Bonus 2 – Att bli och att vara lärare

Lärarutbildningen på 70-talet, var kluven i två huvuddelar; ämnesteori samt metodik, pedagogik och praktik. Allt utom pedagogiken försiggick på Seminariet. Ämnesstudierna försökte de anpassa och begränsa till just vad man måste kunna för att undervisa på mellanstadiet, vilket gjorde dem ganska torftiga. Lärarkandidaternas studiebakgrund varierade kraftigt mellan avlagd akademisk examen och just avslutad fackskola. De…

Bonus 1 – Min skolhistoria

Skolan har en ofantlig historia. Någon rimligt komplett sådan kan inte fångas i ett kapitel, i en hel bok eller ens i en hyllmeter böcker. Men det är med skolans historia som med världshistorien. Den kan beskrivas, tolkas, belysas från olika håll och diskuteras. Den historia jag betonar är vår skolas plats i den folkliga…

Sätt in pengar till Johans och Martins rättshjälp

Jag citerar vad Maria Küchen skrev på facebook idag: “Johan Persson (fotograf) och Martin Schibbye (skrivande journalist) sitter fängslade i Addis Abbeba sedan 1 juli i väntan på rättegång för påstådda terrorbrott. De tog sig in i Ogaden, en provins som stängts för omvärlden av diktaturregimen i Etiopien, för att journalistiskt kartlägga omständigheter kring oljeutvinning…

“Författare och försäljningssiffror går före boken”

I UNT:s kulturdel idag har poeten och litteraturkritikern Bo Gustavsson en debattpärla om “BOKMÄSSAN”. Måste citera lite, för denna kulturartikel finns förstås inte på nätet. “Vad handlar ett sådant jättejippo som Bokmässan egentligen om? Det som står i fokus är inte alls böckerna utan författarna och försäljningssiffrorna. Författare ska vara varumärken och den som syns…

Misshandel = feminism?

En vuxen man lockade en tonårsflicka med självskadebeteende till BDSM-sex. (B står för Bondage, d v s att den underordnade parten är fysiskt fängslad på något sätt. D står för att ena parten Dominerar. S står för Sadism och M för Masochism, d v s att ena parten upplever fysisk smärta.). Mannen åtalades för grov…

Claes Rydbeck: Lyssna på lärarna!

Regeringen vill genomföra en satsning på läraryrket. Karriärtjänster skall skapas. Nygamla tjänster skall införas (lektor, adjunkt, huvudlärare). “Särskilt duktiga” lärare skall kunna erövra dessa och därmed få högre lön än andra lärare. Detta sägs ur lönesynpunkt gynna hela kåren. Därmed höjs även yrkets status, vilket anses nödvändigt för den framtida rekryteringen av duktiga lärare. Man…

911 gav USA argument för “humanitära” krig

Tänkte mig ett kort och enkelt inlägg om 911. Men det blev istället ett långt och snårigt. Den ena tanken ger den andra och så växer resonemanget i denna härva av brott mot folkrätt och uppenbart storljugande om massförstörelsevapen mm. Men om just det kom det med mycket lite, märker jag vid genomläsning. Nå, ingen…

“Mänsklighet” på villovägar

I ett inlägg på tankesmedjan Mänsklighet skrivs idag under rubriken KRITIK AV BILDERBERG ÄR ”ANTISEMITISM” ENLIGT TIDNINGARNA FOLKET I BILD OCH ARENA … bland annat följande: “Folket i Bild/Kulturfronts webbredaktör Knut Lindelöf har skrivit på sin blogg om hur alla som ifrågasätter den globla elitens verklighetsuppfattning nog egentligen är ‘Förintelseförnekare’.” De antyder också att jag skulle…

Varning för skolans entrepnenördar

Ännu en tulipanaroskampanj drar nu genom den svenska skolvärlden. I SvD 2011-08-27 skriver Helen Törnqvist (C-gruppledare i Stockholms stads utbildningsnmnd): ”Lärare som arbetar entreprenöriellt är lyhörda, bekräftar initiativ och låter undervisningsanknutna idéer omsättas till handling när det passar i relation till kursplanernas krav och det ämnesområde som för tillfället avhandlas.” Tanken är sedan att de…

Politisk språkdimma

Med rodnande kinder läser jag UNT-artikel under den oroande rubriken Djupa klassklyftor i Uppsala. Författare är de tre framträdande Socialdemokraterna Marlene Burwick, Erik Pelling och Ulrik Wärnsberg. Jag känner dem inte, men intrycket när jag träffat dem är att de trots allt är personer med ett ganska redigt intellekt. Men, hur kan de då släppa…

Gösta Berling på Västanå teater

Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga i Berättarladan på själva Ekeby (Rottneros) – med utsikt över Löven (Fryken) – en vacker sommarkväll, var en stor kulturupplevelse. Jag tvekar inte att använda detta slitna ord. Recensionerna har varit genomgående översvallande: “Det mest storslagna av det Västanå Teater satt upp … Bedövande skönhet … Stinnerbom får den gamla…