Sannerligen, Nya Tider råder…

voltair

Voltaire

… och lurar byxorna av kulturetablissemanget.

Man ska inte behöva kräla i stoftet och bedyra sin avsky för högerextrema positionsframflyttningar för att få lov att kritisera Bokmässans beslut att i år portförbjuda tidningen Nya Tider.

Med tanke på att rubriken för året är ”Yttrandefriheten fyller 250 år” är det ett sällsynt omoget beslut, som visar att Bokmässans ansvariga är helt principlösa och omedvetna om yttrandefrihetens Voltaireska kärna. Det är det allvarliga i denna sak. Hur ska yttrandefriheten i landet kunna försvaras med sådana klåpare i ledningen för landets största “bok och publikationsfest”?

Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk cashar nu in och tar hem alla poäng som går att vinna i denna för honom mycket enkla fight. På sin egen sajt slår han helt korrekt fast:

Vi har kvalificerat oss för statligt presstöd. Tidningen har aldrig anmälts för något brott och ingen i redaktionen är dömd för något brottsligt. Trots allt tal om yttrandefrihet tål man inte kritiska röster, det har bevisats i dag.

Bokmässan har hittills varit en manifestation för “det fria ordet”, åtminstone vill den utge sig för att vara det. På de stora scenerna – med de dyra inträdena – diskuteras de ”stora frågorna” av ”de stora elefanterna”. Och på bakgatorna bubblar det av alternativa aktörer och fria diskussioner. Kommunikationen mellan de stora scenerna och bakgatorna har funnits – om än i allt mindre utsträckning. I FiBs monter har flera kända författare gärna talat om sina nya böcker t ex. Alltså, så har man velat att det ska se ut, och så har jag också sett det.

Bokmässans big business verkar idag helt ha tagit över. Bakgatorna har hittills tjänat som legitimering för mångfaldsprincipen, på ungefär samma sätt som Proletären och Nya Tider tillåts dia presstöd ur statskassan.

Men nu har Bokmässan gått på en rejäl mina. Man har uppenbarligen vikt sig för några elefanters påtryckningar. Tidningen Expo är en av dem, som huvudsakligen ägnar sig åt att spåra upp antisemitiska, antiisraeliska, antisionistiska och/eller högerextrema grupper och personer. Mångordigt har man redogjort för Vávra Suks bakgrund inom högerextremistiska kretsar och larmat stort om allt han (och därmed Nya Tider) kan misstänkas för.

Inget fel i det i och för sig, men det är inte det frågan här gäller. Är Suk en brottsling? Nej! Han och Nya Tider rör sig inom ramen för yttrandefriheten – så länge han eller tidningen inte dömts för något brott mot yttrandefriheten. Och så är inte fallet. Det här tillhör demokratins elementa.

Ulrika Knutsson skriver i en GP-krönika…

… att Bokmässan prompt [inte] måste öppna sina dörrar för den typen av åsikter. Inte alls. Men då borde de ha formulerat sig i frågan från början, vilket man inte gjorde.” […]

Det stora problemet är Bokmässans vidöppet pragmatiska hållning. Deras beslut vilar inte på några principer alls, utan bara på känslan av att man vill slippa bråk. Yttrandefriheten ska ju vara något högtidligt och trevligt, något som bidrar till feststämningen, eller hur?

Det borde finnas en del att debattera. Om Bokmässan vill hålla sig med principer, hur skulle de kunna se ut?

När Bokmässan kan agera på det här viset idag, undrar man vad som kan komma imorgon. Om man slår fast principen (vilket man först försökte) att ”inte tillåta att utställarna använder plattformen på ett sätt som strider mot mänskliga fri- och rättigheter” blir det inte lättare. Kommer man att dra “extrem” vänster och “extrem” höger över en och samma kam? Hur blir det då med t ex Jan Myrdalsällskapet och Leninpriset? Eller med FiB/Kulturfront där både Pol Pots, Putins, Lenins och Stalins proselyter samt en och annan svenskhetsdebattör och homofob fått komma till tals. Censorerna kommer att få det svettigt.

Nej kära vänner av yttrandefrihet, några gränser utöver vad som står i grundlagen kommer vi aldrig att kunna enas om. Det är därför vi har yttrande- och tryckfrihet som också gäller våra värsta åsiktsfiender.

  19 kommentarer for “Sannerligen, Nya Tider råder…

 1. 2016-08-23 kl. 9:11

  Bra inlägg Knut!
  Har aldrig varit där. Finns det möjligheter för posters? T ex om bloggar och/eller yttrandefrihet.

 2. Ingvar Erlandsson
  2016-08-23 kl. 10:39

  Bokmässans uttalade tema 2016 (liksom förra året) är yttrandefrihet. Inget annat. Yttrandefrihet punkt.

  Att man redan förra året, året innan jubileumsåret “Tryckfrihetsförordningen 250 år”, lät koppla sitt arrangemang till jubiléet var väl ingen marknadsföringsmässig snilleblixt, utan egentligen ganska förväntat.

  En ”cognitive ease” (kognitiv lätthet, kognitiv bias) hos publiken, bland deltagande ”talking heads” och möjligen bland personalen på arrangerande Bok&Bibliotek i Norden AB gjorde kopplingen möjlig.

  Nu är ju Bok&Bibliotek i Norden AB, som också arrangerar Mediedagarna i Göteborg, (MeG) och Nordiska Skolledarkonferensen, ett dotterbolag till Svenska Mässans Stiftelse. En näringsidkande stiftelse under tillsyn av länsstyrelsen.

  Högst upp på koncernhemsidans flik om Organisationen:
  ”Svenska Mässan koncernen ägs av Svenska Mässan stiftelse med syftet att främja näringslivet.”

  Det verkar som Ulrika Knutson m fl får uppdatera sin bedömning av pragmatismens ställning inom svenska kulturlivet liksom vad man idag kan förvänta sig av en iofs central aktör i en kommun utan särskilt mycket av elitens kulturbärande skikt. (Nämn ett stort svenskägt företag med huvudkontor i Göteborg.)

  Önskelistor från vuxna? OK, för att motivera barnen, men vuxna får ändå fixa så tomten åtminstone levererar något.

  Alltså (med hänsyn till ovanstående och för oss som inte vill agera som nyttiga idioter):
  ”Om Bokmässan vill hålla sig med principer, hur skulle de kunna se ut?” (Ulrika Knutson) Diskussion mottages tacksamt. Även inlägg från medlemmar av styrelser och huvudmannaråd.

  Svenska Mässan 1
  Svenska mässans styrelse
  Svenska mässans huvudmannaråd
  Bok&Bibliotek i Norden
  Bokmässan Bok&Bibliotek
  Cognitive ease 1
  Cognitive ease 2
  Ulrika Knutson i GP

 3. Dennis Nilsson
  2016-08-23 kl. 11:25

  Bra talat om yttrandefrihet, Knut!

  I övrigt, vem bryr sig om denna “ankdamms-bokmässa”, när det finns bl.a Amazon och all världens böcker, på Internet.

 4. Jan Wiklund
  2016-08-23 kl. 11:31

  Korr: Voltaire stavas med e på slutet.

 5. Knut Lindelöf
  2016-08-23 kl. 12:15

  Ska genast korrigera…

 6. Ingvar Erlandsson
  2016-08-23 kl. 12:36

  Mannen på bilden har en slående likhet med François-Marie Arouet som under annat namn (Voltaire) tillskrivs ett känt citat.
  Detta citats ställning inom Svenska Mässan-koncernen skulle jag gärna läsa/höra Anneli Hulthén, Jonas Ransgård, Helene Odenjung, Pam Fredman, Johan Carlsten, Lena Mossberg, Eva Halvarsson, Christina Rogestam och Tomas Brunegård uttala sig om.

  Samtliga (enligt Sv. Mässans hemsida 23/8) knutna till Svenska Mässans styrelse alt huvudmannaråd.

  Helt eller delvis, i egenskap av innehavare av ett politiskt alt akademiskt alt mediaanknutet “kapital”.

 7. Martin Kullberg
  2016-08-23 kl. 14:08

  Yttrandefrihet har inget med att få delta i några privata jippon att göra. Dessutom har företag och organisationer inga rättigheter, de har dem till låns av individerna bakom dem. Man skall inte fördumma svensken med att dilla om yttrandefrihet där yttrandefriheten inte har kränkts. Det krävs nämligen att statsmakten hindrar din rätt att tala, ingen annan kan kränka din yttrandefrihet, att individer och andra aktörer ber en hålla käften, det får man räkna med.

  De som nu är förfasade över yttrandefrihetskränkning, var klädsamt tysta när statsmakten hotade med sitt våld för att tvinga tusentals människor att stå tysta och lyssna på Åkesson. SDs väg till makten har krävt massiva kränkningar av individers yttrandefrihet, de som sitter på de riktiga rättigheterna här i världen. Det inkluderar i allra högsta grad dig, Knut.

 8. Knut Lindelöf
  2016-08-23 kl. 14:38

  Om du läser ordentligt Martin K, så ska du finna att både Ulrika K och jag är fullt medvetna om att Bokmässan är i sin fulla rätt att välja sina utställare – alltså inget formellt brott mot TF eller YGL. Men det allvarliga är att denna kulturpolitiskt viktiga aktör kan bilda skola för staten. Att det ska vara så svårt att förstå?

 9. Leif Stålhammer
  2016-08-23 kl. 21:28

  Att bokmässan utesluter Nya Tider är naturligtvis illavarslande men inte särskilt förvånande. Det kommer att bli mycket värre, tro mig! Sverige är ju satt på bolag. Kriminella strukturer sammansmälter i stat och näringsliv. SD kommer att öka sitt väljarunderlag, även om de andra partierna nu mer och mer tar över SD:s politik.

 10. Anders Persson
  2016-08-23 kl. 22:20

  Knut!
  Du skriver “Men det allvarliga är att denna kulturpolitiskt viktiga aktör kan bilda skola för staten.” Detta förstår jag inte? Kan du förklara? Så Staten kan, tack vare Bokmässan, plötsligt få klart för sig att man kan förbjuda skrifter man ogillar! Men hur kan Bokmässan med sin “skola” undervisa Staten i hur de kan bryta emot TF och YGL (tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, för er som inte är inne i akronymernas värld).

 11. Leif Holmgren
  2016-08-23 kl. 23:25

  Det är en sak du bortser ifrån. Barnporr är kriminaliserat. Det borde förberedelse till folkmord och annan kriminell verksamhet också vara. Nazismen är kriminell då den syftar till folkmord och annan kriminell verksamhet. Det vore klädsamt om Sverige godkände FN-stadgan. Det som kom fram i Nürnbergs rättegången kan väl inte vara okänt för dig? Vi pratar alltså inte om yttrandefrihet. Vi bör hantera och bemöta nassar som de kriminella dom är. Och kom inte dragandes med yttrandefriheten som argument. Det är både dumt och det straffar sig.

 12. Björn Backengård
  2016-08-24 kl. 12:08

  Martin Kullberg!
  Du skriver: “De som nu är förfasade över yttrandefrihetskränkning, var klädsamt tysta när statsmakten hotade med sitt våld för att tvinga tusentals människor att stå tysta och lyssna på Åkesson.”

  Men Hallå! Du försöker att förvirra om vad som råder i ett rättssamhälle. Jimmie Åkesson hade naturligtvis sökt polistillstånd för ett möte, och då ställer polisen upp för att skydda hans rättigheter att tala.

  Vidare: “SDs väg till makten har krävt massiva kränkningar av individers yttrandefrihet …” Din inställning är fruktansvärd, och vi ligger illa till om den blir gällande. Du menar alltså “… massiva kränkningar av individers [rätt att häckla ett möte] …”

  Men så här är det:
  a) Yttrandefriheten har gränser, men om någon överträder dem ska man inte störa utan i stället göra polisanmälan.
  b) Delar av en ungdomsgeneration har lurats till att tro att om man vill göra något politiskt, så ska man åka in till stan och överrösta ett möte. De gör helt fel. Om metoden blir vanlig, så kan det en dag bli deras eget möte som buas ut och omöjliggörs.

 13. Knut Lindelöf
  2016-08-24 kl. 21:42

  Anders P!
  Staten och deras tjänstemän är mycket trendkänsliga. Snart finner någon kreativ statssekreterare på någon listig formulering med vars hjälp man kan kriminalisera “olämpliga” organisationer eller publikationer. Än har man inte lyckats, men Nya Tider är ett förebud…

 14. Ingvar Erlandsson
  2016-08-24 kl. 23:26

  Det går fortare än vi tror.

  Mediegrundlagskommittén presenterar sitt betänkande om några veckor. Nils Funcke karakteriserar detta beställningsjobb liksom legitimiteten hos bokmässan i GP.

  Och Bokmässan framhärdar i att sänka sin och yttrandefrihetens legitimitet med att på mässan ha en punkt där egna agerandet ska vittvättas.

  Var det ett ägarkrav månne?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.