Organisationsförbudet närmar sig

S gör organisationsförbudet till en valfråga

Så har vi då kommit fram till det väntade organisationsförbudet. Regeringen tillsätter en utredning med syfte att komma fram till ett lagförslag som ska göra det möjligt att förbjuda rasistiska och nazistiska organisationer. Först tänker de sig överläggningar med övriga partier innan man fastställer direktiven.

Idén är att stödja sig på Regeringsformens kap 2, där det regleras under vilka omständigheter någon av de grundläggande fri- och rättigheterna får begränsas med särskild lag. I 24 §, andra stycket behandlas föreningsfriheten. Så här lyder den aktuella grundlagstexten:

Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Frågan blir då om NMR (Nordiska motståndsrörelsen) och deras verksamhet kan passas in under denna ram. Det är möjligt att de lyckas. Men är det klokt? Eller är det att skjuta sig i foten och t o m försvaga demokratin? Återkommer till det.

Det verkar också som övriga riksdagspartier – utom möjligen Vänsterpartiet – på något sätt är inne på samma linje, en förkrossande riksdagsmajoritet alltså. Moderaterna och Sverigedemokraterna vill visserligen lagstifta mot våldsbejakande extremism och rena terrorist-organisationer, mot medlemskap eller att aktivt stödja sådana organisationer. Så här sa Jimmy Åkesson efter demonstrationerna i samband med förra årets Bokmässa i Göteborg:

– Det här (NMR) är inte vilken organisation som helst. Vi måste politiskt se till att det blir förbjudet att ha samröre med terrororganisationer. Man får ha tokiga åsikter men man får inte använda sig av våld.

Problemet med detta är att begreppen ”våldsbejakande” eller “terrororganisationer” inte finns omnämnda i Regeringsformens kap 2.

Alla undviker sorgfälligt att tala om förbud mot åsikter, det vore för grovt och för öppet odemokratiskt. Istället talar man om att förbjuda handlingar. Att gå med i en våldsbejakande organisation, att stödja och arbeta för en sådan är handlingar. Men vad som är en nazistisk, rasistisk, våldsbejakande och terrororganisation måste under alla omständigheter fastslås i lagen, vilket förutsätter “åsiktskriterier”. Annars blir lagen otillämpbar. Det torde alltså bli omöjligt att undvika att explicit peka ut vissa åsikter som grund för förbudet.

En lag om organisationsförbud mot t ex NMR blir på sätt och vis en seger för just NMR. De vet exakt vad de gör. De vill testa och lägga sig precis på gränsen till illegalitet. De kommer att hamna i mediefokus. Rättsväsendet får den otacksamma uppgiften att tillämpa den nya lagen. Och det hela kommer att ta tid. En ungefärlig beräkning kan se ut så här; först en utredning (klar om 12 månader), sedan beredningsarbete i justitiedepartementet och framtagning av ett lagförslag (klar om 18 månader), sedan remissrunda och lagrådsbehandling (klar om 21 månader), sedan propositionsskrivande (klart om 24 månader), sedan riksdagsbehandling (riksdagsbeslut tidigast i slutet av 2020). Efter allt detta ska lagen tillämpas och prövas.

Ingen tror att NMR kommer att fortsätta som vanligt de närmaste åren och snällt låta sig förbjudas och sedan upplösa sig? Alla förstår att de kommer att inleda en kattochråttalek med myndigheterna och göra stor sak av att demokratin med detta bevisar sin egen ruttenhet.

Om en sådan lag stiftas har NMR lyckas provocera fram en öppning av fönstret mot att förbjuda ”för makten misshagliga organisationer”. Vi kommer att få en lista av olagliga organisationer där NMR är den som till en början kommer att vara nummer 1, såvida de inte redan bytt namn och skepnad.

Med tiden kommer listan att bli längre. Självklart kommer man inte att kunna förbjuda Sverigedemokraterna. Däremot kan man tänka sig att listan kan förlängas med en rad vänsterorganisationer; anarkister och kommunister av olika slag och självklart islamister. Och varför inte sionistiska organisationer som försvarar dödligt våld mot obeväpnade palestinier och mot fredliga Ship to Gaza t ex?

Ett organisationsförbud kommer inte att stoppa nazister, terrorister eller politiska våldsverkare. De förbjudna organisationerna kommer att gå under jorden och anpassa sig till illegalitet, vilket inte gör dem mindre farliga. Det kommer att skapa martyrer och ökat kaos som bara skärper motsättningar. Förvirring kommer att öka om vad en demokrati egentligen ska står för.

Ett organisationsförbud kommer att visa att våra folkvalda inte längre tror på en demokrati med vidsträckta fri- och rättigheter, det fria ordet och fri åsiktsbildning.

Faran med detta tror jag de flesta inser. Och särskilt oroande är att det sker i dagens turbulenta politiska situation, då vi behöver våra demokratiska fri- och rättigheter mer än någonsin. Skrämmande!


Läs också vad som skrivits tidigare här på bloggen om organisationsförbud.

  17 kommentarer for “Organisationsförbudet närmar sig

 1. Anders Persson
  2018-10-04 kl. 10:20

  För att kunna läsa Stig Lennarts kommentar ovan måste man gå med i Facebook. Det har jag inte lust med.

  PS: Jag skrev mitt första datamaskinsprogram (i Algol) 1971, min första e-post 1985 (i ett europeiskt meteorologiskt nät) men var kanske lite långsam att bekanta mig med Internet, vilket skedde först 1996-97. Så jag tillhör inte den miljon svenskar som står främmande för dataåldern. Men kommer det att bli så att vi alla MÅSTE gå med i Facebook för att kunde fungera i samhället?

 2. Knut Lindelöf
  2018-10-04 kl. 13:05

  Anders P!
  Visst det är ett bekymmer att inte alla kan ta del av allt som sker på Internet. När privatjättarna Facebook, Twitter, Google, Amazon och allt vad de heter blir allt mer dominerande sitter vi förstås i deras knä. Någon alternativ nät-värld har vi inte lyckats skapa. Denna lilla blogg (och andra) är ett litet försök att hävda oberoende, men vi hänger löst den dag vi blir framgångsrika.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.