SAKLIG ANALYS AV LÄGET I UKRAINA

Vad är en rimlig beskrivning av det som hände i Ukraina 2014 till idag?

Är Ryssland och Putin den stora boven? Är EU räddaren i nöden? Var Maidan ett genuint demokratiskt uppror? Var det en statskupp?

Lars Drake gör en saklig genomgång i webbtidningen SYNAPZE.

... är läst 214 gånger!