“SARA DANIUS KLARAR INTE SKIVAN, HON BORDE LÄMNA”

Nu tar också Ebba Witt Brattström till orda. Till Svenska Dagbladet säger hon att alla fyra senaste sekreterarna (inkl. ex-maken) borde lämna. De är alla ansvariga för stödet till Arnaults (och Frostenssons) verksamhet med Klubben.

“Jag tycker att hon borde lämna Akademien. Det här är den absolut största krisen någonsin. Det här är faktiskt riktigt farligt. Samtidigt är det dags att en institution som har en så feodal sammansättning faktiskt strukturerar om sig.”