S gör organisationsförbudet till en valfråga

Så har vi då kommit fram till det väntade organisationsförbudet. Regeringen tillsätter en utredning med syfte att komma fram till ett lagförslag som ska göra det möjligt att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. Först tänker de sig överläggningar med övriga partier innan man fastställer direktiven.

Idén är att stödja sig på Regeringsformens kap 2, där det regleras under vilka omständigheter någon av de grundläggande fri- och rättigheterna får begränsas med särskild lag. I 24 §, andra stycket behandlas föreningsfriheten. Så här lyder den aktuella grundlagstexten:

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Frågan blir då om NMR (Nordiska motståndsrörelsen) och deras verksamhet kan passas in under denna ram. Det är möjligt att de lyckas. Men är det klokt? Eller är det att skjuta sig i foten och t o m försvaga demokratin? Återkommer till det.

Det verkar också som övriga riksdagspartier – utom möjligen Vänsterpartiet – på något sätt är inne på samma linje, en förkrossande riksdagsmajoritet alltså. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill visserligen lagstifta mot våldsbejakande extremism och rena terrorist-organisationer, mot medlemskap eller att aktivt stödja sådana organisationer. Så här sa Jimmy Åkesson efter demonstrationerna i samband med förra årets Bokmässa i Göteborg:

– Det här (NMR) är inte vilken organisation som helst. Vi måste politiskt se till att det blir förbjudet att ha samröre med terrororganisationer. Man får ha tokiga åsikter men man får inte använda sig av våld.

Problemet med detta är att begreppen ”våldsbejakande” eller ”terrororganisationer” inte finns omnämnda i Regeringsformens kap 2.

Alla undviker sorgfälligt att tala om förbud mot åsikter, det vore för grovt och för öppet odemokratiskt. Istället talar man om att förbjuda handlingar. Att gå med i en våldsbejakande organisation, att stödja och arbeta för en sådan är handlingar. Men vad som är en nazistisk, rasistisk, våldsbejakande och terrororganisation måste under alla omständigheter fastslås i lagen, vilket förutsätter ”åsiktskriterier”. Annars blir lagen otillämpbar. Det torde alltså bli omöjligt att undvika att explicit peka ut vissa åsikter som grund för förbudet.

En lag om organisationsförbud mot t ex NMR blir på sätt och vis en seger för just NMR. De vet exakt vad de gör. De vill testa och lägga sig precis på gränsen till illegalitet. De kommer att hamna i mediefokus. Rättsväsendet får den otacksamma uppgiften att tillämpa den nya lagen. Och det hela kommer att ta tid. En ungefärlig beräkning kan se ut så här; först en utredning (klar om 12 månader), sedan beredningsarbete i justitiedepartementet och framtagning av ett lagförslag (klar om 18 månader), sedan remissrunda och lagrådsbehandling (klar om 21 månader), sedan propositionsskrivande (klart om 24 månader), sedan riksdagsbehandling (riksdagsbeslut tidigast i slutet av 2020). Efter allt detta ska lagen tillämpas och prövas.

Ingen tror att NMR kommer att fortsätta som vanligt de närmaste åren och snällt låta sig förbjudas och sedan upplösa sig? Alla förstår att de kommer att inleda en kattochråttalek med myndigheterna och göra stor sak av att demokratin med detta bevisar sin egen ruttenhet.

Om en sådan lag stiftas har NMR lyckas provocera fram en öppning av fönstret mot att förbjuda ”för makten misshagliga organisationer”. Vi kommer att få en lista av olagliga organisationer där NMR är den som till en början kommer att vara nummer 1, såvida de inte redan bytt namn och skepnad.

Med tiden kommer listan att bli längre. Självklart kommer man inte att kunna förbjuda Sverigedemokraterna. Däremot kan man tänka sig att listan kan förlängas med en rad vänsterorganisationer; anarkister och kommunister av olika slag och självklart islamister. Och varför inte sionistiska organisationer som försvarar dödligt våld mot obeväpnade palestinier och mot fredliga Ship to Gaza t ex?

Ett organisationsförbud kommer inte att stoppa nazister, terrorister eller politiska våldsverkare. De förbjudna organisationerna kommer att gå under jorden och anpassa sig till illegalitet, vilket inte gör dem mindre farliga. Det kommer att skapa martyrer och ökat kaos som bara skärper motsättningar. Förvirring kommer att öka om vad en demokrati egentligen ska står för.

Ett organisationsförbud kommer att visa att våra folkvalda inte längre tror på en demokrati med vidsträckta fri- och rättigheter, det fria ordet och fri åsiktsbildning.

Faran med detta tror jag de flesta inser. Och särskilt oroande är att det sker i dagens turbulenta politiska situation, då vi behöver våra demokratiska fri- och rättigheter mer än någonsin. Skrämmande!


Läs också vad som skrivits tidigare här på bloggen om organisationsförbud.

Föregående artikelBritterna tror inte på Novitjoksagan
Nästa artikelVarför berättar ingen om de perfekta VM-arrangemangen?
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

17 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  Bra tankar om det kommande förbudet! Kan du inte få in det i SvD eller annan dagstidning?
  Det börjar kännas som att makten börjar barrikadera sig i ett sönderfallande EU och som resultat av det enorma tryck som hyperglobaliseringen utsätter mänskligheten och jorden för. Oförmågan att lära av historiska erfarenheter i vårt politikerkast är beklämmande. I går hörde jag någon som sa: ”den som behärskar historien behärskar framtiden”. Ligger en hel del i detta uttryck.

 2. Gedigen analys och skrämmande utveckling. Det finns ju redan lagen om hets mot folkgrupp att tillämpa. NMR självklart första måltavlan och kanske ”slangbellsvänstern”. Mot dessa grupper och andra finns det redan polislagen och andra lagar om våld uppstår på olika sätt.

  Om VP är emot så var det överraskande, om det nu går att lita på. Men påtaglig risk att den kommande lagstiftningen kan användas i helt andra syften och därmed riktas mot fullt demokratiska rörelser som ex utträde ur EU eller fredsrörelser och opposition mot Nato. anslutning som nu är på gång för svensk del i samband med senaste NATO mötet.

  Hur motverka organisationsförbudet?

 3. Ledaren i senaste numret av Proletären lyder ”Sluta dalta med nazister”.

  Där står ”Kommunisternas uppfattning är att de demokratiska fri- och rättigheterna skall gälla alla, också åsiktsriktningar som vi bekämpar och är fientliga mot. Anledningen är enkel: Dessa rättigheter gäller alla eller ingen. Åsiktsskillnader bryts genom öppen debatt […] Men vi gör ett undantag. Vi kräver att nazister skall undantas från organisationsfriheten”. Att Proletären skulle uppmana svenska staten till detta… ja livet är förunderligt. Var det inte Proletären som tyckte att Vänsterpartiet i Borås glömt sin historia när det i kommunfullmäktige tyckte det var ok att porta Kommunisterna från kommunens lokaler? ”Det handlar inte om en inskränkning av demokratin, utan ett värnande av demokratin och principen om alla människor lika värde” understryker P. Så skulle J Björklund kunnat ha skrivit. Och då skulle även Kommunisterna vara inkluderade i förbudet.

 4. ”Ett organisationsförbud kommer att visa att våra folkvalda inte längre tror på en demokrati med vidsträckta fri- och rättigheter, det fria ordet och fri åsiktsbildning” skriver KL. Just så är det. Och det är också så att överheten redan har verktyg att sätta in. Men överheten är (ännu) ganska mesig i Sverige. Och har så varit en längre tid. På 70-talet kontaktade jag i egenskap av tillsynslärare Farstapolisen eftersom en grupp romska ungdomar brukade köra sina bilar på parkvägar till en skolpaviljong. Boende i området trodde att skolan givit pojkarna rätten att köra bil till ”sin” paviljong. Polisen jag pratade med sade att de inte tänkte göra någonting, för de ville inte hängas ut i pressen som förföljare av ”zigenare”..

  Så fort överheten inte förmår upprätthålla sina lagar och förordningar, och det hettar till lite, så kommer det krav på nya lagar, lagar vilka ofta drabbar även de skötsamma.

 5. Proletärens analys är oroande, om jag förstått den rätt. Dock inte helt överraskande om man följt deras skriverier i bl a frågan om enhetsfrontens betydelse. De dras med en gammal sekterism i vissa avseende.

 6. Intressant problem: grundlagen blandar äpplen och bomber! ”sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

  Bör väl vara inte 2 ”eller” utan …”OCH innebär förföljelse av en folkgrupp…”

  Är inte det FN-konventionens handlingsmöda med Sveriges vägran att ratificera och mången inhemsks tankelättja att ej uppmärksamma denna borgarstatens lagtvetydighet?

  Därav björntjänsten med panik kring att bli organisationslagstiftad emot och att välja citat utan sammanhanget. Alltså här Proletärenledaren

  Och följdfrågan: vilken av era organisationer formerar sig både militärt och rasistiskt?

  Samt vore det inte istället för tveksamt försvar för en luddig grundlagsparagraf bättre tankemöda att anpassa grundlagen till en redan underskriven men ännu ej ratificerad FN-konvention?

 7. Reaktion?
  Läste alltså 3(!) ”eller” som bör vara två [om organiserad rasism förbjuds utan att det ska kunna tolkas som åsiktsförbud]: ”sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande… OCH innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller…”

  Ett sådant förbud skulle, vad jag kan förstå, ligga i linje med FN:s Rasdiskrimineringskonvention.

  Det löser förstås ej alla problem med hotande rasistutveckling men skulle – inom ramen för borgerlig demokrati – ge rättsväsende och allmänhet en klar signal om vad som bör gälla programmatiskt och praktiskt.

  ”Vilka organiserar sig både militärt och rasistiskt här?”
  (utan svar) pekar väl på vilka som – i stället för att ängslas och huka intellektuellt – borde höja rösten och ge sig in i kampen för att mota Olle (& consortes) i grind.

 8. Stig Lennart J!
  Långa processer om dessa saker skulle då belasta rättsväsendet. För att sedan organisationen ifråga skulle skruva lite i sina program och stadgar för att lite senare hoppa upp som gubben i lådan i ny skepnad …

 9. Rättsväsendet belastas redan idag fast utan vare sig tydliga principer eller riktlinjer. Däri den skrivning jag anser hursomhelst måste bestridas!

  Hellre alltså skruva med (förmodligen) Morgan på en fortsatt skakig Grundlagsparagraf och mot bättre (?) FN-vetande…

  OBS! att FN-konventionens huvudsyfte är att främja avskaffandet av befintlig rasdiskriminering – inte att polemisera. Bemöt gärna det istället för översättningens förbud eller ”motande” som det heter i originalet!

 10. Vad som i praktiken betecknas som ”rasism” beror till dels på om det utpekade folkslaget är i underläge och/eller numerärt litet. Att tala om ”dumma finnar” stämplas som rasistiskt, men inte ”dumma amerikanare” trots att det är lika förgripligt.*

  Man kan i de fall det talas om ”arroganta fransmän”, ”snobbiga engelsmän” eller ”kadaverdiscipliära tyskar” vifta bort detta som ”bagatellartad rasism”.

  Men det gäller inte den rasism som riktas emot ryssar, som får räkna med att bli lika nedsättande och fördomsfullt behandlade som människor från ”tredje världen” innan det upplysta 1960-talet.
  ____
  * Det kan också vara politiskt vilseledande, t ex att förklara det förvånansvärt stora stödet för Donald Trump i USA med att ”amerikanare är ju korkade”. Det befriar oss från mödan att försöka förstå dessa befolkningsskikt utifrån deras egna premisser.

 11. Juridiken kräver nog större intellektuell stringens än vad som ”i praktiken betecknas som rasism”! Tips: överlägsen/underlägsen folkgrupp avseende…

  FN-länken jag uppgav finns både i original och på (punktvis oklar) svenska.

 12. Stig Lennart J!
  Jo, du har rätt. Men de som idag blir stämplade som ”rasister” blir det av människor som inte bär omkring på FN:s lagbok – tyvärr. Numera är det ”folkdomstolarna” som gäller. Som jag skrev här för en tid sedan: Hellre bli häktad av polisen och dragen inför en domstol än att helt rättslös utelämnas till något massmedialt drev.

 13. Anders P!
  Jo; så länge FN-konventionen inte följs fullt ut (även information om vad som menas med ”rasdiskriminering”), bäddas ju för – redan i grundlagen – möjligheten att fiffla med frågan och försvårar såväl pedagogisk, som intellektuell och politisk moteld, anser alltså jag.

  Vilket drabbar även(!) felaktigt ”uthängda”. Men ”helt” rättslös är nog ingen – ännu – utom den som ger upp redan i portföret?

  Alltså: avkräv den borgerligt demokratiska staten och riksdagen dess ansvar för denna förödande underlåtenhet – som väl bara gynnar just ”organiserad rasism”!

 14. För att kunna läsa Stig Lennarts kommentar ovan måste man gå med i Facebook. Det har jag inte lust med.

  PS: Jag skrev mitt första datamaskinsprogram (i Algol) 1971, min första e-post 1985 (i ett europeiskt meteorologiskt nät) men var kanske lite långsam att bekanta mig med Internet, vilket skedde först 1996-97. Så jag tillhör inte den miljon svenskar som står främmande för dataåldern. Men kommer det att bli så att vi alla MÅSTE gå med i Facebook för att kunde fungera i samhället?

 15. Anders P!
  Visst det är ett bekymmer att inte alla kan ta del av allt som sker på Internet. När privatjättarna Facebook, Twitter, Google, Amazon och allt vad de heter blir allt mer dominerande sitter vi förstås i deras knä. Någon alternativ nät-värld har vi inte lyckats skapa. Denna lilla blogg (och andra) är ett litet försök att hävda oberoende, men vi hänger löst den dag vi blir framgångsrika.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.