OKSANEN FÖRMÅR INTE TYDA SKEENDET

“De 30 december 2017 publicerade Expressen som ledare Patrik Oksanens artikel ”Putins lakejer finns både till höger och vänster”. Den inleddes som ett direkt angrepp på mig och mitt arbete. Den har sedan följts upp med ytterligare polemik mot mig viket nödvändiggör ett förtydligande, en replik. Personpolemik är ointressant, viktigare är att Oksanen ser verkliga skeenden, scenförändringar, vilka han dock inte förmår tyda.”

Läs resten av Jan Myrdals svar (med direktsvar av Oksanen) i Expressen, “Ledarsidans opinionsblogg”.