Om begreppet mänsklig ras

Diskussion har startat om det är klokt eller oklokt att rensa bort ordet ras ur svensk lagstiftning. Svante Svensson (professor i fysik vid Uppsala universitet och mångårig fibbare) reagerar på den kritik som framförts mot Ullenhag och regeringen. Ullenhag har helt enkelt rätt och hans kritiker fel menar han.

manniska-leonardo

Det har på senaste tiden dykt upp en konstig diskussion (exempl 1 och exempel 2) om Erik Ullenhags och regeringens förslag att rensa bort alla hänvisningar till begreppet ras i svensk lag. Ullenhag uttalade sig kort, bl.a. i TV den 30 juli där han hävdade att detta är motiverat av att människoraser faktiskt inte finns. Och med ryggmärgsreflex har det reagerats mot detta. Konstigt nog från invandrarorganisationer och även med förmenta vänsterargument. Några reagerar med ryggmärgen, eftersom kolonialismens rasbegrepp har präglat de flesta via litteratur, samhällsdiskussion och annat under så många sekler.

Vadå – finns det inte svarta, vita och gula? De flesta tänker på hudfärgen. Men ras kan inte definieras från enkla egenskaper som ändras av någon eller några få gener. Ras kan bara definieras ur fördelningar av väldigt många gener.

Ullenhag har rätt och de som kritiserat honom fel. 

Ullenhag meddelar nämligen bara vetenskapliga fakta. Dessa fakta är inte så väldigt gamla, de etablerades med DNA-analysen som började utvecklas på 1970- och 1980-talen.

Redan 1972 visades att raser faktiskt inte kan definieras bland människor och när den moderna  DNA-analysen var fullt utvecklad på 1980-talet krossades varje föreställning om att något sådant skulle vara möjligt. Den mänskliga genuppsättningen är märkligt homogen visar den moderna biologin.

Begreppsförvirringen, som nu visat sig även bland vänsterskribenter, har säkert sin grund i okunskap. Många utgår från att ras kan definieras av yttre tecken som hudfärg, skallform, näsa etc. Men sådana lätt synbara egenskaper  bestäms bara av några få gener, medan begreppet ras innefattar väldigt många gener i en biologisk varelse.

Vetenskap är ofta komplex, men ger solida och befriande fakta. Allt detta finns utrett i en utmärkt artikel i
Nationalencyklopedin. Och denna text finns citerad på Wikipedia. Det finns nu anledning att återge den även här:

“År 1972 visade den amerikanske forskaren Richard C. Lewontin (född 1929) att de genetiska skillnaderna mellan olika så kallade människoraser var små och bara utgjorde några få procent av all den genetiska variation som finns inom människoarten. Utifrån detta ifrågasatte han kraftfullt indelningen av arten Homo sapiens

I och med att gentekniken utvecklats kan man nu undersöka arvsmassan på DNA-nivå och på strikt vetenskaplig grund fastställa olika befolkningsgruppers genetiska släktskap. När DNA-sekvenserna hos två obesläktade människor jämförs finner man att de är till 99,9 procent identiska, oberoende av varifrån individerna kommer. Detta innebär att i genomsnitt var tusende bokstav (1 på 1000) i DNA-sekvenserna skiljer sig åt.

Trots att människor kan se så pass olika ut är vi sålunda ändå extremt lika varandra ur genetisk synvinkel.

De flesta av de skillnader som finns i DNA hos olika individer har uppkommit genom en slump och är betydelselösa. I viss mån går det att utifrån dessa skillnader härleda en människas geografiska ursprung; exempelvis är den genetiska variationen aningen större i Afrika än på andra kontinenter. Detta beror på att den grupp människor som lämnade Afrika för cirka 100 000 år sedan utgjorde en undergrupp av arten Homo sapiens. (Se vidare NE – människan och Wikipedia – Människa)

Det finns alltså inga mänskliga raser, precis som Ullenhag påpekade när han motiverade sitt förslag att ändra lagtexterna.

Och om inga mänskliga raser finns kan vi ju inte ha lagtexter som hänvisar till sådana.

Rasideologier och påståenden om mänskliga raser är alltså baserade på okunskap och kolonialt tänkande.

Allt detta gör det inte på något sätt mindre viktigt att idag bekämpa rasismen. Det är däremot befriande att vi har vetenskapen på vår sida.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

  33 kommentarer for “Om begreppet mänsklig ras

 1. Kjell Holmsten
  2014-08-04 kl. 14:10

  Förklara gärna för mig: Bekämpa något som inte finns?

 2. Knut Lindelöf
  2014-08-04 kl. 14:32

  Som hjärnspöke (troll i mörkret) finns ju mänskliga raser. Det gäller alltså att släppa in ljuset genom upplysning.

 3. Bo Persson, Piteå
  2014-08-04 kl. 17:43

  Jag har diskuterat detta ämne med Svante Svensson på Stefan Lindgrens blogg. Men fick i den diskussionen aldrig något svar på min ursprungliga fråga till Svante. Skall jag lyckas bättre här på Knuts blogg? Ja, vi får se.

  I och med den nya optiken på på 1600-talet slutade man i den vetenskapliga världen att kategorisera svart som en färg men i vardagsspråket har vi fortsatt att kategorisera svart som en färg.

  Men det som gäller färgbegreppet gäller tydligen inte rasbegreppet. När nu genetiken inte längre kategoriserar i raser så får vi inte heller i vardagsspråket fortsätta att göra det. Varför är det så? Varför gäller olika regler här?

 4. Knut Lindelöf
  2014-08-04 kl. 21:22

  Bo P!
  Du får väl fortsätta att använda ras om människor om du vill. Men i diskussioner om rasism, fascism etc kommer du att få problem. I en kvalificerad diskussion om “ljuset och färgernas fysik” måste du nog hålla tungan rätt i mun för att inte bli missförstådd och betraktad som okunnig och irrelevant om du framhärdar med att svart är en färg.

 5. Bo Persson, Piteå
  2014-08-05 kl. 5:06

  Knut!
  Jag framhärdar inte i någonting. Jag bara konstaterar att i vetenskapen så kategoriserar man inte längre svart som en färg medan vi i vardagsspråket/vardagslivet fortfarande gör det.

  I skolan säger fysikläraren att svart inte är en färg men utanför fysiklaboratoriet fortsätter vi att kategorisera svart som en färg. Ja, jag skulle tro att man till och med gör det hemma hos fysikprofessor Svante.

  Men nu vill tydligen minister Ullenhag att eftersom genetiken slutat kategorisera i raser så skall biologilärarna säga till sina elever att de skall sluta att kategorisera i vardagsspråkets raskategorier. Alltså hudfärg, ansiktsform och så vidare.
  Jag tror inte att eleverna kommer att bry sig om det. Lika litet som de utanför fysiksalen bryr sig om att fysikläraren sagt att svart inte är en färg.

 6. 2014-08-05 kl. 9:12

  Som amatörmålare (utan djupare naturvetenskaplig bildning) vet jag att om man blandar alla på paletten förekommande färger får man “svart”. Svart är inte en färg i vanlig, fysikalisk, mening.

  Wikipedia beskriver svart som “frånvaron av alla andra färger eller som närvaron av pigment av alla andra färger”.

  Svart är inte en färg, men ändå finns det svarta cyklar, svarta kläder och även svart hudfärg. Är det så svårt att smälta?

  Varför vänstermänniskor som samtidigt påstår sig vara antikolonialister och antiimperialister med näbbar och klor envisas med att försvara gamla tiders förfärliga rasideologi det förstår jag bara inte. Varför inte i stället jubla över att det inte finns några mänskliga raser och att rasister följaktligen fullständigt saknar grund för sitt rasförakt?

 7. Bo Persson, Piteå
  2014-08-05 kl. 10:25

  Knut!
  Jag borde kanske ha lagt till att anledningen till att vi kommer att fortsätta att kategorisera i hudfärg och ansiktsform också med en Lex Ullenhag inte är biologisk utan samhällelig. Den här kategoriseringen är ju ganska ny. Första förekomsten enligt Svenska Akademiens nya ”Svensk ordbok” är från 1818.

  Det hänger alltså ihop med kolonialismen. ”De vita” mot ”de svarta”, ”de civilserade” mot ”de ociviliserade”. ”de utvecklade” mot ”de outvecklade”, de rika mot de fattiga. Men som förespråkare/företrädare för dagens amerikanska nykolonialism säger förstås Ullenhag inget om detta.

 8. Bo Persson, Piteå
  2014-08-05 kl. 10:45

  Margareta!
  Om du går in på H&M för att köpa en T-shirt och du vill ha en svart och expediten frågar vilken färg du vill ha, vad svarar du då?

 9. Dennis Zackrisson
  2014-08-05 kl. 12:39

  Ullenhags och regeringens förslag är bra och nödvändigt. Dock är det alldeles otillräckligt. Vi måste givetvis rensa bort allt som skiljer ut en icke självvald klassificering ur lagtexten. Tillhörighet till klass, nation, familj, kön m m kollektiva kategorier måste minutiöst strykas ur all befintlig lagtext. Så kan vi gå in i den totala individualismens definitiva lyckorike! Och glömma allt skitprat om fascism, könsegenskaper, nationalism, klassmedvetande, familjesamhörighet och annat tjafs!

 10. Knut Lindelöf
  2014-08-05 kl. 12:59

  Den 4 augusti skrev Evert Larsson följande kommentar:

  ”Från att mänskligheten har varit besatta av ras under mellankrigstiden så finns det nu plötsligt inte. För att lyckas med detta konststycke måste man naturligtvis ta den modernaste ”vetenskapen” till hjälp, allt annat är inte att tänka på.

  Ta 100 stycken infödda svenskar, etniska svenskar (som inte finns sic) och placera dem bredvid lika många Aka-pygmeer från Centralafrika. Vem som helst som har ögon att se med kan då fastställa en 100% skillnad i rastypiskt utseende, ett barn kan se det. Men man får inte kalla det ras längre.

  Vad är skälet till denna omsvängning? Kan det möjligen ha något att göra med den globaliserade ekonomin och den kosmopolitiska världselit, med sitt mångkulturella ideal, har ett behov av att göra sin politiska blick till allas. Precis som kolonialismen skapade sina rasstereotyper för att legitimera mördandet och utrotande av främmande folk kräver de nu att världens folk skall anpassa sig till deras globala blick.

  Det finns naturligtvis alltid lämpliga vetenskapare för att pussla ihop ”bevisen” och genteknik passa naturligtvis ypperligt för detta, men varför inte även ta med epigenetiken, som inte bara konstaterar huruvida generna finns utan också vilken roll de spelar i den del av den mänskliga organismen där de utgör ritning för hur varelsens i fråga skall formas.”

  Idag den 10 augusti skriver jag följande: Jag ville först inte publicera ELs kommentar för den var alltför motbjudande, men samtidigt ville jag kommentera det han skrev och att det skulle kunna läsas av fler. Så bakade jag in det i ett nytt blogginlägg i form av ett hårt personangrepp på EL. Det är nu borttaget (inklusive 21 kommentarer) och jag ska nu försöka förklara varför.

  Att texten var mig frånstötande har jag redan nämnt, men att baka in det i ett personangrepp var oövertänkt, ja rent av fel. Jag fick också stark kritik för själva sättet och personangreppet. Det var fel dels mot Evert Larsson. Att kritisera åsikter är en sak, men personangrepp måste vi lära oss att undvika. Men det var också fel för att det strider mot vad jag själv försöker åstadkomma på denna blogg; ett anständigt diskussionsklimat. Alla måste ju kunna räkna med respektfull behandling. Diskussion omöjliggörs med sådan diskussionsstil. Dubbelfel alltså.

  Det kanske är något typiskt ”svenskt” att placera åsiktsmotståndare i motbjudande små fack, som jag själv nu lockats in i. Jag vill därför klargöra att jag faktiskt inte tror att Evert Larsson varken är rasist eller fascist.

  Jag lät mig provoceras. Jag borde ha publicerat och kommenterat i vanlig ordning. Jag kan inte annat än beklaga det inträffade. Ibland blir det fel helt enkelt.

  Nå, min sakkritik är följande:
  Evert Larssons text är (i min läsning) konspiratorisk, fördomsfull och i värsta fall rasistisk. Hans språkbruk är mig främmande och skulle (enligt min mening) kunna vara hämtad ur vilken högerextrem hemvist som helst. Människor som utsatts för rasistiskt nedsättande attityder, övergrepp och förföljelse kan bli oerhört provocerade av sådana formuleringar. Och, jag förstår inte varför Evert Larsson (och några andra inkl. några invandrarorganisationer) uppbådar ett försvar för att fortsätta tala om mänskliga raser. Det är ju inte så att rasismen skulle bli mer svårdiskuterad för att ordet ras försvinner ur lagboken. Ordet förbjuds ju inte.

  Något samarbete torde det knappast bli framöver med Evert Larsson, men eftersom hans skriverier ofta är intressanta kommer jag att fortsätta läsa vad han skriver. Han hade ett mycket tänkvärt inlägg den 2 juli som handlar om Vänstern och arbetet. Läs det och annat på Evert Larssons blogg Klyvnadens tid.

 11. Urban Stoltz
  2014-08-05 kl. 14:05

  Bo Persson, efter ha läst dina inlägg förstår jag att du tycker att rasbegreppet har relevans. Med anledning av detta undrar jag två saker.

  För det första. Vilka olika människoraser finns det (enligt din uppfattning)?

  För det andra. I vilka samhällspolitiska sammanhang är dessa (förmenta?) biologiskt nedärvda skillnader värda att lyfta fram?

 12. 2014-08-05 kl. 15:42

  Efter en del inblickar hos Avpixlat har jag fått för mig att SD gärna vill bli av med rasiststämpeln – samtidigt som kommentarsfälten överflödar av ‘experter’ på romers, MENA-folks etc. gruppers psyken och konstiga beteenden. Gammaldags rasister är nog rätt sällsynta, numera pratar man om ‘kultur’ i stället (men verkar ofta anta att den är nedärvd). Nu frågar listiga SD-are på Avpixlat hur man kan bedriva ‘antirasistiska kampanjer’ om det inte finns några raser. Kan man kampanja mot något som inte finns?

  Jag antar att lösningen på den sista frågan är att även om ‘ras’ kan vara ett tvivelaktigt begrepp för att indela människor så finns det folk som säger/skriker/skriver otrevliga saker som grundas i rasism. Men då är det väl snarast något som täcks av lagparagrafer om missfirmelse, förtal, hets mot folkgrupp och vad man kan hitta på. Inte paragrafer som inriktas just på ‘ras’.

 13. Bo Persson, Piteå
  2014-08-05 kl. 17:55

  Urban S!
  Det jag velat säga är att jag tror att vi i ”den vita världen” kommer att fortsätta att kategorisera i hudfärg och ansiktsform och liknande så länge kolonialismen/nykolonialismen består liksom klyftan mellan det rika nord och det fattiga syd. Och det med eller utan en Lex Ullenhag. Och dessutom oberoende av om genetiken kategoriserar i raser eller inte.

  Att det sedan i sig är bra om genetiken slutar att kategorisera i raser och det oavsett om den gör det av huvudsakligen vetenskapliga skäl eller av huvudsakligen ideologiska, är sedan en annan sak. Finns det något i det jag skrivit som du menar är oförenligt med denna uttalade ambition?

 14. Mats Larsson
  2014-08-05 kl. 17:56

  Märklig diskussion om svart färg. Att fysikaliska begrepp lever kvar i vardagsspråket trots att relevansen inte finns kvar i en strikt fysikalisk mening är inget konstigt och heller inget som bara gäller svart färg.

  Etermedium t ex, är ett sedan länge etablerat begrepp (radio, TV) trots att fysikerna övergav etern för mer än hundra år sedan.

  Svante Svenssons argumentation är så stark att man knappast kommer förbi den utan att slå en pseudovetenskalig kullerbytta.

 15. Bo Persson Piteå
  2014-08-06 kl. 12:06

  Mats!
  Är det inte bättre att säga att vi har två färgbegrepp. Dels den moderna vetenskapens och dels vardagsspråkets/vardagslivets. Precis som vi har två rasbegrepp. Dels genetikens och dels vardagsspråkets/vardagslivets.

  Nu skall man ta bort raskategoriseringen i genetiken. Skillnaderna på gennivå är för små. Säger man. Javisst, men hur stora skall skillnaderna vara för att man skall kunna tala om dem som rasskillnader. I forskarnas material finns ju ingen gräns inskriven. Det öppnar för godtycke och ideologisk användning av genetiken.

  Bra att raskategoriseringen tas bort här alltså. Men det innebär ju inte att de vardagliga raskategoriseringarna kommer att upphöra av sig själva. Och just varför de inte kommer att göra det har jag skrivit om flera gånger i tidigare inlägg på den här tråden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.