integration_520
Två glada nationaldagsfirare på Kvarngärdesskolan i Uppsala 2004.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har beviljat finansiering till Mångkulturellt centrum (MKC) i Fittja för att starta ett forskarnätverk som ska ägna sig åt svenska kritiska ras- och vithetsstudier. De har dessutom fått 180 000 kronor av regeringens för att kartlägga afrofobin i Sverige.

Ledande person i sammanhanget är filosofie doktor (koreanologi) och docent (interkulturell pedagogik) Tobias Hübinette, som förvisso inte är riktigt vilken forskare som helst. Han gjorde sig på 90-talet känd som AFA-aktivist och senare i den trotskistiskt dominerade organisationen ”Stoppa rasismen”. Dessa organisationer uppträdde maskerade och ansåg det rätt att ta till våld mot sina politiska motståndare – och gjorde det också. Han har också ett förflutet i kretsen kring tidningen Expo, som startades 1995.

På Avpixlat och andra ”Expo”-kritiska sajter går det vilda rykten om hans brottsregister. Vad som är sant av detta har jag förstås ingen aning, men i dessa kretsar är han i alla fall ett veritabelt hatobjekt. Nu har han under alla omständigheter klivit in i finrummet. Ras- och vithetsstudierna räknas som en del av forskningsfältet Internationell migration och etniska relationer. Professorn och tidigare föreståndaren för Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer vid Stockholms universitet heter Charles Westin. Denne är för närvarande ordförande i Stiftelsen Expo. Kopplingen är ganska tydlig.

Det finns mycket att berätta om Tobias Hübinettes forskning. Bland annat har han gjort mjukdatastudier av adoptivbarns integration i Sverige. Han betraktar dem som första generationens invandrare. Eftersom de har i relativt hög grad får problem av olika slag senare i livet, trots att de växt upp i helsvenska ofta välbärgade hem, måste där finnas något kopplat till deras utseende (raskaraktär) som stänger dem ute från ”svenskheten”. Men det lämnar jag nu. Läs istället detta.

Hübinettes senaste påhitt – som väl är en konsekvens av tidigare erfarenheter – är att man åter måste börja tala om ras och rastillhörighet, ungefär av samma skäl som man talar om klass och klasstillhörighet. Utan ras – ingen rasism, resonerar han. Utan klasser ingen klasskamp. Alltså, raser finns – åtminstone i människors föreställningar.

Om detta skrev Per Wirtén uppskattande i Dagens Arena den 16/12. Han skriver bl a:

”Raser finns inte. Men sammanflätade variationer på rastanken – kultur, religion, hudfärg, biologisk rasism – håller fortfarande samhället i hårt grepp. Det färgblinda samhället är ett givet mål, men att deklarera färgblindhet 2013 är en verklighetsflykt.”

Vadå färgblindhet? Människor har olika hudfärg, ögonfärg, hårfärg mm, men varför kalla olikheterna för rasdrag? Vad blir bättre och klarare av det? Dessutom är till exempel hudfärg inte det första barn ser när två olikfärgade möts. De kollar på väsentligheter. Först söker de likheterna, att båda är barn. Så börjar de kommunicera. Så fungerar de såvida inte någon vuxen tutat i dem att människor med annan hudfärg är annorlunda och något man ska akta sig för. Barn är helt naturligt hudfärgblinda.

Läs också kommentarerna på Wirténs artikel. De flesta tycker det är rena stollerier och framhåller det självklara att rasbegreppet spelat ut sin roll i alla förnuftiga och vetenskapliga sammanhang. Inga-Lisa Sangregorio skrev t ex:

Nu har jag läst Pers artikel tre gånger men är fortfarande inte säker på vad han vill säga. Vad exakt är det Hübinette föreslår? Varför är ”ras” – något som Per själv förklarar inte existerar – relevant för förståelsen av dagens Sverige?

Att rasbegreppet numera ofta kopplas till kultur och religion gör inte saken bättre. Det är bara nya försök att framställa skillnader mellan grupper av människor som orubbliga och oöverstigliga. På så sätt tar den klassiska rasbiologiska varianten (Rasbiologiska institutet i Uppsala t ex) sig in i samhällsdebatten igen.

Den Hübinetteska varianten är alltså inte ett skvatt bättre, snarare ännu värre, genom att maskera stollerierna till vetenskap, precis som Rasbiologiska Institutet i Uppsala gjorde på sin tid.

Men, värst av allt är ändå att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och regeringen beviljat pengar till dylikt.

Läs också: Ivar Arpi i SvD 2013-12-13, Intervju men Hübinette SvD 2005-06-17

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , ,

Föregående artikelEn mattelärares vardag åren 1970–2010
Nästa artikelBritt Engqvist – Sverigedemokrat
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

28 KOMMENTARER

 1. Intressant diskussion. Jag minns för ganska många år sedan när Göran Greider var och föreläste på Högdalens bibliotek. Mitt i det greiderska ordflödet tyckte han att man en gång för alla borde avskaffa ordet ”underklassen”. Han tyckte inte om det ordet eftersom ”alla människor är lika mycket värda”. Ungefär. Jag undrade om han i konsekvens med det resonemanget även ville avskaffa ordet ”överklass”. Det ville han inte.

  Vi brukar ju säga att vi vill motverka ”rasismen” på alla olika sätt. Om nu rasbegreppet spelat ut sin roll så borde det ju definitionsmässigt innebära att det inte finns någon rasism. Vi kanske borde avskaffa ordet ”rasism”. Rent vetenskapligt alltså.

  Överklassen vet dock att det finns en underklass. Även om Göran Greider inte gillar det.

  Det finns också en vit välbeställd medelklass. Den ska hållas på gott humör i alla väder. Alldeles oavsett vad som sker i övrigt. Den tillämpar en särskilt fin och fredlig form av folkhemsrasism genom att bosätta sig i etniskt rensade bostadsområden och placera sina små i etniskt rensade friskolor. Företeelsen som sådan brukar kallas för ”white flight”. Det brukar kosta ett antal miljoner kronor som man får låna i banken mot låg ränta, amorteringsfrihet och generösa ränteavdrag som underklassen subventionerar. Men det kan det kanske vara värt.

 2. Ja, det går ju an att vara ”antirasist” om man slipper beblanda sig med invandrarna ute i förorten.

  Men det är ju inte dumt med billig arbetskraft när den nya altanen skall anläggas. Kan inte det dras av på skatten också?

  Angeredsghettot i Göteborg skapar också många finfina arbetstillfällen åt medelklassen. Ut med bilen på morgonen. Undervisa de socialunderstödda barnen på dagen. Goa 25 000-35 000/mån för besväret. Om ungdomarna är för besvärliga anmäler man dem till skyddsombudet som arbetsmiljöproblem. Sedan bilen hem till de kritvita stadsdelarna och pusta ut.

 3. Bosse!
  Hübinette trasslar till det för att han själv inte förstår. Det är inte fråga om att avskaffa eller bannlysa ord. Ordet har sin historia. Det är begreppet rasism som vi fått grepp om och förstått efter WW 2 att det är överhetens sätt att se på världens fördömda (som underlägna och underordnade), som sprids i breda folklager i kristider. Ras är ett ord som passar illa för att beskriva olika männsikogrupper runt om i världen – även om allt fler (i kristider) börjar se främlingar som hotfulla och mindre värda. Förstår inte din koppling till Greider.

 4. Utan raser ingen rasism och därför bör man inte använda rasbegreppet ö h t. Främlingsfientlighet och islamofobi t.ex. räcker fuller väl för att beskriva osunda företeelser i världen.

 5. Knut!
  Jag ville helt enkelt och i all enkelhet hävda att man inte kan föreslå att ord eller begrepp inte bör finnas eller något i den stilen. Oavsett vad vi anser om vissa ord och begrepp och vilka uttryck de tar sig så finns dom. Greider använde jag som exempel på att en vänstersosse ogillar att det finns en underklass och därför vill ta bort ordet ur vår vokabulär. Tyvärr finns ju underklassen kvar ändå …

 6. Bosse!
  Jag talar inte om orden, jag talar om begreppen och de skiftar sitt innehåll i olika tider. Ordet ras finns, men mänskliga raser finns inte. Det finns en art, med oändligt många variationer i olika avseednen. Underarter eller raser är för länge sedan mixade så till den milda grad att vi numera är en och samma art: homo sapiens. De som av någon anledning försöker finna nya sätt att skilja en grupp människor från en annan och framställa dessa skillnader oöverbryggbara, är ute i ogjort väder. Att börja diskutera dessa ting i rastermer är lika korkat som att tro att alla tåg låter tuff,tuff, tuff.

  Oj, nu blev jag mästrande folkskollärare i tonen. Förlåt!

 7. Hübinette känner jag inte, men jag känner till Wirtén och den tidskrift han står för. Den är väl det främsta tillhållet för identitetspolitik i Sverige. För detta har den anklagats ganska vältaligt av Daniel Suhonen och Kajsa Ekis Ekman.

  Identitetsnissarnas bidrag till debatten är att stycka sönder den oprivilegierade majoriteten i en oändlig mängd minoriteter som lätt kan spelas ut mot varandra, på det att överheten ska sitta i orubbat bo.

 8. Jo, då. Janne tänker högt, men själva tankegången är gammal. Precis så argumenterade den (S)-märkte politrucken Bosse Almgren (tror jag han hette) på 1980-talet. Fast då var det kanske ”vänstern” eller kanske t o m vänstern (obs! utan citationstecken) han angrep. Det som Janne angriper är väl byråkratin. En av dem var jag som började här 1978 och slutade 2010. Och vart tog alla andra vägen?

 9. Jag är glad att ha valt att vistas bland arbetarklassen för det mesta, medelklassvänstern verkar vara helt förvirrade när det gäller hur man skall förhålla sig till det allt råare nyliberala samhälle vi lever i. Var är dom konkreta förslagen och strategin? Min erfarenhet är att allt spännande finns hos arbetarklassen får att låna Ivar Lo-J:s formulering.

 10. Jag var på Järntorget igår, Tommy. Var du det också?

  När det gäller ”medelklassvänster” skulle det vara kul om du definierade det begreppet. Jag har i insändare försökt få skribenter av olika slag – utan framgång – att använda begreppet mellanskikt, för det är ett bättre uttryck om vi skall diskutera klassanalys.

 11. Det var väl tur för medborgarna i Göteborg att Kjell Martinsson deltog i antirasismdemonstrationen en sådan framgångsrik organisatör på plats måste ju leda till en livskraftig sektion av den nyligen startade riksorganisationen av Crister Enander och Knut Lindelöf. 3000 medlemmar är inte kattskit.

 12. Jo, Tommy, du har givetvis rätt: ”3000 medlemmar är inte kattskit”. Men frågan kvarstår: Vad är det då?

  Nu bortser vi även från att Knut inte ingår bland ”startarna” av Enanders organisation. Visserligen har han spridit reklam för denna på sin blogg, men den kritiska diskussion kring organiseringen som omedelbart uppstod har tyvärr inte gett några svar!

  Åter till frågan om kattskitsalternativen. Vad återstår? För ungefär ett år sedan inträffade de s k ”instagramkravallerna” i Göteborg där två företrädare för dessa (givetvis) fick plats på kultursidorna i vår största boulevardtidning, Aftonbladet. Där uttalade dom bl a att ”organisation var inget problem. Vi bara facebookade och direkt kom det uppemot 1000 personer till torget” (inget ordagrant citat utan i avsaknad av en pålitilig tryckt källa återger jag andemeningen i hela artikeln).

  Om detta skrevs det alltså i media precis som när det gäller Kärrtorp och den ”Manifestation mot rasism” som attackerades av rasismens organisation i veckan. Vi får väl hoppas att denna dags samling (som kommer att prydas av samtliga riksdagspartiers representanter och även vår vicekung, allt enligt mediarapporteringen) blir mer lyckosam. Även om rasismens stormtrupper givetvis finns kvar, fast då kanske gömda i omgivningens skuggor. Så man kan glömma dom och inbilla sig att ”antirasismen” segrat, eller något sådant.

  Organisation är alltså någonting annat än appeller på Facebook eller Instagram. Mig veterligt har Kjell Martinsson aldrig framställt sig som en ”framgångsrik organisatör” och din kommentar gör därför ett cyniskt intryck, Tommy. Kan vi inte i stället försöka resonera lite kring vad som krävs för att bygga en ”antirasistisk front” i stället för att bara kräkas över de som i alla fall försöker inta en vettig ståndpunkt?

  På så sätt kanske vi kan förhindra att det bara blir ”tidningsankor” av kattskiten!

 13. Dennis!
  Om du hade satt dig in i förhållandena i Göteborg hade du haft mer förståelse för mitt ”kräkande”. Om jag inte är felunderrättad fick katastrofen Kjell Martinsson kritik på årets FiB/K-stämma för situationen i Göteborg. Han har lyckats med konststycket att inte flytta fram positionerna en millimeter dom sista 20 åren. Kan Ulla-Britt råda bot så lycka till.

 14. Tommy!
  Jag vet inte vad du syftar på. Att någon kritik skulle riktats mot Kjell Martinsson från FiB/Ks stämma i våras är rent nonsens. Det känner jag till rätt väl eftersom jag var protokollssekreterare vid stämman och i detta protokoll diskuteras inte ens ”situationen i Göteborg”, vad nu det är för något?

  Vilka ”positioner” pratar du egentligen om? Och är det något speciellt för Göteborg?

 15. Dennis!
  Jag har fått information att FiB/K:s avdelningen i Göteborg inte fungerar och fick kritik på stämman, men jag kan ha blivit felunderrättad. Tycker inte du att Sveriges näst största stad är näst intill osynligt i papperstidningen är märkligt.

  Vet inte vilka måttstockar du och föreningen har på en avdelning, har själv varit på några möten och det var inte upplyftande.

 16. Utomordentligt dumt att börja införa ett socialkonstruktivistiskt rasbegrepp i den politiska debatten. 1) I jämförelse framstår med detta postmodernistiska mischmasch de gamla skallmätarna som ett under av vetenskaplig seriositet (för genetisk bestämning, se nedan). 2) Som så många andra identititetspolitiska begrepp är det djupt reaktionärt genom att båda avleda från reella politiska problem (segregation, klassklyftor etc) och sakna framkomliga vägar att förbättra samhället (vad skall man göra åt det, erbjuda ”rastvätt?). 3) Man legitimerar andra att argumentera för att skillnader faktiskt kan/bör hänföras till biologiska raser. 4) Vill man i förlängningen tillämpa rasregistrering av medborgarna? Länk 1, Länk 2, Länk 3?

 17. Tommy!
  Vad är det för ”information” du fått? Som du nu (och flera ggr tidigare om jag inte minns fel) behandlar den blir den fientlig gentemot FiB/K, såväl Göteborgs-avdelningen som föreningen i allmänhet. Ändå vill jag inte tro att du är en fiende, vare sig till FiB/K eller till våra tre grundparoller.

  En kritisk diskussion kring föreningen och tidningen (nu såväl i pappers- som i nätupplaga) håller vi på med internt hela tiden. Det viktiga är då att vara öppen, ärlig och konkret (såväl med källor som sakdetaljer) samt att inte glömma att kritiken ska syfta framåt och därigenom med självklarhet blir reflekterande och därigenom både positiv och negativ (ris och ros, alltså). Allmänt gnäll av typen ”det var inte upplyftande” riktar blickarna bakåt i stället och kommer därför att krympa perspektiven.

  Sedan blir ju en kritik helt missriktad om organisationen kritiseras för att den inte är något som den aldrig syftat till att vara, exempelvis en klassorganisation eller en socialistisk förening.

  Men allt detta vet du säkert om du tänker efter lite, Tommy. Då förstår du också att vi inte ska föra detta stickspår vidare i den här tråden om ras och identitet. Men vill du ta upp den på annat håll bör du kunna svara på frågan om ”positionerna” i mitt förra inlägg och vad de hade för specifikt med Göteborg att göra.

 18. Dennis!
  Jag är inte fientlig mot FiB/K utan har en annan förväntning av vad föreningen bör vara för mig och andra som inte är nöjda med tillståndet. T.ex den här texten av Knut Lindelöf: ”Men med åren har ledande fibbare blivit allt mer osäkra i dessa frågor och alltmer gjort FiB till en närmast renodlad (utrikes)politisk liten politbyrå.” I en tråd om Folkets kultur.

  Denna ”fientliga” kritik är jag inte i närheten av. Även i papperstidningen har föreningens suppleant Torbjörn Wikland haft ”fientlig” kritik utan reaktion från dig och andra försvarare av status quo.

  Jag har haft som policy och inte delta i ”döda kollektiv” som jag anser Göteborgsavdelningen är ett tydligt exempel på.

  Till mitt försvar kan säga att jag arbetat i Folket i Bilds anda, t.ex samarbetade jag med Stefan Lindgren på hans blogg Nyhetsbanken mellan April 2012 – Maj 2013 levererade över 500 filmer och dokumentärer. Dom som är mest fientliga är dom medlemmar som accepterar status quo och ett troligt borttynande.

  Har du aldrig reagerat över den bedövande tystnad som råder när det gäller internationellt solidaritetsarbete eller bloggar från den repressiva toleransens huvudstad GÖTEBORG, här mäts allting med andra måttstockar.

 19. ”Utan ras – ingen rasism, resonerar han. Utan klasser ingen klasskamp.”

  Very true (and funny) example, Knut. If you are in favour of class struggle, you will logically argue that social classes do exist. If you are in favour of racism, you will pretend that human races do exist.

  But this was not the purpose of Fittja center, I guess.

  I think that once again, the term ”race” has been loaned witout criticism from the US cultural studies vocabulary.

  Gud Jul and following celebrations!

 20. Den första nyheten ikväll på Rysslands första kanal var att att Mikhail Kalashnikov avlidit i en ålder av 94 år. Två gånger Sovjteunonens hjälte.

 21. Dennis!
  Jo du nu har jag fått bekräftat att problemen med FiB/K:s Göteborgsavdelning var känt i
  Stockholm innan Stämman.

  Det är nog så att sekreteraren valde att inte notera kritiken mot Kjell Martinsson i protokollet.

  Har jag föreslagit:
  ”klassorganisation eller en socialistisk förening”. Får låna en återkommande uppmaning från DZ: ”Om du tänker efter lite” så var frågan uppe på stämman eller hur. Nu skall vi se vem som är ”öppen, ärlig och konkret”.

 22. Tommy!
  Du vet hur det fungerar (och så måste) i debatter! Eftersom du inte ger någon källa som skulle ”bekräftat” dina påståenden om ”problemen(?!) med FiB/Ks Göteborgsavdelning” är dessa fortfarande obekräftade.

  Vidare glider du nu i dina formuleringar och påstår att dessa (observera ännu helt obekräftade), av dig påstådda, problem ”var känt i Stockholm innan stämman”. Detta är ju något helt annat än att det skulle förekommit ”kritik på stämman”. I annat sammanhang så får du väl precisera vad du menar och redogöra för vad dina källor säger så vi kan skingra dimman och se vad det är frågan om!

  Men så ramlar du tillbaka i ”kritiken mot Kjell Martinsson”. Vad exakt skulle denna bestått i? Vem skulle ha framfört den? Hur besvarades den (eller ev inte) på stämman? Förekom några beslut? Ja, listan på frågor du måste besvara innan debatten kan bli seriös, blir längre och längre!

  Nej, du har (vad jag vet) inte föreslagit att FiB/K skulle bli socialistisk förening eller klassorganisation. Det var bara exempel på vad FiB/K inte är, fast det då och då poppar upp en och annan som inbillar sig att FiB/K skulle kunna bli (eller t o m är) något sådant.

  Öppet, ärligt och konkret kan jag svara dig att det i protokollet endast finns upptaget en dementi från Göteborgsavdelningen (framförd av delegaten Gunnar Olofsson, känd från radions ”Ring P1” bl a) där det framgår att man ”inte behövt någon hjälp med arbetet av några centrala FiB/K-politruker och att framtiden är ljus”.

  Nu är dina krior i den här frågan slutgiltigt fastslagna som grundade i falska och felaktiga påståenden, Tommy. Bloggredaktören måhända borde ha avstått från att publicera ditt senaste inlägg i den här tråden och i stället rekommenderat dig att ta upp en ny tråd, specifikt kring FiB/Ks organisation och dess problem med inriktning mot vad som utspelades på föreningsstämman i april 2013, och, för att få startat en diskussion om detta, då inlett med en konkret redogörelse i detalj för vilka dina källor är och vilka deras påståenden är. Låt internettrollen komma fram i ljuset så får vi se när dom spricker! Och om det längst inne finns någon detalj med sanningsbakgrund så tar vi självfallet upp detta till granskning och diskussion också. Jag förutsätter givetvis att Knut, med publiceringen av ditt senaste inlägg, önskade fortsätta den här diskussionen och just i den här tråden, annars hade jag självklart inte skrivit något mera här!

 23. Dennis!
  Jag blev i Måndags uppringd av en medlem i FiB/K som deltog på stämman och bekräftade att jag hade rätt i mina påstående om vad som togs upp om Göteborg.

  Du har inte en enda förstahandsuppgift om sakernas tillstånd i förhållande till mig. Tycker du inte det är märkligt att FiB/K i Göteborg är tysta och du påtar dig rollen som försvarare av fientliga angrepp.

 24. Denna tråd handlar om rastänkandets återkomst i ny skepnad. Internkäbbel i och om FiB/Ks Göteborgsavdelning hör knappast hit. Det tror jag ni sköter bättre i Göteborg. Lycka till med utredandet av era misshälligheter.

 25. Tack, Knut! Det är vad jag sa för ett par inlägg sedan. Om Tommy vill reda ut den här frågan kan han mejla mig privat med de uppgifter jag begärt för att kunna debattera seriöst. Anonymt och okonkret sladder hör inte hemma i en seriös diskussion.

  Själv var jag ju närvarande på hela FiB/Ks stämma och förde protokollet på denna. Vad som skvallrades man och man emellan i mörka vrår eller någon annanstans mellan föreningsmedlemmar och/eller andra är ju ingenting som har med själva stämman och dess förhandlingar att göra.

  Källkritisk granskning bör givetvis göras även vid inlägg på en sådan här blogg. Ur den synpunkten är givetvis denna sidodebatt lärorik!

 26. Det är lite rörande att Tommy Sjöberg kritiserar FiB/K och även min i sammanhanget ringa person och för att i vart fall avseende mej för att vara en ”katastrof”. Den salvan kommer av en person som varit medlem i FiB/K förra millenniet och som brukar ta en provprenumeration ibland.
  Med sådana vänner behöver vi inga fiender.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.