av brinnande flygbränsle smälta järn? Varför kollapsade även den tredje byggnaden som ett korthus, trots att inget flygplan kraschade in i den?

USA (och dess befolkning) behöver en förklaring för att inte själv kollapsa.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , ,

... är läst 498 gånger!

  22 kommentarer for “Nineeleven

 1. jan mellring skriver:

  Höga försäkringar på föråldrade kontor, kontrollerad rivning, vilka tjänade på rivningen: krigsindustrin, odemokrater, varför bombades inte Saudiarabien som vedergällning?

 2. Björn Nilsson skriver:

  Om man kommer på saker som är så fantastiska att de knappt kan vara sanna är de förmodligen inte sanna. Jämför med ’seriemördaren’ Bergwall som skapades därför att knepiga förklaringar slog ut enkla lösningar. Vad sägs om parollen ’vägra se konstiga konspirationsfilmer’?

 3. Knut Lindelöf skriver:

  Björn!
  Problemet är att jag faktiskt tycker mycket i filmen verkar vederhäftigt. Slutet är dock lätt patetiskt. Men visst ska man välja vad man vill se. Denna gång valde jag att ägna drygt 50 minuter åt detta – med känt resultat. Benny Åsman gör samma bedömning som du (på Facebook).

 4. Bror Kajsajuntti skriver:

  Jag såg filmen för länge sedan och tillåter mig att ingå i ”konspiratörernas skara”. Jag tycker de som vägrar se filmen har skygglappar som de tre berömda aporna, som håller för ögon, öron och mun. Är det konspiration att idag se hur den amerikanska ekonomin rasar?

 5. Henrik Linde skriver:

  En omfattande diskussion om denna fråga fördes en gång på FiBs diskussionsforum. Karakteriserad av att ju mindre debattdeltagarna visste om teknik och naturvetenskap desto säkrare var de på sin sak. Jag försökte förgäves få gehör för en enkel förklaring baserad just på tekniskt och naturvetenskapligt kunnande men ingen lyssnade. Kanske just beroende på bristande teknisk allmänbildning.

  Min förklaring bygger på ett begrepp inom mekaniken som benämnes knäckning. Om en lång balk utsätts för ökande belastning i längdriktningen knäcks den till slut. Det vill säga böjs ut mot sidan. Varvid dess bärande förmåga minskar kraftigt.

  De något äldre känner till begreppet solkurva som kunde drabba järnvägsräls heta sommardagar. Genom temperaturutvidgning utsattes rälsen för krafter i längsled som orsakade knäckning. Rälsspikarna i träsyllarna förmådde inte hålla emot utan rälsen böjdes ut i sidled. Med dagens betongsyllar händer detta inte längre.

  De bärande elementen i tvillingtornen bestod av lodräta balkar som var och en upptog sin del av tyngden av de ovanför liggande våningarna. Vid branden steg balkarnas temperatur men inte lika för samtliga. De balkar som uppvärmdes mest tog, genom längdutvidgningen, över en ökande del av belastningen. Tills en av dem nådde knäckningsgränsen. Bärförmågan för den balken sjönk därigenom drastiskt och tyngden omfördelades på de övriga. Varvid nästa balk nådde knäckningsgränsen och så vidare. Ett mycket snabbt förlopp som gjorde att de ovanför liggande delarna av tornet föll ned ett våningsplan.

  Redan några dagar efter nineeleven presenterade byggnadsingenjörer beräkningar som visade att det nedanför liggande våningsplanet då utsattes för en kraft som var ca åttio gånger större än tidigare. Tornet kom att störta samman med en hastighet som till stor del bestämdes av tyngdaccelerationen.

  De konspirationstänkande tycks fästa särskilt stor vikt vid att tornen störtade samman på sina ”footprints”. Men ingenting är naturligare än det. Den tyngdkraft som orsakas av jordens gravitation är riktad lodrätt nedåt och de krafter som skulle kunna få tornet att falla i sidled var obetydliga i sammanhanget.

 6. Björn Nilsson skriver:

  En kille (Åsman) som tydligen anser att jihadist-artisterna i Syrien på något sätt samarbetar med syriska underrättelsetjänsten har nog ganska liten ’cred’. Angående ’skygglappar’ så kan endast en av aporna sägas ha sådana. Den som vägrar titta. Och hur kom den USAmerikanska ekonomin in i sammanhanget (det kanske framgår av filmen som jag inte har lust att se :-)) Man kan ju säga att det faktiskt pågår en konspiration i USA: Wall Street mot Main Street!

 7. DZ skriver:

  Björn!
  Det är styrt av dig själv vad du väljer att tro på kring 9/11; antingen den officiella statsapparatsbestämda bilden eller också bilden, på många vis ganska fragmentarisk, av en konspiration inifrån maktapparaten.

  En del låter sitt val styras ideologiskt, andra av mer taktiska skäl. Jag undrar lite över vad som styr ditt val?

 8. Mattias skriver:

  Bra film, konsekvent analys på vetenskaplig nivå till skillnad mot den officiella rapporten som man la ner mindre pengar på än att utreda Clintons avsugning.

  Filmen är skapad av en grupp arkitekter och ingenjörer med 2000 namn bakom sig. Att skrika foliehatt åt denna film kallar jag grovt naivt.

 9. Björn Nilsson skriver:

  Tro? Jag minns när upprörda människor frågade ”tror du inte på ubåtarna?”. – Tro? Föreslår att religion hålls utanför diskussionen. Och samma sak gäller konstiga enorma intriger som knappast skulle fungera i praktiken. Det utesluter inte att diverse organisationer kan ha dragit i trådar i bakgrunden, men om attacken i New York skall bortförklaras med en massa konstigheter kanske vi kan be om bortförklaringar angående andra tidigare al-Qaida-attacker (i Afrika bland annat, men också inklusive en tidigare sprängning i World Trade Center)?

 10. Knut Lindelöf skriver:

  Henrik!
  Jag minns den diskussionen. Jag kan omöjligt bedöma om din eller filmens resonemang är mest troligt. För det behövs ingående teknisk expertis. Vad jag som Epa-ingenjör däremot vet är att knäckning uppkommer av för hög belastning i lodlinjen. Men vid minsta lilla avvikelse ur lodlinjen böjd pelaren omedelbart åt sidan i knäckpunkten mellan infästningarna. Det går mycket fort. Hur det är med detta borde man åter undersöka förstås.

  Den knepigaste frågan tycker jag är varför och hur den tredje WTC-byggnaden kollapsade – utan flygplanskrasch.

  Jag kan också förstå alla resonemang om att en konspiration i denna storleksordning men hundratals inblandade ”sprängare” är ganska otrolig. Någon skulle ha läckt … Men, kanske det är något vi inte tänkt på som trots allt gjort det möjligt. Jag vill ha en teknisk förklaring som svarar på de viktiga frågorna. Filmen är väl ett försök i den riktningen, men inte ett direkt försök att skylla på CIA.

  Låt oss vänta tills vi fått en trovärdig teknisk förklaring och inte börja i fel ända, i de politiska spekulationerna.

 11. DZ skriver:

  Bra, Knut, att du ställer frågan om WTC7 och dess kollaps. Såvitt jag förstår kan inte Henriks teori förklara det sammanbrottet. Om den är en god förklaring till tvillingtornens sammanbrott (och varför den i så fall inte framförts tidigare) undandrar sig min bedömning.

  Till Björn vill jag bara tillägga att så länge vi inte VET vad som hände in i de minsta detaljerna får vi väl nöja oss med att tro på någon bild av vad som hände, alternativt att inte tro någonting alls.

  Lägg märke till att även den officiella, regeringsstödda, förklaringen är en konspirationsteori, dock med andra konspiratörer inblandade än i det som vanligen kallas för ”konspirationstänkande”. Som tänkande, eller i vart fall med intentioner att försöka tänka, intellektuell kanske man inte ska fälla sitt definitiva omdöme innan mer saker blivit helt klarlagda, exempelvis fynden av sprängmedelsrester o dyl. Samtidigt kan vi ju också fundera över vem som har förutsättningar att tillskapa olika mediabilder, faktiska bevis, vittnesutsagor m m. Kan allt detta verkligen skapas från grottorna i Bora-Bora-distriktet i Afghanistan?

 12. Knut Lindelöf skriver:

  På facebook lämnade Mikael Bourner ett intressant klipp.

  En person på ett möte med Chomsky vid ett universitet i Florda ställde ungefär samma fråga som jag gjorde här på min egen blogg efter att ha tagit del av de där teknikernas film. Chomskys svar är när besläktat med det som flera har givit här. Han har inget svar eller ens en åsikt om varför och hur byggnad 7 kollapsade, men det mesta talar för att ”konspirationsteorierna” om CIAs eller Bushadministrationens inblandning är hjärnspöken.

  Min nyfikenhet är inte stillad, men tills vidare får vi leva med oklarheterna.

 13. Knut Lindelöf skriver:

  För övrigt kan meddelas att min notis om detta inlägg på Facebook nu genererat 100 kommentarer. Folk bråkar och beskyller varandra för de mest obehagliga saker. Jag har lärt mig en hel del. Ställ de rätta frågorna så skingras ofta dimman. Predika mindre är också något man kan lära av denna diskussion. Det är predikanterna som ofta tappar humöret och skapar Lützendimma. Röken ligger nu tät över slagfältet, nästan som vid Ground zero.

  Och en sak till: 911 genererar många bloggbesökare. Vad jag nu ska med alla dem till?

 14. DZ skriver:

  Bra replikerat, Knut! Vissa debatter blir, ungefär som de flesta insett om Lambertz’ strid angående de nu begravda Quick-domarna, hopplösa.

  Dock påpekar jag ånyo att även Bushadministrationens redovisade bild av vad som hände är en typisk konspirationsteori. Var och en får givetvis välja vilken av de båda bilderna som är minst behäftad med fel (eller det kanske bäst kan uttryckas som mest öppen för nya svar).

 15. Mats Larsson skriver:

  Jag är ingen expert på hållfasthetslära och byggnadskonstruktioner, men jag tror att efter ett uppdrag under tio år som ordförande i Rymdstyrelsens forskningskommitté, där jag hade ca tio internationella experter till hjälp att bedöma tekniskt mycket komplicerade frågor, har övat upp förmågan att lyssna och bedöma argument i frågor där jag själv inte är expert.

  Henrik Lindes resonemang tycks mig helt plausibelt och övertygande. Endast sakargument som beslår honom med direkta fel skulle påverka denna uppfattning.

  Det är enkelt att hemfalla till konspirationsteorier. T o m Stefan Lindgren gick på historia (i sin blogg) om Tesla/Edison och deras påstådda nobelpris 1915 efter ett besök på Teslamuseet i Serbien. Historien bygger på en amerikansk tidningsanka från 1915 baserad på en läcka av någon med viss men inte särskilt precis information om nobelarbetet. Tesla var inte ens nominerad 1915, den första förutsättningen för att få ett nobelpris.

 16. Janne Bjernfeldt skriver:

  Jag vill tacka Dennis för hans påpekande om att även den officiella versionen är en konspirationsteori!

  För egen del anser jag det vara ett idéfattigt knep att avfärda människors sökande efter svar med konspirationsordet. En teori är en teori och teorier kan ställas mot eller bredvid varandra.

  Varför WTC7 kollapsade kräver såklart sin förklaring.

  Själv följde jag dramat på TV (CNN) i realtid och det tog inte många minuter (sekunder) att, i de stora dragen, förutse hur världen skulle se ut de närmaste tio åren. Efter ett fåtal minuter hade CNN ”USA under Attack” på sina loggor. Sedan följde i rask takt uppgifter om att det var Al Qaida som låg bakom och bilder på amatörflygare Atta saknades inte heller. För min del säger detta ganska mycket.

 17. Pierre Stjernfeldt skriver:

  Vad mig anbelangar så är al-Qaida lika med Saudiarabien och därmed USA… Det kan inte vara utan anledning som de går under namnet al-CIAda i arabvärlden… 18 personer minst… har alltså organiserat detta i typ ett års tid… Tagit flyglektioner m.m. plus alla övriga förberedelser. Detta utan att CIA haft en aning om det. Det är konstigt kan jag tycka.

  Däremot alla filmer och ”bevis” finns det ju hundra olika sätt att förklara och dementera beroende på vad man vill tro på.

  Det är också underligt hur dessa al-Qaida-fundamentalister under olika namn verkar dyka upp som på beställning på olika ställen i världen. I Afghanistan är det ju klart att USA betalade och beväpnade dem från början. Sen efter 911 blir de plötsligt fiender och USA anfaller. Därefter även Irak under samma förevändning. Sen dyker de upp i Libyen och då är de plötsligt vänner igen… likadant i Syrien. Sen i Mali är de fiender igen och Frankrike måste hjälpa de stackars Malierna o.s.v… Nu med Boko Haram i Nigeria undrar jag hur fortsättningen blir. Jag kan inte låta bli att misstänka att de helt enkelt är förtrupper.

  Som sagt al-CIAda kallas de i den delen av världen. Kan det vara utan grund?

  Mer än lösa misstankar är det trots allt inte… Så det ska säkert finnas ett hundratal olika naturliga förklaringar som ”bevisar” att jag har fel. Samt lika många som ”bevisar” att jag har rätt.

 18. Henrik Linde skriver:

  Den konspirationstroende förutsätter att delar av USAs statsledning, kanske ända upp till presidenten, låg bakom terrorattackerna den 11 september. Han agerar därför som den lindrigt nyktre som söker efter sin förlorade portnyckel under en lyktstolpe.
  – Är ni säker på att ni tappat nyckeln här under lyktstolpen?
  – Nej, men här är det enda ställe där det är tillräckligt ljust för att jag skall kunna hitta den.

  Prova följande teori i stället. Att använda stora trafikflygplan i reguljär trafik för en attack mot ett antal av USAs symboliskt viktiga byggnader var en genial idé (För den som inte har någon respekt för människoliv). Teoretiskt skulle attacken kunnat genomföras utan att några andra än kaparna kände till planerna. I praktiken krävdes förmodligen dessutom ett antal mer eller mindre informerade finansiärer. Men att de två tvillingtornen skulle rasa samman vid attacken ingick aldrig i planerna. Det kom som en rejäl överraskning för attackens planerare. Liksom för de ingenjörer som konstruerat byggnaderna och för resten av mänskligheten.

  Kollapsen av de tre byggnaderna kan alltså hänföras till det populära begreppet ”collateral damage”. Det tredje huset WCT7, som bland många tycks väcka så stora frågetecken, antändes förmodligen av nedfallande delar från flygplanen. Branden fick pågå ostört, brandmännen var upptagna på annat håll, och byggnaden rasade så småningom samman.

  Det avskyvärda i den amerikanska statsledningens agerande är inte att de var direkt inblandade i attackerna. Utan att de skamlöst har skapat kampen mot terrorismen. Använd som förevändning för att attackera ett antal andra stater med ett mångdubbelt antal dödade och ett oändligt lidande som följd.

 19. Benny Åsman skriver:

  Henrik!
  I den länk jag la ut på FB och skickade till Knut fanns videoklipp som visar att den södra fasaden på WTC7 skadades allvarligt (med stora hål i fasaden) av rasmassor från 1 o 2. Sedan brann det fritt i WTC7 under 7 timmar, varpå de bärande delarna rasade samman på samma sätt som du beskriver om 1 o 2.

 20. Jan Wiklund skriver:

  Jag ansluter mig närmast till Henrik Lindes resonemang, med undantaget att jag inte kan se varför det skulle behövas några finansiärer. Flyglektioner och en enkelbiljett med ett inrikesplan är inte oöverkomligt dyrt, i synnerhet för den som bara har ett mål för ögonen.

  Att jag gör det beror i och för sig främst på att jag föredrar en enkel förklaring framför en komplicerad. Och att förklara varför en samling fanatiska wahhabiter skulle dansa efter USAs pipa blir mer än lovligt komplicerat. USA står väl för ungefär allt de hatar?

 21. Hannu Komulainen skriver:

  Jag tillhör dem som inte har tagit ställning i frågan om det var USA:s regering som ytterst låg bakom 9/11. Men att Bush-administrationens beteende både före och efter attacken var mycket märklig, det står klart.

  Enligt senator Bob Graham i detta Real Newsinslag, så är det klarlagt (men hemligstämplat) att den saudiska regimen finansierade operationen. Och att USA:s regering skyddade saudierna från ansvar.

  Grahams teori är att bin Laden hotade störta regimen i Saudi-Arabien om han inte fick hjälp med operationen. Det handlade ju faktiskt inte bara om att köpa in några knivar utan det gällde att få amerikanerna att ställa upp med flygutbildning av ett antal skumma typer!

  Det känns inte helt osannolikt att den amerikanska administrationen såg genom fingrarna med en attack som man kände till mer eller mindre, då den skulle tillhandahålla det Pearl Harbour, som man behövde för kriget mot Irak.

  Dom här teorierna om att byggnaderna sprängdes kan – om man ska vara lite konspirationsteoretisk – vara utplanterade av CIA för att diskreditera misstankar av Bob Grahams slag …

 22. Thomas skriver:

  Denna föreläsning av historiken Daniele Ganser är också mycket sevärd!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.