OLA TUNANDER OM NORDSTREAM

25

Länk till film av Tunanders föredrag på Rumble

Föregående artikelNu är det advent, vad väntar vi oss då?
Nästa artikelUKRAINAKRIGET: SOLDAT BERÄTTAR FÖR BBC OM ”HELVETET” VID FRONTEN

25 KOMMENTARER

 1. Ola Tunander gör vetenskapligt fel när han utelämnar vad seismologen Björn Lund har sagt om vilken mängd sprängmedel som erfordrades. Jag har skrivit följande engelskspråkiga fråga på Substack:

  Ola Tunander, why don’t you mention in your presentation that Björn Lund, seismologist at Uppsala University, has said the following to the newspaper Expressen: ”We are not ready yet [with our analysis], but what we see here is that less than 50 kg of explosives are needed to cause what we see [Björn Lund is referring to the damage done to Nord Stream]. And it could be the case that even less is needed, perhaps. Maybe 25 kg is enough.”

  Another statement by Björn Lund is paraphrased by the journalist: ”According to Lund the new calculations show that the pressurised gas in the pipelines caused the larger part of the energy that was measured [by seismologists] in connection with the explosion.”

  The Expressen journalist provides this background in his article: ”Björn Lund […] commented early on and made comments on the explosions, which he then calculated would have corresponded to up to 400 kg of TNT for the largest of the explosions. Since then new calculations have been made in an international cooperation between Uppsala university, Danish GEUS, Norwegian NORSAR, Stanford and German BGR. The study will be presented in December at an international conference in San Francisco, but Expressen is able to reveal som the conclusions in advance.” (End of quote from Expressen)

  Ola T stöder sig på statliga forskningsinstitutioners tidiga beräkningar om att hundratals kilogram sprängmedel måste ha använts, men nämner inte forskningsinstitutionernas reviderade beräkningar om att tiotals kilogram kan ha varit tillfyllest.

  Det kan vara Förenta staterna som sprängde. Jag vet inte. Men det är fel av OT att med tillmälen håna dem, som skrivit att hypotesen om ukrainsk skuld (båten ”Andromeda”) är fysiskt möjlig.

  Ola Tunander gör dessutom anmärkningsvärda uttalanden om konspirationer. Han låter förstå, att västländer mördade Olof Palme och bankmannen Alfred Herrhausen, för att hindra ekonomiskt samarbete mellan Ryssland (då Rådsunionen).

  Och OT menar att ”det ligger ju nära till hands att tänka sig” att Sverige deltog i sprängningen av Nord Stream genom spaning på order av Förenta staterna.

  OT presenterar Thomas C. Reeds obekräftade utsaga, att Förenta staterna orsakat en stor explosion i Rådsunionen (nu Ryssland) som ett faktum. Förenta staterna har begått många attentat, men detta enskilda fall måste bekräftas, om man har vetenskapliga anspråk.

 2. Jan Arvid G!
  Du har tagit till din uppgift att vara fakta- och språkgranskare här på lindelof.nu. Det är bra och gör att andra tänker sig för innan de trycker på ”Reply”. Ibland går du över gränsen och ger ofördelaktiga personomdömen, som om de skulle vara faktapåståenden. Jag tål det, men alla gör nog inte det.

  Här ovan skrev du ”Det kan vara Förenta staterna som sprängde. Jag vet inte.” Det var ett litet framsteg. Det har visat sig att Seymour Hersh också hade fel på några punkter, vilket f ö Tunander snuddade vid i sitt föredrag, men det mesta var rätt. Att framhäva Expressens Björn Lunds bedömning framför andra experters (om kvantiteten sprängämnen) är knappast särskilt vetenskapligt. Jag vet självklart inte, men nog är det lite väl fantasifullt att tro på Andromedateorin framför Tunanders redogörelse.

  Det vi sysslar med här på lindelof.nu är trots allt politiska diskussioner – inte vetenskap. Eller hur?

 3. Knut L!
  Du skrev: ”Ibland går du [Jan Arvid GS] över gränsen och ger ofördelaktiga personomdömen, som om de skulle vara faktapåståenden.” Vilka omdömen tänker du på, så att jag kan klara upp det, och taga tillbaka min ord, om de var fel.

  Du citerade att jag skrev ”Det kan vara Förenta staterna som sprängde. Jag vet inte.” Sedan skrev du ”Det var ett litet framsteg.” Jag förstår ej. Vems framsteg, jämfört med vad?

  Du skrev: ”men det mesta [som Seymour H] skrivit var rätt”. ”Rätt” enligt vilket facit? Är en utsaga ”rätt”, för att SH gjort den, och Ola T icke underkänt den? Som tingsrätt och hovrätt?

  Du skrev: ”Att framhäva Expressens Björn Lunds bedömning framför andra experters (om kvantiteten sprängämnen) är knappast särskilt vetenskapligt.” Men det är ju inte ”Björn Lunds bedömning”. Enligt direkt citat från Björn L har ”nya beräkningar gjorts i ett internationellt samarbete mellan” Uppsala universitet, danska statliga De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, norska Stiftelsen NORSAR, Stanfords universitet och tyska staliga Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Det är inte ”Björn Lunds bedömning”. Din utsaga ”Att framhäva Expressens Björn Lunds bedömning framför andra experters (om kvantiteten sprängämnen) är knappast särskilt vetenskapligt” är osaklig och förhastad. Vi har icke den slutliga rapporten ännu; den skall tydligen presenteras nu i december. Om den rapporten har brister, skall jag rapportera det, ty jag är saklig.

  Du skrev ”Jag vet självklart inte, men nog är det lite väl fantasifullt att tro på Andromedateorin framför Tunanders redogörelse.” Ingen skall ”tro”, tycker jag. Vi skall lägga fram alla kända fakta, så som de är. Inklusive Förenta staternas historia av olagligheter, som skapar en ursprungssannolikhet för att Förenta staterna vore inblandat. Och att Ola T uppenbarligen har en konspirationsteoretisk ådra, vilket gör att man tvingas ifrågasätta hans påståenden, mer än man gör med andra akademiker. Det kan vara värdefullt, att han visar, hur flygplan från Förenta staterna flugit vissa dagar. Men om sagesmannen, som i detta fall, visar prov på dåligt omdöme, känner man som läsare/åhörare, att man vore tvungen att kontrollera varje Ola T:s sakuppgift.

  Du avslutar så här: ”Det vi sysslar med här på lindelof.nu är trots allt politiska diskussioner – inte vetenskap. Eller hur?” Det var den mest obegripliga utsaga av din hand, som jag läst. Eller, sorgligt nog, tvärtom den mest BEGRIPLIGA av dina utsagor.

 4. Jan Arvid G!
  Snart tror jag det för dig är viktigare att alla fakta är korrekt återgivna än att vi får en någorlunda rättvisande bild av detta krig.

 5. Knut L!
  En ”någorlunda rättvisande bild” kan bara bestå av ”korrekt återgivna fakta”. Enda tänkbara undantaget från den regeln vore, att en skribent skulle insistera på korrekthet i ett litet antal, ej avgörande fakta, och utelämna analys av viktiga fakta.

  Kan du påvisa, att jag gör det i fallet med sprängningen av Nord Stream?

 6. Jan Arvid G!
  Jag anser att du har fel. En någorlunda korrekt bild kan åstadkommas även med ett antal ofakta. Men – och detta kommer du inte att kunna acceptera – oväsentliga faktadipyter kan skymma sikten för den större sanningen. Jag brukade predika för mina elever att det finns stora och små orättvisor, de små kan man ibland ha överseende med (vem som får flest geléhallon när 2 ska dela på 5 t ex), men de stora måste man hålla fast i.

 7. Knut L!
  Jag förstår inte vad du säger. Vad är ”ofakta”?

  Om jag gör mitt bästa för att förstå din kommentar blir det så här: Där finns en ”större sanning” och en ”stor orättvisa”, nämligen att Förenta staterna med våld har hållit, och försöker vidmakthålla ett imperialistiskt grepp om världen. Men vad har denna ”större sanning” att göra med frågan om vilka människor som sprängde Nord Stream?

  Låt oss säga, att det vid första anblicken, efter att Seymour Hersh och Ola T har talat, finns en sannolikhet på 95 procent, att Förenta staterna sprängde Nord Stream. Då vore det obefogat, att göra en stor sak av den lilla osäkerheten.

  Men om det visar sig finnas svagheter i anförd bevisning (och konstigheter med SH:s och OT:s argumentation nu och tidigare), och uppgifter som pekar åt annat håll, så att sannolikheten sjunker till 75 procent, då måste man väl ANTINGEN taga hänsyn till det i sin analys, ELLER påvisa, att argumenten för att sänka sannolikheten är fel?

  Du tycks mena, att den ”större sanningen” på något sätt skulle ändra på faktaunderlaget i undersökningen av Nord Stream (i ”faktaunderlaget” räknar jag in expertbedömningar).

  Eller menar du att att man skall bortse från vissa uppgifter, för att hålla fast i den ”större sanningens” manifestation i fallet Nord Stream, är det så du menar? Att Förenta staternas allmänna skurkaktighet skall påverka bedömningen av uppgifter i det enskilda fallet Nord Stream?

 8. Jan Arvid G!
  Du förstår med säkerhet vad jag menar, även vad jag menar med ”ofakta”. Just frånvaron av handfasta bevis (och USA:s blånekande) för att de låg bakom gör att man kan hålla på som du gör. Samma sak med massakern i Butja och andra påstådda (ej trovärdigt outredda) krigsbrott. Man måste försöka se det stora mönstret i alla fall. Vad du åstadkommer med ditt idoga faktagranskande är att läsarna här ska förlora förtroendet för mitt arbete. Som jag sa tidigare, jag tror det är bra att du håller på med detta. Sådan är ju yttrandefriheten, sällan särskilt lätt i sina tillämpningar.

 9. Knut L!
  Jag försäkrar, att jag icke förstår, vad du menar. När jag försöker förstå, tror jag att du menar att ”det stora mönstret” är Förenta staternas brottsliga imperialism, och att denna brottslighet betyder, att Förenta staterna med säkerhet sprängde Nord Stream, oavsett vilka fakta och expertbedömningar som finns? Har jag förstått dig fel? Om jag inte förstår, vill du inte säga i klartext, vad du menar?

  Det nationalsocialistiska Tysklands ”stora mönster” av folkmordsskurkaktighet bevisar inte, att Tyskland avrättade Polens officerskår. Varför skulle ett ”stort mönster” bevisa att Förenta staterna sprängde Nord Stream, så att man icke ens behöver diskutera ens, låt säga, trettioprocentig osäkerhet, om att de inte gjorde det?

  Vad menar du med ”hålla på som [jag] gör”? Tycker du att jag har skrivit något om Nord Stream, som är överdrivet?

  Du nämner överraskande ”Butja och andra påstådda (ej trovärdigt outredda) krigsbrott”. Hur skall man se ”det stora mönstret” i fallet Butja? Menar du att ”det stora mönstret” (som är att Västvärlden och Ukraina i stort sett har fel i detta krig) betyder att Västvärlden och Ukraina har begått brott i Butja, eller betyder ”det stora mönstret”, att man inte skall fästa för stor vikt vid eventuella brott begångna av Ryska federationens styrkor i Butja? Vilken av de två menar du?

 10. Jan Arvid G!
  Jag försöker uppriktigt förklara hur jag tänker. Men det vränger du till något närmast ondskefullt. Känner mig som en åtalad i ett förhör i en Moskvarättegång på 30-talet, där jag försöker nå fram med mina ord, som istället vrängs till bevis för min skuld som opålitlig renegat (putinist). Är det vad du vill åstadkomma?

 11. Knut L!
  Nej, jag vill inte vränga. Jag skall formulera några frågor, så att de omöjligt kan tolkas som snärjande.

  Vad är den ”större sanningen”? Vad är relevansen av begreppet den ”större sanningen” i denna diskussion om Nord Stream?

  Vilken mening har ditt resonemang om ”stora och små orättvisor” i våra samtal om kriget och Nord Stream? Vad är en stor orättvisa, och vad är en liten orättvisa, som ”man ibland [kan] ha överseende med”?

  Vems är ”ett litet framsteg” i din kommentar 2023-12-06 08:59, och vad är framsteget?

  Du skrev ”knappast särskilt vetenskapligt” om, att jag anförde statsanställde vetenskapsmannens Björn Lunds förhandsbesked om innehållet i en rapport av seismologisk expertis i fem länder. Tycker du fortfarande så?

  Du bedömer det som ”fantasifullt att tro på Andromedateorin framför Tunanders redogörelse”. Har något, som jag anfört, gjort Andromedateorin lite mindre osannolik?

  Har jag skrivit något om Seymour H och Ola T, som varit orättvist?

  Vilka diskussioner är ”oväsentliga faktadipyter”?

  Du införde Butja i diskussionen med dessa ord: ”Samma sak med massakern i Butja och andra påstådda (ej trovärdigt outredda) krigsbrott. Man måste försöka se det stora mönstret i alla fall.” Eftersom du själv skrev detta, är det väl ingen snärjande fråga, vad du menade? Menar du att ”det stora mönstret” gör det antagligt, att västländer och Ukraina har gjort något fel eller brottsligt i fallet Butja, eller att man inte skall låta eventuella brott av Ryska federationens styrkor bestämma ens syn på kriget?

 12. Jan Arvid G!
  Den ”större sanningen” ligger i en begriplig helhet i Nord Stream-fallet, inte i enstaka mostridiga detaljer – som kan ha helt andra förklaringar? Ex vis kan Björn Lunds uppgifter i Expressen vara riktiga rent teoretiskt, utan att det stjälper Hersh/Tunander-teorin i stort.

  Stor orättvisa; miljoner människor svälter. Liten orättvisa 2 mm mer läsk i glaset. En jämförelse såtillvida att skilja på stort och smått.

  Ett litet framsteg var att du plötsligt talade om att kanske USA sprängde Nord Stream.

  Jag har inte kollat Björn Lunds vetenskplighet?

  Tycker fortfarande att det är fantasifullt att tro på Andromedateorin.

  Du misstänkliggör både Seymour H och Ola T, vilket jag tycker är orättvist?

  Du skapar ”oväsentliga faktadispyter”, som ingen har säkra svar på.

  Ingen vet vad som hände i Butja. Det finns teorier, men ord står mot ord. Att Rysslandskritiska uppgifter om skuldbördan cirkulerar är inget att förvånas över. Jag efterfrågar oberoende utredningar. Jag har inga svar om Butja. Men det finns kritiska frågor att ställa, men de har redan framförts många gånger av bl a Anders Åberg.

 13. Knut L!
  Du skrev en gång att jag hade bättre minne för vad som publicerats i lindelof.nu än du. Ja, du har dåligt minne. 2023-12-06 klockan 08:59 skrev du så här: ”Ett litet framsteg var att du [Jan Arvid GS] PLÖTSLIGT (min emfas) talade om att kanske USA sprängde Nord Stream.” Men i allt, som jag skrivit om Nord Stream, har jag uppskattat sannolikheten för Förenta staternas inblandning högre än ”kanske”. Det har du glömt, men jag tror inte det beror på glömska i medicinsk mening. Du tycker inte, att fakta och detaljer är viktiga. Vi är alltför olika, och kan inte samtala. Därför får jag tacka för samtalen oss emellan i kommentarsfälten. I framtiden kommer jag bara att skicka in artiklar, och kommer att kommentera i kommentarsfälten enbart när sakliga synpunkter på mina artiklar kommer in.

 14. Regeringen torde sitta inne med svaret, då vi haft dykare där som undersökt hur det ligger till. Eftersom det är ytterst poltiskt känsligt, så håller man tyst tillsvidare.

  Kanske om ca 50 år får vi reda på sanningen, som i de s k ”Catalinaaffären”, där det framfördes lögner för allmänheten från alla inblandade.

 15. Jag har delvis lite svårt att först Jan Arvid Götessons argumentering. Jag tycker att Ola Tunanders föredrag om sprängningen av Nordstreamledningarna är en undersökning av ett brott och knappast något som man skriver en vetenskaplig artikel om. I mina ögon handlar det mer om brottsjournalistik än vetenskap, vilket inte betyder att man kan slarva med fakta. Ola T lägger fram olika fakta av vad som sagts och när av olika personer i ledande ställning. Han pekar på hur USA:s uttalade mål under lång tid varit att bryta samarbetet mellan Europa och Ryssland. Andra fakta som kommer fram är de olika flygningarna runt Bornholm vid tidpunkten för sprängningen.

  Tunander lägger inte fram en forskningsartikel utan han ger istället en bild av hur brottet mycket väl kan ha utförts. Här lämnas ju utrymme för andra med olika expertis att fylla på eller förkasta. Vad gäller själva sprängningen så har inte de nya rönen av seismologen Björn Lund och andra ännu inte offentliggjorts utan vad jag förstår bara presenterats delvis i Expressen. Om man är seriös bör man väl vänta tills de fullständiga resultaten är klara.

  Jag förstår heller inte JAG:s resonemang kring sannolikheter i ett svar till Knut Lindelöf. Man kan säkert vikta betydelsen så vissa fakta är mer betydelsefulla än andra, men hur ska det gå till att beräkna sannolikheter?

  Bevisen eller indicierna skulle knappast hålla i en domstol men det är bra när det finns någon som offentligt och sakligt vågar föra fram de fakta i målet som svenska allmänheten har föga kännedom om. Sedan kan var och en fundera på vem som begick brottet.

 16. Crister Olsson!
  Filosofie doktor, forskningsprofessor emeritus Ola Tunander har i sin karriär till stor del skrivit och talat om närtidshistoria med vetenskapliga anspråk. Det har ingen betydelse, om en framställning kallas vetenskap, journalistik eller är åklagares förundersökning. Man är förpliktad, att känna till fakta och relevanta utredningar, och delge läsarna eller åhörarna fakta.

  Den relevanta slutsatsen av Björn Lund och hans kollegor är denna: ”Newly developed models of high pressure gas emission from a damaged pipeline combined with an explosive source indicate that the pipelines were targeted with explosives of less than 50 kg TNT equivalent.” (Nyligen framtagna modeller för utsläpp av gas under högt tryck från en skadad pipeline kombinerat med en sprängladdning tyder på att dessa pipelines utsattes för sprängämnen motsvarande mindre än 50 kg TNT.) Massan kan vara betydligt mindre än 50 kg, om man har effektivare sprängämnen än TNT – min anmärkning.

  Denna mening finns i en sammanfattning, ”abstract”, för American Geophysical Unions konferens AGU23. Konferenspresentationen sker 16 december 2023, sedan publiceras artikeln.

  Betydelsen av detta är som följer. Misstankar har främst riktats mot Förenta staterna och Ukraina (Andromedahypotesen). Analysen av Björn Lund med kollegor betyder varken mer eller mindre, än att där finns vetenskapligt stöd för, att Andromedahypotesen är fysiskt möjlig. (Forskarna själva uttalar sig inte brottsutredande, om Andromeda eller någon annan.)

  Du skrev så här ”Tunander lägger inte fram en forskningsartikel utan han ger istället en bild av hur brottet mycket väl kan ha utförts. Här lämnas ju utrymme för andra med olika expertis att fylla på eller förkasta.” Du skrev också: ”Om man är seriös bör man väl vänta tills de fullständiga resultaten är klara.”

  Nej. Ola T har avhänt sig rätten att vänta. Han sade, att det vore ”groteskt” att någon kunde skriva, att Andromedahypotesen vore möjlig. Han förlöjligade sådan personers intellekt och professionalitet. Hans oförskämdhet mot dem, som framkastar andra hypoteser, fråntager honom rätten att ”vänta tills de fullständiga resultaten är klara”. Han kunde i förbigående ha sagt så här: ”Där finns förhandsuppgifter i massmedia om forskning som tyder på att mindre mängder sprängmedel kan ha använts, men det är opublicerat, så det tar jag inte upp, och det tycker jag låter osannolikt” – eller något sådant. Ola T kunde ha frågat Björn Lund – det gjorde jag.

  Du skrev att du inte förstår mina resonemang kring sannolikheter. OK, stunt i vad jag sagt om procent i olika inlägg. Jag har bara försökt skriva om, att hypoteser kan vara värda eller inte värda att tagas på allvar. Fem procents sannolikhet att en tilltalad inte har mördat leder till friande dom, men jag skulle inte bry mig om fem procents sannolikhet att Förenta staterna vore oskyldigt.

  Observera att jag inte sagt att det är sannolikt, att Förenta staterna är oskyldigt, eftersom jag objektivt värderar uppgifter som Seymour Hersh och Ola T lägger fram – hur konstigt de än skriver och uttalar sig om olika saker.

 17. Ola Tunander gör en föreläsning om de fakta han funnit tillgängliga om sprängningen av Nordstream 2022. Han redogör för USA starka motvilja om Europas politik för närmare samarbete med Sovjet och senare Ryssland. Han går igenom sprängningen av Nordstream och efterspelet med hur militärflygen rör sig runt Bornholm. I detta finns en svaghet att han inte redogör för att det finns nyare data om sprängningen och att kanske en mindre laddning kunde använts för att utföra dådet.

  Att Ola T nämner morden på Palme och Herrhausen som är sådana personer som hörde till den tidens konflikter och kan inte se att varför det inte skulle nämnas i redogörelsen för att krafter var i rörelse för att stoppa samarbetet öst-väst samarbetet. Palme och Herrhausen var ju inte vilka som helst utan var inblandade i avspänningen om än på olika sätt.

  De svagheter Jan Aarvi G visar på förtar inte värdet av de övriga data som Ola T lägger fram. Jag tror att i alla vetenskapliga artiklar som läggs fram finns det alltid någon svaghet att påvisa. Och att det förekommer i ett icke-vetenskapligt sammanhang som här förvånar mig inte.

  Det är bra att Jan Arvid G anger källa för de nya rön som snart ska publiceras och som kan skapa större klarhet hur dådet praktiskt utfördes.

  Du backar på dina sannolikhetsresonemang och det nog så.

 18. Förnuftig kommentar, Crister O!
  Du skrev: ”I detta finns en svaghet att [Ola T] inte redogör för att det finns nyare data”. Att han med eftertryck använder nedsättande ord om dem, som rapporterar om Andromedahypotesen, tyder dessutom på, att han har en förutfattad mening – en brist hos en forskare.

  Om att Ola T nämner morden på Olof Palme och Alfred Herrhausen skrev du: ”kan inte se att varför det inte skulle nämnas i redogörelsen för att krafter var i rörelse för att stoppa samarbetet öst-väst samarbetet”. Nämna namn i rätt sammanhang är en sak, men det är konstigt med Ola T:s ogrammatiska antydan, att västländer skulle ha mördat de två. Sådana tankar tillhör de bevisningsfria konspriationshypotesernas område.

  Du skrev: ”De svagheter Jan Arvid G visar på förtar inte värdet av de övriga data som Ola T lägger fram.” Det är rätt. Flygplans rörelser är självständiga data. Jag menar bara så här: om en forskare är känd för att vara vederhäftig, kan man hänvisa till forskarens data utan att kontrollera varje detalj själv. Eftersom Ola T stundom tänker konstigt, som att där finns en beaktansvärd möjlighet, att Förenta staterna sprängde World Trade Center-skyskraporna 2001, då varder jag obenägen, att förlita mig på OT:s uppgifter, med mindre än att jag, eller någon pålitlig, upprepar hela hans dataframskaffande.

 19. Även om en mindre mängd sprängmedel användes är det väl fortfarande nödvändigt att använda utrustning för djuphavsdykning, inklusive dekompressionskammare, för att placera laddningarna? Saker som man inte kan få plats med på en segelbåt. Eller fattar jag fel?

 20. Johan L!
  Det är bättre att undersöka en fråga, än att göra antaganden. Det är möjligt att dyka ner till explosionsplatserna med lätt utrustning. Dykning med lätt utrustning till sådana djup görs ofta. Jag säger inte att det gjordes vid Nord Stream. Liksom i frågan med sprängmedelsmängden undersöker jag vad som är fysiskt möjligt, utan att tänja på gränserna för ”fysiskt möjligt”. Knut Lindelöf tycks mena, att det är oförskämt mot Seymour Hersh och Ola Tunander, att diskutera vad som vore fysiskt möjligt.

 21. Jan Arvid G! Har du belägg för att det skulle vara möjligt att dyka till 80 meters djup och applicera en sprängladdning med en lätt utrustning och utan tillgång till dekompressionskammare? Kan du ange källa eller referenser?

 22. Jag gjorde en snabb googling och hittade en artikel om djupdykning vid Utö. Om uppgifterna stämmer så verkar det gå att få minst 15 minuters arbetstid på 80 meters djup med utrustning i prisklassen 100.000 kr och heliumblandad luft. Kanske kan man få ännu längre tid om man gör ännu längre dekompressionsstopp på uppvägen, t ex genom att ha ytterligare luft förberedd på uppstigningslinan? Vore intressant att få någon dykkunnigs synpunkt här.

  ”Ett dyk ner till 80 meters djup tar ungefär 120 minuter. Av den tiden spenderar dykarna kanske 15 minuter med att arbeta. Det mesta av tiden handlar om att ta sig upp. Från sex meters djup tar det 50 minuter att komma till ytan.”

 23. Crister O, ställ icke demonstrativa frågor! Jag har sådana källor öppna på min komputatorskärm nu.

 24. Tack Johan Lindberg för konkreta uppgifter. Åklagare Mats Ljungkvist säger till Aftonbladet i april i år att det är troligt att en stat eller organisation med betydande resurser ligger bakom sprängningen. Det tyder på att det var en komplicerad operation som några få dykare knappast skulle klara av på en tid på en kvart eller kanske en halvtimme. Dessutom skedde sprängningen på två ställen där det var som djupast.

  Jan Arvid G!
  Jag förstår inte varför det är fel att fråga varifrån du fått dina uppgifter.

 25. Finns det någon teori om hur Andromeda-terroristerna skulle ha utlöst laddningarna också? Skulle det varit tidsinställda laddningar i s f?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.