Patrik Oksanen

Under den rubriken gick Patrik Oksanen till våldsamt angrepp på Jan Myrdal, Stefan Lindgren m fl i Expressen 30/12 2017 för att de har en avvikande syn på Rysslands roll i världen idag än det officiella Sverige och den dominerande delen av svenska massmedier. De beskrivs helt enkelt som Putinagenter. Man borde kunna få läsa ett genmäle från någon av de anklagade i Expressen, men hittills har något sådant inte släppts igenom.

Tillägg 19.15:
En utpekad person (Ilan Sadé, ägare till sajten Nyheter idag) bemöter Patrik Oksanen med ett inlägg på 20 rader, som Oksanen direkt får svara på med ett inlägg på 65 rader.

Föregående artikelKlassisk litteratur i den moderna världen
Nästa artikelOKSANEN FÖRMÅR INTE TYDA SKEENDET