Rastänkandet förädlas åter till “vetenskap”

integration_520

Två glada nationaldagsfirare på Kvarngärdesskolan i Uppsala 2004.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har beviljat finansiering till Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja för att starta ett forskarnätverk som ska ägna sig åt svenska kritiska ras- och vithetsstudier. De har dessutom fått 180 000 kronor av regeringens för att kartlägga afrofobin i Sverige.

Ledande person i sammanhanget är filosofie doktor (koreanologi) och docent (interkulturell pedagogik) Tobias Hübinette, som förvisso inte är riktigt vilken forskare som helst. Han gjorde sig på 90-talet känd som AFA-aktivist och senare i den trotskistiskt dominerade organisationen “Stoppa rasismen”. Dessa organisationer uppträdde maskerade och ansåg det rätt att ta till våld mot sina politiska motståndare – och gjorde det också. Han har också ett förflutet i kretsen kring tidningen Expo, som startades 1995.

På Avpixlat och andra “Expo”-kritiska sajter går det vilda rykten om hans brottsregister. Vad som är sant av detta har jag förstås ingen aning, men i dessa kretsar är han i alla fall ett veritabelt hatobjekt. Nu har han under alla omständigheter klivit in i finrummet. Ras- och vithetsstudierna räknas som en del av forskningsfältet Internationell migration och etniska relationer. Professorn och tidigare föreståndaren för Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet heter Charles Westin. Denne är för närvarande ordförande i Stiftelsen Expo. Kopplingen är ganska tydlig.

Det finns mycket att berätta om Tobias Hübinettes forskning. Bland annat har han gjort mjukdatastudier av adoptivbarns integration i Sverige. Han betraktar dem som första generationens invandrare. Eftersom de har i relativt hög grad får problem av olika slag senare i livet, trots att de växt upp i helsvenska ofta välbärgade hem, måste där finnas något kopplat till deras utseende (raskaraktär) som stänger dem ute från “svenskheten”. Men det lämnar jag nu. Läs istället detta.

Hübinettes senaste påhitt – som väl är en konsekvens av tidigare erfarenheter – är att man åter måste börja tala om ras och rastillhörighet, ungefär av samma skäl som man talar om klass och klasstillhörighet. Utan ras – ingen rasism, resonerar han. Utan klasser ingen klasskamp. Alltså, raser finns – åtminstone i människors föreställningar.

Om detta skrev Per Wirtén uppskattande i Dagens Arena den 16/12. Han skriver bl a:

“Raser finns inte. Men sammanflätade variationer på rastanken – kultur, religion, hudfärg, biologisk rasism – håller fortfarande samhället i hårt grepp. Det färgblinda samhället är ett givet mål, men att deklarera färgblindhet 2013 är en verklighetsflykt.”

Vadå färgblindhet? Människor har olika hudfärg, ögonfärg, hårfärg mm, men varför kalla olikheterna för rasdrag? Vad blir bättre och klarare av det? Dessutom är till exempel hudfärg inte det första barn ser när två olikfärgade möts. De kollar på väsentligheter. Först söker de likheterna, att båda är barn. Så börjar de kommunicera. Så fungerar de såvida inte någon vuxen tutat i dem att människor med annan hudfärg är annorlunda och något man ska akta sig för. Barn är helt naturligt hudfärgblinda.

Läs också kommentarerna på Wirténs artikel. De flesta tycker det är rena stollerier och framhåller det självklara att rasbegreppet spelat ut sin roll i alla förnuftiga och vetenskapliga sammanhang. Inga-Lisa Sangregorio skrev t ex:

Nu har jag läst Pers artikel tre gånger men är fortfarande inte säker på vad han vill säga. Vad exakt är det Hübinette föreslår? Varför är ”ras” – något som Per själv förklarar inte existerar – relevant för förståelsen av dagens Sverige?

Att rasbegreppet numera ofta kopplas till kultur och religion gör inte saken bättre. Det är bara nya försök att framställa skillnader mellan grupper av människor som orubbliga och oöverstigliga. På så sätt tar den klassiska rasbiologiska varianten (Rasbiologiska institutet i Uppsala t ex) sig in i samhällsdebatten igen.

Den Hübinetteska varianten är alltså inte ett skvatt bättre, snarare ännu värre, genom att maskera stollerierna till vetenskap, precis som Rasbiologiska Institutet i Uppsala gjorde på sin tid.

Men, värst av allt är ändå att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och regeringen beviljat pengar till dylikt.

Läs också: Ivar Arpi i SvD 2013-12-13, Intervju men Hübinette SvD 2005-06-17

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

  28 kommentarer for “Rastänkandet förädlas åter till “vetenskap”

 1. Bo Zackrisson
  2013-12-20 kl. 0:10

  Intressant diskussion. Jag minns för ganska många år sedan när Göran Greider var och föreläste på Högdalens bibliotek. Mitt i det greiderska ordflödet tyckte han att man en gång för alla borde avskaffa ordet “underklassen”. Han tyckte inte om det ordet eftersom “alla människor är lika mycket värda”. Ungefär. Jag undrade om han i konsekvens med det resonemanget även ville avskaffa ordet “överklass”. Det ville han inte.

  Vi brukar ju säga att vi vill motverka “rasismen” på alla olika sätt. Om nu rasbegreppet spelat ut sin roll så borde det ju definitionsmässigt innebära att det inte finns någon rasism. Vi kanske borde avskaffa ordet “rasism”. Rent vetenskapligt alltså.

  Överklassen vet dock att det finns en underklass. Även om Göran Greider inte gillar det.

  Det finns också en vit välbeställd medelklass. Den ska hållas på gott humör i alla väder. Alldeles oavsett vad som sker i övrigt. Den tillämpar en särskilt fin och fredlig form av folkhemsrasism genom att bosätta sig i etniskt rensade bostadsområden och placera sina små i etniskt rensade friskolor. Företeelsen som sådan brukar kallas för “white flight”. Det brukar kosta ett antal miljoner kronor som man får låna i banken mot låg ränta, amorteringsfrihet och generösa ränteavdrag som underklassen subventionerar. Men det kan det kanske vara värt.

 2. Janne Bjernfeldt
  2013-12-20 kl. 10:17

  Ja, det går ju an att vara “antirasist” om man slipper beblanda sig med invandrarna ute i förorten.

  Men det är ju inte dumt med billig arbetskraft när den nya altanen skall anläggas. Kan inte det dras av på skatten också?

  Angeredsghettot i Göteborg skapar också många finfina arbetstillfällen åt medelklassen. Ut med bilen på morgonen. Undervisa de socialunderstödda barnen på dagen. Goa 25 000-35 000/mån för besväret. Om ungdomarna är för besvärliga anmäler man dem till skyddsombudet som arbetsmiljöproblem. Sedan bilen hem till de kritvita stadsdelarna och pusta ut.

 3. Knut Lindelöf
  2013-12-20 kl. 10:35

  Bosse!
  Hübinette trasslar till det för att han själv inte förstår. Det är inte fråga om att avskaffa eller bannlysa ord. Ordet har sin historia. Det är begreppet rasism som vi fått grepp om och förstått efter WW 2 att det är överhetens sätt att se på världens fördömda (som underlägna och underordnade), som sprids i breda folklager i kristider. Ras är ett ord som passar illa för att beskriva olika männsikogrupper runt om i världen – även om allt fler (i kristider) börjar se främlingar som hotfulla och mindre värda. Förstår inte din koppling till Greider.

 4. Knut Lindelöf
  2013-12-20 kl. 10:36

  Janne!
  Vad vill du egentligen ha sagt med dina sarkastiska rader?

 5. Christer Strandberg
  2013-12-20 kl. 14:02

  Utan raser ingen rasism och därför bör man inte använda rasbegreppet ö h t. Främlingsfientlighet och islamofobi t.ex. räcker fuller väl för att beskriva osunda företeelser i världen.

 6. Bo Zackrisson
  2013-12-20 kl. 14:47

  Knut!
  Jag ville helt enkelt och i all enkelhet hävda att man inte kan föreslå att ord eller begrepp inte bör finnas eller något i den stilen. Oavsett vad vi anser om vissa ord och begrepp och vilka uttryck de tar sig så finns dom. Greider använde jag som exempel på att en vänstersosse ogillar att det finns en underklass och därför vill ta bort ordet ur vår vokabulär. Tyvärr finns ju underklassen kvar ändå …

 7. Knut Lindelöf
  2013-12-20 kl. 15:12

  Bosse!
  Jag talar inte om orden, jag talar om begreppen och de skiftar sitt innehåll i olika tider. Ordet ras finns, men mänskliga raser finns inte. Det finns en art, med oändligt många variationer i olika avseednen. Underarter eller raser är för länge sedan mixade så till den milda grad att vi numera är en och samma art: homo sapiens. De som av någon anledning försöker finna nya sätt att skilja en grupp människor från en annan och framställa dessa skillnader oöverbryggbara, är ute i ogjort väder. Att börja diskutera dessa ting i rastermer är lika korkat som att tro att alla tåg låter tuff,tuff, tuff.

  Oj, nu blev jag mästrande folkskollärare i tonen. Förlåt!

 8. 2013-12-20 kl. 16:13

  Hübinette känner jag inte, men jag känner till Wirtén och den tidskrift han står för. Den är väl det främsta tillhållet för identitetspolitik i Sverige. För detta har den anklagats ganska vältaligt av Daniel Suhonen och Kajsa Ekis Ekman.

  Identitetsnissarnas bidrag till debatten är att stycka sönder den oprivilegierade majoriteten i en oändlig mängd minoriteter som lätt kan spelas ut mot varandra, på det att överheten ska sitta i orubbat bo.

 9. Kjell Martinsson – Angeredsbo
  2013-12-20 kl. 20:32

  Jo, då. Janne tänker högt, men själva tankegången är gammal. Precis så argumenterade den (S)-märkte politrucken Bosse Almgren (tror jag han hette) på 1980-talet. Fast då var det kanske “vänstern” eller kanske t o m vänstern (obs! utan citationstecken) han angrep. Det som Janne angriper är väl byråkratin. En av dem var jag som började här 1978 och slutade 2010. Och vart tog alla andra vägen?

 10. Tommy Sjöberg
  2013-12-20 kl. 22:36

  Jag är glad att ha valt att vistas bland arbetarklassen för det mesta, medelklassvänstern verkar vara helt förvirrade när det gäller hur man skall förhålla sig till det allt råare nyliberala samhälle vi lever i. Var är dom konkreta förslagen och strategin? Min erfarenhet är att allt spännande finns hos arbetarklassen får att låna Ivar Lo-J:s formulering.

 11. Kjell Martinsson
  2013-12-20 kl. 23:26

  Jag var på Järntorget igår, Tommy. Var du det också?

  När det gäller “medelklassvänster” skulle det vara kul om du definierade det begreppet. Jag har i insändare försökt få skribenter av olika slag – utan framgång – att använda begreppet mellanskikt, för det är ett bättre uttryck om vi skall diskutera klassanalys.

 12. Tommy Sjöberg
  2013-12-21 kl. 21:21

  Det var väl tur för medborgarna i Göteborg att Kjell Martinsson deltog i antirasismdemonstrationen en sådan framgångsrik organisatör på plats måste ju leda till en livskraftig sektion av den nyligen startade riksorganisationen av Crister Enander och Knut Lindelöf. 3000 medlemmar är inte kattskit.

 13. Dennis Zackrisson
  2013-12-22 kl. 1:45

  Jo, Tommy, du har givetvis rätt: “3000 medlemmar är inte kattskit”. Men frågan kvarstår: Vad är det då?

  Nu bortser vi även från att Knut inte ingår bland “startarna” av Enanders organisation. Visserligen har han spridit reklam för denna på sin blogg, men den kritiska diskussion kring organiseringen som omedelbart uppstod har tyvärr inte gett några svar!

  Åter till frågan om kattskitsalternativen. Vad återstår? För ungefär ett år sedan inträffade de s k “instagramkravallerna” i Göteborg där två företrädare för dessa (givetvis) fick plats på kultursidorna i vår största boulevardtidning, Aftonbladet. Där uttalade dom bl a att “organisation var inget problem. Vi bara facebookade och direkt kom det uppemot 1000 personer till torget” (inget ordagrant citat utan i avsaknad av en pålitilig tryckt källa återger jag andemeningen i hela artikeln).

  Om detta skrevs det alltså i media precis som när det gäller Kärrtorp och den “Manifestation mot rasism” som attackerades av rasismens organisation i veckan. Vi får väl hoppas att denna dags samling (som kommer att prydas av samtliga riksdagspartiers representanter och även vår vicekung, allt enligt mediarapporteringen) blir mer lyckosam. Även om rasismens stormtrupper givetvis finns kvar, fast då kanske gömda i omgivningens skuggor. Så man kan glömma dom och inbilla sig att “antirasismen” segrat, eller något sådant.

  Organisation är alltså någonting annat än appeller på Facebook eller Instagram. Mig veterligt har Kjell Martinsson aldrig framställt sig som en “framgångsrik organisatör” och din kommentar gör därför ett cyniskt intryck, Tommy. Kan vi inte i stället försöka resonera lite kring vad som krävs för att bygga en “antirasistisk front” i stället för att bara kräkas över de som i alla fall försöker inta en vettig ståndpunkt?

  På så sätt kanske vi kan förhindra att det bara blir “tidningsankor” av kattskiten!

 14. Hubert
  2013-12-22 kl. 9:06
 15. Tommy Sjöberg
  2013-12-22 kl. 13:21

  Dennis!
  Om du hade satt dig in i förhållandena i Göteborg hade du haft mer förståelse för mitt “kräkande”. Om jag inte är felunderrättad fick katastrofen Kjell Martinsson kritik på årets FiB/K-stämma för situationen i Göteborg. Han har lyckats med konststycket att inte flytta fram positionerna en millimeter dom sista 20 åren. Kan Ulla-Britt råda bot så lycka till.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.