Bild: Klippt och klistrat ur DN


Jag vet hur påverkad man blir av att se på SVT, höra på SR eller läsa DN. Bilden man får av Ukrainakriget är ständigt mer av samma gamla trosvisshet om att: bara vi nu offrar mer skattepengar på stöd till Ukraina, så kan man hindra Ryssland och den onde Putin från att vinna kriget, vad det nu betyder. Ingen vet. Alla våra stora medier står skuldra vid skuldra i fullständig enighet om att det här är enda sättet för vår europeiska civilisation att överleva. Kan det verkligen vara sant?

Nej! Våra medier förmedlar bilden av en antikverad eurocentrism med USA i spetsen, och ser sig själva som frontkämpar för västerländska värden mot det onda från öster. De är förblindade av sina vanföreställningar och ser inte att de inte längre är världens centrum.

Några mediala höjdpunkter

Den 22 maj hade Ulf Kristersson och Tomas Tobé en helsidesannons i DN i formen av ett öppet brev till Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson. Där manade de till samarbete för Sverige i Europaparlamentet. I brevet kan man läsa bl a följande:

Utan samarbete kan vi inte få ordning på invandringen, hjälpa Ukraina, skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen, eller effektivisera EU:s budget. […]

I EU-frågor där Sveriges tre stora partier tycker ungefär lika måste vi kunna hitta en samsyn. Annars kommer vårt inflytande över Europa att minska.

Alltså, moderater, socialdemokrater och sverigedemokrater är på väg att närma sig varandra. Höger och vänster håller alltså helt på att förlora sin betydelse. Jag frågar mig vad dessa politiker har för syn på sig själva där i sin bubbla? Vad döljer sig bakom att ”effektivisera EU:s budget”? Är det Ukrainastödet som avses? Vilket ”inflytande över EU” tror man sig kunna få? Att flyta med strömmen kan man ju kalla för ”inflytande”, men att någon ska våga gå emot strömmen när det gäller Ukraina eller med militariseringen av EU ska vi knappast vänta oss inom dessa tre stora partier.

Den 23 maj intervjuades statsminister Kristerssons ”nationella säkerhetsrådgivare” Henrik Landerholm i DN. Precis som USA:s president har nu Sveriges statsminister en ”nationell säkerhetsrådgivare”. De är dessutom gamla ungdomskompisar.

Intervjun handlar lika mycket om Landerholms fäbless för brittisk kultur och herrkläder i tweed som om Sveriges säkerhetspolitiska läge. Jag häpnar över hans monumentala brist på förståelse för dagerns världsekonomiska förhållanden.

DN-reportern frågar: ”Ryssland håller på att gå över till krigsekonomi, och bygger snabbt upp sin armé igen. Vad innebär det för oss?”

– Tittar man totalt sett på vad Nato och alla de länder som stödjer Ukraina har för finansiell bas, så överstiger den vida Rysslands. Det här är ju en kamp mellan en ekonomisk dvärg och en ekonomisk jätte. Resurserna finns i väst, frågan är om viljan och uthålligheten finns.

Det här är idag komplett uppåt väggarna. Så var det möjligen för 30 år sedan, men den tiden är nu oåterkalleligen förbi. Men Sveriges statsministers ”nationelle säkerhetsrådgivare” kan alltså påstå något sådant utan risk för följdfrågor eller att på annat sätt bli emotsagd i de stora medierna. Och vad vi i små oberoende medier säger behöver man inte bry sig om. Det är bara att kalla det vi skriver för desinformation och ryska påverkansförsök.

Fienden måste besegras!

Den 24 maj krävde miljöpartiet och socialdemokraterna i riksdagen ett snabbt beslut från regeringen om att skicka Jas Gripen till Ukraina. Regeringen har hittills dragit ut på frågan, och blir nu kritiserad för det (från vänster).

Nå, denna brist på insikt om det verkliga tillståndet i världen skrämmer mig. Den leder oss bara närmare avgrunden. Förnuftig analys och eftertanke är som bortblåst. Det enda som gäller är att besegra motståndarna. Betänk då att motståndarna består av Kina, Ryssland, Indien, Iran, Brasilien, Sydafrika m fl med en majoritet av världens befolkning bakom sig. De kan inte besegras. Man måste samexistera.

Men så tänker inte Ulf Kristersson, Henrik Landerholm och deras lydiga medier. De är besatta av sin övertygelse att man inte kan förhandla med Djävulen (Putin). Han förstår bara maktspråk och måste besegras i strid. Nu eller aldrig!

Det är denna Västvärldens livsfarliga politik sedan det kalla krigets slut, som förvridit huvudet på våra makthavare, som skapat en närmast obegriplig krigsstämning, som trängt ut alla mer nyanserade resonemang och som utesluter allt annat än fortsatt krig för att knäcka Putin.

USA:s säkerhetsordning

Under det förra kalla kriget fanns tydliga röda linjer som både USA och Sovjet respekterade. Överträddes någon (som t ex vid Kubakrisen) tog man kontakt med varandra och förhandlade. Det fanns en slags respekt världens ledare emellan, kanske tack vare FN-systemet som ju bygger på en säkerhetsordningen i världen med suveräna stater. Efter Berlinmurens fall har denna världsordning eroderat. USA, som var det kalla krigets storsegrare, såg sig allt mer som en hegemon – envåldshärskare – som måste få alla andra att inrätta sig efter deras krav och intressen. Så fick vi en unipolär världsordning istället för en värld av fria, oberoende och olikartade stater samlade under FN.

Denna nya USA-styrda världsordning (Rules Based International Order) leder till bildandet av konkurrerande allianser och block. Mindre stater hamnar i beroenden och tvingas in i allianser och pakter istället för att träffas och samverka i ömsesidig respekt under FN. Sverige har frivilligt satt sig i detta klister, alltså gått med i Nato och slutit försvarsavtal (DCA) direkt med USA. Eftersom USA sedan 80 år tillbaka skaffat sig otaliga fiender runtom i världen, har Sverige också fått alla dessa till fiender. USA:s sak har blivit vår.

Ryssland är en rik kärnvapenmakt i vår närhet som vi genom historien tvingats leva med. Det måste vi fortsätta med. Att Putins Ryssland i dagsläget skulle utgöra ett större hot mot Europa (och Sverige) än USA tillhör den ovan beskrivna antikverade världsbilden. Nej, idag är det USA:s tryck österut med Nato, DCA-avtal och annat som indirekt hotar att dra in Sverige i krig för USA:s intressen. Det är det ÖB Bydén försöker få oss att acceptera när han säger att vårt försvar nu har flyttat utanför våra egna gränser. Alltså är det idag USA som utgör det största hotet mot vår säkerhet.

Europeiska unionen

Under 1990-talet, efter det kalla kriget, hävdades att EU skulle kunna utgöra en motkraft till USA:s allt mer hegemoniska ställning i världen. Det blev ett argument från vissa håll för Sverige att gå med i EU. Då hävdades också att EU inte skulle militariseras på något sätt. Det var bara fråga om den fria rörligheten och ekonomiska fördelar. 1995 gick vi med och idag 29 år senare är det istället så att EU helt underordnats USA och dessutom börjat militariseras under USA:s och Natos kärnvapenparaply. EU:s viktigaste uppgift har nu blivit att samordna unionens stöd till Ukraina, som nu ska permanentas och ingå i dess långtidsbudget som betalas av ländernas årsavgifter. Det EU Sverige anslöt sig till blev alltså till något helt annat med åren.

Propagandans makt

Det är verkligen förbluffande vad propaganda kan åstadkomma. Löften kan svikas, vänster kan bli höger och svart kan bli vitt i vårt land, utan att vi sätter oss nämnvärt på tvären och protesterar. De stora medierna ser till att människorna håller sig inom ramarna och bara protesterar mot ofarliga ting.

Men! om man säger att Ukrainakriget inte kan vinnas, att vi ska sluta skicka vapen till Ukraina, eller att man måste förhandla med Ryssland, eller t o m vågar påstå att Putin och Ryssland har legitima säkerhetsintressen att försvara i Ukraina, då är det stopp. Då riskerar man att pekas ut som Putinkramare (vilket är likställt med att försvara Hitler) av Peter Englund och andra formbara intellektuella. Och hävdar man att Israels pågående folkmord inte kan jämföras med Hamas utbrytningsförsök ur sitt Gazafängelse den 7 oktober 2023, är man antisemit.

Men, vi ger oss inte, vi har sanningen med oss, åtminstone den nödvändiga sans och och den sorts förnuft som krävs för att en demokrati ska fungera.

Föregående artikelIlan Pappe ser en möjlig kollaps för det sionistiska projektet
Nästa artikelNågon måste träda fram och säga: Stopp och belägg!
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

8 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  I min mening en mycket klok och beskrivande text som borde väga tungt i förhållande till vad den etablerade makteliten levererar i samma ämne.

  Dessvärre, inte enbart din analys möts med en öronbedövande tystnad, utan även andra mycket respekterade röster tynar bort under en alltmer tilltagande krigshets.

  Det är som tystnadens våta filt kväver det offentliga samtalet till den grad att likgiltigheten tagit fäste i våra liv inför framtiden. Ett märkligt uppgivet, allmänt tillstånd som jag saknar bra svar på. Och inte ens den välorganiserade arbetarrörelsens antimilitaristiska traditioner förmår att bilda motkraft mot detta krigiska vansinne, orkestrerat av en maktelit med en inte alltför vacker historia, vars samhällsmodell är vänsterns och arbetarrörelsens egentliga motpol.

  Nog borde den intellektuella förmågan bland våra ”kloka” styrespersoner vara utrustad med så mycket bättre svar än att Ukraina skall vinna kriget för vår skull. Enbart att utsätta det Ukrainska folket för denna katastrof vill jag mena är ett fruktansvärt moraliskt grundskott. Detta noterat utan att försvara Rysslands anfallskrig, som uppenbart riskerar leda till avgrundens rand med oanade konsekvenser generationer framöver i ett världsomspännande perspektiv.

  Två makter med oanade förstörelsemedel som kärnvapen, står inför en slutstrid där ingen kommer att vika ned sig, vilket enbart leder mot en fruktansvärd katastrof för dem båda.

  Det måste finnas ett annat ingångsvärde än denna krigets meningslösa metod som grund för att bygga goda samhällen där människor lever i fred och frihet.

 2. Det är ju en lysande idé att skicka Gripen till Ukraina. Vem antas flyga planen? Utbildningen av tvättäkta ukrainare på F16-planen har inte varit så lyckad. Alltså måste andra piloter till. Och riskerar därmed att såväl dyra flygplan som dyra piloter går åt när motståndaren slår tillbaka.

 3. Det som visar sig i öppen dager, nu då västvärlden för första gången utmanas på allvar, är att kolonialismens tänkesätt och dom vanvettiga idéerna om den vita västliga människans överlägsenhet aldrig försvann som vi naivt nog inbillade oss. Dess mest öppet psykopatiska drag tonades bara ner som ett taktiskt sätt att hålla liv i tron på vår demokratiska och moraliska upphöjdhet. Nu kryper dom fram igen och tillsammans med vår inbillat överlägsna moral bildar dom världshistoriens mest häpnadsväckande dubbelmoral.

  The rulesbased order är bara ett annat namn på denna dubbelmoral. En uppsättning regler för USA och dess knähundar och en annan uppsättning regler för alla andra.

  Politisk och medial karriär i västvärlden är helt beroende av trohet till dubbelmoralen.
  Däri ligger också dess svaghet. Dubbelmoralen är tydlig och uppenbar för alla med fungerande hjärnceller, men politiker och journalister i stora media måste likafullt hålla sig till den. Det får dom att framstå som lallande idioter som inte kan lägga ihop två plus två och större delen av världens befolkning ser det. Flat Earth Society framstår som ett under av begåvning och intelligens jämfört med västvärldens politiker.

  Frågan är om västvärldens, av propaganda, grundlurade folk hinner inse faran i tid, innan stollarna lyckas starta det tredje världskriget

 4. Olle Pålsson skriver ”Och inte ens den välorganiserade arbetarrörelsens antimilitaristiska traditioner förmår att bilda motkraft mot detta krigiska vansinne”.
  Olle det vi ser är hur Vänsterpartiet och fler i ”vänstern” gör en repris på Socialistiska partierna i första Internationalen som svek sina besluten om antimilitarism som man fattar på sina kongresser i Stuttgart 1907 och Köpenhamn 1910 fastställde för proletariatet i alla länder i kampen mot kriget. De svek då i första världskriget. Vänsterpartiet sviker idag också när det stödjer mera vapen sändningar till Ukrainas (Nato USA proxykrig) med hundratusentals fler döda. Samma svek nu som då, intressant att det är högerpartier ute i Europa som motsätter sig vapen sändningar och vill se fredsförhandlingar.

 5. Knut L,
  det är klokt talat. Det borde vara du som är statsminister Kristerssons ”nationella säkerhetsrådgivare”.

  Det enda sättet för civilisationen att överleva, är att avveckla majoriteten av militariseringen, och i stället skapa förutsättningar för fred.

  Alternativet är det som beskrivs i ”What Happens AFTER Nuclear War”.

 6. Knut L!
  Trots att jag flera gånger tidigare har påpekat dina felaktiga påstående så fortsätter du att sprida dem, vilket är trist då det skapar en bild att du inte är intresserad av en intellektuell diskussion baserat på fakta utan enbart är intresserad av att sprida propaganda.

  Du skriver: ”Det här är ju en kamp mellan en ekonomisk dvärg och en ekonomisk jätte. Resurserna finns i väst, frågan är om viljan och uthålligheten finns.

  Det här är idag komplett uppåt väggarna. Så var det möjligen för 30 år sedan, men den tiden är nu oåterkalleligen förbi.”

  USA:s och dess allierades BNP är runt trettio gånger (30 gånger!!!!) större än vad Rysslands är. Om det inte gör Ryssland till en ekonomisk dvärg så vet jag inte vad som skulle göra det. Värt att nämna är att 2023 så utgjorde Rysslands BNP 1.9 procent av världens BNP och den andelen är prognostiserad att minska framöver. Med andra ord, Ryssland är knappast något ekonomisk supermakt.

  Du skriver: ”Betänk då att motståndarna består av Kina, Ryssland, Indien, Iran, Brasilien, Sydafrika m fl”

  Att dessa länder skulle ha allierat sig med Ryssland mot västvärlden är rent önsketänkande från din och Rysslands sida. Utom kanske undantaget Iran (0.4 procent av global BNP) har dessa länder betydligt mer ekonomiskt utbyte med västvärlden i form av handel, resande och investeringar än vad de har med Ryssland och det skulle vara förödande om de bröt med väst. Som ett exempel så går nästan 50 procdnt av Indiens export till västvärlden medan exporten till Ryssland är runt 1 procent. Sen är det ju också värt att nämnas att stödet Ryssland har fått av Kina till sin krigföring är också väldigt begränsad.

  Ps: Du skriver: ”Och hävdar man att Israels pågående folkmord inte kan jämföras med Hamas utbrytningsförsök ur sitt Gazafängelse den 7 oktober 2023, är man antisemit.”

  Är det så du ser på den fruktansvärda massaker på civila Israeler som Hamas utförde den 7 oktober som ett ”utbrytningsförsök” då förtjänar du i allra högsta grad den missaktning som du menar på att du utsätts för.

 7. Som Boris Johnson sa nyligen, så är Västvärldens hegemoni hotad om Ryssland tillåts vinna I Ukraina. Därför blir nu Nato tvungna att börja delta. Västvärldens ekonomi är på väg att gå under och då blir det krig. Absolut farligast blir det när dollarn på allvar blir hotad, vilket sakta sker nu. Då kommer USA garanterat ta till kärnvapen för att desperat behålla sin hegemoni. Men självfallet är det Rysslands och Kinas fel.

 8. Christian N!
  Du skriver: ”Är det så du ser på den fruktansvärda massaker på civila Israeler som Hamas utförde den 7 oktober”. Om det var en fruktansvärd massaker så undrar jag vad du kallar OCKUPATIONSMAKTEN Israels massmord på palestinier, det är väl snart 30.000. Du avslöjar en märklig människosyn när du blundar för hur palestinierna har behandlats sedan 1948.

  Israel har dessutom vid bildandet av det sionistiska projektet 1948 fördrivit 700.000 palestinier som fortfarande lever utan sina raserade hem. Varje dag hör jag nyhetsuppläsare poängterar att HAMAS är terroriststämplade men är det någon som hört någon officiell person kalla det sionistiska projektet ISRAEL för en OCKUPATIONSMAKT.

  Om man läser historia så finns det många exempel på s k terroriststämplade organisationer. Sydafrikanska befrielserörelsen ANC blev ju också kallade terrorister och är numera godkända hos dom flesta. Vid ockupation är det vanligt att organisationer tar till extrema försvarsmetoder. Läs Ilan Pappes böcker Den etniska rensningen av Palestina och Tio myter om Israel.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.