manniska-leonardo

Det har på senaste tiden dykt upp en konstig diskussion (exempl 1 och exempel 2) om Erik Ullenhags och regeringens förslag att rensa bort alla hänvisningar till begreppet ras i svensk lag. Ullenhag uttalade sig kort, bl.a. i TV den 30 juli där han hävdade att detta är motiverat av att människoraser faktiskt inte finns. Och med ryggmärgsreflex har det reagerats mot detta. Konstigt nog från invandrarorganisationer och även med förmenta vänsterargument. Några reagerar med ryggmärgen, eftersom kolonialismens rasbegrepp har präglat de flesta via litteratur, samhällsdiskussion och annat under så många sekler.

Vadå – finns det inte svarta, vita och gula? De flesta tänker på hudfärgen. Men ras kan inte definieras från enkla egenskaper som ändras av någon eller några få gener. Ras kan bara definieras ur fördelningar av väldigt många gener.

Ullenhag har rätt och de som kritiserat honom fel. 

Ullenhag meddelar nämligen bara vetenskapliga fakta. Dessa fakta är inte så väldigt gamla, de etablerades med DNA-analysen som började utvecklas på 1970- och 1980-talen.

Redan 1972 visades att raser faktiskt inte kan definieras bland människor och när den moderna  DNA-analysen var fullt utvecklad på 1980-talet krossades varje föreställning om att något sådant skulle vara möjligt. Den mänskliga genuppsättningen är märkligt homogen visar den moderna biologin.

Begreppsförvirringen, som nu visat sig även bland vänsterskribenter, har säkert sin grund i okunskap. Många utgår från att ras kan definieras av yttre tecken som hudfärg, skallform, näsa etc. Men sådana lätt synbara egenskaper  bestäms bara av några få gener, medan begreppet ras innefattar väldigt många gener i en biologisk varelse.

Vetenskap är ofta komplex, men ger solida och befriande fakta. Allt detta finns utrett i en utmärkt artikel i
Nationalencyklopedin. Och denna text finns citerad på Wikipedia. Det finns nu anledning att återge den även här:

”År 1972 visade den amerikanske forskaren Richard C. Lewontin (född 1929) att de genetiska skillnaderna mellan olika så kallade människoraser var små och bara utgjorde några få procent av all den genetiska variation som finns inom människoarten. Utifrån detta ifrågasatte han kraftfullt indelningen av arten Homo sapiens

I och med att gentekniken utvecklats kan man nu undersöka arvsmassan på DNA-nivå och på strikt vetenskaplig grund fastställa olika befolkningsgruppers genetiska släktskap. När DNA-sekvenserna hos två obesläktade människor jämförs finner man att de är till 99,9 procent identiska, oberoende av varifrån individerna kommer. Detta innebär att i genomsnitt var tusende bokstav (1 på 1000) i DNA-sekvenserna skiljer sig åt.

Trots att människor kan se så pass olika ut är vi sålunda ändå extremt lika varandra ur genetisk synvinkel.

De flesta av de skillnader som finns i DNA hos olika individer har uppkommit genom en slump och är betydelselösa. I viss mån går det att utifrån dessa skillnader härleda en människas geografiska ursprung; exempelvis är den genetiska variationen aningen större i Afrika än på andra kontinenter. Detta beror på att den grupp människor som lämnade Afrika för cirka 100 000 år sedan utgjorde en undergrupp av arten Homo sapiens. (Se vidare NE – människan och Wikipedia – Människa)

Det finns alltså inga mänskliga raser, precis som Ullenhag påpekade när han motiverade sitt förslag att ändra lagtexterna.

Och om inga mänskliga raser finns kan vi ju inte ha lagtexter som hänvisar till sådana.

Rasideologier och påståenden om mänskliga raser är alltså baserade på okunskap och kolonialt tänkande.

Allt detta gör det inte på något sätt mindre viktigt att idag bekämpa rasismen. Det är däremot befriande att vi har vetenskapen på vår sida.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

Föregående artikelEtt tredje kön?
Nästa artikelPutin, en rysk Fälldin
Svante Svensson
Svante Svensson. Professor i fasta tillståndets fysik vid Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Var aktiv i Vietnamrörelsen och därefter i FiB/Kulturfront.

33 KOMMENTARER

 1. Som hjärnspöke (troll i mörkret) finns ju mänskliga raser. Det gäller alltså att släppa in ljuset genom upplysning.

 2. Jag har diskuterat detta ämne med Svante Svensson på Stefan Lindgrens blogg. Men fick i den diskussionen aldrig något svar på min ursprungliga fråga till Svante. Skall jag lyckas bättre här på Knuts blogg? Ja, vi får se.

  I och med den nya optiken på på 1600-talet slutade man i den vetenskapliga världen att kategorisera svart som en färg men i vardagsspråket har vi fortsatt att kategorisera svart som en färg.

  Men det som gäller färgbegreppet gäller tydligen inte rasbegreppet. När nu genetiken inte längre kategoriserar i raser så får vi inte heller i vardagsspråket fortsätta att göra det. Varför är det så? Varför gäller olika regler här?

 3. Bo P!
  Du får väl fortsätta att använda ras om människor om du vill. Men i diskussioner om rasism, fascism etc kommer du att få problem. I en kvalificerad diskussion om ”ljuset och färgernas fysik” måste du nog hålla tungan rätt i mun för att inte bli missförstådd och betraktad som okunnig och irrelevant om du framhärdar med att svart är en färg.

 4. Knut!
  Jag framhärdar inte i någonting. Jag bara konstaterar att i vetenskapen så kategoriserar man inte längre svart som en färg medan vi i vardagsspråket/vardagslivet fortfarande gör det.

  I skolan säger fysikläraren att svart inte är en färg men utanför fysiklaboratoriet fortsätter vi att kategorisera svart som en färg. Ja, jag skulle tro att man till och med gör det hemma hos fysikprofessor Svante.

  Men nu vill tydligen minister Ullenhag att eftersom genetiken slutat kategorisera i raser så skall biologilärarna säga till sina elever att de skall sluta att kategorisera i vardagsspråkets raskategorier. Alltså hudfärg, ansiktsform och så vidare.
  Jag tror inte att eleverna kommer att bry sig om det. Lika litet som de utanför fysiksalen bryr sig om att fysikläraren sagt att svart inte är en färg.

 5. Som amatörmålare (utan djupare naturvetenskaplig bildning) vet jag att om man blandar alla på paletten förekommande färger får man ”svart”. Svart är inte en färg i vanlig, fysikalisk, mening.

  Wikipedia beskriver svart som ”frånvaron av alla andra färger eller som närvaron av pigment av alla andra färger”.

  Svart är inte en färg, men ändå finns det svarta cyklar, svarta kläder och även svart hudfärg. Är det så svårt att smälta?

  Varför vänstermänniskor som samtidigt påstår sig vara antikolonialister och antiimperialister med näbbar och klor envisas med att försvara gamla tiders förfärliga rasideologi det förstår jag bara inte. Varför inte i stället jubla över att det inte finns några mänskliga raser och att rasister följaktligen fullständigt saknar grund för sitt rasförakt?

 6. Knut!
  Jag borde kanske ha lagt till att anledningen till att vi kommer att fortsätta att kategorisera i hudfärg och ansiktsform också med en Lex Ullenhag inte är biologisk utan samhällelig. Den här kategoriseringen är ju ganska ny. Första förekomsten enligt Svenska Akademiens nya ”Svensk ordbok” är från 1818.

  Det hänger alltså ihop med kolonialismen. ”De vita” mot ”de svarta”, ”de civilserade” mot ”de ociviliserade”. ”de utvecklade” mot ”de outvecklade”, de rika mot de fattiga. Men som förespråkare/företrädare för dagens amerikanska nykolonialism säger förstås Ullenhag inget om detta.

 7. Margareta!
  Om du går in på H&M för att köpa en T-shirt och du vill ha en svart och expediten frågar vilken färg du vill ha, vad svarar du då?

 8. Ullenhags och regeringens förslag är bra och nödvändigt. Dock är det alldeles otillräckligt. Vi måste givetvis rensa bort allt som skiljer ut en icke självvald klassificering ur lagtexten. Tillhörighet till klass, nation, familj, kön m m kollektiva kategorier måste minutiöst strykas ur all befintlig lagtext. Så kan vi gå in i den totala individualismens definitiva lyckorike! Och glömma allt skitprat om fascism, könsegenskaper, nationalism, klassmedvetande, familjesamhörighet och annat tjafs!

 9. Den 4 augusti skrev Evert Larsson följande kommentar:

  ”Från att mänskligheten har varit besatta av ras under mellankrigstiden så finns det nu plötsligt inte. För att lyckas med detta konststycke måste man naturligtvis ta den modernaste ”vetenskapen” till hjälp, allt annat är inte att tänka på.

  Ta 100 stycken infödda svenskar, etniska svenskar (som inte finns sic) och placera dem bredvid lika många Aka-pygmeer från Centralafrika. Vem som helst som har ögon att se med kan då fastställa en 100% skillnad i rastypiskt utseende, ett barn kan se det. Men man får inte kalla det ras längre.

  Vad är skälet till denna omsvängning? Kan det möjligen ha något att göra med den globaliserade ekonomin och den kosmopolitiska världselit, med sitt mångkulturella ideal, har ett behov av att göra sin politiska blick till allas. Precis som kolonialismen skapade sina rasstereotyper för att legitimera mördandet och utrotande av främmande folk kräver de nu att världens folk skall anpassa sig till deras globala blick.

  Det finns naturligtvis alltid lämpliga vetenskapare för att pussla ihop ”bevisen” och genteknik passa naturligtvis ypperligt för detta, men varför inte även ta med epigenetiken, som inte bara konstaterar huruvida generna finns utan också vilken roll de spelar i den del av den mänskliga organismen där de utgör ritning för hur varelsens i fråga skall formas.”

  Idag den 10 augusti skriver jag följande: Jag ville först inte publicera ELs kommentar för den var alltför motbjudande, men samtidigt ville jag kommentera det han skrev och att det skulle kunna läsas av fler. Så bakade jag in det i ett nytt blogginlägg i form av ett hårt personangrepp på EL. Det är nu borttaget (inklusive 21 kommentarer) och jag ska nu försöka förklara varför.

  Att texten var mig frånstötande har jag redan nämnt, men att baka in det i ett personangrepp var oövertänkt, ja rent av fel. Jag fick också stark kritik för själva sättet och personangreppet. Det var fel dels mot Evert Larsson. Att kritisera åsikter är en sak, men personangrepp måste vi lära oss att undvika. Men det var också fel för att det strider mot vad jag själv försöker åstadkomma på denna blogg; ett anständigt diskussionsklimat. Alla måste ju kunna räkna med respektfull behandling. Diskussion omöjliggörs med sådan diskussionsstil. Dubbelfel alltså.

  Det kanske är något typiskt ”svenskt” att placera åsiktsmotståndare i motbjudande små fack, som jag själv nu lockats in i. Jag vill därför klargöra att jag faktiskt inte tror att Evert Larsson varken är rasist eller fascist.

  Jag lät mig provoceras. Jag borde ha publicerat och kommenterat i vanlig ordning. Jag kan inte annat än beklaga det inträffade. Ibland blir det fel helt enkelt.

  Nå, min sakkritik är följande:
  Evert Larssons text är (i min läsning) konspiratorisk, fördomsfull och i värsta fall rasistisk. Hans språkbruk är mig främmande och skulle (enligt min mening) kunna vara hämtad ur vilken högerextrem hemvist som helst. Människor som utsatts för rasistiskt nedsättande attityder, övergrepp och förföljelse kan bli oerhört provocerade av sådana formuleringar. Och, jag förstår inte varför Evert Larsson (och några andra inkl. några invandrarorganisationer) uppbådar ett försvar för att fortsätta tala om mänskliga raser. Det är ju inte så att rasismen skulle bli mer svårdiskuterad för att ordet ras försvinner ur lagboken. Ordet förbjuds ju inte.

  Något samarbete torde det knappast bli framöver med Evert Larsson, men eftersom hans skriverier ofta är intressanta kommer jag att fortsätta läsa vad han skriver. Han hade ett mycket tänkvärt inlägg den 2 juli som handlar om Vänstern och arbetet. Läs det och annat på Evert Larssons blogg Klyvnadens tid.

 10. Bo Persson, efter ha läst dina inlägg förstår jag att du tycker att rasbegreppet har relevans. Med anledning av detta undrar jag två saker.

  För det första. Vilka olika människoraser finns det (enligt din uppfattning)?

  För det andra. I vilka samhällspolitiska sammanhang är dessa (förmenta?) biologiskt nedärvda skillnader värda att lyfta fram?

 11. Efter en del inblickar hos Avpixlat har jag fått för mig att SD gärna vill bli av med rasiststämpeln – samtidigt som kommentarsfälten överflödar av ’experter’ på romers, MENA-folks etc. gruppers psyken och konstiga beteenden. Gammaldags rasister är nog rätt sällsynta, numera pratar man om ’kultur’ i stället (men verkar ofta anta att den är nedärvd). Nu frågar listiga SD-are på Avpixlat hur man kan bedriva ’antirasistiska kampanjer’ om det inte finns några raser. Kan man kampanja mot något som inte finns?

  Jag antar att lösningen på den sista frågan är att även om ’ras’ kan vara ett tvivelaktigt begrepp för att indela människor så finns det folk som säger/skriker/skriver otrevliga saker som grundas i rasism. Men då är det väl snarast något som täcks av lagparagrafer om missfirmelse, förtal, hets mot folkgrupp och vad man kan hitta på. Inte paragrafer som inriktas just på ’ras’.

 12. Urban S!
  Det jag velat säga är att jag tror att vi i ”den vita världen” kommer att fortsätta att kategorisera i hudfärg och ansiktsform och liknande så länge kolonialismen/nykolonialismen består liksom klyftan mellan det rika nord och det fattiga syd. Och det med eller utan en Lex Ullenhag. Och dessutom oberoende av om genetiken kategoriserar i raser eller inte.

  Att det sedan i sig är bra om genetiken slutar att kategorisera i raser och det oavsett om den gör det av huvudsakligen vetenskapliga skäl eller av huvudsakligen ideologiska, är sedan en annan sak. Finns det något i det jag skrivit som du menar är oförenligt med denna uttalade ambition?

 13. Märklig diskussion om svart färg. Att fysikaliska begrepp lever kvar i vardagsspråket trots att relevansen inte finns kvar i en strikt fysikalisk mening är inget konstigt och heller inget som bara gäller svart färg.

  Etermedium t ex, är ett sedan länge etablerat begrepp (radio, TV) trots att fysikerna övergav etern för mer än hundra år sedan.

  Svante Svenssons argumentation är så stark att man knappast kommer förbi den utan att slå en pseudovetenskalig kullerbytta.

 14. Mats!
  Är det inte bättre att säga att vi har två färgbegrepp. Dels den moderna vetenskapens och dels vardagsspråkets/vardagslivets. Precis som vi har två rasbegrepp. Dels genetikens och dels vardagsspråkets/vardagslivets.

  Nu skall man ta bort raskategoriseringen i genetiken. Skillnaderna på gennivå är för små. Säger man. Javisst, men hur stora skall skillnaderna vara för att man skall kunna tala om dem som rasskillnader. I forskarnas material finns ju ingen gräns inskriven. Det öppnar för godtycke och ideologisk användning av genetiken.

  Bra att raskategoriseringen tas bort här alltså. Men det innebär ju inte att de vardagliga raskategoriseringarna kommer att upphöra av sig själva. Och just varför de inte kommer att göra det har jag skrivit om flera gånger i tidigare inlägg på den här tråden.

 15. Dennis!
  Det är inte bra om lagstiftning och andra officiella dokument innehåller saker som är antingen oväsentliga eller tveksamma/skadliga. Ta terroristlagar som gör att man kan lagföra människor som inte utfört några våldshandlingar eller kan överbevisas om att de verkligen tänker utföra sådana – det är rättsröta. Jag kanske missuppfattar, men jag får intrycket att du förespråkar mer personbedömningar och mindre likhet inför lagen även om du ironiserar tvärtom?

  Om kamreren avslöjas som storförskingrare, skall man då lägga in en bedömning om hen är jude exempelvis, och skall det vara försvårande eller inte? När man har ett nödvärnsfall (du slår någon hotfull person på käften eller kör för fort med en svårt sjuk till sjukhuset) är det bara graden av nöd som domstolen skall fundera över, eller har det betydelse om du tillhör någon särskild grupp i samhället? Romer är illa utsatta, men skall det medföra straffrabatt om domstolen underkänner nödvärnsargumentet?

  Om jag viftar med en jättekniv och skriker till någon: ”Du din jävla xxx, du är en vidrig slemklump och jag har god lust att sprätta upp dej och alla andra jävla xxx som inte gör något annat än stjäl från hederliga svenskar” – är det då bara missfirmelse, olaga hot, hets mot folkgrupp och resande av livsfarligt vapen? Eller skall man ta hänsyn till vad xxxx är också, och i vissa fall lägga till ’rasism’ som åtalspunkt? Är det värre att ösa ur sig något sådant mot en svart afrikan än en skåning?

  Det finns förmodligen hur många exempel som helst på det här, och jag tror det visar att man bör vara försiktig med att blanda in för många komponenter i juridiken. Det är nog bara advokaterna som kommer att uppskatta det.

 16. Okej Bo P, du ansluter dig alltså till idén som Svante Svensson för fram i sin artikel. Det är bra.

  Men du hade ju tidigare en fråga (8dagar.com) om varför vi inte kunde tala om den ”svarta rasen” och den ”vita rasen” i vardagstal. Min stilla fundering är bara varför man/du diskuterar i dessa banor, som om det vore viktigt. Känns lite som en intellektuell variant på temat ”varför får inte jag säga negerboll när det heter så”. Jag förstår faktiskt inte poängen med resonemang av detta slag.

  Sedan tror jag (också) att rasismen hör ihop med den ojämlika världsordningen men på vilket sätt gynnar ett gammaldags/rasistiskt språkbruk kampen mot dessa materiella realiteter?

 17. Urban S!
  Tyvärr har du helt missförstått min fråga på 8dagar (Svante Svenssons Exempel 1). Med den ville jag undersöka hur mycket ideologi det låg i Svantes snabba accepterande av argumentet att de av genetikerna uppmätta skillnaderna är så små. För tänk om forskarna om några år mäter upp större skillnader. Och var går gränsen mellan små och stora skillnader. Ja, i ”naturen” är de ju inte inritade. Vi överlåter alltså åt forskarsamhället att bestämma detta. Och om ett nytt forskarsamhälle om några år bestämmer att till och med dagens skillnader är tillräckligt stora?

  Mitt argument för att ta bort raskategoriseringen ur genetiken, är alltså att den ger forskarsamhället så stor godtycklig makt.

 18. Vardagsspråket är kanske inte alltid så tydligt. Ger man sig in i debatt bör man dock, för att diskussionen ska bli meningsfull, klargöra vad det är man egentligen menar.

  Många blir, i likhet med mig, glada när begreppet ”ras” kan komma att utmönstras ur de offentliga diskussionerna. Det innebär väl då självklart att begreppet ”rasism” också försvinner. Annars måste användaren klart och tydligt förklara vad hen menar.

  Jag tror Björn är inne på rätt spår. Däremot undrar jag lite vad Urban menar med ”materiella realiteter”. Vad är ”materiellt” och vad är en ”realitet” när det gäller rasism, om det inte finns några raser?

 19. Oj, här kommer man då i kontakt med folk som gillar att vrida och vända på ord. Kanske är det viktigt. Bara man inte tappar ambitionen att förändra världen.

  Bo P, jag hänger inte med i dina intellektuella utsvävningar. Det ska jag erkänna. Men jag greppar inte kritiken av forskarsamhällets (nya?!) rön om det mänskliga. I den vänster jag tillhört (i snart 30 år) har vi aldrig diskuterat världen utifrån ras eller ens skillnader i genetik. Detta oberoende av vad ”forskarsamhället” sagt. Så jag står mig främmande inför själva diskussionen. Men jag får tacka för dina försök till förklaringar (fast jag vet inte om jag hänger med).

  Dennis Z, med materiella realiteter menar jag makten över egendomar och kapital, politisk makt, mediakontroll etc.

  Nåväl, jag tror jag drar mig tillbaka och läser på bloggen istället. Ni är helt enkelt för avancerade för mig!

 20. Svante!
  Du har missuppfattat begreppet ras! Ras används på olika sätt i olika sammanhang. Ibland är ras som gruppering baserat på genuppsättning. Ibland är det andra faktorer som avgör, t ex utseende. Det brukar vara populärt att jämföra med hundraser och att människan inte passar i samma modell. Det är delvis sant, många hundraser skiljer sig mer än vad människoraser skiljer sig. Men inte alla; det skulle vara intressant att veta hur stor skillnad det är i genuppsättning på en Yorkshireterrier och en Silkyterrier …

  Alltså, ras kan användas för att beskriva utseendemässiga skillnader där uppdelningen sker utan vetenskapliga metoder. Så är det när det gäller människoraser.

 21. Tack för ditt svar, Urban! Jag noterar att du tänker fortsätta att följa den debatt som finns på den här bloggen och kommenterar detta så här:

  Det är bra med klartext och det har du givit. Dvs, till 50%, för den verkligt intressanta frågan är när du i tidigare inlägg skriver att ”rasismen hör ihop med den ojämlika världsordningen” och sedan talar om ”kampen mot dessa materiella realiteter”, dvs mot denna ”ojämlikhet”. Jag tror att detta är ett stickspår, men tar gärna del av dina konkreta funderingar om just hur ”rasismen hör ihop” med detta.

 22. Till Knut!
  Jättebra att du redigerat om bloggtrådarna och ber om ursäkt för de tidigare mindre lyckosamma insatserna.

  Det här är fortfarande den överlägset bästa, mest demokratiska och för intellektuellt meningsutbyte (med glimten i ögat, givetvis) öppna bloggen.

 23. Om man inte själv vill bli doppad i tjära och rullad i fjäder är det bäst att inte doppa andra i tjära och rulla dem i fjäder.

 24. Eller: det finns lika liten anledning att dela om människor efter vad dom har för färg på huden som att dela in dom efter vad dom har för färg på håret. Eller hur långa dom är. Eller vad dom har för blodgrupp (det senare är relevant vid blodtransfusioner med inte t.ex. vid anställningsintervjuer).

  Alla dessa skillnader regleras genetiskt, men har mycket liten betydelse, och borde inte infektera vårt tänkande. Och allra minst påverka vårt politiska tänkande.

  Dom som ändå blir infekterade skulle kunna kallas rasister – dvs liksom dom som vill att islam styr kallas islamister kallar vi dom som vill att ras styr för rasister. I båda fallet är det fråga om tankekonstruktioner och inget annat.

  Dom som ändå inte kan låta bli att spekulera i att det på något sätt är viktigt vilken färg vi har på huden måste väl tycka att det är viktigt för dom. Varför? Är det som skolbarn som måste mobba t.ex. feta eller rödhåriga eller ungar med glasögon? För att ett ögonblick känna sig bättre? Eller vad är det?

 25. Lästips: artikel i prestigetidningen Science om en bok om evolution.

  140 ärftlighetsforskare hoppar på en vetenskapsjournalist som de tycker misstolkat deras forskning. Journalisten vill ha raser, forskarna säger emot. Jag kan väl bara säga att det skall mycket till innan en olärd lekman säger att forskare som bör kunna sina saker har fel inom sitt eget fackområde. Särskilt om det rör eliten inom detta fack.

 26. I Björns lästips kan man bl a läsa att journalisten Wade i boken hävdar följande:

  ”In the book, Wade suggests that such genetic differences may help explain why some people live in tribal societies and some in advanced civilizations, why African-Americans are allegedly more violent than whites, and why the Chinese may be good at business.”

  Det är ungefär lika klyftigt som när min svärmor på tidigt 70-tal hävdade att stadsbor – d v s jag – har ett nedärvt sinne för affärer.

 27. Följer din blogg med intresse! Bra att du lyfter fram integrationsminister Erik Ullenhags resonemang och förslag. Han är en helgjuten och genomtänkt liberal med ett stort och varmt hjärta för mänskliga rättigheter. Vi måste göra allt vad vi kan för att som du säger; ”Som hjärnspöke (troll i mörkret) finns ju mänskliga raser. Det gäller alltså att släppa in ljuset genom upplysning.” – SD är enligt min mening ”troll i mörkret” – De måste upp i ljuset så att deras argument spricker!!

 28. Sture E!
  Om man läser din ovan länkade artikel ser man att du på slutet kommer fram till att det är vetenskapligt oklart om det finns mänskliga raser, vilket förmodligen var din förutbestämda avsikt (politisk agenda). Du serverar till sist (grundat på ”ett nytt, sakligt grundat rasbegrepp”) en ”rasistisk” utbildningsutopi.

  ”Ett sådant rasbegrepp bör även kunna lägga grunden till en ny, internationell utbildningspolitik som baseras på grundvärderingen att var och en av eleverna skall tillåtas att utvecklas inom ramen för sina förutsättningar.”

  Alltså, rasismen är en individualism (fritt efter J P Sartre), vilket nästan exakt överensstämmer med rådande svenska skolideologi. Cirkeln sluts. Sociala, kollektiva, politiska och kulturella aspekter försvinner ut i avloppet.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.