Efter Fadimeh Sahindal

Hon bodde i vårt område innan hon gömde sig på annan ort för att komma undan sin familj. Just Kvarngärdet – Gränby i Uppsala är ett område dit många kurder sökt sig för att kunna hålla ihop i exilen. Kurder är vår största folkgrupp näst svenskar på skolan. Hon gick på skolor i vår kommundel.…

Känsliga elevuppgifter kan komma i orätta händer

De allra flesta föräldrar vill att deras barn ska få betyg i skolan trots att betyg i alla tider har varit offentliga handlingar. Vi kan alltså begära ut Thomas Östros skolbetyg. Han hade bra betyg, kan jag avslöja. Jag känner nämligen Inger Wahlström, hans första lärare, som dessutom vid hans ministertillträde vittnade om saken i…

Kap 20 – Trolle

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 et är höst, duggregn och snålblåst i gränden. Olof trampar för första gången Stockholms nersmetade gat-stenar i kvarteren bakom slottet. Han har aldrig varit här förut, men hört mycket talas om den stora staden, där tyskar och rika herremän, både adel och borgare, håller till med sina hov.…

Kap 14 – Ödegårdar och Stora Döden

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 pöken och onda makter ligger alltid på lur. Plötsligt slår de till med fasansfull kraft. Året är 1349, i den svage Magnus Erikssons regeringstid. Sändebud från Norge berättar att den Onde härjar runt och slår sina klor i människorna så att bölder stora som äpplen slår upp på…

Kap 10 – Handeln föder Stockholm

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 De gamla vikingaskeppen var ståtliga att skåda med sina svällande randiga balongsegel, där de surfade i en sky av skum över vågkammarna. De kunde ros med åror långt in i vikarna på grunt vatten och släpas i linor på rullstockar uppför forsar och över land för att nå…

Kap 9 – Finland blir svenskt

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 i är ännu i Birger Jarls tid. Erik Läspe och Halte är fortfarande kung. Länge har svenska kungar försökt lägga under sig områden längs Östersjöns östra kust. Plötsligt öppnar sig ett gyllene tillfälle genom att sätta igång ett ”korståg” till Tavasternas land i det inre av Finland. Bakgrunden…

Kap 8 – Birger Jarl

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 ittills har jättesprånget bakåt i tiden varit 1000 år. Nu ska vi minska steget något, till 800 år. Det är ändå en mycket lång tid, ungefär 25 generationer. På de 200 år som vi förflyttar oss framåt från 1000-talet till omkring 1200-talet har mycket förändrats. Ingen människa minns…

Kap 7 – Marknad blir stad

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 alt är en vara som man inte kan tillverka själv. Salt är viktigt för att kunna bevara mat över vintern (så att den inte ruttnar), för att inte behöva svälta. Salt måste man alltså skaffa och är svårt att få tag på. Saltet finns nere i Tyskland i…

Kap 6 – Sveriges första kungar

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 Lagga socken en mil söder om Uppsala står idag ett litet vitrappat stenhus med en gallergrind till dörr. Där inne kan man se flera stora stenar. Kommer man riktigt nära kan man också urskilja inhuggna namn i stenarna. Det är kunganamn. Huset är mycket yngre än stenarna och…

Kap 5 – Vite Krist mot Oden

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 et är fortfarande för 1000 är sedan, som när den här boken började. Människorna tror fortfarande på de gamla gudarna (asagudarna). Den gamla asatron har ändrats på senaste tiden. Det fanns förr (för ännu mer än 1000 är sedan) många fler gudar än Oden, Tor och Frej. Man…

Kap 4 – Vardag i Svea Rike

Ur min egen historiebok för mellanstadieelever 1987-88 olen lyser fortfarande. På andra sidan viken stiger den gråvita rökpelaren upp ur skogen och upplöses strax ovanför trädtopparna i den behagliga sommarbrisen. Du känner inte längre lukten av elden, för vinden har vridit sig mera mot syd. Stigen du går på längs skogskanten ner mot vattnet är…