Jean-Paul Sartre i presidiet, till höger bredvid Vladimir Dedijer och Laurent Schwarz. (Foto: Joy Benigh)

CIAs arkiv, som nyligen gjorts tillgängliga, ger en bild av Russelltribunalen, som hölls i Stockholm 1967 i protest mot USA:s krig i Vietnam.

Om det och om värdet av Russelltribunalens arbete 50 år efteråt handlar en lång och intressant artikel av Mike Powers i sommarnumret av Folket i Bild/Kulturfront

Föregående artikelTurkarnas sjukdom – och/eller de kristnas
Nästa artikelResebrev från St Petersburg IV: Det där med teori och praktik