Nyckelpersonerna bakom genombrottet

Fr v: Mikael Wilgert, Patrik Engellau, Leif Östling och Lars Bern

ånga läser nu om före detta Scaniachefen Leif Östlings uttalanden på YouTube (SwebbTV) om till exempel somalier som hade svårt att anpassa sig till arbetsförhållandena på Scania, om kvinnors benägenhet att välja andra jobb än män, om att Sverige står på randen till ett inbördeskrig etc. Det verkar faktiskt redan råda i alla fall fullt mediekrig om historieskrivningen för vår tid. Jag tror vi i dessa dagar ser ett genombrott för ”oberoende medier” (utan skattesubventioner) emot de etablerade statssubventionerade medierna. Återkommer till det.

I Svenska Dagbladet tar Östling visserligen avstånd från några aningen drastiska formuleringar, tycker i efterhand att han kanske borde avstått från den där intervjun – som han rekommenderades av en god vän att ställa upp på – men står i huvudsak fast vid sina åsikter. Och han intervjuas och får komma till tals överallt.

Han framstår som en renhårig handlingens man som i tid – och ibland i otid – säger vad han tycker. Minns hans beramade uttalande om att man ”inte får något för skattepengarna”. Det var hans ärliga mening, men ett synnerligen ”opassande” uttalande. Frågan är om det var så uppseendeväckande att denne man bär denna åsikt? Det är ju ingen slump att han blivit en framgångsrik företagsledare. Åsikten är väl standard för varje framgångsrik företagsledare. Skillnaden är hur dessa personer delar med sig av sina åsikter, hur medieslipade de är. Jag tycker nog vi ska vara tacksamma för att någon visar färg och spelar med öppna kort.

Vad däremot jag särskilt fäste mig vid i intervjun var hans syn på utvecklingen i den svenska industrin under 80-talet. Han menar att den tiden präglades av allsköns flum och pekar ut PG Gyllenhammar och Volvos Kalmarfabrik med självstyrande grupper etc som exempel på eländet. Det var det stora problemet då – menar Östling – och där gick han och Scania en helt annan väg. Det stora problemet var alltså inte facket eller de vilda strejkerna. Nej det var Gyllenhammar och flummet inom industrin som alltså skavde värst. Jag kan inte påminna mig att ha hört detta tidigare. Detta har heller inte kommenterats någonstans vad jag sett. Allt handlar om rasism, antifeminism eller högerextremism.

Här intervjun i sin helhet så länge YouTube inte blockerar den.

Den tredje statsmakten
Det går inte längre att hålla tillbaka det folkliga missnöjet med tillståndet i riket. Detta menar Lars Bern i en artikel på sin blogg Antropocene och pekar på det eländiga tillståndet i våra medier. Vi har fått ett statskontrollerat överskikt via presstöd och ren skattefinansiering – som i allt väsentligt följer en politiskt godkänd agenda. Detta har allt fler börjat genomskåda, medierna gör helt enkelt inte sitt jobb längre. Vi befinner oss nu vid en vändpunkt.

”Problemet för makthavarna och deras propagandamedier är att deras kampanjer inte längre fungerar. Dom är genomskådade av vanligt folk som inte längre tror en stavelse av vad som skrivs och sägs från detta håll.”

Han pekar också ut den starka kopplingen mellan de ”globalistiska företagen” och statsmakten som ju den ”tredje statsmakten” (medierna) ska granska. Han skriver:

”På något sätt tycker jag att en stor del av dagens journalistkår blivit en tragisk samling lakejer åt såväl politiska som ekonomiska makthavare. För mig är det en gåta att dessa personer står ut med sig själva, men antagligen är försörjningen dem kärare än hedern. De har väl för stora bostadslån för att våga hävda sin integritet. Man skall ju inte bita den hand som föder en.”

Han pekar alltså på det som vi runt den lilla oberoende tidskriften Folket i Bild/Kulturfront hävdat ända sedan 1972, men då var det en kritik från vänsterkanten i politiken. Nu är det tvärt om, men inte desto mindre sant.

Nu gäller det inte längre om man ska ta debatten med Jimmie Åkesson, utan nu har etablissemanget mycket svårare motståndare. Nu verkar de ”alternativa medierna” (t ex Antropocene, SwebbTV, NewsVoice, Det goda samhället) ha brutit igenom tystnadsvallen. Våra överhetskontrollerade medier tvingas nu konfrontera dem på olika vis, och det ska vi vara mycket glada för. För alla vet vi att endast genom en öppen debatt kan demokratin räddas.

... är läst 6577 gånger!

  41 kommentarer for “Nyckelpersonerna bakom genombrottet

 1. Anders Åberg skriver:

  Bo P!
  I dagens värld styrd av globala jätteföretag så sammanfaller kampen för arbetarklassens rättigheter med kampen för nationell självständighet. Vi måste helt enkelt ta oss ur EU och internationella avtal som t ex TTIP.

  Endast som en suverän stat kan vi driva rättvise och välfärdsfrågor på ett konstruktivt sätt.
  Det betyder inte att vi skall bli nationalister i traditionell mening, som högern vill. Det är och har alltid varit en livsfarlig linje. Högern vet också att hur mycket dom än pratar om nationalism, så kommer dom ändå aldrig att begränsa globalisternas inflytande. Globalisterna och dom stora företagen är ju deras uppdragsgivare.

 2. Knut Lindelöf skriver:

  Anders Å!
  Jag blir också lite orolig när jag läser vad du skriver. Du är ju en klok vänster som förstått försvaret av nationen och bluffen med EU samt USA:s krigsgalenskap. Eftersom den etablerade vänstern i Sverige är helt desorienterad i allt detta måste man tala med dem som delar ens åsikter i sakfrågor. Har du läst Lars Bern om presstödet och partistödet t ex. Han beskriver mycket väl de problem jag ansett i snart 50 år. Varför skulle jag ifrågasätta hans ärlighet i dessa frågor?

  Till Bo P skriver du att högern alltid stöder globalisterna. Där tror jag du har fel. Högern (företagarna–kapitalet) är splittrade i denna frågo. I England är detta tydligare än i många andra länder. Så är det också i Sverige. En del inser att globalismen är en mycket farlig återvändsgränd, som i längden inte är bra för affärerna.

 3. Jan Arvid Götesson skriver:

  Torbjörn S!
  Du skrev att ”Homeopatin som vetenskap lider framförallt av att det saknas en accepterad förklaringsmodell”.

  Att homeopatin saknar förklaringsmodell, och att de påstådda effekterna av homeopati strider mot alla vetenskapliga förklaringsmodeller vi känner till, betyder att homeopati inte är vetenskap.

 4. Anders Åberg skriver:

  Oavsett vad högerns propagandister heter så har dom säkert rätt i vissa frågor. S och M har säkert också rätt i vissa frågor och i dom kan man ev. samarbeta. Det betyder inte att man kan underlåta att analysera vad det är för krafter man då slår sig ihop med.

  Att konstatera att “oberoende medier” står emot etablerade media blir däremot meningslöst. “oberoende medier” som försöker lura i oss att det är invandrarnas fel att välfärden skrotas är inte alls oberoende. Dom skyddar de krafter som tjänat miljarder på alla skattesänkningar och privatiseringar som är den främsta orsaken till eländet. Dessa media fyller samma funktion som SD. De utger sig för att vara utanför etablissemanget för att suga upp berättigat missnöje, men i själva verket är dom bara en del av överhetens propagandamaskineri.

  Sedan är det nog ytterst få rikemän som inte placerar sina pengar i dom mest lönsamma företagen, även om dom är globala, så där tror jag att det är du som har fel.

 5. Knut Lindelöf skriver:

  Anders Å!
  Du har kanske rätt i att det finns en dold agenda, precis som när Anders Borg och Fredrik Reinfeldt plötsligt strök fackföreningsrörelsen medhårs. Så, självklart ska vi ha ögonen på detta och vara vaksamma. Klart alltså att många högerdebattörer (Östling, Bern…) är ekonomiska makthavare eller någons springpojkar.

  Med med etablissemanget (i det här fallet) menar jag de som för tillfället innehar den politiska och normskapande makten, inte nödvändigtvis alla som har hel- eller halvfeta aktieportföljer i Sverige eller i skatteparadis. Det är politiskt dumt att dra alla över en kam. Vi ska förstås utnyttja det faktum att de är splittrade i politiska frågor. Se hur det gick med SD. De håller på att sopa banan med etablissemanget, för att etablissemanget beter sig så förbannat korkat. Vi ska slåss med goda argument i sakfrågor och inte med mer eller mindre goda teorier om samhällssystemets besksffenhet och tillstånd. Det nyliberala globalistiska systemet härskar med sitt New Public Management, men vi kan inte störta det systemet utan en stark rörelse. Försvaret av yttrandefriheten som demokratins fundament är mitt främsta mål för dagen.

 6. Bo Persson skriver:

  Anders Åberg!
  Jag vidhåller att vi måste hålla isär de två motsättningar jag talar om. Om vi inte gör det blir det fritt fram för en mordisk etnifiering av politiken.

 7. Anders Åberg skriver:

  Bo P!
  Visst, nationell suveränitet löser inte motsättningen mellan arbete och kapital, men som världen ser ut idag är nog nationell suveränitet en förutsättning för att kunna pressa kapitalet. Det kommer inte att bli enkelt då heller. Dom globala företagens makt är numera oerhörd, men utan möjlighet till nationellt demokratiskt beslutad lagstiftning är vi helt chanslösa.

 8. Rune Edberg skriver:

  Vad gäller Volvo i Kalmar misstar sig både Lars Bern och Evert Larsson. Fabriken öppnade 1974 och det trummades från början ut att arbetarna nu styrde produktionen själva. Besöksdelegationerna avlöste varandra! Men förändringen i förhållande till produktionen i Göteborg bestod egentligen endast i att varje montör väntades utföra fler än ett eller två moment. Det blev så där lagom populärt: vissa tyckte att det blev för mycket spring för att hämta och montera alla olika delar. Någon önskan från golvet att ta befälet över produktionen fanns knappast heller. Kalmarverken lades ner 1993.

 9. Anders Åberg skriver:

  Knut L!
  Hur splittrad överheten är vet vi inte. Olika mäktiga klaner har alltid legat i luven på varandra, samtidigt som dom flesta av dom har gemensamt intresse i att sänka skatterna och montera ner välfärden, plus då att se till att media bara skriver sådant som passiviserar arbetarklassen. Numera ligger dom stora pengarna i globala företag och avvecklandet av nationella hinder för plundringen blir också ett gemensamt intresse.

  Många av dessa rikemän fattar naturligtvis att besvikelsen över det flagnade folkhemmet behöver kanaliseras. Att då stödja nationalistiska strömningar som dom likafullt vet aldrig kommer att hota deras globala kapital, är bra taktik.

  Högerpopulisterna är bara ett av globalisternas redskap Knut L och att samarbeta med dom är att be om att bli grundlurad, plus att man riskerar att ge dom draghjälp i spridandet av hat och förvirring.

  Höger är höger, populister eller ej. Deras syfte är alltid att hålla arbetskraften passiv, förvirrad och bråkande inbördes.

 10. Evert Larsson skriver:

  Rune Edberg!
  Din rättelse är viktig eftersom den visar att det var företagen som var först med att försöka demokratisera arbetsorganisationerna inom tillverkningsindustrin. Att de hade ett fokus på rationaliseringar och teknisk utveckling förändrar inte det. LO genom Metall kom ett årtionde senare, och mobiliserade genom den politiska makten statsapparaten. Så skedde i exempelvis arbetsmarknadsutbildningarna där jag arbetade från slutet av 1980-talet.

  Det som förenade liberaler inom industrin, socialdemokratin och vänstern var synen på människan som ett oskrivet blad, och önskan att riva hierarkier till förmån för platta organisationer. I korta ordalag stupar allt på en ideologiskt romantisk bild av vad människan faktiskt är.

  Människan är ett till egenskaper normalfördelat, hierarkibyggande, kreativt flockdjur. Vi är inte blanka blad utan har egenskaper skrivna i genetiska koder vilka är normalfördelade. Hierarkier krävs för att skapa värden, därav vår arbetsdelning.

 11. Kenneth Erikson skriver:

  Här har tydligen kommunisterna samlats, de som alltid skyller på andra (de som skapar något).

  Jag skäms som vuxen att läsa sådan okunskap och oförstånd i kommentarerna.

  Jag har inget mer att kommentera. Jo förresten, hur skulle det vara om ni med stor aktivitet på tangentbordet också prövade på att bli företagare? Så ni fick en korrekt inblick och kunskap om vad som gäller och under vilka villkor?

  Är det för mycket begärt? Att ni vet vad ni skriver om?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.