Säkra framtiden för Jan Myrdal-biblioteket

Vid sidan av alla böcker finns värdefulla artefakter och konstföremål

Undertecknade personer har för avsikt att investera tiotusen (10.000) kronor var i Jan Myrdal-biblioteket. Det är nödvändigt att få en lösning som säkrar denna för Sverige så viktiga institutions framtid, tillgänglighet och säkerhet.

Målet är att samla tusen namn, alltså utfästelser om sammanlagt 10 miljoner kronor. Om du önskar anonymitet upptas du som ’Anonym nr…’ på listan. Större bidrag kan göras, och bidragsgivaren upptages då på flera nummer på listan.

Underskrift är ej juridiskt bindande. Överföring av utlovade medel sker när samstämmighet råder om att en säker lösning för biblioteket med Gun Kessles och Jan Myrdals samlingar har tagits fram. 

Skälet för denna struktur med utlovade donationer i stället för inbetalade gåvor är att pågående insamling till bankgiro inbringar relativt små summor. En orsak är möjligen att bidragsgivare inte är säkra på att deras bidrag säkrar bibliotekets framtid. Gåvorna som överlämnats, bidragen som insamlats, och arbetsinsatserna som utförts hittills är storartade och har etablerat biblioteket. Nu måste ett tydligt mål på 10 miljoner kronor uppställas för bibliotekets framtid.

Resultat den 17 september 2019:

Nummer 1: Jan Arvid Götesson, Canberra
Nummer 2-11: Hans M Gabrielsson, Visby
Nummer 12: Anonym 1
Nummer 13: Jonny Mauritz, Knivsta
Nummer 14: Dennis Zackrisson, Uppsala
Nummer 15: Dan Johansson, Skellefteå
Nummer 16: Wolf Elz/Sigrid Kubis
Nummer 17: Henrik Linde, Strängnäs
Nummer 18: Torbjörn Wikland/Ewa Grysell, Stockholm
Nummer 19: Kerstin Käll/Per-Olof Käll, Linköping
Nummer 20: Jan Arvid Götesson, Canberra
Nummer 21: Ulf Nilsson, Växjö
Nummer 22: Ulf Bjerén, Karlskrona
Nummer 23: Rune Edberg

Aktuell summa: 230.000 kr


Meddela ditt investeringslöfte till kontakt@lindelof.nu

En stiftelse är bildad och håller på att – oberoende av andra organisationer – byggas upp för JM-bibliotektets fortbestånd. Vårt investeringsinitiativ välkomnas av stiftelsen.