Saudiska bomben
Den sudiska bomben, nu är den här!

Saudiarabien förfogar nu av allt att döma över kärnvapen. CIA bekräftar enligt FOX NEWS att Saudiarabien har fyra till sju atombomber som kan skickas mot olika mål i regionen med missiler eller flygplan.

I en intervju med Dahham Al-‘Anzi – en saudisk regeringsföreträdare – deklarerade han att många i Arabvärlden anser att Bashar al-Assad måste bort och att en markinvasion inte bara är nödvändig, utan också snart en realitet. Han redogjorde i sammanhanget för sina missiler, flygplan och andra avancerade vapen och släppte så nyheten att de också förfogar över kärnvapen och att man haft dem i mer än två år.

Reportern avbryter då och säger att det är första gången han hör detta från officiellt saudiskt håll och ställer frågan igen. Kan ni bekräfta att ni har kärnvapen? Dahham Al-‘Anzi svarar då att så är fallet och att detta inte är särskilt märkvärdigt. Supermakterna är redan väl medvetna om saken. Så frågade han reportern: ”Varför tror ni att vi har dessa vapen?” och svarade själv: ”… för att försvara araber och muslimer”.

Inte nog med denna sensationella nyhet. Han påstod också att ”Vi kanske genomför ett test inom några veckor.”

Vore det så att CIA inte ville ha dessa uppgifter spridda, skulle de inte ha kommit ut. Tidigare hade ett liknande avslöjade betraktats som ett självklart brott mot militär sekretess och ett hot mot rikets säkerhet. Men inte nu längre alltså. Man kan utgå ifrån att USA (CIA, Saudiarabien, Turkiet, Nato) vill sprida detta som ett hot mot Ryssland.

Brott mot icke-spridnings-avtalet
Icke-spridnings-avtalet (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT), utarbetades 1968 för att stoppa och begränsa spridningen av kärnvapen. 2005 hade alla länder i världen skrivit under avtalet förutom Indien, Pakistan och Israel. Nordkorea drog sig ur avtalet år 2003. I samband med undertecknande förpliktade sig länderna att bland annat låta Internationella atomenergiorganet (IAEA) inspektera sitt lands atomanläggningar.

Endast de länder som hade genomfört en kärnfysisk explosion före 1:a januari år 1967 ”har tillstånd” att inneha atomvapen. Det innebär att endast USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina är ”lagliga” atomvapenmakter. Om Indien, Pakistan och Israel hade skrivit under avtalet, skulle de haft status som icke kärnvapenmakter och därmed varit tvungna att öppna sina atomanläggningar för IAEA.

Att Saudiarabien nu har kärnvapen är ett solklart brott mot icke-spridningsavtalet. Saudiarabien och Bahrain har ratificerat icke-spridningsavtalet 1988, Qatar och Kuwait 1989, Förenade Arabemiraten 1995 och Oman 1997. Arabiska halvön är dessutom förklarad som en så kallad kärnvapenfri zon.

Att Saudiarabien hållit på att bygga upp en egen kärnvapenarsenal är visserligen något som varit känt länge, men alltså ej officiellt bekräftat eller erkänt. Per Jönsson skrev om detta i Ny Teknik i mars 2015. Även Sverige var inblandat i samband med den så kallade FOI-Saudiaffären 2009-10. Robert Holender skrev en nyhetsartikel i DN sommaren 2011 om saken. Det går att finna mycket mer. Läs t ex det här på Wikipedia. Men nu har det blivit till storpolitik i kraftmätningen mellan Ryssland/al-Assad och sunnimakterna med USA och Nato i andra ledet. Och Sverige har varit inblandat!

Slutsatser?
Hur ska detta tolkas? Jag avstår från någon djupare sådan men konstaterar dock att inga internationella avtal verkar betyda något längre i denna västasiatiska kris. Risken för en kärnvapenkonfrontation verkar krypa allt närmare. Här bröstar sig nu tre regionala kärnvapenmakter; Israel/Saudiarabien och Ryssland mot varandra. Och bakom Israel/Saudiarabien finns som alltid USA och Nato. Hotet mot Ryssland och al-Assad kan knappast missuppfattas. Vart kampen mot IS tog vägen kan man också fråga sig?

Tillägg 23/2 08:10
Fler länkar av intresse:
2013-11-06 BBC: Saudi nuclear weapons ’on order’ from Pakistan
2016-01-22 Independent: Saudi Foreign Minister refuses to answer question on acquiring nuclear weapons from Pakistan
2016-02-20 INFOWARS: Saudis Claim to Have Nuclear Bomb
2016-02-20 The Economic Times: John Kerry warns Saudi Arabia …

Föregående artikelDen paradoxala tankefriheten
Nästa artikelSe upp med England!
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

8 KOMMENTARER

 1. På facebook har flera personer skrattat ut denna artikel som ett typexempel på hur jag som redaktör gått rakt i desinformationsfällan. Jag vågar inte med säkerhet påstå att så inte är fallet. Nätet är fullt ju av bluffsajter. Bland annat SOHR som jag skrev om häromdagen. Men några trovärdiga belägg för att jag gått på en bluff har ännu inte presenterats, mest oseriöst raljerande.

  En av mina källor för artikeln ovan är MEMRI-TV som presenterar sig själv så här på sin hemsida (min översättning):

  The Middle East Media Research Institute (MEMRI) grundades 1998 i Washington DC, för att överbrygga språkbarriären mellan Mellansöstern och Väst, genom bevakning, översättning och studium av arabiska, iranska och turkiska medier, skolböcker och religiösa predikningar. MEMRI har sitt säte i Washington DC och har filialer i Bagdad, Tokyo och Jerusalem, och en stab av 70 medarbetare runt om i världen. MEMRIS undersökningar översätts till engelska, franska, italienska och spanska och har en 75 000 abonnenter. Den sista meningen förstår jag inte: MEMRI is a 501 (c)3 organization and is incorporated in Washington, D.C.

  Det här kan vara en skönmålning för en propagandasajt med en dold agenda. Det medger jag.

  Dock! Att det skulle vara fria fantasier att Saudiarabien skulle kunna ha kärnvapen är helt enkelt inte sant. Per Jönssson (Mellanösternexpert vi UI) är högt respekterad. Han säger till Ny Teknik i mars 2015: ”De (Saudiarabien) har skaffat sig en viss kapacitet genom medeldistansmissiler som de köpt från framför allt Kina. Sedan har de ett långt gånget samarbete med Pakistan. Det går sannolikt ut på att när Saudiarabien vill kan de köpa färdiga kärnstridsspetsar att sätta på de här missilerna […] arbetet har pågått i minst femton år för att ha som svar ifall Iran skulle utveckla kärnvapen.”

  Men säker ska man inte vara. Upp till bevis om motsatsen!

 2. Det fanns en trygghet i terrorbalansen – den mellan supermakterna Sovjetunionen och USA – när det s.k. kalla kriget var som kallast.

  Vilket ibland fört mej till tankarna på de två sammanlänkade kämparna, vilka mitt på Avenyn i Göteborg, står staty i en evig envig; bältesspännarna!

  Men idag är inte längre världen bipolär och det komplicerar det politiska läget.
  Hur många ”poler” kan man tala om idag? Är Rysslands satsning på handel med BRICS: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika (och Indonesien som kandidatmedlem) en mer ”stabil” ekonomisk grund än bara handel? Är försvarsavtalen mellan Kina och Ryssland hållbara över tid?

  USA brott mot olika Genèvekonventioner har varit väl synliggjorda – inte bara av Mannings visselblåsande, Wikileaks fil-förmedlingar, Snowdens läckor på senare år. Men i våra MSM-medier är det Ryssland som står för alla tänkbara och otänkbara hot…

  Men notera att USA och dess marionettregimer på olika sätt har försökt att hindra undersökningar om bomber med ”depleated uranium”. Avseende mätningar, medicinska kontroller – i samband med de två stora Irakkrigen sedan 1990. Ändå finns bevis, men ingen vet riktigt vilken omfattning atomavfallsvapen har använts. Inte bara t.ex. irakiska soldater har uppvisat svåra skador p g a ”smutsiga bomber” i form av odiagnostiserbara symptom hos soldater. Även många US-veteraner från krigen har drabbats!

  Låt oss hoppas och kräva att motståndet mot att krigsmateriel i allmänhet inte sprids till Saudiarabien – det är ju inte t.ex. tillåtet enligt svensk lag. Saudiarabien för ju ett krig mot Jemen.

  Användandet av atomvapen idag i det labila läget i Mellersta Östern har förutsättningar att bli den största katastrof som människan kunnat räkna in. Och då skall vi minnas de US-amerikanska bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, vilka dödade runt 200 000 civila liv 1945.
  Krig är inte lösningen, det är en del av problemet. Eld upphör och förhandlingar heter lösningen.

 3. Idag kommenteras min artikel ovan av Sören Sommelius (kulturskribent och författare, tidigare kulturchef på Helsingborgs Dagblad). Han skriver:

  ”Ingen av de båda källorna har i mina ögon hög trovärdighet. I ett inslag under tisdagen i CNN nämns inget om saudiska kärnvapen. Däremot citeras en intervju med Saudiarabiens utrikesminister Adel Al Jubeir, som sagt till CNN att Bashar al-Assad ska bort till varje pris, ’genom en politisk process eller genom våld’.

  Frågan är varför uppgifterna om saudiska kärnvapen kommer ut just nu, då ett avtal om vapenvila i Syrien ska träda i kraft om några dagar – och om CIA sanktionerat uppgifterna, oavsett om de är reella eller bara skrämseltaktik.

  Så får kriget i Syrien en ny och kuslig dimension.”

  Jag tycker denna reflektion är fullt rimlig.

 4. Saudiarabien satsar mer än 600 miljarder kronor på kärnkraft fram till 2030. Inte mindre än 16 kärnreaktorer ska byggas och kommer att stå för nästan 20% av landets energiproduktion.

  För att tillverka kärnvapen krävs högaktivt uran eller plutonium. Kärnreaktorer i produktion ger högaktivt avfall i form av (jo men visst) uran och plutonium.

  Hur är det då med trovärdigheten vad gäller innehållet i programmet? Vems intresse är det som talar till oss? Vilken är den rimligaste bedömningen? Vem tjänar på att den läggs fram nu och på detta informella sätt? Inga offentliga uttalanden från det härskande maktskiktet.

  Hur kommer det sig att det sammanfaller exakt med det första förhoppningsfulla avtalet om vapenvila i Syrien?

  Den informella varianten att droppa en sådan bomb till nyhet via en amerikansk tv-kanal är utan tvekan ett smart drag av saudiska regimen. Samtidigt passar de på att igen klargöra att de kommer att använda egna marktrupper i Syrien samt att återigen bekräfta att regimen i Syrien i deras ögon är dödsdömda.

  Inga pådrag i Säkerhetsrådet den här gången för brott mot ickespridningsavtalet, då Saudiarabien formellt ju inte på något sätt bekräftat officiellt att de har kärnvapen, med räckvidd hela Mellanöstern.

  Budskapet har redan gått fram. Den regim i världen som dominerar finansieringen av de olika muslimska terrororganisationerna allt sedan World Trade Center, har nu tillgång till massförstörelsevapen (till skillnad från Iran och tidigare S Hussein).

  Budskapet sänder kalla kårar genom hela västvärlden och det är tvärtyst och det går inte att läsa om detta. Trovärdig källa eller inte! Tystnaden talar sitt tydliga språk.

  Ingen Wallström till attack mot den saudiska regimen om ett klargörande den här gången. Hon hade rätt den gången men tystnaden är total för ögonblicket.

  Dock heder åt Helsingborgs Dagblad som gör sitt jobb i alla fall och lyfter fram nyheten och gör sin egen kommentar och bedömning.

 5. Bara ett påpekande; Sören Sommelius blogg är numera helt fristående från Helsingborgs Dagblad.

 6. Knut!
  Har haft lite kommunikation med Bo I Andersson på SVT. Han bekräftar s k rykten om saudiska kärnvapen, men har inte sett det aktuella inslaget och diskussionen på din blogg. Han kände till ett uttalande från någon på CIA men inte gällande mannen som framstår som någon form av representant för regimen.

  Du kan väl skicka honom länken med filmen? På något sätt bör väl public service ta upp frågan. Frågor till Wallström och UD.

 7. Uppgifterna är inte osannolika. En bakgrund som förefaller rimlig finns på Wikipedia, under rubriken ”Recent developments”.

  Intressant i Wikipedias kommentar är var beslutanderätten ligger: Inte hos FN eller IAEA, som man kanske skulle kunna tro:

  ”…if Pakistan were to transfer nuclear warheads onto Saudi soil, it is highly unlikely that either nation would face any international repercussions if both nations were to follow strict nuclear sharing guidelines similar to that of NATO. A research paper produced by the British House of Commons Defence Select Committee states that as long as current NATO nuclear sharing arrangements remain in place, NATO states would have few valid grounds for complaint if such a transfer were to occur.”

Kommentera gärna, håll god ton, för- och efternamn krävs!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.