Ska yttrandefriheten tas ifrån någon?

Med anledning av det som skrivits här och på andra ställen om hoten mot yttrandefriheten, Myrdals medverkan i Ny Tider, bojkott av Bokmässan och kraven på åsiktsförbud mot enskilda och/eller organisationer sammanfattar här Britta Ring sin syn på dessa frågor. Välkommen i debatten under denna vinjett med kommentarer (max 1000 tecken) eller längre texter som nya inlägg.

Det mest positiva med Internet är möjligheterna att hämta information/ propaganda från alla tänkbara källor. Den möjligheten fanns inte under det förra kalla kriget och ska naturligtvis utnyttjas – med en sund skepsis i botten.

Jag tror inte på bojkott i alla sammanhang och tror att det är fel när det t ex gäller bokmässan. Men å andra sidan tenderar FiB/Ks meningsfränders omsorg om nazisters yttrandefrihet att vara något överdriven. När arbetarrörelsens rörelsefrihet 1 maj inskränks av polisen med hänvisning till att nazister fått demonstrationstillstånd på centrala mötesplatser i en ort, då har det gått snett anser jag. Nazisternas yttrandefrihet blir en form av förtryck mot dem vars demonstrationsrätt var motiv för instiftandet av 1 maj.

Man kan också med rätta fråga sig om en aggressiv nazistisk organisation som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) ska åtnjuta obegränsad yttrandefrihet, vilket Torbjörn Jerlerup ifrågasätter i DN den 4 maj: “Dags att se den svenska nazismen som ett hot mot rikets säkerhet.” Han avslutar:

Vad annat är NMR än ett hot mot rikets säkerhet? De sprider hat mot judar och muslimer. De förespråkar våld som politisk metod. Deras medlemmar döms gång på gång för misshandel och attentat och hyllas av partiet för sina illdåd. De är nazister och stöder öppet Adolf Hitler. De vill avveckla demokratin. De vill hänga namngivna politiker. De ritar hakkors i blod utanför antinazisters lägenheter. I Sverige i dag finns många utpekade ´folkförrädare´ som NMR hotat. De fruktar för sin säkerhet. De känner inte att polis och myndigheter tar deras situation på allvar. Frågan är hur långt NMR ska gå innan vi börjar betrakta dem som ett hot mot rikets säkerhet och säger nej när de vill marschera? Är det när de satt första kulan i någon av de politiker eller aktivister de betraktar som ´folkförrädare´? Har inte historien lärt oss att tänka efter, och handla, före?

Det ligger mycket i Jerlerups argument. NMR har gått från ord till handling. Inte nog med att de uttalar grova dödshot mot utpekade personer har de också begått flera attentat och misshandelsdåd. Deras hatobjekt och meningsmotståndare har skäl att känna rädsla och inskränka sin egen rörelsefrihet för att skydda sig. Om inte rättsväsendet gör det.

Beträffande publikationer som Nya Tider och Nyheter Idag skulle jag kolla upp dem och deras åsikter precis som jag kollar andra medier och bloggar på nätet. Men prenumerera eller betala eller medarbeta, nej, där går gränsen. Jan Myrdal har passerat den gränsen och det har han med rätta kritiserats för. Hans motiv för detta är dessutom oklara och kan tolkas som sympatier för den nyfascistiska/främlingsfientliga rörelsen bakom t ex Nya Tider. Men det är en annan historia.

Britta Ring

... är läst 648 gånger!

(Visited 5 times, 1 visits today)

  17 kommentarer for “Ska yttrandefriheten tas ifrån någon?

 1. Håkan Sandin skriver:

  Till att börja med måste man definiera begreppen. Enligt min mening är nationalsocialismen en hednisk kult som betraktar kristendomen som en judisk tradition och vill ersätta det gula korset i den svenska flaggan med en svastika.

  Det går inte att placera in vare sig Jan Myrdal eller Nya Tider i den kategorin.

  Alla muslimska män, kvinnor, barn och gamlingar är naturligtvis inte potentiella terrorister. Men tar de avstånd från terroristattacker? Det är den frågan som just nu ställs av både Corbyn och May. Min erfarenhet är att de, liksom delar av kulturvänstern, legitimerar dem genom att skylla på Israel och USA:s angreppskrig i Irak och Afghanistan som ju också Sverige är en del av.

 2. Hans Andersson skriver:

  Tycker att Britta R har hamnat lite i tassemarkerna i det hon skriver. På vilket sätt och varför ska NMR:s yttrandefrihet begränsas? Det saker hon räknar upp som tveksamma är sådant som faller under brottsbalken och ska regleras genom förundersökning och polisutredning och om styrkt leda till vanlig åtal i domstol och kanske fällande dom.

  Jan Myrdal ansvarar inte för hur andra tolkar honom. Att någon skulle kunna tro att han genom sitt skrivande och agerande sympatiserar med nyfascister och främlingsfientliga är ju rent nonsens. Då får de väl läsa det han skrivit genom åren eller så får man strunta i vad de påstår.

  Nya Tider kan man vara utan. Läser den mycket sporadiskt och alltmer sällan, särskilt nu med betalväggar, men framför allt deras urval av texter – det som det lyfter fram – är vinklat, ofta mot vissa frågor på ett ensidigt sätt.

  Finns inget som strider mot lagstiftningen, och tidningen är inte nazistisk eller fascistisk. Det är en undermålig analys.

  Men deras rätt att delta på bokmässor och i andra sammanhang som vilken tidning som helst det är jag beredd att fightas för. Därefter ansvarar de själva helt och hållet för vad de skriver.

 3. Mats Danielsson skriver:

  Förbud och censur är bevisligen kontraproduktivt! Belades inte Goebbels´ Der Angriff med utgivningsförbud i Weimartidens Tyskland? Hitler flera gånger med talförbud?

  Hans A slår huvudet på spiken när han hänvisar till gällande lagstiftning. Se till att den används i stället för att ropa på fler lagar.

 4. Björn Nilsson skriver:

  Och om/när nazister (eller påstådda nazister) förbjuds, vem står på tur näst? Man bör vara försiktig med vad man önskar sig, och fundera på vidare konsekvenser som kanske inte är så roliga för en själv. Ett genomfört förbud riskerar klart att bli till en bumerang som slår huvudet av dem som önskade förbudet.

 5. NMR uppfattar sig som socialpolitiskt vänster. Luciabeslutet som skapats av S revs upp av V och borgare tillsammans. Det nationella har ofta ersatts i Sverige med en märklig vilja att importera extrema fascistiska islamister.

  Man kan inte döma V eller KP för AFA, inte NMR för kriminella. FiB/Kulturfront kan inte terrorstämplas för att journalisten Mohamed Aziz Belkaid blev terrorist.

  Jag har läst NMR:s partiprogram. Jag anser INTE att man ska tro på fulmediernas beskrivning av NMR, lika lite som man ska tro på fulmedierna om Putin, Anders Romelsjö eller om Syrien. Fulmedia ljuger oavbrutet om allt möjligt och är därför irrelevanta.

  Att citera fulmedier utan att gå till källan är i min mening oetiskt. NMR går till val. Jag har inte läst någonstans i deras partiprogram att de vill hänga namngivna politiker, men jag tror att skon klämmer värst hos de “presstituerades” arbetsgivare när NMR berättar en annan version om förintelsen än vad välkänd lögnmedia gör, oavsett vad som är sanningen.

 6. Knut Lindelöf skriver:

  Vetenskapspartiet? “Presstituerade”, “lögnmedia”, “fulmedia”…, är det vetenskap?

 7. Britta Ring skriver:

  Läste just i Fria Tidningen om NMRs deltagande i årets Almedalsvecka. Polisen har uppmanat RFSL Gotland, som brukar arrangera en mångfaldsparad under veckan, att ändra tid eller sträckning eftersom NMR har fått tillstånd till aktiviteter i närheten. Fastän paraden har bestämt sig för att ändra tid uppger polisen att man inte kommer att kunna garantera deltagarnas säkerhet.

  Även polisen prioriterar nazisternas yttrandefrihet på andra, fredliga, demonstranters bekostnad.

 8. Leif Stålhammer skriver:

  Det problematiska med yttrandefrihet är ju att åsikter man starkt ogillar publiceras. Men det är ju själva poängen.

  Åsikter och gärningar som faller under brottsbalken hanteras genom lag. Det största hotet mot Sverige idag är inte nazister utan globaliseringen som systematiskt bryter sönder landet och gör det möjligt för internationell kriminalitet att organisera sig i vårt land.

  Men: i den miljön växer även nazismen, och med nazismen som förevändning strävar nu eliten att förbjuda vissa åsikter, vilket i förlängningen kommer drabba alla som ifrågasätter elitens politik.

  Hultqvist ligger redan långt framme när han antyder att alla som ifrågasätter regeringens politik med allt närmare anknytning till krigsalliansen Nato går utrikes ärenden, i detta fall Rysslands. Om endast av överhet godkända “demokratiska” åsikter får framföras kan vi lägga ned FiB/K.

 9. Knut Lindelöf skriver:

  Sex partier är överens om skärpningar mot terrorism. Jag läser i morgonbladet (TT): “Statsbidrag ska inte längre kunna användas för våldsbefrämjande och antidemokratiska budskap. En utredning ska tillsättas skyndsamt för att se över hur ett förtydligat demokratikriterium ska kunna införas vid statlig bidragsgivning.”

  Vad var det vi sa i debatten om presstödet?

 10. Hans Andersson skriver:

  Så här yttrade sig Nils Funcke förra året under diskussionerna gällande Nya Tider och bokmässan.

  Nya Tider bör plockas upp i båten “inte för att rädda åsikter man ogillar, de som kan simma klarar sig ändå, utan för att få upp dem till ytan och dränera dem på folkligt stöd. Det är yttrandefrihet i praktisk mening”.

 11. Kjell Holmsten skriver:

  En blogg som denna borde genast bojkottas och låta försvinna från våra medvetanden. Att låta kommunister eller anarkister få posera med sina texter är skamligt. Britta Ring är väl pensionär idag och borde syssla med knyppling, skamliga argument ska med skamliga argument förpassas till det runda arkivet. Fy och usch!

 12. Britta Ring skriver:

  ”Nationalsocialismen en hednisk kult” och ”NMR uppfattar sig som socialpolitiskt vänster” är t ex rent nonsens. Obs att NMR är en öppet nazistisk rörelse som inte försöker skyla över detta faktum utan snarast är stolt över sina nazistiska åsikter. Men problemet med öppet nazistiska NMR är inte främst åsikterna i sig utan handlingarna, grova dödshot och våld som I Kärrtorp härom året, dödshot mot namngivna personer och organisationer och demonstranter som varnas av polisen för att vistas på gatorna när NMR demonstrerar – rädslan som rörelsen medvetet sprider omkring sig. Våldet är inte förbehållet enstaka virrhjärnor i organisationen utan är en reguljär aktivitet i verksamheten, som man inte gör någon hemlighet av.

  Vid årets Almedalsvecka har polisen uppmanat RFSL Gotland, som brukar arrangera en mångfaldsparad, att ändra tid eller sträckning eftersom NMR fått tillstånd till aktiviteter i närheten. Fastän paraden har ändrat tid uppger polisen att man inte kan garantera deltagarnas säkerhet.

  Det handlar inte om att förbjuda åsikter utan om att inskränka rörelsefriheten för en organisation som i handling hotar och angriper åsiktsmotståndare eller ”Untermenschen”. Det handlar inte om att lagföra brottslingar när brotten redan har skett – brott som NMR snarast skryter om. Frågan är om NMR ska få hållas eller vad som kan göras för att skydda dem som trakasseras och känner rädsla, t ex i Almedalen, eller uppmanas av polisen att hålla sig undan.

  Det är inget enkelt problem, men av kommentatorerna till mitt inlägg avfärdas det bara rakt av. Det finns tydligen ingenting att diskutera. Och därmed tackar jag för mig. Fortsatt ”debatt” är meningslös.

 13. Knut Lindelöf skriver:

  Din kommentar är drygt 1400 tecken (max 1000), men det bjuder jag på för en gångs skull.

  Jag håller med dig om att NMR är ett problem i sammanhanget. De är våldsinriktat hotfulla i både ord och handling, vilket är brottsligt. Mot sådant finns redan lagar. Sättet Gotlandspolisen hanterat det under Almedalsveckan verkar konstigt. I ett sådant sammanhang måste förstås ordningen upprätthållas, men på ett klokt och avvägt sätt.

  Jo Britta, det finns mycket att diskutera. Men ditt sätt att avfärda debatten som meningslös för att kommentatorerna har avvikande mening är provocerande minst sagt. Har du tänkt på att andra kanske också har rätt?

  Nazister/fascister/rasister… är fula troll, men man ska inte skänka dem med det de mest av allt önskar sig – martyrstatus. I ljuset spricker de ju.

 14. Hans Andersson skriver:

  Den pågående oroande utvecklingen, bekräftad inte minst av Knuts citat gällande kommande utredning, med syfte att ett demokratikriterium ska avkrävas för att beviljas statliga medel, är livsfarlig och måste bekämpas.

  För att erhålla presstöd i olika former framöver krävs nu total anpassning till den rådande makten. Att ansluta och förstärka FiB/K att fortsätta vara den enda tidning som hela tiden avstått från medel just för det som nu verkar komma är en väg att bemöta detta.

  Demokratikriterium – bara ordet ger mig frossbrytningar. Det stundar hårda tider nu, inte minst för de som är beroende av presstöd.

 15. Håkan Sandin skriver:

  Nationalsocialismen bygger på fornnordisk mytologi och vill återupprätta det förkristna Romarriket. Följaktligen är det inte “nonsens” att säga att den betraktar kristendomen som en judisk tradition och vill ersätta det gula korset i den svenska flaggan med en svastika.

  Därtill noterar jag att Britta Ring sympatiserar med RFSL som vill legalisera pedofili. Tack och lov är sexuella övergrepp mot barn kriminaliserade i Sverige. Ändå tänker jag inte kräva förbud mot RFSL:s åsikt.

 16. Dennis Zackrisson skriver:

  Frågan har mycket att göra med synen på staten. Det visar sig inte minst i det här med presstödet. Staten är den grupp av institutioner som har makt att på ett konkret och påtagligt, d v s lagligt, sätt definiera vem som får säga saker och ting om vad och till vem. Som fibbare bör man i varje läge vara beredd att ta upp kampen mot detta och till försvar för yttrandefriheten.

  Detta innebär dock inte att man ska stödja olika typer av statligt stöd till någon sorts s k “demokratisk” åsiktsbildning. Presstöd, tidskriftsstöd och en vildvuxen flora av organisationsstöd, som bygger på ansökan och ett statligt godkännande, är exempel på detta. Åsa Linderborg trampade just i detta klaver i höstas när hon argumenterade för att Nya Tiders berättigande att delta i bokmässan berodde på att man fått denna statliga OK-stämpel.

  För övrigt sympatiserar jag med det Martin Gustavsson skriver om förintelsen, som en avgörande fråga i bakgrunden till yttrandefrihetsdebatten. Titta på vilka som hetsar mot Jan Myrdal efter hans klargörande inlägg om historiens värsta förintelser (FiB/K 4/17 tror jag) och varför de aldrig debatteras. Se på det verkliga skedet ute i världen och dess enda existerande apartheid-stat!

 17. Hans Andersson skriver:

  Demokratikriteriet är illavarslande. Staten passar på att i dessa terroristtider skärpa och dra åt kranarna framöver om man icke bekänner sig till de kommande demokratikriterierna. Hur de nu exakt formuleras – så visar det väl att grundtanken i FiB/K-fundamentet nu mer än någonsin har vettiga utgångspunkter och detta berördes väl tidigare till viss del i tråden gällande JE och ETC.

  Dennis Z tar upp förintelsen igen. Det är bra! Det är ju egentligen fullständigt sanslös att det inte går att ta upp en diskussion om förintelsen och dess olika perspektiv utan att bli hudflängd och per automatik bli utsedd till antisemit.

  Vanligt forskning i ämnet lönlöst då den sionistiska apparaten går till attack på alla fronter. Staten Israel som inte bara har apartheid utan även är på väg att bli polare med avskyvärdaste av regimer, Saudi Arabien,

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.