Se upp med England!

BOJO

Boris Johnson, Londons populäre borgmästare har har just anslutit sig till ”Ut ur EU”- kampanjen. Han ses, eller ser sig själv som en ”ny Churchill” beredd att ta ut Storbritannien, eller England (med eller utan Skottland) på nya imperialistiska äventyr.

I dessa dagar när alla verkar oroa sig för det framtida politiska styret i USA, Frankrike, Tyskland och kanske Ryssland, skulle jag vilja rikta uppmärksamheten emot Storbritannien. Kanske utgör det lilla öriket ett farligare hot emot freden än USA?

Anders Persson

Anders Persson

Orsaken till min farhåga är inte bara den aggressivitet som det brittiska etablissemanget visat de senaste åren utan också deras stora självsäkerhet. Att delar av etablissemanget nu vill dra sig ut ur EU, ”Brexit”, beror kanske inte bara på att de är socialt konservativa, utan också av en känsla att de gamla tiderna kan komma tillbaka då ”Britannia” som det heter i någon patriotisk sång ”ruled the waves”. Man vill inte längre vara bunden av EU, d v s sina gamla imperialistiska medtävlare Tyskland och Frankrike. Tyskland kan exempelvis välja att återuppta Bismarcks gamla politik i samförstånd med Ryssland.

Svansen försöker vifta på hunden
Medan signalerna från USA, redan under Obama, är att man kanske inte är så hemskt intresserad av Ukraina, de baltiska staterna eller ens Europa, verkar läget vara annorlunda med Storbritannien. Strategin från brittisk sida verkar för närvarande vara att få USA att förbli engagerad i Europa. Detta i synnerhet om Trump eller Sanders vinner. Båda anses företräda en isolationistisk politik, åtminstone visavi Europa.

För ett par veckor sedan sände BBC2 en ytterst provokativt halvdokumentär film World War Three – from inside the war room vars trailer ni kan se här.

Filmen blandar mycket skickligt autentiska och konstruerade scener, vilket gör att man har svårt att veta vad som verkligen hänt och vad som är spekulationer.

BBC2 fejk

Fejkad scen ur filmen, som mycket lätt kan uppfattas som autentisk, alltså dokumentär.

Poängen är dock klar: motsättningar mellan ester, letter å ena sidan och den ryska minoriteten år den andra, leder till en rysk intervention i östra Lettland, modellerad på vad som ansetts ha skett i Donbass.

Den fullständiga filmen finns här. Ni behöver inte se alla 59 minuterna, det räcker med de första 10 för att få ett grepp om vad det handlar. Men ni som vill se allt får en intressant timmes diskussioner som troligen avspeglar reella uppfattningar i Whitehall.

Filmen har inte gått ouppmärksammad förbi i Ryssland.

Realistiskt scenario
Nu är det en gammal imperialistisk taktik att hetsa olika minoriteter emot varandra, och så vitt jag kan se det är det en enkel sak för MI6 med flera att hetsa balter emot sina inhemska ryssar. Även om den ryska regeringen kommer att inse att detta ytterst är utländska provokationer kommer de under inhemsk press att ”göra något”. Ryssland är dock en mer demokratisk stat än vad dess rykte gör gällande. Folkmeningen kan inte nonchaleras.

Problemet är nu om USA luras ställa upp på britternas sida. Även om Nato formellt är skyldigt att ”undsätta” Lettland, kan man, som jag gjort i tidigare kommentarer, fråga sig om det verkligen kommer att göra det, om det gäller. Garantier har brutits förut i den internationella politiken. Nato har till exempel gjort klart att man för närvarande inte tänker hjälpa Turkiet.

Sedan har vi den inhemska opinionen i Storbritannien. Landet är bara i praktiken en demokrati, formellt är det en monarkistisk diktatur. Men även om Labour under Jeremy Corbyn inte har majoritet bland väljarna är deras stöd tillräckligt stort för att utgöra ett orosmoment. Och vad tycker skottarna om att lämna EU eller hamna i krig med Ryssland?

Så kanske blir det ingen revolution i USA, men var inte för säkra på att det inte kan inträffa i Storbritannien, eller snarare i England.

... är läst 664 gånger!

  9 kommentarer for “Se upp med England!

 1. Kjell Martinsson skriver:

  Anders Persson
  När marxister av olika slag – efter Karl Marx död – försökte se om mallen för kommunistisk utveckling höll, ja då var det inte många som kunde se Ryssland i början av 1900-talet som det bäst lämpade samhället för den sociala revolutionen, vilken det ofta talades om. Inte heller Kina, med sina miljoner bönder tycktes kunna fungera i de rådande ekonomiska, sociala och politiska förhållandena. Men lika förbannat…

  Att se olika journalister och politiker idag – även filosofer får väl vara med på ett hörn – lägga ut texten är ofta intressant. Så även din blogg om Londons borgmästare (av vad som framskymtat i medierna verkar vara smått bohemisk, kanske anarkistisk (?), i varje fall jovialisk storstadsbo som ”talar med alla på gatan”) – hur det nu går till. Finns det kanske också till och med en bild av honom på Speakers Corner, då skulle ju bilden av honom – som man av folket – vara fulländad.

  Men skulle den bilden vara sann, eller är det bara en massmedial skapelse, som så mycket annat i våra dagar?

  Vilka inlägg som kommer att lyftas fram om säg tio, tjugo år, som geniala eller smått geniala i sin framtoning är – om vi hade den clairvoyanta förmågan – lika svårt som att spå framtiden – för att vara skämtsamt tautologisk…

  Jan Guillous krönika i söndagens AB hamnar ju mera i perspektivet ”sitt still i båten så löser det sig”. Eller hur?

 2. Anders Persson skriver:

  Kjell M!
  Boris Johnson är inte bara en jovialisk farbror som kan tala med folk på gatan, han är verkligen en modern Churchill, en mycket inflytelserik konservativ politiker som sedan länge utmanat David Cameron om att leda de konservativa.

  Att bara läsa om honom på svenska Wikipedia duger inte, det är några fattiga rader. Nej, kolla bara på omfånget på den engelska varianten så förstår ni att här har vi inte bara att göra med någon alldaglig ”mysfarbror”.

  Nu tänker ni kanske att om han är en ”ny Churchill” så kommer han att stå emot diktatur och fascism. Det är inte omöjligt om historien skulle ta den vägen. Men kom ihåg att under större delen av sin karriär var WC en ärkereaktionär och blodig imperialist. Den förste som gasade civilbefolkningen i Irak var inte Saddam Hussein, utan som det hävdas, Winston Churchill 1920 samt som också gjordes ansvarig för? den bengaliska svälten 1943.

 3. Bo Persson skriver:

  Anders P!
  Intressant att läsa om Boris Johnson, ”engelska varianten”. EU är förvisso ett korthus, men det är onekligen uppmuntrande att en så okonventionell och färgstark politiker kan säga det innan alltihop har imploderat.

  Att läsa vad svenska tidningar skriver om den brittiska folkomröstningen, kan ju nästan få en att ge upp helt.

  Även om Boris Johnson förlorar den så kommer historien att frikänna honom.

 4. Anders Persson skriver:

  Ni som verkar gilla Boris kan här få ett klipp där han pratar lite ryska.

 5. Bo Persson skriver:

  Anders P!
  Visst går det att föreställa sig en massa skumma motiv bakom det engelska folkomröstningsbeslutet. Liksom en massa skumma motiv bakom det ena eller det andra valet. Men om jag frågar, om det skulle vara bra eller dåligt om det blir ett nej till fortsatt medlemskap, vad svarar du då.

 6. Anders Persson skriver:

  Bo P!
  Jag är inte säker på om de politiska besluten i London är mer ”skumma” än annorstädes. Jag ville bara lyfta fram tanken att de som vill lämna EU inte bara gör det av socialkonservativa skäl utan också av aggressiva utrikespolitiska.

  Din fråga om det är ”bra eller dåligt” om England (utan Skottland) lämnar EU känns som den där klassiska ”har du slutat slå din fru?”

  ”Bra” eller ”dåligt” för vem?

  Det brittiska arbetande folket? Det arbetande folket i Europa? Så vitt jag kan se måste normen vara det arbetande folket i vårt eget land. Är det till dess nackdel eller fördel om England stannar? Jag skriver England ty skottarna vill stanna i EU.

  När man diskuterar detta bör man skilja på scenariot att England lämnar EU och att EU upplöses totalt. Om det ena är ”bra” eller ”dåligt”, utifrån ett ”svenskt” perspektiv, så behöver det andra inte vara det.

  Människor berättar för mig att Ryssland vill se ett svagt och splittrat EU. Därför ser Putin gärna att England lämnar.

  Jag vet inte om Putin vill detta, men en generell regel i politiken och historien är att man vill splittra sina fiender. Så länge som EU uppträder fientligt emot Ryssland skulle det inte förvåna om man söker splittra EU.

  Om däremot den ”bissmarkska” traditionen får överhand i Tyskland och EU slår in på en linje av handel och samarbete på lika villkor med Ryssland (det som USA fruktar) så kan det hända att Ryssland ser ett starkt enat EU som något eftersträvansvärt.

  PS: Det gläder mig att min krönika gjort Boris Johnson mera känd i vidare kretsar i Sverige. Jag passar därför på och sprider lite mer information:

  Alla engelsmän över 60 har gratis sjukvård och får åka avgiftsfritt på allmänna lokalkommunikationer i hela England. Dessutom kan de, har det sagts mig (men jag provade aldrig) kvittera ut £200 i bränslebidrag varje vinter.

 7. Bo Persson skriver:

  Anders P!
  Jo, så relativt är det förstås. Ingen fast grund att stå på. Och då har du ändå begränsat dig till världen som den såg ut för hundra år sedan. England, Ryssland, Tyskland, USA.

 8. Anders Persson skriver:

  Bosse!
  Världen idag är mer lik, eller åtminstone lika mycket lik, den som var för 150 eller 250 år sedan är för 50 år sedan.

 9. Bo Persson skriver:

  Anders P!
  Men beror inte också det på vad det är som jämförs. Jag tänkte på att vi i tre-fyra hundra år nu haft världens ekonomiska centrum här uppe i norr på ömse sidor om Atlanten. Men att detta centrum idag snabbt håller på att förflyttas till östra delen av den eurasiatiska landmassan.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.