Steve Bannon pekar ut Kina som roten till många av Amerikas sjukdomar. (Foto: AFP)

Text: David P. Goldman June 11, 2020


Trump låg efter i opinionsmätningarna mot demokraternas rival Hillary Clinton när Bannon gick med i kampanjen i augusti 2016. Den tidigare investmentbankiren är allmänt betrodd med att utforma Trumps framgångsrika ekonomiska populism och attacker mot Clintons påstådda korruption under kampanjens senaste tre månader.

I dag förnekar Bannon rykten om att han kommer att ha en officiell roll i Trumps omvalskampanj 2020, men han råder presidenten att fokusera starkt på Kina – särskilt på vad han kallar det kinesiska kommunistpartiets ”krig” mot USA, och på demokraternas kandidat Joe Bidens Kinakopplingar.

Han håller det kinesiska kommunistpartiet ansvarigt för Covid-19-pandemin och dess ekonomiska konsekvenser, och ser inget utrymme för kompromisser med den växande supermakten. Bannon säger att han vill hjälpa det kinesiska folket att störta kommunistpartiet och rekommenderar en självutnämnd skuggregering, i vad han benämner ”den federala staten Kina.”

Bannon talade med Asia Times biträdande redaktör David P Goldman via telefon från Washington, DC. Avskriften är lätt redigerad för grammatik men återges annars ordagrant.


Asia Times: Steve Bannon, du var president Trumps nyckelstrateg 2016. Först skulle jag vilja fråga dig, hur du ser på valet 2020? Och som en följdfråga, vilka råd skulle du ge till president Trump den här gången om hur hans kampanj ska bedrivas?

Bannon: Jag klev in som VD i mitten av augusti och framåt, jag vet inte, åtta, 10, 12, 14 punkter [ökade han med i opinionsundersökningarna], beroende på vilken undersökning du tittade på vid den tiden. Men, David, det finns bara två frågor, som jag sa till honom under den helgen, som betydde något.

Den ena var rätt väg eller fel väg. Fortfarande gällde att två tredjedelar av landet trodde att man var inne på fel väg. Och den andra var Pat Caddells mycket viktiga forskning som kallas Smith Project som visade att medelklass- och arbetarklassens amerikaner för första gången i vårt lands historia kände att USA är på nedgång för en majoritet och att eliten inte brydde sig om det.

Trump greppade redan det. Han hade ställt upp med det, han missade fokus bara lite. Han var tvungen att gå tillbaka och fokusera på att gå på mot Hillary Clinton som en globalist som är en del av denna kader, att den hade grepp om förvaltningen av landet i fyra år.

Trump har sedan starten kämpat i DC mot landets nedgång. Och jag tror att detta ser ut att bli ännu mer av en kamp av en typ av nationalism kontra globalism.

Jag tror att Kina kommer att stå i centrum för detta. Demokraterna kunde inte ha valt en sämre kandidat att vara ett alternativ för det amerikanska folket än Joe Biden. Så jag tror att 2020 verkligen är en fortsättning av 2016. Vi har fortfarande inte arbetat igenom dessa frågor. Kom ihåg att kampanjens slogan var ”Make America Great Again.”

Jag sa att det kommer att bli en generationskamp. Det kommer inte att viftas med en trollstav. Jag tror att de sista 150 dagarna under 2020 kommer att vara just denna klassiska globalism från Joe Biden- och Wall Street-fraktionen i det demokratiska partiet kontra den ekonomiska nationalismen och populismen hos Trump, eventuellt ihop med någon del av Bernie [Sanders] fraktion.

Asia Times: Nu har det skett en uppenbar nedgång i Trumps siffror i opinionsmätningarna under de senaste veckorna sedan tumultet över George Floyds död. Har du några tankar om hur oroligheterna och protesterna kommer att påverka väljarna mellan nu och november?

Bannon: Det är därför jag menar att jag är hedrad över att få bli intervjuad i Asia Times, som är en så viktig röst och plattform i Asien. Jag tror att 2000-talet är det asiatiska århundradet, Stilla Havets århundrade. Och det var därför, som jag som ung man lämnade hemmet och gick med i Stillahavsflottan. Jag har känt en stor samhörighet med Stilla Havet, en stor samhörighet med Asien. Och nu är det Asiens tid.

Jag tror faktiskt att siffrorna sjönk redan innan de före detta poliserna mördade Floyd. Jag tror att den är direkt knuten till Kina. Jag tror att det först var pandemin, sedan utlöste pandemin en ekonomisk kris. Det var dubbelt.

En var nedgången i den samlade efterfrågan. Den andra var att leveranskedjorna, både de medicinska leveranskedjorna och de underliggande kedjorna för tillverkningsförsörjningen. Och det utlöste en finansiell kris. Kom ihåg, det enda sättet vi har klarat av det – vi har överbryggat detta i huvudsak med ett 6 biljoners (miljoner miljoner) $ bazookaskott av Federal Reserve, vilket är ovanligt i amerikansk historia.

Det har redan börjat väcka frågor om koncentrationen av rikedom som vi såg hända efter president [Barack] Obamas lösning på finanskrisen 2008. Vi kan ha haft det här turboladdat i denna [situation]. Så dessa frågor föregick mordet på Floyd.

Och jag skulle faktiskt vilja hävda att många av frågorna kring mordet på Floyd drivs också av KKP. Tänk på saken. Mr Floyd mördades av poliserna. Men vi vet nu från obduktionen att han hade Covid-19, som kom från KKP. Huruvida det kom från ett labb eller en del av ett biologiskt vapenprogram är underordnat.

Vi vet att de inte vidtog de åtgärder de borde ha gjort redan i december när de visste om detta. Så Mr Floyd hade Covid-19. Han hade också fentanyl i sig. Fentanyl är den drog som KKP för fram till kartellerna i övre Mellanvästern, särskilt alla de områden där, gissa vad, alla tillverkningsjobb har försvunnit. Mr Floyd hade aldrig tillgång till ett bra jobb i tillverkningsindustrin.

Det sista är att mr Floyd blev tilltalad eftersom han verkade oavsiktligt ha hanterat en falsk 20 dollars sedel. Om det visar sig vara KKP, fångades de på den kanadensiska gränsen redan i januari med 900.000 dollar. De var inte 20 dollarsedlar, men det var förfalskade pengar.

Så de sammanstrålande krafterna i Asien ledde till Floyds nuvarande situation, hans liv, att han var sjuk. Han hade droger i sig. Han hade inget bra jobb. Och han handskades med falska pengar. Alla fyra [krafterna] kommer huvudsakligen från Peking.

Jag tror att denna konfrontation med det kinesiska kommunistpartiet kommer att bli den enskilt avgörande aspekten på 2020. Och ja, jag tror på president Trump, eftersom jag tror att han står stadigt nu. Med fokus på lag och ordning i fråga om detta, var han ganska lågmäld den första veckan, och så var också opinionssiffrorna.

Hans opinionssiffror är inte bra. Ingen kan förneka det. Detroit Free Press uppgraderar Joe Biden 14 punkter i Michigan. CNN uppgraderar Biden nationellt med 14 punkter. CNN har Biden på sin all-time high med 60%.

Det är höga siffror. Det kommer att bli en riktig match. Just nu är oddsen emot honom, för det är precis så siffrorna är. Ingen kan förneka det. Men jag tror att det ekonomiska kriget mot USA kommer att vara [i] det absoluta centrum av denna kampanj 2020.

Asia Times: Men låt mig ställa en dubbel fråga. För det första, vad skulle du råda president Trump att göra? Och eftersom vi är i en tidning i Asien som läses av asiatiska regeringar, vad skulle du råda regeringen i Kina att göra?

Bannon: Ja, jag tror att regeringen i Kina är en grupp gangsters. Jag anser att det kinesiska kommunistpartiet är helt olagligt. Jag tror att de är en grupp gangsters. Jag tror att det de har gjort mot det kinesiska folket är fasansfullt.

Jag tror att vad de har gjort när det gäller att ta bort det kinesiska folkets frihet och vad de har gjort med uigurerna, de tibetanska buddhisterna, det underjordiska ”House Church Christians”, den underjordiska katolska kyrkan, Falun Gong och demokratirörelsen är upprörande.

Och de bör konfronteras på alla nivåer av varje regering – regeringarna i Taiwan och Japan och Sydkorea och Indien och Singapore till Vietnam. Varje regering i Asien förstår i huvudsak att den måste vara på vakt över vad det kinesiska kommunistpartiet håller på med.

Vilket alltid är dåligt. Du ser just nu i Sydkinesiska Havet där de har militariserat och de är på väg mot en rörlig konfrontation. Det ser du på gränsen till Indien där de har 10.000 stridstrupper.

För mig är det kinesiska kommunistpartiet 1900-talets oavslutade verk. Vilka råd skulle jag ge president Trump i denna fråga? Jag skulle råda att intensifiera [arbetet med] det just nu. KKP är i ett hett informations- cyberkrig och ett hett ekonomiskt krig mot USA. Och de har hållit på ett tag.

Och president Donald Trump är den enda presidenten i USA:s historia som har stått upp mot det kinesiska kommunistpartiet. Och jag tror att nu är det dags att vrida upp det ett snäpp. Och jag tror att du ser det här inom hela USA:s regering. Jag tror att du ser en hel regerings strategi som leds av människor som utrikesminister Mike Pompeo. Du kan se det nu i kongressen, du har folk i senaten som Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley.

Den amerikanska regeringen och det amerikanska folket är nu engagerade i denna konfrontation som det kinesiska kommunistpartiet är i mot landet. Och jag tror att för president Trump, skulle min rekommendation vara: Du har gjort ett fantastiskt jobb hittills. Du stod upp mot KKP. De backar inte, även om jag säger att de är en grupp brottslingar. Jag har aldrig sagt att de inte är så smarta och de är väldigt tuffa. Och så jag fortsätter att säga att Hongkong är Österrike av år 1938.

Och vi vet att om du inte står upp mot dessa diktaturer, vad händer? De slutar aldrig och blinkar aldrig. Så det är därför Hong Kong, tror jag, är i en sådan särskilt instabil situation. Och jag anser att USA just nu, och president Trump, bör dra bort de förmånliga handelsavtalen, allt som skapar någon form av rättvis handel, tror jag, och att vidta åtgärder mot de företag som gör affärer med KKP i Hongkong.

Och jag tycker att man borde vidta åtgärder mot bankerna. Jag tror att man borde göra det omöjligt för det kinesiska kommunistpartiet att använda Hongkong som en kapitalmarknad, vilket de har gjort i många decennier.

Asia Times: Med andra ord, du säger att USA: s finansiella system bör sanktionera Hongkong på en nivå som vi vidtar åtgärder mot, till exempel Iran.

Bannon: Mer än så, tror jag. Jag tror inte att vi har gjort ett tillräckligt bra jobb. Vi har tillåtit mycket. Jag tror inte att vi någonsin har gjort den typ av sekundära sanktioner i ett krig som kan kväva mullorna omedelbart. Låt oss inse det, Iran och Kina, KKP, är partners.

Och det är en av anledningarna till att KKP sprider sitt mörker i hela Mellanöstern och särskilt mot vår stora allierade Israel. Iran är en dödsfiende till det israeliska folket. Iran, mullorna, har affärer med KKP.

KKP håller igång dem mellan oljeköpen och lånen. Det är det som håller mullorna vid liv. Och jag anser att våra sanktioner i Hongkong borde bli ännu hårdare. Vi måste ha verkliga andrahandssanktioner som stryper det finansiella systemet.

Min rekommendation är ganska enkel. Det kinesiska kommunistpartiet bör stängas av från all tillgång på kapital i västvärlden och de bör stängas av från all tillgång till västerländsk teknik.

Här är anledningen. Våren maj 2019, i princip för ett år sedan, fattade det kinesiska kommunistpartiet, efter konferensen om One Belt, One Road, [BRI] ett beslut om att frikoppla sig tekniskt från väst. Nästan samtidigt tog de ett beslut att använda sina egna tekniska standarder.

De förmådde [Kinas vice premiärminister] Liu He att säga till [US Special Trade Representative Robert] Lighthizer att vi inte kan underteckna Lighthizeröverenskommelsen som Lighthizer arbetat på under president Trump i 18 månader. Den överenskommelsen skulle helt ha integrerat systemet i Kina med världens ekonomiska system. De tog ett medvetet beslut att frikoppla från Väst.

Under våren 2019 var den efterföljande affären de ingick, handelsavtalet, bara en affär som såg till att de hade tillgång till jordbruksprodukter och att göra en del saker på IP -reformen.

[Det var] efter att ha sett hur framgångsrik utbyggnaden av One Belt, One Road var med utbyggnaden av 5G, av kvantdatorer, under Huawei. Och efter att ha sett hur de vann på ”Made in China 2025”, utvecklingen av avancerad chipdesign, av robotteknik, artificiell intelligens och kanske till och med bioteknik. De tror att de hade vinst på hand under 2019 och att Donald Trump var det enda hindret.

De skulle inte skänka Trump den stora segern, så i princip undertecknade de vad de ansåg vara ett fördrag från 1800-talet med väst. Det var inget mindre än ett kowtowing [bugande] för väst, men sedan dess tog de beslutet att frikoppla. Jag tror att de har varit engagerade i informationskrig och ekonomiskt krig mot Väst.

Hela deras fokus kommer att vara att med sina partners Pakistan, Iran, Turkiet och Ryssland kontrollera den eurasiska landmassan. Och när de har gjort det, samtidigt trycka, trycka väst, trycka USA bort från den eurasiska landmassan ut i Stilla havet, minst tusen miles bort till Guam.

Först då kommer de att börja fokusera på Europa, Afrika söder om Sahara för att få ett globalt brohuvud till västra halvklotet. De kommer att konsolidera den eurasiska landmassan först. Och jag tror att de är på god väg att göra detta nu.

Det enda sättet att sätta stopp för detta är … jag tror att du ser en begynnande allians mellan Japan, Australien, Indien, Vietnam, mellan de små nationerna i [och] runt Sydkinesiska Havet och Malackasundet. Och jag tror att den koalitionen kommer att reda ut det här.

Asia Times: Särskild handelsrepresentant Lighthizer talade nyligen inför ”Economic Club of New York”. Han sade att han var tillfreds med handelsavtal ”fas ett” och han berömde kineserna för att göra framsteg med strukturreformer. Tonen vi hör från mr Lighthizer är helt annorlunda. Det är mer försonande. Hur ser läget ut i administrationen?

Bannon: President Trump försöker samarbeta med det kinesiska kommunistpartiet och försöka lösa en konfrontation som leder till en tillvaro som fungerar för båda. Lighthizer är en god man. Han har varit en fantastisk handelsrepresentant och har verkligen varit president Trumps bästa partner.

Han och [Vita husets ekonomiska rådgivare] Peter Navarro gör det här. Och jag tror att han i viss grad känner sig bekväm att prata offentligt eftersom han har samarbetat med reformgruppen, som leds av Liu He, för att försöka göra ett visst antal strukturella förändringar. Det kommer från IP-frågorna och uppenbarligen det stora jordbruksinköpet.

Men vi får se. Du vet, tidningen Forbes rapporterar idag att [det] inte ser ut som om Kina kommer att leva upp till villkoren för handelsavtalet, inte lever upp till jordbruksinköp eftersom de inte kan ekonomiskt eller så har de inte efterfrågan eller så kommer de helt enkelt inte att göra det. Vi vet inte ännu. Men jag tror att Lighthizer, som är en fantastisk kille, sätter bäst kraft bakom orden.

Sanningen är att han förhandlade fram en otroligt allvarlig affär under 18 månader av kontinuerliga förhandlingar med reformgruppen under ledning av Liu He, och tog itu med de sju dödssynderna i den kinesiska ekonomin, inklusive kontinuerlig finansiering av statligt ägda industrier och export av deflation och överkapacitet över hela världen och tvångsöverföring av teknologi över hela linjen.

Alla sju togs om hand. Man hade insyn. Man hade ansvar. Och man hade kraft att verkställa. Så de hade de tre benen på pallen för att faktiskt göra ett fördrag som verkligen fungerade. Och jag tror att det är anledningen till att de hårdföra och ultrahökarna i Kina fattade beslutet att koppla ifrån med teknikmotivering eftersom de inte ville vara i en situation där ZTE eller Huawei skulle vara i en position i vilken Västvärlden har hävstångseffekt över dem.

De beslutade att stödja den verkliga strukturreformen av den kinesiska ekonomin. Bob Lighthizer vet att det här är vad kineserna backade ur. … Kom ihåg att president Trump är den som jag tror är mest chockad över vad [kinesiska presidenten] Xi [Jinping] gjorde.

Han skickade över ett team för att underteckna, som undertecknade ett dokument den 12, 13, 14 januari. Då visste de redan att de hade en epidemi i Hebei-provinsen som ledde till en pandemi. Så jag tror att han har varit ganska besviken. Och jag tror att Bob Lighthizer ger det bästa uttryck för det, just som han borde.

Asia Times: Så ur vår synvinkel är det möjligt att komma tillbaka till en situation som vi hade före januari där det fanns en förståelse för att vissa reformer skulle äga rum.

Bannon: Lugn i stormen. Lugn i stormen. Det är något jag inte är överens om. Jag tror inte att Lighthizer eller någon tror att det finns en möjlighet att komma tillbaka till det.

Får jag säga att det var den 3 maj 2019 som de tillkännagav ensidigt [att de] i princip inte tänkte underteckna. Jag tror inte att Lighthizer, Navarro, någon, [National Economic Council ordförande Larry] Kudlow, [Treasury Secretary Steven] Mnuchin, någon i den amerikanska regeringen tror att det finns någon chans att vi kommer tillbaka till avtalet från maj 2019.

Låt oss vara brutalt uppriktiga. Det är den enda uppgörelsen som kommer att fungera. Om man inte helt integrerar [Kina] i världsekonomin och inte gör det med synlighet om vad som händer, ansvarsskyldighet och verkställbarhet kommer det aldrig att fungera. Och om man inte kan komma tillbaka till den uppgörelsen, kanske vi kämpar för några halvmesyrer. Och så är det, det är en ädel ansträngning som Lighthizer gjort. Jag hänvisar till Bob Lighthizer som den tragiska figuren i denna historia, eftersom han på något vis satsade allt och hade en överenskommelse som jag tror skulle ha lett till globalt välstånd och fred.

Och det kinesiska kommunistpartiet fattade ett medvetet beslut att säga nej till den affären. Genom att göra det och koppla av teknologiskt från Väst med sina egna standarder som förs fram under de närmaste åren, har de i princip sagt att de kommer att gå sin egen väg och att de är fast beslutna att bli en överherre i Asien för att sedan bli en global hegemon.

Asia Times: Vad blir ditt råd? Om du skulle ge råd till Kinas regering, som du låter här, skulle du säga: ”Gå tillbaka dit vi var i maj.”

Bannon: Mitt råd till regeringen [i Kina] är ganska enkelt. Upplös er. Förklara omedelbart att ni kommer att gå emot demokratiska institutioner och en demokratisk regeringsform – till en omedelbar markreform, till omedelbar reform för personlig egendom. Riv ner brandväggen. Låt det stora och ädla kinesiska folket äntligen vara fritt.

Det är upprörande på 2000-talet, från början av det tredje decenniet av 2000-talet, att det kinesiska folket, av alla människor på jorden, inte har fri, obunden tillgång till Internet, inte har en markreform, inte har personlig äganderätt, inte har yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet.

Det är enormt upprörande. Och hundratals år från och med nu, när de ser tillbaka på den här tiden, när det kinesiska folket så småningom har sin frihet, kommer de att bli mållösa av att de globala eliterna i världen, Davosgruppen, det intellektuella, det kulturella, det finansiella och företagseliterna tillät detta hända och stödde slaveri av kineserna. Människor skulle bli förstummade, precis som dina barn, när de tittar tillbaka och säger, hur kunde människor ha slavar?

Tja, det kinesiska folket lider i grund och botten under 1900-talets sista diktatur. Och världens globala eliter är de som har varit deras affärspartners. Och för mig är det oerhört. Så mitt råd till kineserna kan vara väldigt enkelt. Avgå omedelbart. Låt människor rösta en man, en röst. Riv ner brandväggen och låt dem helt enkelt [ha] de grundläggande mänskliga rättigheterna som andra människor har.

Yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet. …. Och Kina kommer att bli ett otroligt välmående, friskt och lyckligt land under de kommande decennierna.

Asia Times: Förenta staterna utfärdade en nationell säkerhetsstrategi förra månaden där de sade att USA fortfarande håller fast vid Kina-politiken och sade specifikt att USA inte söker regimförändring i Kina. Så föreslår du att väst bör ändra den politiken och dess officiella politik bör vara regimförändring?

Bannon: Jag är faktiskt rådgivare för denna nya regering som har bildats, för den nya federala staten Kina, som är en samling av individer med högt nettovärde och idrotts- och kulturpersoner i hela världen, utflyttade som förespråkar att KKP bryts ner. Det är uppenbart att det kinesiska kommunistpartiet är i krig med sitt folk, i krig med USA, som vi känner igen från obegränsad krigföring.

Deras syn på krig är mycket sofistikerad. Det handlar om informationsavtal och cyberavtal och ekonomi … Men ännu viktigare är att de bedriver ett allvarligt informationskrig. Och ett ekonomiskt krig. Det är inte USA som tvingat [dem till detta]. Men jag tror inte att det kinesiska folket kan vara välmående och fritt, jag tror inte att Asien kan vara fritt, förrän vi har förändrat regimen i Peking. Och jag är en absolut förespråkare för det.

Asia Times: Nåväl, Steve, som en praktisk fråga. Att avbryta handeln med Kina skulle få ganska allvarliga konsekvenser för ett antal platser i Asien. Ungefär 60% av all asiatisk handel sker inom Asien. Sydkorea – Kina är dess största handelspartner och exporterar dubbelt så mycket till Kina som till USA. Hur vet vi att den asiatiska kuststaten inte skulle hålla sig till sin största handelspartner, nämligen Kina?

Bannon: Ett simpelt faktum är att de förstår att om de fattar beslutet [att vara] under KKP:s inflytande, så kommer deras friheter så småningom att försvinna. De kommer att vara en hårt utsatt tributstat. Och jag tror inte, även med ett ekonomiskt gupp eller två, att något av de fria länderna och alla områden i Asien medvetet kommer att fatta det beslutet.

Från Vietnam till Sydkorea till Japan, Filippinerna, Indien, Australien, Nya Zeeland, Indonesien – alla förstår just nu att det kan vara en bättre ekonomisk kontakt, men om de gör det, om de gör det, så kommer de så småningom att bli ett biflöde till KKP och därefter så kommer deras friheter småningom att försvinna. Och jag tror inte att ett enda av dessa länder någonsin skulle göra så mot sitt folk.

Asia Times: Visst, inget av de asiatiska länderna skulle behöva göra det valet. Jag tror att de flesta av dem förmodligen föredrar status quo.

Bannon: Status quo är inte hållbart eftersom KKP inte tillåter det. KKP, det är den aggressiva parten, inte Väst, och verkligen inte de fria nationerna i Asien. Det är KKP som är aggressorn här.

Asia Times: Låt oss gå tillbaka till det amerikanska valet för en stund. Är detta ett meddelande som president Trump kunde förklara för det amerikanska folket? Och är det ett vinnande budskap i november för honom?

Bannon: Jag tror definitivt att det är ett vinnande budskap. Jag tror att den som övertygar det amerikanska folket att de kan konfrontera det kinesiska kommunistpartiet nu och stoppa deras handlingar kommer att bli vinnaren. Och jag tror att det är därför Joe Biden är så svag.

Låt oss vara brutala. Det var president Obama som sa att min [hans] utrikespolitik kommer att vara ”pivot” till Asien. Rätt. Han var mannen att göra det. För kom ihåg, president Obama sprang som en populistisk antikrigskandidat i primärvalen i Iowa, New Hampshire. Det är en av anledningarna till att han slog Hillary Clinton och Wall Streets fraktion, som kontrollerar det demokratiska partiet.

De trodde inte att Obama hade tillräcklig internationell erfarenhet. Det var därför Joe Biden sattes på det. Han har varit chef för senatens utrikesutskott i sådär, 20, 25 år, i varje sammanbrott vi någonsin haft, varje hemskt fördrag som någonsin gjorts.

Biden var satt av Obama att vara ”wingman” för frågor om Asien. Och det är en ren katastrof. Jag tror att den överenskommelse som Xi kom hit och undertecknade i höstas den 14:e september, [vid] det statsbesöket, då det talades om inga fler cyberintrång och demilitarisering av Sydkinesiska havet – allt var en lögn. Det var fler cyberintrång sex månader efter än tidigare. Och militariseringen av Sydkinesiska havet fortsatte oförminskad.

Joe Biden svek Obama och svek landet vid varje steg på vägen i hans handlande vid förhandling om förhållandet mellan Amerika och Kina. En av anledningarna till att vi är i denna soppa i dag, [som] president Trump är, beror på att detta sammanbrott överlämnas till honom av Obama-administrationen.

Och kom ihåg [att] hela apparaten – jag kallar det inte den djupa staten eftersom den är fullt synligt – hela apparaten är inriktad på Mellanöstern. Det var Trumps stora heroiska insats med det här [regerings-] teamet. Han tog in människor från Navarro till Pompeo och övergick till [att vara] en hel regering inställd på konfrontation med det kinesiska kommunistpartiet.

Och på så vis har Biden varit en katastrof sedan hans förespråkande av Kina i WTO [Världshandelsorganisationen] och status som mest gynnad nation och alla handelsavtal, varje fruktansvärt handelsavtal, allt som förstörde tillverkningen i övre Mellanvästern. Joe Biden kommer inte att vinna eftersom under hösten 2020, kommer det amerikanska folket inte att rösta på pro-KKP typer [som är] medresande globalister.

Jag slår fast denna åsikt precis som jag var den ledande förespråkaren för att [betona] korruptionen och inkompetensen hos Hillary Clinton, något som så småningom gått hem…

Jag tror att samma sak kommer att hända nu. Det amerikanska folket känner inte till Joe Bidens ”meritlista”. Under de sista 150 dagarna inför detta val kommer de att få veta, stycke för stycke. Hans ”meritlista” är fasansfull. Och jag inbegriper inte ens korruptionen hos hans familj och de pengar de har gjort med KKP, de pengar de har tjänat i privata tillgångar med det kinesiska kommunistpartiet, de företag de har investerat i.

Han själv, hans son, Bidens, är korrumperade och de är inkompetenta. De har sålt ut det här landet… Och jag tänker ägna varje dag av de 150 som är kvar för att påminna det amerikanska folket om exakt vem han är och vad han gör.

Asia Times: Det har förekommit en del spekulationer om att du kan bli officiellt involverad år 2020. Ser du någon möjlighet till en officiell roll för dig själv?

Bannon: Noll. Jag har så mycket utåtriktade aktiviteter. Jag har min partner, Jason Miller, som är min partner på en [radio]-show, …. Jag har många, många vänner och kollegor som jag tror kommer att gå tillbaka och ta en mer aktiv roll.

Jag tror att president Trump runt sig kommer att samla ett team med ”killers”. 120 procent av min tid just nu går åt till att bekämpa det kinesiska kommunistpartiet, med ”Committee on the Present Danger”. Sällskapet ”Rule of Law Society”, nu den nya federala staten i Kina. Jag känner en stor samhörighet med det kinesiska folket. Stor kärlek till Kina. Och det är typ mitt livsverk nu. President Trump, jag älskar den killen.

Jag stöttar honom varje dag. Jag stöder hans arbete. Jag gör allt utifrån. Jag har en två timmars TV-show som sänds överallt. Jag tror att de har rätt lag. Tror jag … att ta in rätt personer. Och jag kommer att vara där och banka på utifrån. Och ärligt talat, tror jag, jag tror att jag kan vara mer effektiv genom att specifikt gå på Joe Biden på utsidan av kampanjen än jag kunde göra genom att sköta kampanjen.

Så jag tror att han är i goda händer. Jag tror att de är väldigt fokuserade. Jag tror att detta kan bli precis det lopp han vill köra. Och det är allt de behöver göra för att gå iland med det.

Asia Times: Steve Bannon, du har varit extremt generös med din tid. Det är en sista fråga jag vill ta upp. Du talade tidigare om de imponerande framsteg som Kina har gjort när det gäller One Belt, One Road, när det gäller telekommunikationsteknik och många andra områden där de har investerat.
Som ni vet godkände den sista folkkongressen 2,2 biljoner (miljoner miljoner /Red) dollar i investeringar i högteknologisk FoU [Forskning & Utveckling]. USA, som ni påpekade, spenderar 6 biljoner dollar för att stabilisera finansmarknaderna. Men jag har inte sett någon diskussion om en liknande amerikansk strategi för att främja högteknologi att konkurrera med Kina. Hur länge kan vi lägga vår tyngdpunkt på att försöka stoppa Kina utan att bygga upp vår egen kapacitet?

Bannon: Hör nu, jag tror inte det är att kasta bort resurser. Jag sa att det är därför Asia Times är så viktigt, eftersom det var en av de viktigaste medieplattformar för det fria folket i Asien. Jag tror att vad Förenta Staterna gör är att försöka ändra fokus och lägga tyngdpunkten på landets utrikespolitik och internationella relationer, Stillahavsområdet och Asien.

Jag visste detta redan 1977 när jag först kom till Kina i Sydkinesiska havet och kom till Hong Kong på ett krigsfartyg och att detta var rätt plats att vara på. Det är så spännande. Folket är så bra. Och över hela Asien dit jag har rest. Det här är det asiatiska århundradet. Amerika är en Stillahavsmakt.

Och därför tror jag att president Trump, att vad han har gjort är att skifta tyngdpunkten i vår utrikespolitik från Atlanten, från den gamla världen, på allvar till den nya världen. Och jag tycker det är dynamiskt. Jag tycker det är fantastiskt.

Kom ihåg, jag sa att KKP är ondskefullt. Jag har aldrig sagt att de inte var smarta och tuffa. Okej. De är väldigt smarta. Och låt oss vara ärliga – ingen nation på jorden har någonsin kört en geopolitisk strategi som de har gjort. De har tagit de tre stora geopolitiska teorierna från 1900-talet och de är den enda nationen på jorden [som] försöker göra allt på en gång.

De kör [Halford] MacKinders kontroll, den eurasiska landmassan, BRI. De kör [Alfred Thayer] Mahans marina strategi som Royal Navy och det brittiska imperiet [gjorde] och som amerikanerna ärvt genom att skära av, med att försöka få kontroll över alla marina viktiga punkter, av alla maritima nyckelpunkter i världen…

Och jag tror att det i det avseendet visar dig deras geostrategiska hjärnor. Men de är onda. De är onda. De är verkligen ett ondskefullt imperium, precis som nazisterna, precis som fascisterna, precis som Sovjet. Det är ingen skillnad. Och här är anledningen: de är en totalitär diktatur. De tänker inte på det kinesiska folket.

Det märks på vad de gjorde under pandemin. Skulle du inte bry dig om att 50 miljoner människor dog i Hubei-provinsen? Det handlar alltid om regimen. Det handlar om regimens materiella välbefinnande. Så det är inte så att de inte är smarta.

Och där de lägger sina pengar är smart, tror jag. Jag är en ekonomisk nationalist. Jag stödde [tidigare nationella säkerhetsrådets ledare] General Spalding, när han kom på idén att nationalisera 5G-systemet i staterna [USA]. Jag var den ledande förespråkaren. Jag är den ledande förespråkaren för att bryta upp ”big tech” och göra dem allmännyttiga.

Jag är en stor förespråkare för mycket mer offentliga investeringar i teknik. Så jag tror att vad kineserna har gjort är ganska smart. En av de stora strategiska fördelarna med Väst är dess kapitalmarknader. KKP har dem inte. Och anledningen till att KKP inte har dem är att folk förstår att de inte tror på rättsstatsprincipen. Hongkong är det bästa exemplet på det.

Det viktigaste fördrag som de undertecknade under hela sin existens var överlämningen av Hongkong. Varför? För att det inte ägde rum med vapen. Det skedde inte med materiella saker. … Det handlade om människor. Det var i grunden tillitsfullt, hur många var det, sex miljoner levande själar, under deras vård i 50 år i ”ett land, två system.” Och de ljög definitivt om det, och de bevisade det för världen. Det är därför det är Österrike 1938.

De bevisar för världen att KKP inte är bra för något, att de inte står för något annat än sin egen regim. Och de är absolut 100% mot det fria folket, den fria världen. Och för det asiatiska folket att vara där de är i dag, att ge upp det till det kinesiska kommunistpartiet, skulle vara ett av de stora övergreppen i historien.

Så jag tror att frihetsälskande människor, Förenta Staternas folk, vill konfrontera det kinesiska kommunistpartiet och vill hjälpa och bistå det kinesiska folket, eftersom endast det kinesiska folket kan störta det kinesiska kommunistpartiet. Ingen annan kan göra det, men de kan få hjälp av välmenande människor i resten av världen.

Och det är därför mitt livsverk nu arbetar med just det ämnet.

Asia Times: Steve Bannon, vi tackar dig för detta samtal.


Länk till originalartikeln.

Översättning till svenska: Bertil Carlman

Föregående artikel”SVENSK POLIS SKOLAS AV VÄNSTERRADIKALER”
Nästa artikelÄventyret i vända världen

5 KOMMENTARER

 1. Mycket bra att få ta del av denna intervju! Bannon har tagit över Kissingers uppgift. Sätter en slant på att Trumpen vinner valet.

 2. Var Bannon nykter vid telefonintervjun? Bortsett från hans åsikter verkar han också lite ostrukturerad. Om journalisten satt i Hongkong och Bannon i New York var det 12 timmars tidskillnad. Antar vi att journalisten i Hongkong gjorde intervjun kl 10 lokal tid var nog Bannon inne på sin andra eller tredje kvällsgrogg…

 3. Nja, snarare Brezinskis roll vad gällde dåvarande Sovjetunionen under 70- och 80-talen. Det skulle förvåna mig mycket om inte Bannons uttalanden i Asia Times blir noga studerade och analyserade i KKP:s Centralkommitté och politbyrå. ”Regimförändring”; ”Upplösa KKP”; ”Ett federalt Kina”. Med mera, t ex antydningar att lösgöra Hong Kong, Tibet och Sinkiang.

  För att inte tala om s k ”sekundära sanktioner” – liksom idag mot de företag som gör affärer med Iran. Volvo Lastvagnar, Ericsson, Sandvik och Atlas Copco är några sådana exempel. För att inte tala om Huawei och ZTE, där USA utövar hård press mot de stater som har med deras – f n överlägsna – teknologi att göra.

  Jo, nog ser kinesernas ledarskikt skriften på väggen och agerar därefter. Inte minst genom att investera i andra länder och söka någon form av allianser. KKP har på det hela taget hållit fast vid Bandung-deklarationen 1955 samt Zhou En-Lais riktningsgivande linjetal om ”de fyra moderniseringarna” på KKP:s kongress 1975.

 4. Det kändes bra att man äntligen fick en klar analys om varför Floyd mördades. KKP hade infekterat honom med covid19, försett honom med droger, falska sedlar och dessutom tagit jobbet från honom. Att jämföra Brezinski med Bannon är som att jämföra Einstein med en grav alkoholist, bägge tror på det krökta rummet (eller var det kröka på rummet?).

 5. Och sedan ska vi alla komma ihåg att:
  Om Floyd mördats av svensk polis skulle han räknats som ”död i covid-10”, eftersom svensk statistik tar med alla som varit smittade med covid-19 och dött, oavsett den ”verkliga” dödsorsaken!

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.