Ryska barn bäst i världen i läsning – USA hotar med sanktioner

I början av december meddelades att de ryska skolbarnen presterade bäst när det gäller läsförmåga. Kartläggningen som görs vart femte år, kallas PIRLS – Reading and Literacy Study. Totalt deltog 320.000 elever i tioårsåldern från hela världen i den återkommande kartläggningen.

Förvånade nog har publicerandet av kartläggningen mer eller mindre orsakat ett ramaskri, framför allt i de anglosaxiska delarna av världen, som USA, Storbritannien och Kanada. Det har gått så långt att man till och med hotat med sanktioner mot Ryssland, till följd av resultatet. Hot om importförbud för rysk klassisk litteratur, som Gogol, Dostojevskij och andra kända författare.

Prestigen är stor, inte minst för de olika instanser som ansvarar för utbildningarna. Men framför allt ingår även detta i den globala kampen om världsherraväldet, liksom avstängningen av den ryska OS-truppen från vinterspelen 2018. Russiagate attackerna mot ryska media verksamma i USA. Paranoian har kopplat greppet om the Deep State, Pentagon och vapenindustrin.

En läsforskare som emigrerat till USA från Ryssland uttryckte sig om lästesterna och de ryska skolelevernas resultat: ”Has the Kremlin been running a statesponsered campaign, whereby the resultat from the Reading tests has been manipulated and tied to give Russian children high marks?” (Georgy Rodzianko).

Det engelska utbildningsdepartementet påstod att resultaten helt enkelt inte kunde vara korrekta med tanke på de summor som det brittiska skolsystemet har till förfogande. (Russia Insider)

Det ryska resultatet skulle enligt britterna vara manipulerade ”…the results from the test provide further evidence of russian meddling and manupulation, this time using inocent children as pawns in a sinister game.”

Det brittiska departementet avslutar sitt angrepp med rent rasistiska tongångar: ”As everyone knows, while Britain has a world class education system, that is the envy of every nation, Russia is a poor country where nothing works and everyone is force fed a constant amount of Kremin propaganda”. (Russia Insider)

Kommentarer från ryskt håll saknas dock inte: ”Another explanation is that the results, whilst many Western toddlers learn how to use an Iphone, and guessing their gender, Russian children are being focused to learn alfabeth and reading.”

Amerikansk sanktionshysteri
Den amerikanska sanktionshysterin har lämnat allt sans och vett och den sönderfallande staten och det politiska systemet präglas av fullständig paranoia. Detta i kombination med gigantisk, drogproblematik, likaså hög frekvens av dödligt våld med skjutvapen.

Ekonomin är förlamad på grund en historiskt exempellös statsskuld, lågt finansnetto, negativa handelsbalanser gentemot många viktiga handelspartners, låga skatteintäkter som kommer att sänkas ytterligare. Vapenindustrin som hålls under armarna av de utsugande maktskikten är den dominerande industrin. Tendensen är dock minskande vinster även där.

Men framför allt den pågående attacken mot petrodollarn blir det som till sist sänker den amerikanska supermakten. För några dagar sedan gav Pakistan tydliga signaler om att de överger dollarn och övergår till yuan för sin handel. Ryssland och Iran är redan där. Den kinesiska valutan är dessutom kompatibel mot guld vilket skyndar på processen.

Kineserna och ryssarna har mycket snabbt byggt upp digitala betalningssystem som Chinese International Payment System (CIPS). Inom maximalt 2–5 år, kommer det stora raset för dollarn då merparten av världens länder går över till att använda den kinesiska valutan. Då är det slut med att trycka upp dollarsedlar för att betala skulderna, troligtvis flöjt av en chockartad inflationsvåg av historiska mått. När så den planat ut råder en ny världsordning, med Kina och Ryssand i täten och USA samt Europeiska Unionen som förlorare och med stora problem på de flesta fronter.

  28 kommentarer for “Ryska barn bäst i världen i läsning – USA hotar med sanktioner

 1. Anders Persson
  2017-12-27 kl. 10:20

  Man behöver bara åka tunnelbana, spårvagn eller buss i Ryssland (eller Ukraina) för att se att de är ett mycket läsande folk. Anglosachsarna är stormaktschauvinister. En holländsk kollega återvände från en tjänsteresa till USA där någon frågat honom om det fanns något universitet i hans land.

 2. Leif Strandberg
  2017-12-27 kl. 10:25

  Under 1990-talet arbetade jag många år i Vitryssland. Det var ett samarbete mellan Umeå Universitet och en motsvarande partner i Vitryssland och handlade om förskolor och skolor. Svenska Institutet bekostade satsningen. Jag reste dit med föreställningar och fördomar att skolor i Vitryssland (”The Soviet Museum”) skulle vara föråldrade och mer inriktade på dåtid än på framtid. Och, det stämde. Läroböckerna var från Sovjettiden, impulser från väst undangömda eller censurerade (Harry Potter var nästintill förbjuden). De många besöken på förskolor och skolor i städer och på landsbygd gav mig ständiga deja vu-upplevelser från mina folkskole- och realskoleår. Lärarna och andra vuxna upprätthöll en stark och auktoritativ ställning. Det var ordning och reda. Tyst i klassen. Läraren härskade i sitt klassrum. Och! Barnen arbetade, var flitiga och lärde sig läsa (vilket var mitt specifika forskningsområde).

  Är det dags för den s.k. Sputnik-chocken (från 1957) igen?

 3. 2017-12-27 kl. 12:15

  Jag trodde bilden eventuellt var turkisk p g a texten i bakgrunden, men lite sökning på nätet verkar snarare peka på att barnen är israeler. Nåja, bara kidsen lär sig läsa ordentligt så är det väl bra!

 4. Redax
  2017-12-27 kl. 14:03

  Ibland förekommer visst slarv på illustrationsavdelningen. Ska ta upp frågan.
  /Redaktören

 5. Per-Olov Käll
  2017-12-27 kl. 15:19

  Satir är ibland en smula farlig – även om vi väl syndat på nåden lite till mans. Inlägget blandar avsiktligt samman en verklig läskunnighetsstudie benämnd Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) med skämtsamma kommentarer av bloggaren The Blogmire vars “resident Russia expert, Russ O’Phobe” låter en representant för den brittiska regeringen förklara att “the results provide yet further evidence of Russian meddling and manipulation, this time using innocent children as pawns in a sinister game:
  – As everyone knows, whilst Britain has a world class education system that is the envy of every nation, Russia is a poor country where nothing works and everyone is force-fed a constant diet of Kremlin propaganda.”

  Kul. Men, som The Blogmire själv påpekar, ren satir.

 6. Mats Larsson
  2017-12-27 kl. 16:37

  För att följa upp Per-Olov Källs kommentar: notera hur The Blogmire i satiren låter “läsforskaren” som emigrerat från Ryssland till USA heta Georgy Rodzyanko, medan förlagan naturligtvis är Grigory Rodchenkov, den tidigare chefen för the ryska dopinglaboratoriet som numera gömmer sig i USA.

 7. Lars Jansson
  2017-12-27 kl. 17:22

  Bortsett från den ganska roliga satiren så är det ingen nyhet att ryska barn visar bättre resultat i lästester än många andra. Jag hörde ett radioprogram om läs- och skrivsvårigheter redan då Sovjetunionen fanns kvar. Ryska skolor hade mycket mindre problem med detta än svenska. Förklaringen var den samma då som nu, att ryska barn fick läsa de ryska klassikerna i väldigt tidig ålder. Detta hade fördelen att de fick bättre läskunnighet och dessutom tillägnade sig sitt rika litterära kulturarv. Att svenska barn redan i grundskolan skulle tvingas att läsa Almqvist eller Strindberg anses väl vara snudd på barnmisshandel i dagens Sverige.

 8. Anders Persson
  2017-12-27 kl. 18:53

  Vinjettbilden kommer nog från ett turkisktalande land, men från Azerbajdzjan.

 9. Hans Andersson
  2017-12-27 kl. 19:01

  De ryska klassikerna Tolstoj, Dostojevskij, Gogol och så vidare lästes av gruvarbetare i Malmfälten och diskuterades flitigt. Min farfars böcker tog jag gärna emot och plöjde igenom. Min poäng är dock att belysa utfärdandet av alla dessa bannbullor benämnda ”sanctions” riktade mot Ryssland, där USA och dess allierade attackerar ryska staten för fullständigt absurda och paranoida vanföreställningar.

  Sanktionerna har dessutom drabbat andra stater betydligt mer än den ryska. Merkels Tyskland har drabbats hårdast av de besinningslösa sanktionerna, bland annat för att de är så fastlåsta i det av USA dominerade betalningssystemet och inte anslutit sig till de länder som aktivt lanserar och driver utvecklingen mot avskaffandet av petrodollar och att ersätta den, genom att kinesernas yuan blir den nya dominerande reservvalutan, konvertibel mot guld och ny huvudaktör när det gäller den globala handeln med olja.

 10. Anders Persson
  2017-12-27 kl. 21:11

  Kanske utanför ämnet men inte utanför Hasses kommentar: också DN börjar upptäcka att USA tappar i inflytande. Men de har inte insett, eller velat inse, att det startade långt före Trump.

 11. Hans Andersson
  2017-12-27 kl. 21:50

  Satiren är ibland ett starkt vapen i alla möjliga sammanhang, men verkligheten överträffar såväl satiren och dikten or whatever.

  Russiagate som är utan all evidens och saknar all substans från något som helst håll, sviktar ibland i sin funktion som motor att driva fram ett förödande krig mot Ryssland främst i Europa.

  Livstidsavstängnigarna av enskilda oskyldiga ryska idrottsutövare, har heller ingenting med varken satir eller verklighet att göra. Lika gäller för påståendet att ryska staten systematiskt sysslat med statlig dopning. Lögn och förbannad dikt, total avsaknad av bevis, inte ens redovisat öppet med konkreta och belagda uppgifter, som vid en förundersökning och ett väckt åtal i en brottsutredning, där den misstänkte kan ta ställning till vad misstanken består av.

  Fortsättning följer…

 12. Hans Andersson
  2017-12-27 kl. 22:29

  Forts…
  De juridiska processerna strider mot grundläggande rättssäkerhet. Idrottarna har dömts till livstid avstängning utan att ha fått redovisat för sig vad anklagelserna består av. De har fått till svar, bevisen kommer ”in due time” allt finns i Mclarenrapporten. Viket är en lögn. Legkov, den livstidsavstängde ryske skidlöparen ska enligt uppgift från ”åklagarna” fått veta att han ska ha manipulerat provröret då det uppvisar skrapmärken, ett provrör utan DNA och fingeravtryck. Så ser denna skandalösa juridiska process ut.

  Detta inslag ingår också i det amerikanska försöket att dra igång storkrig mot Ryssland i Europa, genom det nu strax av USA beväpnade Ukraina, samt med förstärkning av de amerikanska soldaterna i Nordnorge från 300 till 3000 soldater. Dessutom en Baltisk front. Från tre håll alltså. Risken att Sverige dras in är uppenbar.

 13. Lira Damirova
  2017-12-28 kl. 12:44

  Jag läste Mark Twains Tom Sawyers äventyr och Huckleberry Finn vid 7 års åldern, Walter Scotts Robin Hood vid 8, Charlotte Bronte och Jack Londons White Fang vid 9. Fransk litteratur dök senare upp på mina bokhyllor: böcker av Alexandre Dumas, Molière, Anne et Serge Golon, Beaumarchais, Viktor Hugo och de Balzac inspirerade mig under hela min uppväxt. Tyskarna von Goethe och Bayer blev jag nästan kär i. Ryska klassiker lästes både i skolan och hemma dagligen som en obligatorisk läsning.

  Även om nutidens barn i Ryssland inte är lika mycket pålästa som min generation (uppväxt i Sovjetunionen), är det fortfarande en del av kulturen: köpa hem massor med barnböcker (på olika språk) och läsa dem dagligen och börja så tidigt som möjligt. Min dotters läshastighet på svenska ligger över genomsnittet för åk 3 (hon går i 2:an). På ryska motsvarande läshastigheten hennes ålder. Hon läser även på engelska och lite grand på franska, men med en del misstag. Resultaten är varken manipulerade eller har fuskats fram. En enda ”dooping” är daglig läsning.

 14. Anders Persson
  2017-12-28 kl. 18:27

  På Nyhetsbanken har Stefan Lindgren ett vägande inlägg i debatten.

  “Från konservativt håll argumenterar man att begränsningar av olika etniska [mest asiatiska] minoriteters tillträde till högre utbildning bara är ett sätt att korrigera en situation där USA:s majoritetsbefolkning inkl. svarta sett sin andel sjunka ner mot 15-20 procent.”

 15. Mats Larsson
  2017-12-29 kl. 9:41

  Hans A!
  Du tar i din gästblogg och kommentarer upp tre olika saker.

  1) Läsundersökningen. Att människor från de tre systrarna är flitiga läsare är jag mycket välbekant med. I Minsk överträffas numera de traditionellt pampigaste byggnaderna (KGB och
  Akademien) av det nya biblioteket.

  2) Doping och Ryssland har diskuterats tidigare och här är vi i stort sett överens. Jag kan nämna att mina ryska dopingkontakter fann The Blogmire mycket roande.

  3) I frågan om Ukraina står vi mycket långt ifrån varandra, och jag delar inte dina närmast myrdalska katastrofmardrömmar.

  Under julhelgen ägde den största utväxlingen av fångar rum mellan Ukraina och “folkrepublikerna” i Donbass. Utväxlingen inträffade efter att Putin själv, för en gångs skull, kommunicerat direkt med ledarna för “folkrepublikerna”. Utväxlingen rapporterades på ett neutralt sätt i ryska statliga media, men bemöttes med “hövlig tystnad” i bloggar och FB-sidor som i vanliga fall kör sina inövade drapor om Ukraina.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.