RYSSLANDS RUSTNINGAR OCH FINLAND

Rysslands militärutgifter uppgår till ungefär en tredjedel av EU:s, och av dem går hälften till de behov en global stormakt har, närmast till att upprätthålla kärnvapen och världshavsflottor. Med hänsyn till dessa styrkerelationer kommer knappast någon i Moskva på tanken att börja angripa EU. Alla som har fördjupat sig i saken vet detta, men många har sina egna skäl för att måla upp hotbilder.

Läs uppsatsen Stabiliteten i vågskålen. Tankar om vår säkerhetspolitiks riktning med många intressanta medarbetare…

... är läst 557 gånger!