Drömmen om uppbrottet från fabriken

STIG SJÖDIN KÄNDE min mor från barndomen och lekarna bland brukskåkar och utedass. När vi en gång träffades, han närvarade vid en doktorsdisputation i Uppsala på en avhandling om hans författarskap, mindes han mamma väl när jag berättade att hon hette Stake som flicka.  Sjödin bröt sig ut från Bruket och den kvävande konformiteten. Klart…

P O Enquist – ”Vad vore vi om vi inte försökte”

LUNGORNA KÄNNS SOM om de sakta men säkert håller på att sprängas. Svetten rinner i strida strömmar över ryggen, droppar ner i ögonen från pannan. Tröjan och byxorna klibbar klistrigt fast mot kroppen. Nu börjar det bli tungt. Ändå fortsätter han steg för steg; höger fot, vänster fot, höger fot. Lite snabbare, lite till. Bara…

Sämsta läget

INGEN VET HUR kriget i Ukraina kommer att sluta – hur relationen mellan de stora spelarna kommer att gestalta sig, vilka vägval Ukraina kommer att göra för att trygga statens existens, hur krigets utfall och konsekvenser påverkar den europeiska statsgemenskapen. Ingen kan veta – bara gissa – vilken internationell betydelse det nordatlantiska området då har.…

Aska och diamanter

NÄR JAG ÅR 1971 flyttade till Strängnäs fanns där en filmstudio organiserad i Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Jag hade blivit intresserad av lite udda kvalitetsfilmer när jag bodde på Lidingö och på kvällen kunde jag åka in till en biograf på Östermalm där det visades kvalitetsfilm och där jag ofta var en av salongens få…

På var sin sida i Natofrågan 1 maj 2022 i Uppsala

OVANLIGT STORT GENSVAR fick vi med tidningen Folket i Bild/Kulturfront och vårt flygblad mot Nato i både vänsterns och socialdemokraternas 1-majtåg i Uppsala detta år. Det berodde förmodligen på att att vi poängterade Natofrågan idag då allt verkar riggat för ett s-ja, men där ändå frågan fortfarande står och väger. Ett 20-tal tidningar såldes och…

Nej till ökad arbetskraftsimport

NU KOMMER ETT förslag för att organisera ökad arbetskraftsimport till EU. Det är EU-kommisionären Ylva Johansson som presenterat förslaget som innehåller enklare regler och större möjligheter att skräddarsy importen efter arbetsgivarnas önskemål i de olika EU-länderna. EU:s ”fria rörlighet” för arbetskraft inom unionen har redan ställt till det. Arbetskraftsbrist i länder som Slovenien och Polen.…

Diskriminering av ryska språket i Ukraina

SCHWEIZ ÄR ETT flerspråkigt land där språken tyska, franska, italienska och rätoromanska existerar på lika villkor. Tyska talas av 63 procent av befolkningen, eller snarare är det så att man talar Schweizerdeutsch men använder högtyska som skriftspråk. Tyska är också det första främmande språk schweiziska barn lär sig i skolan. Franska talas av 22,7 procent…

Doktor Braxells kamp mot det moraliska förfallet

Denna berättelse utspelas på förvintern 1349 år efter att den store profeten Mohammad flyttade från Mekka till Medina och troligtvis 1971 år efter Jesu Kristi födelse. Dessa både var förövrigt personligt bekanta med ängeln Gabriel. Hursomhelst, det skulle bli möte i läroverkets aula. Filosofie doktor Bertil Braxell avsåg att framlägga sin syn på det moraliska…

En kärnkraftsolycka i Ukraina kommer förr eller senare

KRIGET SOM PÅGÅR i Ukraina är ett proxykrig, alltså USA för sitt krig mot Ryssland med ukrainska soldater och ukrainska civila som insats. Det säger inte bara Sergei Lavrov, det säger också Förenta staternas förre försvarsminister Leon Panetta (i bifogade intervju ovan). Denne förklarar att det är därför USA måste skicka så mycket vapen som…

Svenskt Natomedlemskap riskerar att bli ett livsfarligt hafsverk

VÅR SVENSKA REGERING, vår politikerkår och våra västlydiga medier håller nu på att efter en månads snabbutredning forcera in Sverige i Nato. För en månad sedan var hälften av Sveriges medborgare tveksamma eller motståndare till ett Natomedlemskap. Så kom Ukrainakriget, där Sverige gjort sig till en krigande part på västsidan (vapenleveranser, sanktioner och etniskt rysshat).…

Mötet

Elisabeth klev av bussen från Östby bruk. Det var en tidig fredagskväll i slutet av mars. Den rinnande solvarma dagen höll på att övergå i isig violett stillhet. Nere på E4-an dundrade långtradarna förbi, virvlade upp moln av salt, sand och vatten som blandades med dieselavgaserna. Hon hade den mörkgröna manchesterjackan och de gulgrå byxorna,…