Ska man rösta i EU-valet?

usaeu

Jag funderar på att avstå från att rösta i EU-valet den 25 maj. Jag redovisar här mina funderingar och ber härmed om hjälp att bestämma mig.

De vanligaste argumenten för att man bör rösta är:

 • När vi nu är med så måste vi försöka påverka så mycket vi kan.
 • EUs enda direkt folkvalda organ är parlamentet.
 • EU-parlamentet har fått mera makt efter 1 december 2009 (Lissabonfördraget) och är nu bland annat en del i EUs lagstiftningsprocess.
 • Man är faktiskt moraliskt skyldig att rösta i en demokrati.
 • Miljöproblemen och den internationella brottsligheten t ex känner inga gränser, därför måste vi samverka med andra (EU) för att tackla dessa problem effektivare.
 • Ju fler som röstskolkar desto lättare blir det för Sverigedemokraterna (och andra högerextremister/-populister) att ta sig in i EU-parlamentet.

Vad har jag nu att anföra mot dessa argument? Ja, det är inte helt enkelt medger jag. Men jag börjar faktiskt tro att om man avstår från att rösta så kanske Europa skulle kunna knuffas en liten aning mot eftertanke sans och balans, medan om jag snällt och lojalt springer till valurnan 25 maj fortsätter utförsbacken mot katastrofer och elände som nu. Ambitionen är alltså ganska blygsam.

– Jamen, rösta blankt då, så att i alla fall inte valdeltagandet sjunker! blir säkert svaret från många.
– Men jag har ju inte bett om denna rösträtt. Jag tycker ju faktiskt inte att denna rösträtt är något som tjänar de mångas inflytande över hur samhället bör utvecklas. Snarare tvärt om. Ju fler som röstar desto lättare blir det för ministrar, kommisionärer och parlamentariker att förstärka det demokratiska skenet och sina egna positioner och egenintressen.

Jag känner även en slags skyldighet att markera att jag (vi) blev inlurade i EU med många falska förespeglingar och ohederliga argument. Och särskilt demokratiskt gick det ju inte till.

 • Inte skulle det bli något militärt samarbete.
 • Inte skulle det bli någon monetär union.
 • Inte skulle arbetsrätten försämras.
 • Inte skulle fattiga kunna komma hit illegalt och ta osäkra jobb för svältlöner.
 • Inte skulle det bli mer av federalism.
 • Inte skulle det bli inskränkningar i yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.
 • Inte skulle riksdagens lagstiftande makt begränsas.

Men för att ta bara den sista punkten i listan. Det verkligt allvarliga för svensk demokrati är att Sveriges riksdag förlorar allt mer av sin lagstiftande makt. EUs lagar är alltid överordnade svenska lagar. Om svensk lag strider mot EU-lag gäller EU-lagen. Så står det skrivet.

Det här oroar åtminstone några ansvarskännande personer i riksdagen. Lena Sommestad skrev ett långt blogginlägg om hur situationen drastiskt förändrats i och med att Sverige underordnats EU-rätten och de svenska domstolarna blivit en del av ett europeiskt rättssystem. I princip menar hon att svenska politiker inte har koll på läget.

Utan att trassla in mig i alla snåriga procedurer för beslutsfattande i EU kan jag ändå konstatera att för att en lag ska stiftas i EU krävs att EU-parlamentet måste få samtycke av ministerrådet. Så här står det på hemsidan EU-upplysningen om hur lag stiftas:

“EU-kommissionen skriver ett lagförslag (det kan alltså inte väckas direkt i parlamentet [KL]) som skickas till Europaparlamentet och ministerrådet. Först om Europaparlamentet och ministerrådet är överens om texten blir det en ny EU-lag. Beslutsmetoden kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet.”

Alltså, parlamentet har en överrock, ett “väktarråd” som i Iran. Det kallar inte jag demokrati.

Sveriges 20 av EU-parlamentets 751 ledamöter representerar ju faktiskt ett mycket blygsamt inflytande. Även om ledamöterna samverkar med likasinnade från andra länder i olika så kallade partigrupper blir svenska väljares inflytande extremt uttunnat. Inflytandet på de beslut som till slut kommer ut från EU-maskineriet kanske till och med kan ses som försumbart.

Denna rösträtt har alltså i princip lagts på mig som ett ansvar utan att jag bett om det och utan att jag ser att det kan föra framåt på något sätt att rösta in en extra socialdemokrat, miljöpartist eller vänsterpartist. Att byta en Jimmy Åkesson mot en Marita Ulvskog i en församling på 751 ledamöter, som dessutom inte ens har någon rätt att lägga fram nya lagförslag och inte kan besluta utan “väktarrådets” godkännande är kanske ändå försumbart.

Vår svenska allmänna rösträtt erövrades efter lång kamp underifrån. Med EU-rösträtten var det precis tvärt om. Är det kanske till och med så att den demokrati som tas ifrån oss och flyttas över till EU inte kommer tillbaka i form av nytt demokratiskt inflytande på ett högre plan, utan istället fördelas till olika korporativa organ som agerar direkt emot vad som skulle varit fallet om lagstiftningsmakten funnits kvar nationellt?

I EU-valet 2009 röstade 43% av svenskarna jämfört med 37,1% 2004. En uppgång alltså, vilket nog mest berodde på att 2004 var första gången innan all offentligt propaganda för valdeltagande nått ut. Valdeltagandet i hela EU har sjunkit från första valet 1979 till senaste 2009 från 70% till 43%. Sverige ligger alltså på genomsnittet. Belgien ligger högst med över 90% i alla EU-val hittills, Litauen lägst med 21%, Rumänien och Tjeckien näst lägst med 28% (2009).

lsuflyerSveriges ungdomsorganisationers paraplyorgan (LSU) har gått samman med EU-parlamentets informationskontor i Sverige och ett antal kommuner i en kampanj för att få ungdomar att “rösta rätt” i EU-valet. Det förvånar mig att alla dessa ungdomsorganisationer tycker det är helt problemfritt att ingå i denna kampanj. Det är nämligen klart uttalat att det finns ett parti man inte ska rösta på. Alltså, det är väl ändå principiellt tveksamt att skattepengar ska betala propaganda för att folk ska rösta på ett visst sätt. Sådant här stärker säkert de utmönstrade mer än det hindrar dem. Så här står det på en av deras affischer:

“Främlingsfientliga partier runt om i Europa rustar inför vårens EU-val. Med tillräckligt många röster kan EU få en mäktig högerextrem partigrupp efter EU-valet 2014. Makten är din – rösta för allas lika värde på valdagen.”

2014-01-07 skrev Cecilia Malmström (EU-kommissionär) och Fp-kollegan Jasenko Selimovic i GP att EU-valet 25 maj 2014 är ett ödesval. De skriver:

“Det vi liberaler tänker göra är bygga upp effektiva koalitioner och samarbeta med liberaler i andra länder för att stoppa främlingsfientlighetens spridning och stå upp för Europatanken. Den våg av extremnationalism som finns i många länder kan inte förebyggas genom individuella insatser i enskilda länder. Vi måste stå upp för en gemensam solidarisk flykting- och migrationspolitik och också visa hur viktigt det är med fortsatta öppna gränser i ett EU som är välkomnande mot omvärlden.”

Men det här stycket anser jag rymmer stora problem. Jag tror att de verkligen menar att de vill stoppa främlingsfientlighetens spridning. Men hur då, undrar jag? Att det inte går att bara öppna EUs gränser vet dom. Men ändå får de det på något sätt att låta som att det är “de andra” länderna – inte vi alltså – som vill behålla hård gränskontroll. Jag anar ett mått av hyckleri här. De glider också undan att koppla EUs ekonomiska politik och EUs medverkan i Natos militära framstötar söder och öster om Europa till frågan om flyktingströmmarna. Jag menar att det faktum att EU först och främst räddar sina stora banker genom att svälta ut sina fattigaste medlemsländer skapar sociala flyktingströmmar inom EU, osund nationalism, främlingsfientlighet och i värsta fall rent fascistiska rörelser. Jag menar även att det faktum att EU först bombar (eller medverkar till militär aggression mot) andra länder och sedan håller de flyende offren utanför sin yttre gräns skapar ännu mer av samma sak som bankräddningen orsakar, nämligen osund nationalism, främlingsfientlighet och i värsta fall rent fascistiska rörelser. De här sambanden får inte diskuteras. Då riskerar man att hamna i giftskåpet.

De inleder visserligen med:

“Den djupa ekonomiska krisen har skapat oro, rädsla och släppt främlingsfientligheten ur flaskan. Inte sedan Andra världskriget har det funnits så många främlingsfientliga partier i Europas folkvalda församlingar som det finns i dag.”

Men i fortsättningen spinner de mest vidare på det jag ser som en myt, nämligen att EU var – och är – ett fredsprojekt. Att det framför allt är ett ekonomiskt liberalt, idag närmast ett nyliberalt, marknadsbygge talar de inte om.

Att ändra på den ekonomiska politiken i EU verkar vara närmast hädiskt. Låt bankerna ta en del av smällen! Sätt banker i konkurs! Lös upp euronzonen och avskaffa EUs militära satsningar och engagemang i Natos krigsäventyr! Det är krav som borde ställas av någon tycker jag.

Men deras enda svar på problemet med växande extrempopulistiska rörelser är att vi ska hjälpas åt att ge EU-parlamentet en lite större majoritet av antipopulister. Jag tror att den vägen är nästan lika hopplös som att stoppa den globala uppvärmningen genom att alla släcker ljuset en dag om året. Det måste till grövre kaliber på den politiska ammunitionen.

Summan av kardemumman blir alltså att jag tror man gör mest politiskt nytta med att visa herrarna i Europa och Sverige att EU saknar legitimitet. Därför överväger jag att inte rösta alls i EU-valet 25 maj.

Säg nu emot mig!

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

... är läst 511 gånger!

  18 kommentarer for “Ska man rösta i EU-valet?

 1. Anita Lindblad skriver:

  Jag kan inte säga emot dig!

  Däremot lyckades du övertyga mig om att jag INTE ska rösta i EU-valet. Det tackar jag för. 🙂

 2. Dennis Zackrisson skriver:

  Du har funderat en del på frågan, Knut, det framgår av resonemanget. Men egentligen kanske det är rätt enkelt. Ska man rösta i allmänna val över huvud taget? Jag menar, de styrande bestämmer ju i alla fall allt (eller i vart fall det allra mesta av någon betydelse och därutöver även om en stor mängd tämligen betydelselösa saker) och kandidatlistorna sätts samman av partiernas olika ledningar. Att “kryssa in” en annan person än de som står i toppen på listorna är ju inte lätt heller.

  Om du verkligen vill använda valet till att markera mot EU är det väl i så fall bättre att rösta med det parti som klarast driver linjen att vi ska lämna EU. Det är ju annars lätt hänt att din uteblivna röst misstolkas. Men det kanske den gör i alla fall. Hur man än vänder sig har man ändan bak! Det är så krångligt så det är bäst att inte rösta alls.

  Du skriver att parlamentet har en “överrock”. Så är det ju inte riktigt utan det är ju ett “delat” makt- och inflytandeförhållande mellan EUs olika institutioner. Sådant går naturligtvis att ändra på (och under de dryga 60 år EU och dess föregångare existerat har så skett) men det kräver naturligtvis en hel del politiskt arbete. Verkar jobbigt så det är nog skönare att ligga hemma på sofflocket än att gå till valurnan.

  I Belgien har man (om jag inte minns fel) röstplikt, vilket måhända till en del förklarar det höga valdeltagandet. Det är ju en risk (även om den väl får bedömas som liten) med minskat röstantal att frågan om röstplikt lyfts upp blir en realitet. Då kan det komma att kosta på att röstskolka. Bättre då att utnyttja friheten så länge den finns.

  Alla är vi ju goda liberaler, men huruvida Malmström och Selimovic (tillika även Marit Paulsen i TV och LSU) har rätt i att själva röstakten skulle vara ett slag mot främlingsfientligheten är väl mera tveksamt. I allmänna val röstar man ju inte mot någon utan bara för andra. Detta är något som man ganska allmänt har fått om bakfoten, inte minst i olika rörelser på vänsterkanten, dit liberalerna hörde en gång.

  Ja, inte var väl detta till någon större hjälp i din beslustångest, men lite fritt ur hjärtat från en “ärlig svensk” var det väl i alla fall. Jag lutar själv åt att rösta på Piratpartiet, det gick ju bra förra gången och de har fördelen (framför alla andra partier) att enbart driva viktiga frågor och driva dessa med (såvitt jag kan bedöma) bra ställningstaganden.

 3. Kristoffer skriver:

  Det är inte helt lätt att argumentera emot måste jag säga. De svenska EU-parlamentarikerna representerar ju i första hand sina respektive partigrupper och inte Sverige.
  För egen del kommer jag nog rösta ändå med resonemanget “många bäckar små…”. Men något större intresse för valet kan jag inte påstå att jag har.

 4. Hans O Sjöström skriver:

  De svenska EU-propagandisternas motiv för att rösta – att det skulle vara ett sätt att stoppa främlingsfientligheten – är löjligt. EU har genom sina regler för behandling av flyktingar, t ex båtflyktingar, begått fler övergrepp, för att inte säga mord, på flyktingar och främlingar än något främlingsfientligt parti eller någon ytterlighetsgrupp. Hundratals har dränkts i Medelhavet, mängder av människor har skickats tillbaka till förföljelse, fängelse, tortyr och fattigdom från EU. Främlingsfientligheten i Europa växer därför att den är den officiella politiska ideologin.

  Parlamentet får inte stifta egna lagar utan godkännande uppifrån, EU samarbetar militärt med NATO och tvingar i samarbete med IMF och Världsbanken fattiga greker och andra sydeuropéer att rädda nordeuropeiska banker. Vad spelar det för roll om det kommer in en eller annan sverigedemokrat i parlamentet? EU:s främlingsfientlighet och fientlighet mot utblottade människor passar ju dem.

  Det vi bör göra är att säga till våra politiker att göra som andra EU-länder, dvs strunta i EU-lagarna och sköta oss själva. Det gör både Italien, Frankrike, Spanien och andra, men Sverige är Festung Europas lydigaste delstat. Det kan vi försöka göra något åt i september. Det gör man inte genom att delta i ett val som är ett rent illusionsnummer.

 5. Bo Persson, Piteå skriver:

  Blir det någon kampanj ”Bojkotta EU-valet”? Om det blir det vill jag gärna vara med och dela ut flygblad. Jag är med i ”Nej till EU” men därifrån har åtminstone inte jag hört något.

  På något sätt borde vi markera att vi inte vill dras in i ett krig med Ryssland. Redan har det i samband med Ukrainakrisen i tidningarna börjat talas om den så kallade solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget. Hur den skulle kunna komma till användning i sammanhanget. Flyginsatser i första rummet.

 6. Christer Strandberg skriver:

  Det parti som tydligast driver en EU-kritisk linje är Sverigedemokraterna. Jag skummade ditt inlägg Knut, men såg inte att du tog upp detta faktum. Men det kanske inte är ett problem att Europas fascister är emot EU?

  Jag kommer att rösta på Piratpartiet än en gång. De driver en tydlig linje i den viktiga yttrandefrihetsfrågan på nätet.

  Det mesta som kommer från EU-kritiskt håll luktar unken nationalism och främlingsrädsla (folkomröstningen i Schweiz t ex). Jag kan reta mig på EU-beslut till förbannelse ibland, men det gör jag på vissa riksdagsbeslut också. EU är i dagsläget det minst dåliga, så utnyttja din demokratiska rättighet (alla har inte en sådan) och gå och rösta!

 7. Kjell Eriksson skriver:

  Kommer ej att rösta, ditt resonemang, Knut, stärkte den uppfattningen!

 8. Monica Löfberg skriver:

  Jag tror att ens röst och funderingar försvinner i ett intet om man låter bli att rösta. Lägger man sin röst på de bästa vänsterkrafterna har man försökt göra nåt i alla fall …

 9. Karl Malghult skriver:

  Knut!
  Det jag kanske främst vänder mig mot är inställningen att “herrarna bryr sig till sist om jag och många med mig inte röstar”; nej, herrskapet kan avslöjas hur många gånger som helst i hur många sammanhang som helst och har avslöjats hur många gånger som helst i hur många sammanhang som helst utan att ändra sig, varför skulle det bli skillnad nu? Taktiken att få makthavarna att skämmas fungerar inte.

  De punkterna du listar drevs i många fall igenom innan EU-inträdet, påbörjades, eller hade gjort det senare. Vi vet hur det var med neutraliteten under kalla kriget numera, etc. Och inkomstklyftorna i Sverige började öka runt 1980, dvs ett halvannat decennium innan EU-medlemskapet (läs gärna länkad artikel, den förklarar mycket av dagens situation ):

  För att inte tala om hur lågt valdeltagande utnyttjas av våra egna nationella ledare, “herrarna i Sverige”; jag tror nog Reinfeldt räknar med att nyttja både det faktum att ett “rasistparti” kommit in i EU-parlamentet (för det gör SD nog) och ett lågt valdeltagande som svepskäl för att driva sin egna dagordning, se ex v. det här inlägget om hur han inte backar upp sin europaminister Birgitta Olsson

  Min egna inställning till alla val jag kan delta i (är dock ej längre medlem i Svenska Kyrkan men hade resonerat likadant där): Oavsett hur jag och hur majoriteten än gör så kommer någon att röstas in i alla fall. Skall valskolk ge någon verklig effekt på den förda politiken måste den kombineras med andra påtryckningar, något vi, folkmajoriteten, inte har möjlighet till i dagsläget. Blankröstning är om möjligt det sämsta av två världar för blankrösten blir då undersåtens underdåniga sätt att säga att man respekterar valet men tyvärr inte hittade något alternativ som passade, blankrösten ger inga sittplatser eller tomma stolar någonstans. Antingen deltar man fullt ut eller inte.

 10. Janne Bjernfeldt skriver:

  Etablissemanget är rädda för Piratpartiets potential. SVT – alltså Public Service!! – exkluderar PP, trots att de är invalda i EU-parlamentet. Piratpartiet gör alltså ett mycket bra jobb. Läs Sveriges klokaste partiledare.

 11. Kjell Martinsson skriver:

  Jag är “bolsjevik”, vilket är ryska (bolsje=mera) och kan tolkas som “majoritet”. Jfr (mensje=mindre). Splittringen i det ryska socialdemokratiska partiet i Bryssel 1903 (andra kongressen) ska ha gett upphov till ordet “bolsjevism”. Se Svensk uppslagsbok, 1930-års upplaga. Jfr även Bolsjojteatern – Stora teatern …

  Jag har inte deltagit i valet till EU-parlamentet och alltså tillhört majoriteten i Sverige (liksom de flesta andra EU-länderna)! När Hans O Sjöström tar upp frågan ovan är det befriande klartänkt. Även om argumentet att “inte rösta är en röst på högern” har en viss substans – rent logiskt.

  Fast jag har varit två gånger i EU-parlamentet i Brüssel (rätt stavning numera). Vid andra tillfället frågade jag högsta hönset Mikael i (V) om Sveriges “fredsinsatser” i Tunisien. Då gick han mot mej i salen – resan var ju subventionerad av inbjudarna – och var arg. Därmed punkterades min sista illusion om (V) och därmed även om EU som fredsprojekt. (Även om fyra riksdagsledamöter lade ned sina röster i Sveriges riksdag när det gällde JAS-planens spaningsuppdrag i Libyen).

  Om man vill läsa om andra internationalens sammanbrott inför första världskriget rekommenderar jag Sebastian Haffners bok Den tyska revolutionen 1918/19 (Nya Doxa, 2006, ca 197 sidor). Den gavs för övrigt ut redan 1969 på tyska. En klassiker för historiker!

 12. Christer Strandberg skriver:

  Intressant att det finns bolsjeviker i Sverige! Ok jag har själv hyllat Leninismen och historien i det ryska bolsjevikiska partiet fram till Stalins maktövertagande ungefär. Men idag 2014? Boktips: Kjell-Albin Abrahamssons senaste bok.

 13. Dennis Zackrisson skriver:

  Kjell M!
  Jag har för mig att valdeltagande i det svenska EU-valet förra gången (2009) var 43%. Dock var det (om jag inte minns fel) uppemot 80% när vi folkomröstade om medlemskapet, så det finns där ingen anledning att betvivla att resultatet blev som majoriteten ville.

  De som argumenterar för att inte delta i valet till EU-parlamentet i tron att detta skulle skicka någon slags “signal” (vilken är väl lite oklart) till “makthavarna” (vilka är väl också lite oklart – att politisk makt inte enbart kan utövas i parlament och departement vet vi ju alla) kan ju försöka förklara för mig varför en röst på Piratpartiet inte skulle ge en lika stark och tydlig signal för en bättre politik. “Makthavarna” på den svenska regimtelevisionen är i alla fall så pass rädda för detta så att man utesluter PP från en stor partidebatt i början av maj!

 14. Kjell Martinsson skriver:

  Jo, men om Mikael Wiehe inte tvekat så kunde de röster som fattades för ett nej ha vägt över till ett nej. Men detta har vi ju glömt nu … Jan Myrdals och Jan Gullious divergens uppkom ju 1994 när Myrdal var mot EU-medlemskap och Guillou för. Skall bli intressant på lördag att höra Guillous analys i Varberg.

  Det är ju rätt många “68:or” som tagit sitt förnuft till fånga genom åren … och här dyker en adept i Kjell-Albins stall upp. Jag tycker att Lasse Diding elegant plockade ned Abrahamsson i Debatt för ett antal månader sedan.

  Jag kan i framtiden tänka mej att rösta i ett EU-val, men i år blir det inte. Jag är “bolsjevik” alltså – jag upprepar; majoritetsanhängare i frågan. (Avvaktar med spänning sommarens fröjder, bokläsning, havsbad och insjöbad, lingonplock och potatisodling.) Och sedan blir det val igen! Dessutom får jag se om det blir svårare eller lättare att sälja FiB/K på gatan …

 15. Janne Bjernfeldt skriver:

  Med Dennis undrar jag över poängen med att inte rösta alls i EU-valet? Speciellt inte som det faktiskt finns ett parti som tjänar folket i EU-parlamentet. För fibbare borde det ju vara en självklarhet att rösta på Piratpartiet!?! Deras politik är ju hittills en efterföljare av FiB/Ks paroller.

  Personligen vore jag gladast om Sverige gick ur EU, men nu är vi där och de flesta beslut som tas i riksdagen är djupt påverkade av EU-beslut.

 16. Dennis Zackrisson skriver:

  Jaha, efter att vi började bli konkreta med hejarop på Piratpartiet blev det alltså alldeles tyst här i tråden. En talande tystnad kan man säga, för när argumenten tryter brukar man höja rösten och när inte det fungerar återstar bara ihjältigandet. Visserligen fegt, men kanske inte helt utan framgång detta varv.

  Tveksamt om det blir något bättre i riksdagsvalet. Alltför många sätter ett förtvivlat hopp till en “nästan redan vald” Löfven-regering, som väl på de allra flesta politikområden kommer att föra ungefär samma politik som alliansregeringen. Lite strongt av Sjöstedt ändå att inte ge upp kampen om sin politik redan nu!

 17. Anders Persson skriver:

  På 90-talet talades det om att EU var Tysklands tredje försök att erövra Europa, men nu under lite mera behagliga former. Men av allt att döma är det hela lika dåligt genomtänkt – nu som då. Som Jeroen Dijsselbloem, Nederländernas finansminister noterar:

  “Den grekiske utrikesministern Nikos Kotzias spelade med stort eftertryck ut ännu ett äss grekerna har i rockärmen: att landet kan ställa till med oreda för inte bara euroländerna men hela EU framöver:
  – De som nu jublar över eurogruppens trix mot Grekland idag borde komma ihåg att vi har vetorätt i EU:s centrum, sade Nikos Kotzias. Grekland skulle kunna lägga in veto mot allt möjligt i EU-samarbetet, som olika utrikesfrågor eller handelsavtal.”

  Om bara stormakter som USA, Tyskland o s v höll sig i skinnet och lät sitt klara övertag med tiden verka i omgivningen, så skulle de på sikt få mer inflytande än när de vill tvinga sig på resten av världen. Men så har vi ju den ständiga RIVALITETEN dem emellan …

 18. Tommy Sjöberg skriver:

  Här kommer fler argument mot EU från Norge, ha inga illusioner ni som tror att vi bör rösta för att gå emot.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.