Se upp med “vädertroll”!

ovader

Vi har här på lindelof.nu haft anledning att referera olika analyser av begreppet “propaganda”. En del har vi gjort själv, andra har vi refererat till. Det senaste tillskottet är från SVT.

Anders Persson

Anders Persson – meteorologen

Vare sig man vill varna för propaganda från öst eller väst är det för det mesta kloka synpunkter som framförs. De artiklar som vill få upp våra ögon för “ryska troll” lämpar sig också för att identifiera andra “troll” som “Natotroll” men också “vädertroll”.

dagens SVT-sajt kan man läsa att det blir extremare väder med värmeböljor och stora regnmängder. Den som uttalar sig är ingen klimatexpert, utan en av SVT:s duktiga väderjournalister, i detta fall Deana Bajic. Men det kunde lika gärna ha varit någon annan.

Politisk styrning
Ty på den tiden jag var yrkesverksam blev vi vanliga meteorologer tillhållna av en ledande svensk klimatexpert att utnyttja varje “svår storm”, varje “värmebölja” och varje “kraftigt skyfall” för att via media få ut budskapet “att detta kommer att bli vanligare och vanliga, och värre och värre” i takt med klimatförändringen. De flesta av oss reagerade argsint på denna styrning, men vi var de äldre och starka. De yngre som har flera år kvar till pensionen har inte lika lätt att sätta sig till motvärn.

Hur svårt det kan vara fick jag uppleva när jag jobbade i Storbritannien. På ett möte på deras vetenskapsakademi, Royal Society, blev vi närvarande meteorologer mer eller mindre utskällda av en ledande politiker, Labours f d miljöminister Chris Smith, för att vi inte var “eniga” i klimatfrågan. Våra invändningar var att vetenskapsmän aldrig har varit och aldrig kommer att vara eniga. Vad politikerna kan få av vetenskapsmännen är en mer eller mindre säker bedömning. Sedan är det politikernas uppgift att utifrån denna eller dessa bedömningar, med hänsynstagande till osäkerheterna, att fatta politiska beslut. Men på grund av okunnighet eller snarare ovilja, tar de inga egna beslut utan vill skjuta vetenskapsmännen framför sig.

Ändamålet helgar medlen
Men säger någon, borde meteorologerna inte för den goda sakens skull, kompromissa med sitt vetenskapliga samvete och ge politikerna det politiska stöd de behöver?

Man kan diskutera detta som en moralisk-etisk fråga: är det rätt att dagtinga med sitt samvete eller fara med osanning om det tjänar en god sak.

Men här gäller det också en annan sak. Om vetenskapsmännen ställde upp på de enkla formuleringar som politikerna kräver, skulle snart Verkligheten köra över dem. Så t ex har sammanblandning med prognosen att det blir varmare under de kommande 100 åren gjorts lika med att det blir varmare och varmare för varje år som går.

Men observationer av verkligheten plus klimatsimuleringar visar att under 20-30 av åren fram till 2116 kommer temperaturen att backa under perioder på 5-15 år. En stagnation eller avkylning åren 2017-2025 skulle inte i sig motsäga 100 årsprognosen, men politiskt skulle det vara förödande. Den inbromsning vi haft i den globala temperaturen sedan 1998 motsäger på intet sätt ett globalt uppvärmningsscenario – men har uppfattats så.

Modellerna inte tillräckligt bra – ännu
Jag nämnde klimatsimuleringar. De görs på globala matematiska atmosfärsmodeller på super-duper-datorer. Modellerna är bra – men inte tillräckligt bra (ännu). I synnerhet är det svårt att simulera extrema väderfenomen som stormvindar och skyfall, eftersom de utmärks av korta tidsperioder över mindre områden. Värmeböljor och kalluftsinbrott är mer tacksamma och där visar simuleringarna ökning av de förra och minskning av de senare.

De klimatsimuleringar som visar ökning av stormar och skyfall bör alltså tas med en nypa salt. Men säger kanske någon, med varmare väder är det väl ökad risk för mer energirika vädersystem med kraftigare vindar och mer nederbörd. Jo, det kan tyckas så, men atmosfären är inte så enkelt beskaffad. Så t ex hänger ovädrens energi inte i första hand ihop med temperaturen utan dess horisontella och vertikala variation. Och de absolut varmaste delarna på jorden är ökenbältena kring 30° latitud och där är det sällan några skyfall eller stormar eftersom det mest råder “högtrycksväder” där.

Inget ändrat sedan 1900?
Men mest besvärande är att under de senaste halvseklet (eller mer) när vi iakttagit en klar temperaturökning över Sverige, har extremväder med avseende på vind och nederbörd inte blivit värre.

På SMHI:s klimatsajt kan man studera de senaste 20 årens förändring i den maximala byvindhastigheten. Icke ett uns förändring.

För den storskaliga vinden (den geostrofiska vinden) finns statistik sedan 1900. Man kan ladda ner statistik för olika delar av Sverige. Här följer statistik för Sveriges kanske blåsigaste del, sydvästra Götaland.

För medelvind, maxvind och antalet tillfällen med mer än 25 m/s syns ingen ökning, snarare minskning. De beryktade tropiska orkanerna visar heller ingen ökning sedan förra sekelskiftet, utom möjligen en tendens hos dem att bli kraftigare.

Extremnederbörden sedan 1900 visar inga som helst tecken på långsiktig variation.

Enda undantaget verkar utgöras av extrem arealnederbörd, d v s mycket regn över större områden. Här kan man möjligen urskilja en uppåtgående trend – dvs tills man tittar på den vertikala axeln till vänster och ser att antalet fall är 5-10 per decennium.

Trots detta vill jag inte sälla mig till “klimatskeptikernas” skara. Människan påverkar klimatet, vi måste göra något, men den nuvarande skrämselpropagandan motverkar sitt syfte.

  5 kommentarer for “Se upp med “vädertroll”!

 1. Martin Kullberg skriver:

  “Modellerna inte tillräckligt bra – ännu”

  Jag vill påstå att vad man arbetar med är ett icke-ergodiskt system, vilket betyder att modellerna aldrig kan bli tillräckligt bra. I ett icke-stationärt system, så som planeten jorden, universum, livet o s v, så kan aldrig historiska data förutse framtiden, det är en extremt newtonsk syn på verkligheten. Ett icke-ergodiskt system låter sig aldrig förutses och den bästa modellen som fungerat i 100 år kan över en natt vara fullständigt värdelös och den natten kan inte förutses, så modellen var således alltid värdelös.

  Visst, jag förstår poängen med väderprognoser och jag inser att jag har ett tämligen stort krav på “tillräckligt” då jag arbetat med vetenskap snarare än kvantitativ metod. Men numera arbetar jag sedan några år tillbaka med just icke-ergodisk kemi och livet blir spännande när man kastar “Nollte termodynamiska huvudsatsen” ut genom fönstret. Jag betraktar då icke-ergodiska system i kontrollerade miljöer, men begränsad variabelrymd där de flesta står under min kontroll och man vänjer sig till slut vid att ha fel och besvara varje fråga med “Vi får väl prova och se”. Här pratar vi om att observera utvecklingen inifrån, för första gången i en N-variabelrymd där ingen variabel är under kontroll, vissa har man kanske teoretiskt en kollektiv kontroll över och då blir de rimligen intressantare…

 2. Anders Persson skriver:

  Martin K!
  Att låta “historiska data” förutse framtiden är ett statistiskt angreppssätt, inte Newtonskt. Klimatmodellerna, liksom väderprognosmodellerna är däremot newtonska i den men ingen att utifrån läget just nu söker man med de kända och bekräftade fysikaliska lagarna steg för steg räkna ut framtiden.

  I väderprognoser spelar den s k “fjärilseffekten” en stor roll men i klimatprognoserna, där man inte är ute efter vädret en viss dag, är det snarare hur väl man matematiskt representerar dessa fysikaliska lagar – samt förstås osäkerheten i atmosfärens gassammansättning.

  “Fjärilseffekten” kan komma in ifall vi får ett stort vulkanutbrott på jorden under prognosperioden.

 3. Hans Andersson skriver:

  Anders P!
  Min skepsis när det gäller rådande världsbild om människans påverkan av vårt klimat är mycket stor. Att vi påverkar är naturligtvis självklart, men att den kraften är starkare och mer påverkande än naturkrafter som vulkanutbrott och solens variationer i utstrålning håller inte vid prövning av argumenten.

  Rådande konsensus i den klimatologiska världsbilden har mer en politisk agenda än en naturvetenskaplig utgångspunkt. Överflyglar och förmörkar alla hotande konflikter, sociala, ekonomiska och militära i dagens värld.

  Rent bedrövligt att se den religiösa och hysteriska eufori som rådde efter den senaste klimatuppgörelsen i Frankrike.

  För min del lutar jag mig mot den tungt vägande teorin om att det är solens strålningsaktivitet som reglerar det globala klimatet. Vid den lilla istiden på 1600 talet vet man att det rådde solminimum vid tidsperioden och att detta bidrog till det dramatiska omslaget i klimatet med förödande konsekvenser.

  När solen har kraftiga plasmautbrott, som nu är aktuellt, påverkar i högsta grad klimatet ur globalt perspektiv. Vid hög solaktivitet minskar mängden kosmisk utstrålning och då bildas mindre moln över marken. Molnen reglerar ju temperaturen på globen då de reflekterar de värmande solstrålarna ut till rymden. Med tjocka molntäcken blir temperaturen lägre på globen.

  Vid ökad aktivitet i solens utstrålning når solens värmestrålar marken lättare och vilket ger högre temperatur.

  Dessa krafter har större betydelse för klimatet än den mänskliga miljöförstöringen, ofta sker samverkan mellan olika faktorer, alltså finns stora negativa miljökonsekvenser till följd av miljöförstörelsen som skogsavverkning och erosion, produktion av nötkött kräver stora mängder vatten vilket är riskfyllt för grundvatten osv.

 4. Anders Persson skriver:

  På sin sajt alarmerar Pål Steigan om “den största marina värmeböljan någonsin”:

  “I 2016 har forskerne registrert den største marine hetebølge noensinne. De regner med at de ekstreme temperaturene til del har å gjøre med en svært sterk El Niño, men også til dels at den skyldes global oppvarming. Varmebølgen startet i 2014/2015 og har fortsatt i år.”

  Men tittar man på senaste observationer av vattentemperaturens avvikelser från det normala ser man att varma och kalla episoder avlöst varandra under de senaste 12 månaderna ute på Norra Stilla Havet.

 5. Anders Persson skriver:

  Detta inlägg väckte intresse på redaktionen av en finländsk energitidning som bad om ett mer genomarbetat inlägg. Det levererades och har nu publicerats.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.