President Putin har uppmuntrat bönder att 2016 uppnå den största spannmålsskörden sedan Sovjet föll 1990. (Bild: AP)

När Sovjetunionen kollapsade 1991 förintades mer eller mindre den ryska produktionen av olika grödor och nationen hamnade i ett stort beroende av import av grödor från de multinationella amerikanska livsmedelsjättarna Unilevel, Tyson, Kraft med flera. Men ironiskt nog medförde sanktionerna från EU och USA i samband med statskuppen i Kiev 2013 ett gigantiskt ekonomiskt uppsving för den ryska jordbruksproduktionen.

Därför överraskades den övriga världen av att Ryssland år 2017 avancerat – och det på nolltid – till världens största exportör av olika grödor på en produktionsnivå med export på 30 miljoner ton per år. Detta kan jämföras med EU:s alla medlemsstater som tillsammans når 27 miljoner ton och USA med 25.5 miljoner ton.

Dessutom exporterar Ryssland enbart icke genmanipulerade grödor, medan EU och framför allt USA exporterar så gott som bara GMO-produkter.

Den amerikanska utrikesministern Henry Kissinger lyckades i samband men ett antal jordbrukskriser på 1970-talet manipulera Sovjet och lura ryssarna att köpa det stora amerikanska bolaget US Grain till ett skyhögt pris, och mörka att företaget var konkursmässigt. Händelsen blev känd som ”The Great Grain Robbery”. Det här var en enorm ekonomisk- och prestigeförlust för Sovjet.

Kissinger skröt i olika internationella sammanhang om bedriften och detta ägde rum parallellt med den stora oljekrisen som utlöstes på grund av konflikten mellan OPEC och västvärlden. Då briljerade USA genom att knäcka OPEC:s politiska utspel genom gigantiska prisökningar på raffinerade oljeprodukter, men även på jordbruksprodukter, motsvarande nivåer på 300-400%.

Henry Kissinger yttrade då de bevingade orden ”if you control oil you will control entire nations, but if you controll food you control the people”.

Det första vetetåget från Ryssland till Kina sedan 1976. (Bild: port.today)

Det första vetetåget mellan Ryssland och Kina
De 8 april 2017 rullade så det första vetetåget från Ryssland till Kina. Tåget med destination norra Kina levererade icke genmanipulerade grödor till Monzhouli i Mongoliet.

Hur denna förvandling från importberoende, av skräpgrödor från de stora konglomeraten i USA, till självständig världsledande exportör av grödor (till hundra procent icke genmanipulerade produkter) gick till är i sanning en intressant fråga?

Initialt kom vändningen som ett resultat av sanktionerna från EU och USA. Den ryska federationen sanktionerade i sin tur de som agerat mot Ryssland med egna sanktioner. Förutsättningarna när det gäller odlingsjordens kvalité för produktion av grödor kan inte vara bättre än de är i Ryssland, men även i Ukraina.

Den avgörande förutsättningen och orsaken till förändringen var dock en helt annan, nämligen den ryska konstitutionen.

The western grain industry is austonhised at the dramatic turnaround in Russian grain and agriculture output. What they likely did not realize was that in the years of 2008-2012 when, according to the Russian Constitution, Vladimir Putin was prohibeted from serving a third consecutive term as President.

Instead Putin served as Prime Minister with responsibility för economic strategy among other areas. There he quietly initiated selected market reforms that prepared the way for the dramatic renaissance of Russian agriculture after 2014 as a world factor. (W F Engdahl *)

Den rysk-kinesiska handeln med grödor
Under 2015 ökade det kinesiska importbehovet av grödor med 20% jämfört med 2014 till 120 miljoner ton. Mer än 80 miljoner ton av detta kom nästan uteslutande från amerikanska och brasilianska företag och den absoluta merparten var GMO-produkter.

Nu har för första gången Kina möjligheten till direkt handel med högkvalitativa jordbruksprodukter med sin närmaste granne. Transportern sker tryggt och säkert med tåg tvärs igenom Ryssland och in i Kina via Manchuriet. Dessutom är de ryska grödorna icke genmanipulerade till skillnad från det tidigare amerikanska GMO-grödorna där faktiskt 94% av soyabönorna är manipulerade. (Engdahl)

I december 2015 undertecknade de olika myndigheterna i Kina och Ryssland det formella avtalet om vilken standard som gäller angående vete, sojabönor, korn och ris från det GMO-fria ryska jordbruket.

Chinese stateowned food conglomerate COFCO is responsible for quality, control, import and distribution of the Russian grain to the Chinese market. Overland train transport significally cuts transport time and cost compared to sea transport (USA). As well as protection from potental sanctions from USA and NATO. (Engdahl)

Den risken är just nu väldigt aktuell. ”Currently China grain imports must navigate the peridous conflict zones in the South China Sea and East China Sea, both areas where the US Navy is escalating tensions under the false argument ´freedom of navigation´”. Med nuvarande flottbaser i Japan, Sydkorea och Singapore skulle USA kunna åstadkomma en blockad i framtiden av de sjöburna transporterna av livsmedel och även av oljeleveranser. Därför har kineserna säkerställt merparten av såväl sitt behov av olja och även i framtidien när det gäller olika grödor via Ryssland, och de betalar med den kinesiska valutan renminbi – inte i dollar.

Signalerna från Kina är tydliga när det gäller vetet. De avser att tredubbla importen från Ryssland, och risken för snabbt växande spänningar är uppenbara.

… if tensions between USA and Beijing significally escalate, the russian overland railway shore of grain to China could become geopolitically essential to Chinas agricultural security. … This first simpel train of wheat to China is not all being grated with joy in Washington”. (Ekdahl)

Läs mer om lagen här…

USA:s olagliga ”krigsförklaring” mot Kina och Ryssland
Det pågår sedan en tid stor aktivitet i USAs Kongress omkring lagförslaget H.R. 1664. Det står för The Korea Interdiction and Modernaization of Sanction Act. Förslaget är redan diskuterat och godkänt i Representanthuset och ska nu beslutas i Senaten. Om också president Donald Trump därefter skriver på lagen, innebär H.R. 1664 en öppen krigsförklaring mot Ryssland och Kina.

Beslutet saknar stöd i FN-stadgan och andra regelverk och är ett ensidigt aggressivt angrepp mot Kina och Ryssland via omvägen Nordkorea. Denna lag – om den genomförs – ger USA rätten att inspektera, söka efter fartyg och flygplan eller annat från Nordkorea i kinesiska och ryska hamnar, efter sådant som skulle anses som brott mot det av USA fattade sanktionsbeslutet.

Vidare skulle lagen tillåta USAs egen flotta att inspektera hela Sydkinesiska havet och Östra kinesiska havet, där Kina som bekant byggt upp en försvarsanläggning och mycket robusta och tungt militärt utrustade installationer kring ett antal strategiska öar, varifrån de har full kontroll över området.

Om Kina och Ryssland inte efterlever lagen (H.R. 1664) eller bryter mot USAs ensidigt införda sanktionssystem hotar de att trappa upp åtgärderna. Vidare tydliggör USA att de kommer att motverka de kommande transporterna av högkvalitativa grödor från Ryssland till Kina, alltså sådana som tåget med vete till Kina i april i år. Skälet är att USA påstår att handeln strider mot USAs sanktioner riktade mot Nordkorea eftersom nordkoreanska arbetare arbetar inom den ryska jordbruksproduktionen.

The H.R. 1664 Bill would completely ban the trade Russia-produced food worldwide in order to replace it US products GMO crop that US sells as nutricious food.” (Ekdahl)


* William F Engdahl, frilansjournalist, antiglobalist och periodvis arbetat som ekonom, website New Eastern Outlook. Född i Minneapolis, USA 1944, examen Study in comparative economy, Stockholms Universitet 1970, senaste bok Gods of Money Wall Street.

 
Föregående artikelEtt färgstarkt sexdagarsreportage i svart och vitt
Nästa artikelMERKEL LITAR INTE LÄNGRE PÅ USA OCH STORBRITANNIEN
Hans Andersson
Hans Andersson är gruvarbetare från Norrbottens malmfält. Hamnade i Skåne. Genomförde ämneslärarutbildning. Verksam som lärare sedan 1988. Sedan 2000 arbetar han i Lunds kommun. Aktiv i FiB-Malmö mellan 1985-1993.

3 KOMMENTARER

  1. Tack för boktipset. Engdahl är mycket kunnig i sak om grödor och inte minst konsekvenser av genmanipulation. Men han är även politiskt medveten i geopolitiska frågor.

    Bland annat EU:s skepsis till genmanipulation var en de frågeställningar som helt gått i baklås, precis när TTIP-förhandlingarna havererat och det dessutom kom ett presidentbyte emellan.

    Men Bill 1664 handlar inte bara om hotet från den amerikanska agrarindustrin, utan om de flesta andra områden. Sanktionen går omvägen via Nordkorea och inte via säkerhetsrådet, utan Kongressen i USA är utgångspunkten.

    De precis uppstartade tågen med olika icke genmanipulerade grödor från Ryssland till Kina medför enligt lagförlaget, att amerikanska varor diskrimineras, genom att Ryssland och Kina bryter mot den föreslagna Bill 1664. Skälet är att ryssarna använder sig av förbjuden och påtvingad nordkoreansk arbetskraft inom jordbruksproduktionen. Alltså enligt dem i strid med den nya sanktionslagen beslutad av kongressen (redan beslutad i RH och troligen strax i senaten).

    En formulering i den nya sanktionslagen lyder ”The bill amends the State Department Basic Authorities of 1956 to authorize the State Department to offer cash rewards for information on violations of North Korean Sanction”.

  2. Betyder detta också att landsbygdens levnadsstandard är på väg uppåt? En enorm avfolkning har väl skett till förmån för de båda jättestäderna Moskva och Petersburg. Hur ägs de tidigare kollektivjordbruken numera?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.