Freskmålning av kvinnlig meteorolog från en av foajéerna i det hydrometeorologiska universitetet i Odessa. Lägg märke till raketen, satelliten och radaranläggningen i bilden. Vad hon håller i handen är jag dock i skrivande stund inte helt klar över.

När vi tänker, läser och talar om Ryssland och ryssar, så är det förmodligen ryska män som dyker upp för vårt inre öga. Men det är, som allmänt omvittnat också av denne skribent, i mångt och mycket kvinnorna som bär upp och burit upp Ryssland (liksom Ukraina och Vitryssland). De inte bara föder och uppfostrar barnen, de sköter hushållet och har dessutom ofta yrkesarbete.

Kvinnorna sköter sig också bättre än männen, dvs. super mindre. En rysk kvinna lever i genomsnitt 76-77 år, medan en man i medeltal dör innan han blivit 66. Bland 65+are går det nästan tre ryska kvinnor på varje rysk man.

Som jag berättade från Odessa: i min snabbköpsaffär sköttes allting av kvinnor. Den enda man jag såg, stod bakom kassorna som någon slags chef eller övervakare. Även om han har högre status och högre lön tror jag inte hans självkänsla mådde bra av denna prestigefyllda passivitet.

Foto från BBC reportaget med underrubriken ”det är inte ovanligt i Ryssland att flickor är intresserade i vetenskap och teknik.”

BBC om ryska kvinnor
I den senaste utgåvan av sin oumbärliga Ryska Posten (16-2017) har Stefan Lindgren hittat ett BBC-reportage om kvinnor i Ryssland: Varför är Ryssland så bra på att uppmuntra kvinnor att ge sig in i tekniska yrken? Reportaget uppmärksammar, att ryska kvinnor är mycket starkare representerade inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (här förkortat VTIM) än deras systrar i väst.

En studie från Microsoft, baserad på intervjuer med 11 500 tjejer och unga kvinnor i Europa (utanför Ryssland), visar att deras intresse för dessa ämnen sjunker dramatiskt vid 15 år, till stor del på grund av könsstereotyper: få kvinnliga förebilder, grupptryck och bristande uppmuntran från föräldrar och lärare.

Så illa är det inte i Ryssland. Enligt Unesco är 41 procent av arbetskraften inom vetenskaplig forskning i Ryssland kvinnor, jämfört med 29 procent i övriga världen. I Storbritannien är cirka 4 procent av uppfinnarna kvinnor, i Ryssland 15 procent.

Ryska tjejer ser mycket mer positivt på vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik och deras intresse börjar tidigare och varar längre, säger Julian Lam­bertin, VD på KRC Research, företaget som ansvarar för Microsofts intervjuer. ”De flesta tjejer vi pratade med från andra länder hade en något lekfull inställning till VTIM, men i Ryssland var även de allra yngsta extremt fokuserade på att deras framtida sysselsättningsmöjligheter var större med en grund inom VTIM.” Medan brittiska flickor tenderar att se VTIM som något tråkigt, formalistiskt och irrelevant finns det ingen sådan stigma i Ryssland.

Författaren med meteorologer från Kazakstan som går på vidareutbildningskurs på den meteorologiska skolan i Moskva. Bara en manlig meteorolog skymtar (just till höger om mig). Andelen ryssar i landet är drygt 20% vilket förklarar varför 2-3 av damerna inte ser utpräglat österländska ut. I dörren står skolans rektor Anna Timofeeva, en av de få kvinnliga meteorologiska chefer jag mötte och en mycket duglig sådan.

Men är det så enkelt?
1970 fick en av mina vänsterradikala meteorologkollegor chansen att jobba ett tag på det sovjetiska forskningscentret i Novosibirisk. Under sin vistelse hamnade han på sjukhus för en mindre åkomma. Där såg han till sin förnöjelse att den överväldigande majoriteten av läkarna var kvinnor! Men hans beundran för det socialistiska jämställdhetsarbetet svalnade, när han fick klart för sig att läkaryrket i Sovjet var ett lågstatus- och låglöneyrke. Han borde egentligen har dragit öronen åt sig från början, ty hade det gällt jämlikhet borde ju bara ungefär hälften av läkarna ha varit kvinnor.

I Ryssland, Ukraina och förmodligen också i Vitryssland är den överväldigande majoriteten av meteorologer kvinnor. Duktiga kvinnor, intelligenta och ambitiösa, men dock i majoritet – bortsett från de flesta chefsbefattningarna.

Men man behöver inte ha rest långt för att ha gjort den iakttagelsen. På 1970-talet fanns det bara en (1) kvinnlig meteorolog i Norge, medan Sverige var cirka 20% kvinnor och i Finland nästan 50%. Samtidigt var meteorologlönen i Norge enorm, medan den var blygsam i Finland och mitt emellan i Sverige. Nu har andelen kvinnliga meteorologer i Norge ökat, i omvänd proportion till fallande meteorologlöner.

Om mina kvinnliga meteorologkollegor kan jag säga samma sak som vad som sagts om ryska kvinnor i allmänhet: dugliga och energiska.

Tryck från pojkarna?
Mina duktiga ryska meteorologflickor verkar, av vad jag kunde märka, inte ha något problem med pojkvänner. Värre verkar det vara i övriga Östeuropa, och det öppnar för intressant betraktelser och analyser av den politiska kulturen.

I BBC-reportaget intervjuades en Alina Bezuglova, chef för en organisation som kopplar ryska talanger med jobbmöjligheter i Storbritannien[1]. Enligt henne kan ryska kvinnors fotfäste inom vetenskap och teknik delvis spåras tillbaka till sovjettiden, när forskning och vetenskap blev en nationell prioritet. Den kulturen sökte man nog föra över till staterna i Östeuropa, men där verkar den inte ha slagit rot.

Polska, ungerska och rumänska kvinnliga vetenskapsmän har nämligen berättat för mig, att de måste söka sig västerut för att hitta livspartners, eftersom pojkarna i deras egna länder skräms bort av dugliga och självmedvetna kvinnor. Kan detta bero på dessa länders gamla fascistiska anor, något som ju saknas i Ryssland? Liknande intryck har jag fått av kvinnliga kollegor från Italien och Spanien – och det är ju också gamla fascistländer. Eller är det religionen??? Alla de nämnda länderna är ju katolska, medan Ryssland är ortodoxt . . .

Men den ryska manschauvinismen? Jo, den är utbredd. Som jag berättade i ett av mina reportage från Petersburg i fjol, väckte det de ryska männens löje, när jag undrade om en kvinna skulle kunna efterträda Putin. Jag tror inte det sker efter Putin, men den dag det sker – då djävlar!

Fotnot
[1] Hur detta går ihop med Brexit framgår inte. Men kanske gör britterna undantag för just ryska vetenskapsmän eftersom en framgångsrik brain drain ger ytterligare bidrag till att undergräva Rysslands potential.

Föregående artikelANN-CHARLOTTE ALTSTADT: VILSE I VÄNSTERPOLITIKEN
Nästa artikelVÅRA MEDIER SPRINGER I FLOCK

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.