Oberoende Förintelsemuseum?

KL-kollage: Förintelsens offer betraktar utrotningen av den amerikanska urbefolkningen. Finns det ett samband?

Den 14 augusti förra året meddelade regeringen att man ämnade förverkliga ett Förintelsemuseum i Sverige. Men först en utredning med dessa direktiv.

Igår den 16 april presenterades utredningen som innebär att ett svenskt Förintelsemuseum nu ska bli verklighet med status som statlig ”fristående myndighet” för att ”stärka museets oberoende och legitimitet”.

Problemet i dessa beslut med sina typiska formuleringar borde stå klara för alla med någon historisk och politisk erfarenhet.

Alltså, problemet idag är inte att minnet av Förintelsen håller på att tyna bort. Problemet är att ett statligt Föreintelsemuséum bidrar till att lyfta nazisternas brott 1933–1945 ut ur historien upp till sakrala höjder. Genom dessa statliga symbolmanifestationer (Forum för levande historia och nu Föreintelsemuséet) skyms annat såsom belgares, holländares, portugisers spanjorers, amerikaners… alla koloniala folkmord, Israels (och övriga västvärldens) brott mot det palestinska folket sedan 1948, Västvärldens bombningar av Jugoslavien, Libyen, Syrien… Över detta “må vi icke förfasa oss”. Nej, i San Francisco vill man ta bort konstverk som påminner om indianförintelsen i skolorna t ex. Och, ett Förintelsemuséum pressar absolut inte heller tillbaka några Förintelseförnekare om någon skulle tro det. Nej, de får bara ytterligare vatten på sina kvarnar.

Sist men inte minst, förnekelse av banden mellan Israels behov av legitimitet för sina grymheter mot palestinierna och Förintelsens sakralisering är blott strutsbeteende. Vill vi förstå Förintelsen måste vi ha hela bilden och inse att i de mest respektabla salonger lurar hin onde bakom gardinerna.

Det kan alltså aldrig finnas en statlig historisk sanning. En sådan tanke är lika stolligt som att stryka antikens historia ur skolundervisningen för kunskapens skull. Under statens paraply blir allt till sist politik. ”Oberoendet” är blott kuliss.

Kom igen Dick Harrison, nu väntar vi på ett upprop likt det mot borttagandet av antiken ur skolundervisningen.

... är läst 1123 gånger!

(Visited 8 times, 2 visits today)

  11 kommentarer for “Oberoende Förintelsemuseum?

 1. Gunnar Thorell skriver:

  I din uppräkning skulle du kanske också nämnt Gulag och det stora språnget i Kina.

  Angående kommunismens folkmord råder ju en ännu mer utpräglat POLITISK kontrovers (hur påverkades skeendet av judiska kommunister? Var det världens största folkmord? Hur många dödades egentligen? Var det över huvud taget ett folkmord etc). Angående förintelsen av judar är det färre som kan betecknas som “förnekare”.

 2. Knut Lindelöf skriver:

  Ditt påpekande om komplikationer i frågan understryker bara vikten av att alla goda krafter nu agerar för att stoppa planerna på ett statligt Förintelsemuseum.

 3. Anders Persson skriver:

  Är det en glidning i definitionen av “folkmord” vi bevittnar? Jag är uppväxt med föreställningen att det gällde mord på etniska grunder: judar, armenier, zigenare o s v. Nu buntas “folkmord” ihop med “massdöd”. Men liksom man i fallet med individuella dödsfall skiljer mellan “naturlig död”, “olycka”, “vållande till annans död”, “dråp” och “mord”, borde detta ju också ske vad gäller “massdöd”.

 4. Benkt Lundgren skriver:

  Gunnar Thorell, du glömmer att även kommunismens brott mot mänskligheten, t ex Gulag och Det stora språnget i Kina, har blivit vad Knut kallar “statlig historisk sanning” lika mycket som nazisternas Förintelse. Forum för levande historia har ju gett ut en bok även om detta. Så risken är att de upprörande massmord i historien som Knut räknar upp glöms bort.

  Det är ju inte så att Forumets böcker “Om detta må ni berätta” och “Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer” skulle innehålla en massa sakfel – det tror jag inte alls att de gör. Problemet är, precis som Knut skriver, att det är inte är en uppgift för en statlig myndighet att författa sådana böcker.

 5. Franz Smidek skriver:

  Snacka om att kasta sten i glashus. Under 30-åriga kriget i Böhmen brände och förstörde svenskarna 215 slott, 80 städer och 813 byar, i Mähren var det 63 slott, 22 städer och 332 byar. Man uppskattar att nästan 800.000 av innevånarna dödades.

 6. Jan Arvid Götesson skriver:

  Jag företräder en minoritetsuppfattning bland läsare och skribenter här.

  Kan vi inte bara låta alla tala (inklusive Sveriges statsmakter om de vill grunda ett museum som gör vissa utsagor i sina utställningar) och sedan ha som utgångspunkt att folkflertalet kommer att bedöma gjorda utsagor efter deras sakliga halt?

  Bedömning av utsagor är ju envar medborgares första plikt enligt grundlagen, eftersom bedömning av utsagor är förutsättningen för att ”fri åsiktsbildning” skall leda till fungerande ”folkstyrelse”.

  Många medborgare misslyckas med sin kritiska uppgift, det är sant. I värsta fall kan felaktiga uppfattningar bland folkflertalet leda till katastrof. Dessutom kan man tycka att statsmakterna inte skall hålla på med historia. Så jag invänder inte mot KLs yttrande mot museet.

  Men skulle inte vänstern (och andra) kunna ha som utgångspunkt att folket klarar sin uppgift?

  Det blir ju inte själva museet som ”lyfter” somt och ”skymmer” annat. Det är ju envar medborgare som avgör.

 7. Knut Lindelöf skriver:

  Jan Arvid G!
  Tror det har en enorm betydelse om staten fastställer (säkerställer som man säger numera) “en” syn på historiska skeenden genom muséer och institutioner. Då måste skolor och andra offentliga utbildningar följa efter och då riskerar hela kultursektorn att bli en politisk korrektionsapparat. Avvikarna tvingas ut i marginalen.

 8. Dennis Zackrisson' skriver:

  Det sedan mer än 70 år pågående sionistiska folkmordet på palestinier är givetvis det som borde lyftas upp ur sin historiskt betingade glömska.

  En fördjupad diskussion om hur den koloniala statsbildningen Israel under hela tiden sedan dess ensidiga utropande behandlat den planerade utrotningen av ett av Israel med militära medel skapade minoritetsfolk inom en apartheidstat är vad som krävs!

  I Sydafrika var det en minoritet som förtryckte en majoritet. Detta upphörde 1993, inte minst genom omvärldens i huvudsak samfällda fördömande. Här är det i stället en skapad majoritet som förtrycker området minoritet. Vilket är värst?

 9. Leif Strandberg skriver:

  Apropå statsmakt och fastställande av historiska sanningar funderar jag över radioprogrammet Ring P1. Public Service är ju inte ens en statsmakt men likafullt finns det alltid ett (1) rätt svar i de frågor som folket tar upp. Om folket dessutom är plumpt så tillrättavisas eller avsnoppas det av (mycket politiskt korrekta) programledare som Sverker Olofsson, Tomas Tengby eller Alexandra Pascalidou (Täppas Fogelberg var lika PK han men har tydligen avsatts av oklara skäl). Jag förstår Götessons idé, men när inte ens ett Speakers Corner som Ring P1 törs härbärgera folkets plumphet (särskilt om det handlar om migrationsfrågor) så hur skulle ett statligt museum kunna gagna folkliga yttringar? Nej, gudbevaremig för den statliga (stasi-liga) historiesanningen.

 10. Lars Drake skriver:

  2014 skrev jag en lång kritisk artikel om Forum för levande historia. Den har jag återpublicerat på synapze.se eftersom jag tycker att den har ett stort värde i den här diskussionen.

 11. Hans M Gabrielson skriver:

  Om ett framtida förintelsemuseum i sin permanenta utställning skulle infoga en jämförelse mellan 1935 års Nürnbergslagar och idag rådande lagar i Israel och på Västbanken skulle det vara mycket intressant. Likaså en jämförelse mellan Nürnbergtribunalens femdelade definition av genocid från 1946 och den nyfödda staten Israel genomförande av plan Dalet (plan 4) som ledde till Al Naqba (katastrofen) 1948. Inklusive förberedelserna vilka enligt den israeliske historikern E. Pappe inleddes redan 1938. En lämplig placering av det museet vore i Sölvesborg, med filial i Hörby.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.