Nolltoleransen i svensk narkotikapolitik leder ner i graven

"Nolltoleransen" i narkotikapolitiken som har Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), Familjer mot narkotika och Nils Bejerot som främsta förespråkare. Denna politik har lett Sverige fel, hävdar Hans Andersson, som själv har ändrat sig i frågan.

Sprutbytesprogram räddar liv

Svensk narkotikapolitik får hård kritik från FN:s avdelning för mänskliga rättigheter och dess talesman Flavia Pansien. Flera viktiga vårdinsatser för droganvändare, som sprutbyte och substitutionsbehandling är bara delvis genomförda. Detta är inte förenligt med regelverket för mänskliga rättigheter anser alltså FN.

I FN:s rapport betonas att droganvändare har lika stor rätt till vård som alla andra och insatser för att begränsa skador av missbruk (harm-reduction), bland annat sprutbyten, ska betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter, det vill säga rätten till adekvat sjukvård.

FN har entydigt tagit ställning för skadebegränsande åtgärder, men tyvärr präglas svensk narkotikapolitik över huvud taget inte av den insikten och därmed inte i praktiken.

Den svenska nolltoleranspolitiken
I Sverige råder nolltolerans sedan länge. Politiken har starkt stöd från de flesta politiska partier och olika myndigheter som socialförvaltningar och Polisen och gällande lagstiftning.

I praktiken betyder det att all användning av droger är straffbar, från minsta haschrökande skolunge till grova narkotikasmugglare. Som en följd av detta har nödvändiga skadebegränsande åtgärder i princip helt uteblivit. Som i sin tur medfört att vi idag har den näst högsta dödligheten bland missbrukare i EU, endast Estland har sämre utveckling.

FN påpekar att det under de senaste årtiondet skett en positiv omställning i narkotikapolitiken till skadereducerande åtgärder, men där Sverige då är ett sorgligt undantag.

Åtgärderna är exempelvis sprutbyten, substitutionsbehandling (ex. metadon) utdelning av nässprayen Naloxon som snabbt häver överdoser och räddar massor av missbrukares liv (dock ännu inte i Sverige). Vidare finns, som i Danmark och Norge, säkra injektionsrum under professionell sjukvård, där man injicerar under säkra förhållanden, vilket även det sparar många liv. Infektionsdöden uteblir nästan helt.

Narkotikadödligheten i Sverige näst högst i Europa
Antalet personer i Sverige som dör av överdoser har de senaste 10 åren mer än fördubblats. EU:s narkotikabyrå lyfter fram det i sin senaste rapport. Den genomsnittliga dödligheten i EU 2013 är 13 dödsfall per 1 miljon invånare. I Sverige är den fem ggr större, ungefär 70 dödsfall per år.

Inom EU är det bara Estland med sina 127 dödsfall per år som har en större dödlighet bland missbrukare.

Sverige ändrar sin narkotikapolitik men långsamt och under motstånd
Nu pågår försöksverksamhet bland annat i Region Skåne med Naloxon i samverkan med Läkemedelsverket och 100 missbrukare.

Flertalet beroendecentrum i Malmö och Stockholm vill dela ut Naloxon på sikt för att rädd liv. I dagsläget är det endast polisen, ambulanser och akutmottagningar som har tillgång till medicinen. Och då missbrukares medkamrater, sällan efterfrågar den hjälpen på grund av kriminaliseringen av enskilt bruk, avlider deras missbrukande kompisar på löpande band.

Narkotikapolitikens nolltolerans skrotas
De första försiktiga stegen mot den fullständigt katastrofala hittillsvarande narkotikapolitiken med många onödiga dödsoffer går förhoppningsvis i graven inom ett par år.

Ansvaret vilar tungt på de olika samhällsinstanser och debattörer som drivit nolltoleransens-politiken. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och Familjer mot Narkotika samt ledande företrädare som Nils Bejerot har även stort ansvar för den tragiska utveckling, som den felaktiga strategin orsakat.

När det gäller Nils Bejerot så var han en hederlig person som inom socialmedicin gjort många viktiga insatser. Men just i den här frågan hade han, som många andra fel. Det gäller även undertecknad.

Om Nils Bejerot idag hade levt är jag helt övertygad om att han hade snabbt accepterat nya rön och forskning och verkat i den riktningen, vetenskapligt skolad som han var.

För övrigt gjorde han avgörande insatser mot flummet inom psykiatrin genom att konsekvent driva medicinering med neuroleptika mot psykoser. För detta  angreps han av de flummiga delarna av svensk psykiatri.


Läs en tidigare artikel om Nils Bejerot.

  27 kommentarer for “Nolltoleransen i svensk narkotikapolitik leder ner i graven

 1. Håkan Sandin
  2017-03-23 kl. 15:50

  Om man legaliserar cannabis kommer det kanske att öppna upp för en dialog med de kriminella nätverken i förorterna.

 2. Bo Zackrisson
  2017-03-23 kl. 18:30

  Det är en intressant tanke. Om man avkriminaliserar allt som idag är olagligt, så försvinner ju all brottslighet per definition. Då kan vi lägga ner polisen och alla domstolar. Frågan är om samhället efter en sådan radikal reform skulle bli bättre eller sämre?

 3. Knut Lindelöf
  2017-03-23 kl. 19:12

  Den Zackrissonska ironin ger sig här åter till känna. För inte menar han allvar?

 4. Hans Andersson
  2017-03-23 kl. 19:30

  Ett tydliggörande. Det handlar inte om att legalisera hasch eller andra droger.

  Istället avkriminaliserar man den enskilde missbrukarens/brukarens bruk av drogen.

  Åtgärderna inriktas på vård och omsorg som vid alkohol där alkoholmissbruk aldrig någonsin medför lagföring för brott om man tar sig ett par järn. Inte ens en för hälsan för stor och farlig enskild konsumtion leder till att personen grips och åtalas för brott.

  Vidare, om den enskilde missbrukaren av hasch blir tagen med 5 kg cannabis, så döms denne för grovt narkotikabrott (men inte för enskilt bruk).

  Till sist den storsupande storsmugglaren av alkohol som fastnar i en kontroll med sin långtradare, som innehåller 20.000 flaskor whiskey i sin tur fälls för olaglig införsel av alkohol.

 5. Bo Persson
  2017-03-23 kl. 21:06

  Hans A
  Finns det några motsvarande siffror för antalet missbrukare per 1 miljon invånare?

 6. Bo Persson
  2017-03-24 kl. 9:48

  Hur många är det som varje år döms för bruk eller missbruk?

 7. Håkan Sandin
  2017-03-24 kl. 12:42

  Ditt förslag låter som en återgång till 1970-talet. Inte mig emot. Det var länge sedan man vågade röka en joint och utmana frikyrkoliberalerna.

  På 1950-talet fördömde de Alice Babs “negermusik” och “dansbaneeländet” i Folkets Park.

  På 1970-talet förbjöd de mellanölet och stängde pilsnercaféerna.

  På 1980-talet krävde Expressens chefredaktör Bosse Strömstedt, som hade frikyrklig bakgrund, kriminalisering av allt narkotikabruk efter att artistsonen påträffats i dubiösa sammanhang.

  Idag är vi många som känner ångest när vi lämnar kontinenten via Öresundsbron. Och när jag frågar folk i bekantskapskretsen varför de hela tiden drömmer om charterresor får jag känslan att de längtar efter att få sitta på café med ett glas vin till lunchen där de inte riskerar att bli iakttagna av några grannar som kan kontakta myndigheterna och se till att barnen blir omhändertagna av socialtjänsten.

 8. Krister Stål
  2017-03-24 kl. 15:23

  Det är innehavet som är olagligt, inte bruket!

 9. Hans Andersson
  2017-03-24 kl. 16:04

  Det är idag sedan lång tid även det enskilda bruket som är olagligt. Ett uppvisat urinprov med THC och du fälls för ringa narkotikabrott.

  Det är ju just detta som idag ifrågasätts av såväl FN som merparten av kunniga svenska läkare när det gäller beroendesjukdomar inklusive bruk/missbruk av exempelvis hasch!

 10. Bo Persson
  2017-03-25 kl. 10:30

  Finns det verkligen i lagtext eller något annat officiellt sammanhang något som kallas “beroendesjukdomar”?

  Om det är så, har man ju i våra samhällsinstitutioner inte alls förstått Nils Bejerot. Allt han sa hade ju som sin yttersta förutsättning att drogmissbruk inte är en sjukdom.

 11. Hans Andersson
  2017-03-25 kl. 14:24

  Idag visar all erfarenhet, forskning att Nils Bejerot helt enkelt hade fel. Idag utgår man från att allt missbruk är ett förvärvat kroniskt sjukdomstillstånd.

  “En förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem och till belöningssystemet kopplade områden av hjärnbarken, där minnet av de upplevelser som orsakade beroendet är lagrade.”

  Det finns idag inga effektiva metoder att backa processen när väl beroendet har uppstått. Därför kallas de som lyckats ta sig ur ett beroende “nykter alkoholist”.eller “spelfri spelare” (Beroendecentrum, Täby)

  En nykter alkoholist blir om han tar två supar direkt missbrukande alkoholist igen om än han hållit upp 20 år. Beroendet sitter fast i hjärnbarken för evigt och har mycket med kemiska processer i hjärnan att göra.

 12. Bo Persson
  2017-03-25 kl. 17:10

  Kan du rekommendera någon bok som utförligare argumenterar för att missbruk av droger är en sjukdom?

 13. Bo Persson
  2017-03-25 kl. 20:22

  OK! Men om det nu är så att dagens svenska narkotikapolitik utgår från att drogmissbruk är en sjukdom, så kan ju knappast Bejerot göras ansvarig för den, eftersom hans utgångspunkt var den rakt motsatta.

 14. Hans Andersson
  2017-03-25 kl. 22:30

  “Förvärvad kronisk sjukdom” är den korrekta termen menar jag.

  Att Bejerot hade utgångspunkten att det inte handlade och att missbruk inte hade sin rot i sjukdomsperspektivet utan i ett socialt felaktigt beteende som gick att lära om, var han inte ensam. Undertecknade hade den utgångspunkten under decennier och har ändrats sig, korrigerat efter hand då forskningen visat på säker evidensbaserad grund att det var tvärtom.

  Personligen tror jag att NB hade anpassat sig efterhand till ny forskning, vetenskapligt skolad som han var. Kan inte tänka mig att han skulle motsätta sig spray som räddar missbrukares liv, ett preparat som är fullständigt ofarligt. Ungefär som kärlspray för hjärtat, vilket jag hade under flera år tills jag gjorde en bypass.

  Det är helt rätt att han inte kan göras ansvarig för dagens narkotikapolitik, då dessa rön och data inte fanns då. Dock hade han ett stort ansvar för att den nolltoleranspolitik som han drev introducerades och stenhårt drevs. Det finns de som har större ansvar än NB, men utan ansvar var han inte. Inte jag heller, som sagt.

  Dagens katastrofala och misslyckade politik har andra nu levande personer ansvaret för. Missbrukare har dött som flugor till följd av detta. Det är fakta.

 15. Hans Andersson
  2017-03-26 kl. 7:50

  Inte någon speciell bok, bättre om du letar upp forskningsrapporter inom området.

  Beroendecentrum i Malmö och Täby är respekterade instanser även internationellt och där finns det mesta att hämta.
  Heroin är en drog som särskilt vid injektioner som direkt slår sönder de områden i hjärnan det handlar om. Den enda väg att gå som finns för att överleva är substitutionsbehandling med exempelvis metadon. Ingen annan behandling ger överlevnad på sikt. De behandlingar som fanns på 80 och 90 talet, där har det absoluta flertalet avlidit förutom de som redan då fick metadon. Utan läkemedel finns det ingen individ som kan bli drogfri, tillfriskna och överleva.

  Vill här också slå fast att det överlägset största samhällsproblemet i Sverige och övriga EU är alkoholen, som skördar massor av offer inte minst i det klassiska brännvinsbältet i östra delarna av Europa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.