SÄKERHETSPOLITIKEN BESTÄMS AV SVERIGE

Svenska regeringen röstade under våren för en FN-resolution om avskaffande av kärnvapen. Regeringen skall nu lägga förslag till riksdagen om ratificering av konventionen. Företrädare för den amerikanska administrationen har emellertid på olika sätt försökt påverka den svenska linjen.

Måsteläsning på alliansfriheten.se

... är läst 392 gånger!