Motdemonstranterna trycker på, så att poliserna tvingas skydda de 100-150 nazisterna.
Motdemonstranterna trycker på, så att poliserna tvingas skydda de 100-150 nazisterna. (Bilden från webbsidan REVLEFT – en våldsbejakande vänstersajt som uppenbarligen haft folk på plats)

Först en kort historielektion med hjälp av Helene Lööw. Hon skrev om saken i sin bok Nazismen i Sverige 1980 – 1999. Där framkommer t ex att NRP (Nordiska Rikspartiet)-medlemmar vid olika tillfällen sökt störa 30-novemberfirandet, men också andra sammankomster, t ex 1-majfiranden, men också annat intressant (Inom ”-tecken är direkt ur boken).

På 1980-talet sökte de störa KPML(r)-demonstrationer. 1991 försökte f d NRP-aktivister i Göteborg arrangera alternativt första maj-firande.

”När KPML(r):s demonstrationståg passerade Allégården på Södra Allégatan möttes de av ett tiotal aktivister med svenska flaggor och Göteborgsgruppens egna fanor. 1992 års demonstration föregicks av betydligt större pådrag från de rasideologiska gruppernas eftersom det denna gång aviserades en större demonstration och polistillstånd sökts. Demonstrationen ägde också rum under det mest intensiva skedet av debatten kring VAM (Vitt Ariskt Mtstånd) och attentat mot flyktingförläggningar, vilket bidrog till att den tilldrog sig stor uppmärksamhet. På väg till demonstrationen greps 23 aktivister, två kvinnor och 21 män, för förberedelse till grov misshandel, olaga vapeninnehav och förberedelse till grov uppvigling. Aktivisternas försök till demonstrationståg stoppades även av polis och de återbördades till Rosenlundsplatsen, där de hade demonstrationstillstånd.”

1993 demonstrerade 100-150 skinnskallar på ett liknande sätt som 1992, men då …

”… till skillnad från året innan, (valde media) att tona ned händelsen, som inte fick på långa vägar lika stor uppmärksamhet som tidigare. Mellan 1991 och 1993 utvecklades successivt en allt mer utpräglad koreografi, och nya inslag som banderoller, trumslagare och uniformer tillkom. Dessa demonstrationer skiljer sig även i hög grad från 80-talets, eftersom deltagarna var nyktra och disciplinerade. Att lägga sin demonstration på 1:a maj var även ett sätt att dra till sig den massmedial uppmärksamheten från det traditionella 1:a majfirandet. Något som Göteborgsaktivisterna i viss utsträckning lyckades med. Från 2012 har Svenskarnas Parti demonstrerat på första maj.

Liksom anti-rasistiska grupper under de senaste åren gjort försök att ´återerövra´ Karl XII har de nationalsocialistiska grupperna gjort motsvarande försök att ´överta´ andra gruppers firande och högtidsdagar främst första maj.

Även 30-talets svenska nationalsocialister firade 1:a maj. NRP har på olika sätt under årens lopp högtidlighållit första maj. Att partiet just har valt första maj, förklarar Göran Assar Oredsson med att det är en tradition som går tillbaka till 30-talets nationalsocialister, Hitler behöll t ex första majfirandet efter maktövertagandet 1933. Under 1960-talet gjorde NRP särskilda propagandasatsningar med bl a utdelande av propagandamaterial försäljning av tidningar etc. 1967 lät partiet även trycka upp ett speciellt första majnummer, riktat till arbetare. I tidningens ledare skrev Oredsson:

´KAMRATER HANDENS OCH HJÄRNANS ARBATARE! Ni undrar, vad är detta för tidning, som vågar ”störa” 1;sta maj !!? Vi svarar: DET ÄR SVERIGES MEST FRUKTADE TIDNING! Fruktad – AV DEM, som leva och styra med LÖGNEN och MASSFÖRDUMNINGEN som främsta hjälpmedel…Vi däremot utger Nordisk Kamp anno 1967 i samma revolutionära anda, som den socialdemokratiska pressen tvingades utkomma i seklets början !! DET BORDE KANSKE VARA EN TRÄFFANDE TANKESTÄLLARE ÅT DAGENS DÄSTA LO – OCH SOSSE-PAMPAR!!.´

Även 1969 låt NRP trycka upp en speciell första maj upplaga, som medlemmarna uppmanades att försälja till 1:a majdemonstranter. Och 1970 uppmanade partiet sina medlemmar och sympatisörer att demonstrera för NRP den första maj. Efter de uppmärksammade kravallerna i Växjö i april 1985 ansökte NRP om tillstånd att demonstrera i Växjö, men nekades av polisen. I samband med detta hotade NRP att störa VPK:s firande på olika håll i landet, och på vissa platser som t ex i Karlstad, Malmö och Stockholm förekom motdemonstrationer. Och så sent som 1990 genomförde NRP i Munka Ljungby en 1:a majdemonstration. Och 1997 genomförde NSF:s (Nationalsocialistisk front) lokalavdelning i Simrishamn en 1:a majdemonstration.”

Det öppet fascistiska/rasistiska Svenskarnas parti (SvP) fick alltså i år tillstånd att demonstrera i Jönköping på 1 maj. Var det demokratiskt? Nja …

Hur är det med lagen? Om Svenskarnas parti söker polistillstånd för demonstration på 1 maj ska saken prövas på samma sätt som för alla andra. På 1 maj kan man emellertid lätt förutse att ordningsproblem kommer att uppstå eftersom just denna dag marscherar traditionsenligt alla fascisters svurna motståndare; demokrater, liberaler, socialister och kommunister inom arbetarrörelsen.

Inte minst efter Kärrtorpshändelserna och andra medvetet skapade gatubråk, finns goda skäl att tillämpa andra kapitlets 25 § i Ordningslagen? Den säger:

”Polismyndigheten får förbjuda att det hålls en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.”

Saken är alltså enligt min mening tämligen enkel. Man borde beviljat tillstånd så att krock i tid och rum med traditionella 1-majdemonstrationer undvikits. Hur polismyndigheten i Jönköpings län har kunnat bevilja nynazister demonstrationstillstånd på 1 maj mitt på dagen och mitt i staden kan bara förklaras på två sätt. Antingen är de okunniga om både historien och juridiken, eller så är det som i Uppsala 26 april 1943, då en nazistdemonstration vid Uppsala högar skyddades av statspolisen som angrep motdemonstranterna i en sabelchock (ingående skildrat av Magnus Alkarp i pjäsen och boken 4 dagar i april), alltså att polisen har ett finger med i spelet för att hjälpa fascisterna på traven. Låt oss tro att det är okunnigheten som gäller i det här fallet.

I en demokrati har medborgarna rösträtt, yttrandefrihet, församlingsfrihet, föreningsfrihet, demonstrationsfrihet mm. Men de är också skyldiga att underordna sig lagen, annars tar polisen dom och ställer dem inför rätta. Detta är också en del av demokratin. Lag och ordning alltså.

SvP är uttalat fascistiskt. De begår emellertid inte ett brott bara genom att visa sig och sina symboler, men om de aktivt muntligt eller skriftligt uttrycker hets mot folkgrupp eller annan olaglighet (det finns några väl preciserade i YGL) bör de gripas av polis och lagföras.

Grundläggande är torts allt att medborgarrätten gäller alla, även slynglar med fascistiska idéer. Jag hade en elev en gång på 90-talet som rakade skallen, uniformerade sig och blev nazist. Han var helt odräglig och ställde till en massa besvär under en tid. Och han drog andra med sig. Vi höll emot så gott det gick. Några år senare träffade jag honom, då var han helt förändrad, håret hade växt ut och uniformen var borta. Jag påminde honom om den där tiden och han log generat. Det gick alltså över. Det gör det för det mesta, men vi måste hålla emot.

Historiska erfarenheter säger också att när man börjar inskränka yttrandefriheten, föreningsfriheten (med selektiva organisationsförbud) och förbjuda åsikter, så leder det lätt vidare till allt värre inskränkningar av de medborgerliga friheterna. Då går det fort utför med demokratin. Vi måste alltså hålla mycket strikt på att åsiktsfriheten även gäller dem vi tycker är helstolliga, alltså även våra motståndare. Vi bör se dem som människor som kan ta förnuft och som kan påverkas med argument.

Torbjörn Tännsjö framhåller det självklara med att alla är lika inför lagen i en demokrati i en debattartikel på SVT-Debatt igår.  Bland annat skriver han:

”Denna paroll, ´Inga nazister på våra gator´, som förenar motdemonstranterna är obehaglig. Den är bara en i en rad av slagord, som alla anspelar på vikten av ett ”rent” samhälle. Mot deras ”judefria” samhället ställer vi det ”nazifria”. ”Rök ut den bruna pesten”, säger vi. Underförstått: mot deras gaskamrar ställer vi våra. Nazister är ”skit” som ska ha skit. Och första maj är ”vår” dag, ingen annans.”

Alltså, tillämpa de lagar vi har på ett förnuftigt sätt. Men inskränk inte några medborgares demokratiska rättigheter och förbjud inga åsikter eller organisationer. Sådana beslut är demokratins kanske mest lömska fiende.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , ,

Föregående artikelBland maskrosbollar, nässlor och kastanjer
Nästa artikelJönköping och Odessa …
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

9 KOMMENTARER

 1. Självfallet skall nazister få demonstrera. MEN, polisen måste inte agera privata ”entrevärdar”, i det offentliga rummet är alla välkomna. Polisen inskränker vanemässigt folkflertalets yttrandefrihet och rörelsefrihet i det offentliga rummet när nazister demonstrerar. Det är ett häpnadsväckande beteende, det är inte deras uppgift. Har man en demonstration på allmän plats, då får man inte ha ”entrevärdar”, poliser eller andra, då är man öppen för alla. Är man inte öppen för alla med sin demonstration, då har den inte i det allmänna rummet att göra, då är det en tillställning för slutet sällskap och då finns det gott om lokaler man kan hyra, nån har säkert en markplätt de kan tänka sig upplåta åt en privat tillställning.

  Vi hade inte haft några problem alls med nassedemonstrationer om inte polisen agerat på ett helsnurrigt och antidemokratiskt vis.

 2. Nazismen är högern – högern är samhällets maktherrar – med ekonomiska medel kommer de än en gång att krossa Socialismen – se hur det gick förra gången det begav sig – socialister och kommunister jagas redan idag!

  Demonstrationer och protester tillhör arbetarrörelsen – vad har nazismen att demonstrera mot?

  Förbjuder vi demonstrationer av något slag kommer maktens herrar att helt förbjuda alla typer av demonstrationer!

 3. Efter länken till detta inlägg utspann sig följande intressanta diskussion på facebook (lätt redigerat). Vissa vänstermänniskor har idag uppenbarligen lätt att glida in i förbudsidéer mot åsikter och mot organisationer. Bevare oss för dessa antidemokrater. Alltså Ska nazister få demonstrera?

  Lars Djerf: NEJ!!!!!

  Knut Lindelöf: Utveckla tack …

  LD: Ondska, hat och våld ska aldrig tillåtas på våra gator !

  KL: Men Lars Djerf, är det lagen eller maktelitens moral som ska gälla?

  Henrik Tengby: Jag tycker det finns all anledning att förhindra att nazister kan organisera sig, oavsett i vilken form.

  KL: Henrik Tengby! Ska alla inte vara lika inför lagen?

  HT: Den lag som nazisterna sätter sig över? Nej, jag tycker inte det.

  KL: Vilken lag sätter sig en nazist över bara genom att kalla sig nazist? Hur ska det avgöras vem som inte ska ha fulla medborgerliga rättigheter?

  HT: En av de där poliserna i Jönköping var något på spåret. Han sa att de naturligtvis inte kan förbjuda någon att demonstrera, men att man kan ingripa om någon talare gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, eller något annat. Man får väl ta en titt i partiprogrammet. Det brukar räcka mer än väl.

  KL: Men partiprogrammet är väl inget lagbrott, vad som än står där.

  HT: För övrigt är jag väldigt nöjd med att allmänheten i Jönköping tydligen tog saken i egna händer och helt enkelt hindrade nassarna från att promenera genom att ställa sig i vägen, samt att kyrkoherden lät varningsklockorna ringa under hela proceduren. Det är den typen av protester som faktiskt får stopp på fanskapen, Partiprogrammet kan säkert vara ett lagbrott, det beror väl på hur det sprids och vad som står där? Oavsett – det är där och i stadgar som organisationens syfte och mål anges. Det borde räcka för att förhindra att de får demonstrationstillstånd.

  KL: Har man som medborgare rätt att hindra en annan grupps demonstration?

  HT: Jag skiter i vilket. Jag är bara glad att bra folk ställer sig på rätt sida.

  KL: Men Henrik Tengby, du skiljer inte på åsikter och handlingar. Åsikter kan i princip inte vara olagliga, endast hadlingar. Därför måste du skilja på dessa, annars hamnar du i en politisk rättvisa med ideologiskt töjbara gummiparagrafer.

  HT: Det kan de väl visst det. Om det handlar om t ex hets mot folkgrupp så spelar det ingen roll om det uttrycks i skrift, tal eller handling.

  KL: Men åsikter! Ett partiprogram är ett partis åsikter. Ett parti kan inte dömas för hets mot folkgrupp, däremot personer som gör sig skyldiga till detta i tal, skrift eller handling.

  HT: Nja. Det är ju i skrift. Jag tror de bryter mot lagen så fort de skickar det där till skrivaren. Det du tänker är åsikter. Det du säger, skriver eller förmedlar är åsikter. Om de bryter mot lag så ska de åka dit. Sy in fanskapen.

  Benny Åsman: Knut, varför inte? Om partiets program hetsar mot folkgrupp, varför skulle det vara lagligt medan en medlem i partiet agerar olagligt om han/hon propagerar för partiets hatprogram? Mer än snurrigt, tycker jag.

  KL: Det här hör till demokratins elementa Benny. Man kan inte döma grupper som anses omfatta viss åsikt (som i Egypten), endast individer. Men inte för deras åsikter, hudfärg, sexuell läggning, religion … Bara om individen gör sig skyldig till brott (handling). Har ni missat det? Här skulle öppna sig ett hav av godtycke om ni fick bestämma.

  BÅ: Vilka är ”ni”? Dessutom har du helt fel. Ett parti kan inte anta ett program som uppmanar till mord på exempelvis judar utan att ställas inför rätta och olagligförklaras? Har ni missat det?

  KL: Du och HT är ”ni” i det jag skrev ovan. Om det är som du säger skulle SvP kunna förbjudas. Och dina kommunistiska vänner som legitimerar politiskt dödande i revolutionens namn (proletariatets diktatur). KP i sina bästa dagar skulle också ha förbjudits. Ett parti kan inte ställas inför rätta! Skilj på organisationer och medborgare, åsikter och handlingar. Det är som sagt elementa i en demokrati.

  HT: Det är ju faktiskt skitprat, Knut.

  KL: Jasså, hur då skitprat Henrik?

  HT: Jo. Man kan faktiskt, och borde, ställa organisationers företrädare inför rätta när organisationen de företräder har för avsikt att bryta mot lagen, eller då de uppmanar till brott. Företrädare är valda. Partier är ingenting utan företrädare. Jag tycker det är klart att SvP är en sådan organisation som borde kunna förbjudas inom rådande lagstiftning. Om företrädarna åker dit dör organisationen. Sen tror jag nog att andra kriminella organisationer som idag rider hårt på föreningsrätten, som MC-klubbar med kriminell basverksamhet, skulle underlätta en lagstiftning som gör det enklare för åklagare att agera. Idag är det svårt, men inte omöjligt. Om viljan finns.

  Peter Larsson: Utmärkt Knut Lindelöf, den dagen man börjar förbjuda på basis av åsikter är det kört. Så skulle man till exempel kunna förbjuda KFMLr/KP, RF med ett sådan argumentation.

  Helena Arnback: Här runt Karlskrona kan dom demonstrera ute vid Bubbetorp sopstation. Fast soporna blir kanske skämda …

 4. Det man kan anföra emot nazistiska demonstrationer är följande som jag ser det:

  Att vara nazist är att uttala ett dödligt hot emot en stor andel av världens befolkning.

  Att organisera sig som nazist är i högsta grad att agera på detta hot.

  Men att använda sådan retorik för att få till stånd ett förbud är tveksamt. Jag vidhåller nog ståndpunkten i min första kommentar. Vi kan inte luta oss på lagen för att få bukt med nazismen. Vi måste krossa nazismen med folkligt motstånd, vi skall dock verka för att polisen inte ställer sig i vägen för folkliga protester, det är den enda framkomliga medicinen emot nazismen.

  Men vänstermänniskor får inte, som de under senaste decenniet, glömma att det är folkfront som gäller emot nazister. Sitta på sina akademiska positioner och säga att en AFA-aktivist som slår en nazist är lika god kålsupare som nazisten. Det är självklart fel och det inser varje tänkande människa, AFA-aktivisten är bättre än nazisten redan på det faktum att AFA-aktivisten riktar sitt våld emot nazisten. Det är bara en punkt där AFA-aktivisten är bättre än nazisten. När man tar avstånd från den extremaste antifascismen, då närmar man sig givetvis fascismen, det är enkel geometri.

 5. I början av 50-talet förbjöd Västtyskland (BRD) ett parti som ansågs vara ett återuppståndet nazistparti och några år senare förbjöds kommunistpartiet. Nu pågår en process för att förbjuda NDP eftersom det anses strida mot författningen. Det är andra gången man försöker. För tio år sedan misslyckades det p g a att författningsdomstolen ansåg det oklart vilken roll infiltratörer i partiet spelat. Hade de agerat som provokatörer … Ett förbud av nazipartier har för- och nackdelar. Nuvarande propagandaspridning, som medierna hjälper till med, skulle närmast upphöra. Det finns näraliggande exempel på att propagandaspridning (åsikter) lett till folkmord (Huturadions hets mot tutsier)

 6. Offentliga debatter i TV Radio måste vara det mest demokratiska – där kan inga fegisar gömma sig bakom stora plakat – i TV Radio kan också alla vara med och påverka vad som sagts – alla skall också tala om vilken ideologi de företräder! Sedan är det upp till varje parti att i varje fråga ställa upp med personer som i varje sakfråga talar om vad de vill med sin politik!

  Det kan inte vara på Twitter debatten skall föras – ingen vill förnedra sig att debattera med Carl Bildt och absolut inte med Fascister!

  Det finns massor av tid som kan användas dagligen i TV Radio (mest TV) för debatter som engagerar folk – inte som nu, när programtiden fylls ut med att amerikanarna har hitta ett femtusenårigt djur på någon av deras ockuperade marker eller länder! Land efter land ockuperas och Sverige är de ledande bland Ja-sägarna!

  Uppdrag granskning hade ett program med Vänsterns dåvarande partiledare Lars Ohly – programledaren Janne Josefsson tryckte upp mikrofonen i ansiktet och frågade i ett kör ”Är du kommunist?” ”Är du kommunist?” Ingen trycker upp mikrofonen i munnen på Carl Bildt och frågar ”Är du Fascist och Nazist?” VARFÖR? VARFÖR PROTESTERAR INTE VÄNSTERN?

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.