Obligatorisk valfrihet

Obligatoriska terminsavgifter i skolor är i lag förbjudet. I SvD 2008-01-10, alltså för tre och ett halvt år sedan, uppmärksammades detta. I dagens SvD, i en liten notis på sidan 17, meddelas att klagomål från Skolinspektionen lett till att Carlssons valfria friskola nu valt att ändra formuleringar i brevet (till alla föräldrar) för att klargöra…

Sjukhus bombat i Tripoli

Natten till den 24 mars och hela morgonen bombade USA- och Nato-flyg Tajhura, en förort till Tripoli där bland annat Libyens kärnforskningscenter ligger. Allt luftförsvar och andra militära anläggningar slogs ut under de två föregående dagarna. Men den 24:e var det militärförläggningar i ett tätbebyggt bostadsområde alldeles intill ett sjukhus som inrymmer Libyens mest betydande…

Svenska marktrupper till Libyen

Rebellerna i Libyen har för dålig vapenutbildning och för klena vapen. Sverige har därför beslutat göra en humanitär krigsinsats helt på egen hand. Som ett biståndsprojekt skickar man över en styrka på 200 man till Benghazi från Afghanistan. Man kommer att påskynda överlämnandet av ansvaret för säkerheten i norra Afghanistan till afghanska antitalibaner. Den svenska…

Hållbar utveckling

Vad innebär välstånd och hållbar utveckling? Lena Sommestad skriver om det idag på sin blogg. Hon ger sig försiktigt men ändå tydligt på vad Tommy Waidelich svarade i en DN-intervju – ”Det viktigaste är att vi har en skattepolitik som främjar tillväxt” – och konstaterade att det kan läsas som i klar motsättning till vad…

Pedagogik och undervisning

Begreppen pedagogik och undervisning är mycket lösa i kanten. Vi vet förstås vad de betyder, men för de flesta i skolan betyder de olika saker. Börjar man diskutera förstår man att nästan vad som helst ändå verkar kunna rymmas. Framför allt har en del samtida skolförståsigpåare gjort begreppen skygglappsmässigt trånga. De båda svenska orden pedagogik…

Kielos har i alla fall inget lärt

Katrine Kielos råder Juholt i Aftonbladet idag att satsa på skolan. Lärarna är en nyckelgrupp som måste bli mycket bättre än nu och utropar: “Bra lärare är hela nyckeln, dåliga lärare förstör allt.” Hon tycker bland annat att han ska lära av ett välgörenhetsprojekt i Storbritannien Teach First, som framställer sig som mycket framgångsrikt. Välgörenhet…

Vad är Libyen?

Hur namnet Gaddafi ska stavas, blir min första fråga? Saken är inte helt självklar, men Gaddafi anses vara den minst dåliga transkriptionen till latinskt alfabet. Namnet kan härledas till hans folkstam Qadhafa som är arabiserade berber. Qadhafa betyder boskapsherdar. När okunnigheten pladder som värst ska man dra öronen åt sig. Så tänker en gammal mellanstadielärare…

Jas till Libyen?

Det enda parti som säger nej till Jas-Gripen till Libyen är Sverigedemokraterna. Som fredsvän och Socialdemokrat må man idag skämmas över vårt folkvalda parlament. Endast Åsa-Nisse-nazisterna säger nej till svenska “humanitära” bombningar. Otroligt! Visserligen har FN ställt sig bakom beslutet, men något tvång att delta i bombandet finns knappast. Det faktum att de fem ekonomiska…

Både Khadaffi och Bildt måste avgå

En månad ungefär har gått sedan också Khadaffis tron i Nordafrika började gunga. Det folkupproret gick emellertid inte lika smidigt och blev inte lika medialt romantiskt godartat som i Tunisien och Egypten. Här framträdde istället en fullblodsdespot och skällde sitt eget folk för förrädare och hundar och utlovade en kula åt alla som inte krökte…

Nominera Sommestad!

Jag har svårt att lära mig att han heter Juholt, vill hela tiden säga Johult. Man lär sig väl med tiden. Jag har också svårt att förstå att tystnaden i partiledarfrågan nu sänkt sig inom partiet. Alla tycks acceptera Juholt/Jämtin som ledarpar de närmaste åren. En vänsterlinje anses framträda. Men Juholt/Jämtin innebär ju också stora…

Att dö på sjukhus

Ibland stannar tiden. Det märks här på bloggen att så varit fallet för mig de senaste 14 dagarna. Jag har nämligen ägnat all tid åt min mor, som levt sina sista veckor på avdelning 238 på Mölndals sjukhus. I fredags dog hon, just fyllda 94, av en stroke som drabbade henne för nästan två veckor…