Skattebetald välfärd och invandring …

Orosmoln 1944 [Foto: P Lundwall]

Orosmoln 1944 [Foto: P Lundwall]

Anders Borg har vid flera tillfällen berättat att trots att sysselsättningen ökar så biter sig arbetslösheten i Sverige fast på oförändrat höga nivåer, vilket han förklarar beror på att tillflödet av nya utifrån kommande människor är så stort, vilket spär på antalet människor som räknas in i arbetskraften. En förklaring till att det kommer så relativt många människor till Sverige stavas NAIRU, en bokstavsförkortning uppfunnen av Chicagoskolans ekonomer. NAIRU innebär i korthet att arbetslösheten inte får bli för liten. Om arbetslösheten blir för liten, så stiger lönerna och inflationen skjuter fart och det är dåligt för ekonomin, enligt dessa ekonomer. Svenskt Näringsliv och den maktägande politikerklassen har anammat denna teori och har insett att de behöver en växande armé av arbetslösa som konkurrerar om de jobb som inte finns. På så sätt kan löner hållas nere och vinster hållas uppe. Det är bland annat mot den bakgrunden som man bör se regeringens generösa flykting- och invandringspolitik. Det är även mot den bakgrunden som Sverigedemokraternas (SD) frammarsch i väljaropinionen bör ses.

Idag inrättas flyktingförläggningar i redan invandrartäta områden och i landsbygdskommuner som har tomma lägenheter, hus och fastigheter av olika slag. På senare tid har även privata entreprenörer gått in i branschen eftersom det går att tjäna många miljoner på den. Många landsortskommuner har tomma bostäder och har därför möjlighet att upplåta dessa till de människor som kommer till oss utifrån. För detta får kommunerna och de privata entreprenörerna statliga bidrag, samtidigt som kommunerna kan vänta med att fatta beslut om att riva de tomma lägenhetsområden som byggdes under miljonprogrammets dagar.

Många som kommer hit är självklart välutbildade. Men de flesta har låg eller ingen utbildning alls och kommer därför att under överskådlig tid tillhöra en arbetslös underklass. Rumänska tiggare har fått stor medial uppmärksamhet, men utgör egentligen ett försumbart problem, eftersom de är så få. De syns dock tydlig på våra gator. Jag bor själv i Högdalen söder om Stockholm och några hundra meter från min bostad upprättade de rumänska romerna ett läger av fallfärdiga skjul och husvagnar. Kronofogden rensade området i våras, men nu återbefolkas området igen. Även om dessa tiggare är ett tecken på fattigdomen i Europa, så bör nog fenomenet som sådant ses som ett ganska litet problem i det stora hela.

Ett större problem är att när allt fler underprivilegierade och arbetslösa människor med skilda etniciteter trängs samman i ghetton på olika håll i landet, så växer självklart oron hos människor som är födda och uppvuxna här i Sverige. Många “svennar”, jag räknar mig själv som svenne, känner inte riktigt igen sig och vet inte hur de ska förhålla sig till denna nya verklighet. Det är naturligtvis ingen slump att det finns ett klockrent samband mellan antalet immigranter i en kommun och SD:s opinionsstyrka i samma kommun. När människor som anser sig vara “svennar” tycker att det tas emot alldeles för många invandrare i den kommun de bor i, så vänder de sig till det enda parti som kritiserar den förda invandringspolitiken. Jag anser inte att man generellt bör betrakta människor som är oroliga över vad som sker i deras närområde som “rasister”. Jag anser inte heller att de generellt bör betraktas som “främlingsfientliga”. De tycker helt enkelt att inslaget av flyktingar, asylsökande och anhöriginvandrare har blivit oproportionellt i förhållande till kommunens storlek och i förhållande till hur befolkningen i kommunen är sammansatt.

Det är givetvis i den växande nedre tredjedelen av samhällspyramiden som oron är som störst. Det beror på att de inte kan göra så mycket åt saken. Det är från denna underklass av oroliga och onödiggjorda ”svennar” som SD hämtar sin näring och sina röster. Majoriteten av dessa människor är inte rasister eller främlingsfientliga – de är oroliga. De tycker inte om vad de ser omkring sig i sin omedelbara närhet. Det var dock länge sedan som denna underklass hade något inflytande på de politiska partier som styr vårt land.

Medelklassen och överklassen i Sverige har däremot aldrig haft det bättre. De kan sitta på läktaren och se på när oron växer i underklassen. Det är den vita välbeställda medelklassen som avgör var den politiska majoriteten hamnar på valdagen. Därför kretsar all politik kring att hålla denna medelklass på gott humör.

Vad många kanske inte har ägnat många tankar är att det har pågått en ”etnisk rensning” under många år i Sverige. Den sker inte med våld, kulor och krut, utan med plånboken. Människor köper sig ifrån områden där de tycker att inslaget av invandrare har blivit för stort och flyttar till vita bostadsrätts-, villa- eller radhusområden. Det kostar visserligen en slant, men det anser de att det uppenbarligen är värt. Tack vare den unikt låga kostnaden för att låna flera miljoner på banken, så anser sig många ha råd att flytta och gör det.

I välbeställda och moderatstyrda kommuner är invandringen försumbar. I dessa kommuner finns det följaktligen ingen anledning för kommuninvånarna att lägga sin röst på SD. Om vi däremot skulle göra tankeexperimentet att staten skulle tvinga även moderatstyrda och välbeställda kommuner att ”i solidaritetens namn” inrätta flyktingförläggningar och ta emot tusentals asylsökande och anhöriginvandrare, så skulle jag inte bli förvånad om kommuninvånarna i dessa kommuner skulle göra revolt. Att få sin etniskt rensade idyll slagen i spillror, samtidigt som värdet på bostadsrätten, villan eller radhuset faller i pris, är inget som den välbeställda medel- och överklassen skulle acceptera. Det vet naturligtvis politikerna i dessa kommuner och handlar därefter. I dessa kommuner har följaktligen ett parti som SD inget att hämta, eftersom de etablerade partierna sköter ”renhållningen” på ett för kommuninvånarna adekvat sätt.

Att formulera en folkligt förankrad “vänsterståndpunkt” kring dessa frågor tycks för närvarande vara omöjligt. Okvädingsorden och anklagelserna haglar mellan människor som alla anser sig vara både pålästa och radikala. Trots att Sverige aldrig har varit ett bättre land att leva i, så sliter tidigare vänstervänner varandra i stycken på Facebook och på andra digitala plattformar.

De flesta gamla Fibbare till exempel är 30- och 40-talister och många av dem deltog med liv och lust i den politiska rörelse som växte fram åren efter 1968. De har under hela sin levnad haft förmånen att skörda frukterna av rekordåren mellan 1945 och 75. Historiskt är de vår nations mest “bortskämda” generationer.

Att vara vänsterintellektuell är att vara ”snäll och god”. Tyvärr bidrar denna snällhet och godhet paradoxalt nog till att driva den svenska underklassen rakt i armarna på SD. Dessa personers godhjärtade vänsterintellektualism ser jag som den bästa present som SD någonsin har kunnat drömma om att få. Invandringen är visserligen inte fri till Sverige. Den är dock mycket generös och många snälla vänsterintellektuella tycker att den av principiella och mänskliga rättighetsskäl bör vara helt fri.

Det går dock inte att förena ett välfärdssamhälle med ”fri invandring”. Om fem promille av jordens fem miljarder fattiga skulle få fritt fram att komma till oss för att åtnjuta fri sjukvård och övriga sociala förmåner, skulle vårt redan krackelerande välfärdsbygge rasa samman som ett korthus. Den liberale ekonomen Tino Sanandaji har formulera detta väldigt väl. Tino Sanandaji är ingen ”svenne”. Han är kurd och liberal ekonom av Chicagoskolan. Men jag tycker att han säger saker som baseras på både kunskap och värderingar. Vi som anser att vi befinner oss på någon slags folkligt demokratisk vänsterkant bör lyssna på vad denne liberale ekonom säger. Är han ute och cyklar? Ger han uttryck för rasism och fascism?

Här är två Youtube-klipp i vilka han examinerar två frågeställningar. Det första klippet handlar om multikulturalismens död och är från 2011. I slutet av det diskuterar han eliternas ointresse av den nationella frågan. Den svenska eliten anser sig nämligen ha mer gemensamt med eliterna i andra länder än vad den har gemensamt med det svenska folket och nationen.

Det andra klippet handlar bland annat om omöjligheten att kombinera ett välfärdssamhälle med ”fri invandring”. Det tar även upp den principiellt viktiga motsättningen mellan privat och kollektivt ägande å ena sidan och en fri eller generös invandring å den andra. Staket, dörrar och portkoder är till för att begränsa den fria rörligheten.

Det brukar sägas att Sverige är väldigt dåligt på integration. De invandrare som av olika skäl har kommit till Sverige de senaste åren har förtvivlat svårt att bli integrerade i det svenska samhället. Ett enkelt sätt att underlätta integreringen vore att förbjuda fackföreningarnas rätt att teckna kollektivavtal med motparten om lönernas storlek. Ett annat sätt vore att avskaffa regeln om “sist in, först ut”. Det skulle leda till lägre löner och större flexibilitet, vilket skulle underlätta integreringen av våra invandrare högst avsevärt, eftersom de självklart skulle godta att jobba till lägre löner än vi ”svennar”, något som faktiskt till viss del sker redan idag. Jag undrar stillsamt hur en ”god och snäll” vänsterradikal skulle ställa sig till dylika förändringar av svensk arbetsmarknad?

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

  24 kommentarer for “Skattebetald välfärd och invandring …

 1. Leif Stålhammer
  2014-08-03 kl. 21:43

  Bra att det finns någon plats att diskutera frågan om multikulturalism och problemen med den ökande invandringen. “Vänstern” saknar intresse att ta i frågan. Sverigedemokraterna skördar nu frukterna av denna vänsterns oförmåga. Hur skall en politik formuleras som är radikal och som “vanligt folk” kan förstå och stödja. Det vill jag diskutera. Här i Norberg är redan SD näst största parti. (senaste valet)

 2. Bo Zackrisson
  2014-08-03 kl. 22:35

  Hej Leif!
  Roligt att du fann min artikel intressant.

  Några frågor: Varför är SD näst största parti i Norberg? Beror det på att kommunen har tagit emot alldeles för få invandrare? Eller beror det på att väldigt många norbergare är rasister och fascister?
  Vilken är din analys eller uppfattning?

 3. 2014-08-04 kl. 7:26

  Vad kan tänkande människor göra? Vi har val om en dryg månad. Vi har ett politiskt system med Allmän rösträtt som funnits i snart 100 år … som inte längre är demokrati – snarare demokratur. Men nu äntligen har medborgarna möjlighet att börja hjälpa till att utveckla det demokratiska systemet genom DIREKTDEMOKRATERNA. Tyvärr berättar inte media om dem … skulle media berätta om dem så skulle det bli en gigantöverföring av röster från gammelpartierna till Direktdemokraterna – Alla tänkande människor borde hjälpa till att sprida att vi nu kan börja få lite inflytande över våra skattepengar.

  De Orwellska grisarna har tagit över samhället – och vi … dumma får, står bara och ser på.

 4. 2014-08-04 kl. 8:49

  Bo Z!
  Ett viktigt bidrag till vår diskussion. Hoppas att dina reflektioner kring medelklassvänsterns politiska projekt skall leda till lite självinsikt och därmed öppna upp för en diskussion i dessa viktiga frågor.

 5. Andreas Larsson
  2014-08-05 kl. 20:32

  Tack för ett intressant inlägg. Dock måste jag påpeka att NAIRU inte kan vara den avgörande förklaringen till varför politiker, tjänstemän och ekonomer vill ha invandring. Det beror på att det är utbud och efterfrågan per yrke som styr löneutvecklingen.

  Invandringen bidrar främst till en växande arbetslöshet bland lågkvalificerade och det är de lönerna som har potential att pressas ned. Vill man hålla nere lönerna över hela arbetsmarknaden så behöver man ha invandring av arbetskraft inom alla yrken.

  Utöver det så finns det forskning som pekar på att invandring ökar lönerna för medel- och höginkomsttagare men minskar lönerna för låginkomsttagare. Huruvida det gäller för just Sverige vet jag inte och egentligen kan man inte använda invandringens effekter i andra länder för att påvisa effekterna i Sverige. Däremot kan det vara goda grunder för hypoteser som kan prövas.

  Förklaringarna till varför svenska politiker förespråkar en generös invandringspolitik kan vara många men några förklaringar som jag ofta stött på är:

  1. Det finns en övertygelse om att befolkningstillväxt alltid är positivt. Ungefär hälften av landets kommuner har till och med ett officiellt mål att det ska bli fler kommuninvånare.

  2. Vi behöver invandringen för att klara av den åldrande befolkningen. Detta trots att forskningen visar att invandringen inte kan lösa den situationen.

  3. Det är bra/bäst/nödvändigt/humanitärt att så många människor som möjligt får komma hit.

 6. Bo Zackrisson
  2014-08-06 kl. 11:51

  Andreas!
  Tack för din kloka kommentar. Du har helt rätt i att hela detta problemområde är väldigt komplext. Jag menar självklart inte att teorin om NAIRU skulle vara den enda förklaringen till vår generösa invandringspolitik. Lyssna gärna på Tino Sanandajis båda föredrag. De ger mer kött på benen.

 7. Britta Ring
  2014-08-13 kl. 9:45

  Replik till Bo Zachrisson m fl:

  1. En grundläggande mänsklig rättighet bör vara att kunna röra sig fritt mellan länder och kontinenter, en rättighet som vi svenskar nog anser ganska naturlig för oss själva. Visst finns det många faktorer som tidvis mer eller mindre försvårar denna rörlighet, men principen måste trots detta hävdas som grundläggande.

  2. Människorna har sen urminnes tider migrerat till andra platser på vårt klot för att överleva eller finna en bättre försörjning. Det är i praktiken omöjligt att stoppa eller att avsevärt begränsa oavsett stora ingrepp av tvång och/eller våld (som Fort Europa med taggtrådskrönta stängsel mm sådant).

  3. Det är varken NAIRU eller någon annan elak konspiration som ligger bakom den ökande invandringen utan de växande konflikthärdarna i världen, som gör det svårt för ett växande antal människor att av olika skäl överleva där de bor. Dessa konflikthärdar orsakas av den globala kampen om makt i den ruttnande kapitalismens fotspår (för att uttrycka sig kortfattat) och kommer också att bli fler som resultat av växande miljöproblem och -katastrofer.

  4. Ända sen Marx tid har kapitalisterna alltid utnyttjat arbetskraftsöverskott och arbetslöshet till att sänka löner och avskaffa rättigheter som arbetarklassen lyckats tillkämpa sig. Så även idag, naturligtvis. Hur ska detta bekämpas? Som alltid med internationalism, internationell solidaritet med världens förtryckta, dvs med en förstärkt facklig och politisk kamp mot lönedumpning, människohandel och svartjobb, samt t ex stöd till LOs krav att alla anställda på svensk arbetsmarknad, oavsett ursprungsland, ska ha svenska kollektivavtal och samma lönenivåer som infödda svenskar, stöd till politiska partier som står bakom en sådan politik, liksom politisk påverkan i samma riktning i EU-sfären. Ett opinionsarbete som måste bedrivas både parlamentariskt och utomparlamentariskt.

  5. Naturligtvis kan inte invandringen fortgå helt oplanerat – den kräver organisation och samarbete mellan länderna i EU, vilket idag tyvärr inte fungerar eller fungerar på fel sätt. I längden gäller den gamla sanningen att invandring innebär ett tillskott till ett lands resurser på alla plan. Människor är inte onödiga och krävande kostnader utan en källa till nya värdefulla resurser, som berikar oss både materiellt och kulturellt. Det måste vara den bärande principen för människor som anser sig värda att kalla sig vänster.

  6. Den nationalistiska “vänstern” som Bo Zackrisson verkar tillhöra, närmar sig på ett oroväckande sätt fascistiska åsikter om invandringens orsaker och konsekvenser. Har kollat litet bland olika vänsterriktningar och kommit fram till att arvet från KFML medför en betydligt sämre medvetenhet i det här avseendet än medvetenheten på detta område hos vänsterrörelser med andra rötter. Undrar varför.

 8. 2014-08-13 kl. 14:28

  Tack Britta Ring för en välgörande och klarsynt kommentar!

 9. Knut Lindelöf
  2014-08-13 kl. 20:35

  Tack Britta R för ditt välstrukturerade och ärliga svar.

  Men, dina punkter väcker också frågor hos mig …

  1. Rätten att resa över gränser är förstås önskvärd. Men jag ser ändå att nationalstater måste kunna ha monopol på kontrollen av in- och utpasseringar av icke medborgare. Tycker du det är orimligt?

  2. Inga invändningar.

  3. Tror du inte att det finns ett samband (om än ej rakt och tydligt) mellan NAIRU och krigen som jagar människor på flykten?

  4. Instämmer förstås, men väcker inte kampen i vårt globaliserade tidevarv nya frågor som kan göra gamla tankebanor oanvändbara?

  5. Visst är det en bärande princip att varje enskild människa är en resurs. Men om människor tvingas leva under ovärdiga förhållanden utan möjligheter att försörja sig – alltså under omänskligt förtryck (t ex Gaza idag, romer i Rumänien) – kan vad som helst hända. Måste det inte finnas grundläggande ekonomiska, politiska och demokratiska förhållanden där människorna lever.

  6. Jag tror att dagens vänstermänniskor med rötter i 70-talet trots allt har en hel del att bidra med. Organisationerna är inte mycket att hålla sig i, men det finns alltså människor med intressanta erfarenheter. Tankar om sämre eller bättre “medvetenhet” tror jag man bör undvika, det leder ingen vart. Olika bedömningar är mera vad jag tycker man ska kalla det. Vad det beror på att det finns olika bedömningar finns det många långa och krångliga förklaringar till. Mycket enkelt kan man ändå kanske säga att KFML – SKP – FiB finns i en gammal traditionen där det nationella försvaret varit viktigt, medan de flesta andra vänstergrupper varit mer eller mindre skeptiska till strävan efter nationellt självstämmande och nationellt försvar. Eller?

 10. Bo Persson, Piteå
  2014-08-14 kl. 9:26

  Sanningen är väl den att för Britta R finns varken stater eller medborgare ”på riktigt”. Det enda som ”på riktigt” finns är den gränslösa kapitalismen och den lika gränslösa antikapitalismen.
  Och att hon därför fortfarande kan hylla det sovjetiska kriget i Afghanistan på 80-talet som ett antikapitalistiskt företag och se oss i FiB/K, som var mot det kriget, som ett slags prokapitalister.
  Ja, det skulle vara intressant att gå genom Brittas texter och kolla hur ofta hon använder just ordet ”krig”.

 11. Bo Zackrisson
  2014-08-14 kl. 10:16

  Britt Ring!
  Det är lite svårt att kommentera din kritik av mitt inlägg. Jag försökte att diskutera en konkret verklighet. Du svarar med vackra och allmänt hållna fraser på ett principiellt och icke-konkret plan, ungefär som i en regeringsförklaring eller ett tal på första maj.

  Libanon har en befolkning på ca 6 miljoner. Landet har på kort tid fått ta emot ca 1 miljon syriska flyktingar. Om jag förstår dig rätt så bör dessa ses som en resurs “på alla plan”. Jag håller inte med dig. Jag är övertygad om att 1 miljon nytillkomna flyktingar utgör en stor belastning för Libanons folk.

  Du är snäll och god. Inget tvivel om den saken. Men rent konkret tror jag att den politik du för fram, bidrar till att driva den svenska underklassen i armarna på SD.

 12. Britta Ring
  2014-08-14 kl. 12:23

  Svar till Knut Lindelöf:
  1. Uttrycket monopol i det här sammanhanget förstår jag inte riktigt. Men naturligtvis bör en nationalstat ha kontroll över vilka människor som reser in och ut. Det handlar sist och slutligen om principerna bakom denna kontroll. Är den till för att sila fram de lönsamma och dem med rätt kultur och hudfärg och hålla alla andra borta? Eller är kontrollen till för att hålla uppe en generös och organiserad invandring enligt grundprincipen om människornas fria rörlighet över gränserna?

  3. NAIRU hör ihop med den sk nyliberalismen, ”Chicagoskolan”, som gör marknad av alla sidor av den mänskliga tillvaron, ett uttryck för det kapitalistiska systemets desperata sökande efter de sista marknaderna på vårt klot för att hålla de fallande profitkvoterna uppe. Den bidrar därmed till ökad utsugning och fattigdom och ökade konflikter och därmed också till att människor tvingas migrera. Men det handlar inte om någon planerad massinvandring utan om en av många orsaker till konflikterna i dagens värld, en indirekt orsak till ökad migration, ett av många uttryck för den växande polariseringen.

  4. Det finns naturligtvis alltid utrymme för och behov av nya idéer och tankebanor i kampen mot kapitalistklassens metoder att söndra och härska. Jag noterar med glädje alla positiva idéer av det slaget. Men i Bo Zachrissons och hans meningsfränders argument hittar jag inga positiva förslag. Han hänvisar till reaktionära borgerliga auktoriteter och pläderar för att lägga sig platt inför de kapitalistiska kraven på lönesänkningar mm i samma stil. Sorgligt.

  5. Instämmer i ditt påpekande att alltför många, de flesta människorna i världen lever under ovärdiga förhållanden och omänskligt förtryck. Och tyvärr kan vi inte bara rakt av besluta att fattigdomen ska avskaffas. Vi måste som alltid gräva där vi står och sätta oss in i orsakerna till de eländiga förhållandena för att sedan försöka påverka dem på olika sätt. Där tycker jag själv att jag alltid haft stor hjälp av marxistisk analys. Men hela tiden gäller det förstås också att snappa upp så mycket detaljinformation som möjligt för att förstå de lokala säregenheterna och motsättningarnas konkreta uttryck. Det är med andra ord samma gamla klasskamp på den internationella och den nationella, lokala arenan i en ny tid, som kräver förnyade kampmetoder och en uppdaterad strategi. Supermakten USAs förfinade metoder att söndra och härska är t ex inte så lätta att upptäcka. Men en annan värld är fortfarande möjlig och vänsterns grundprinciper gäller oförändrade, som t ex principen om alla människors lika värde, internationell solidaritet och människors rätt att röra sig mellan länder och kontinenter.

  6. Jag talar om ”sämre medvetenhet”, inte om ”olika bedömningar”, eftersom det gäller medvetenheten om och uppställningen bakom grundläggande vänsterståndpunkter, inte vilka åsiktskillnader som helst. I kretsarna av gamla KFML-are verkar kunskapen om fascismens natur vara låg, vilket möjligen bidrar till att förklara den mot vänsterns grundprinciper stridande idén om att nationen måste räddas undan en farlig och av onda makter planerad massinvandring. Det hela underlättas inte av att samma kretsar tenderar att okritiskt acceptera officiella ryska teorier om att EU är fascistiskt, vilket t ex fått en debattör att hävda att fascismen inte är nationalistisk. Här handlar det om en sammanblandning av nyliberalism och fascism som resulterar i total tankeoreda. Ett sådant inlägg med rubriken ”Fascisterna bär inte knätofs” av pseudonymen Sven Hofman publicerades först på jinge.se för att sedan återges på Stefan Lindgrens blogg 8dagar. Publiceringen på jinge.se var av allt att döma ”ett olycksfall i arbetet”, inte ett ställningstagande av Anders Romelsjö.

  Såvitt jag vet har vänsterrörelsens olika grenar traditionellt hävdat vikten av nationellt självbestämmande och värnpliktsförsvar, samtidigt som den internationalistiska principen ”Proletärer i alla länder, förena er” varit vägledande. I bakgrunden finns bland annat den socialdemokratiska internationalens splittring inför första världskrigets utbrott, då enigheten om att säga nej till krig sprack och flertalet socialdemokratiska partier ställde upp bakom krigsanstiftarna. En oförglömlig erfarenhet.

  Så jag förstår inte riktigt orsakerna till situationen bland gamla KFML-are. Har Jan Myrdals ställningstaganden något med saken att göra? En känslig fråga, men den bör nog ställas. Som sagt, jag undrar.

 13. Bosse Zackrisson
  2014-08-14 kl. 16:08

  Britta Ring!
  Lyssna på vad Tino Sanandaji säger istället för låta dig förblindas av att han är “borgerlig”. Det är argumenten som avgör, oavsett vem som uttalar dem. Jag återkommer till det sist i denna kommentar. Jag struntar i om Tino är “borgerlig” och om du är “vänster”. Det är dina argument som inte håller.

  Migrationsverket kräver nu 48 miljarder i ökade anslag för att finansiera den pågående invandringen. Annars hävdar verket att invandringen lika gärna kan släppas fri. Din vision av fri invandring kan vara närmare än du tror.

  Var förvissad om att inget politiskt parti kommer att våga väcka den frågan före valet, utom möjligen SD.

  Jag pläderar inte för att avskaffa arbetsrätten. Jag förklarade att ett avskaffande av den på vissa punkter, skulle göra det lättare för invandrare att vinna inträde på arbetsmarknaden. Det är självklart att svensk fackföreningsrörelse ska kämpa för bibehållen arbetsrätt! Konsekvensen blir dock att integreringen går långsammare, eftersom invandrarna får det svårare att få ett arbete. Hur man ska lösa den knuten har jag ingen susning om.
  Klasskamp?

  Så till frågan om nationalismen. Min nationalism gäller det land som jag bor i, det land vilket jag är uppväxt i och älskar.

  Ett av vårt lands mest populära TV-program är Allsång på Skansen. Varje tisdag under sommaren vallfärdar tusentals svenskar till Solliden för att se våra folkkära artister live. Sitter man framför dumburken och ser en panorering över Skansenpubliken, så slås man av invandrarinslaget är ringa.

  Allsången på Skansen tycks vara en “svensk” tradition, dit våra invandrare tycks ha svårt att hitta. Det är väldigt få invandrarvisor i Allsångshäftet, om ens någon. Kanske något för diskrimineringsombudsmannen att ta tag i.

  En av mina idoler är Mikael Wiehe. Hans sånger är en omistlig del av det svenska musikarvet. Här är ett inslag från hans medverkan i Allsången år 2010.

  Den nationalism och den kärlek till Sverige som Wiehe ger uttryck för i sången är ungefär den som jag känner inför det land jag bor i. Frågan är dock om inte Wiehes kärleksförklaring till fosterlandet i denna sångtext i Britta Rings rigida tolkning skulle närma sig “fascistiska åsikter”? Och titta på publiken visst är den provocerande “svensk”?

  Nej, tacka vet jag TV-programmet “Efterlyst”. Där råder en mer demokratisk och jämlik fördelning mellan svennar och “utrikes födda”, som Erik Ullenhag skulle ha uttryckt det.

  På Folkpartiets valaffischer tronar Erik Ullenhag. Texten på affischen lyder: Nej till rasism! Ja till invandring! Håller du med Erik om detta, trots att han är “borgerlig”?

 14. Anders Persson
  2014-08-15 kl. 9:37

  Det enda jag hade att invända emot Bosse Z:s ursprungliga inlägg var hans tal om “svennar”. Det är en helt onödig inskränkning eftersom många av dem vi kallar ”invandrare” i dessa sk. ”invandrarfrågor” mycket väl kan ha, och ofta har, samma uppfattning som ”svennar”. Ja, när det gäller att fira nationaldagen 6 juni verkar det vara mer populärt bland invandrare än ”etniska svenskar”. Gör detta dem till potentiella ”fascister”.

  Kommentarer till Brita Rings sex punkter:

  1. Det är icke alls, och bör inte vara, en ”mänsklig rättighet”, att obesvärat få passera nationella gränser.
  2. Det är därför helt i sin ordning, och inte tekniskt helt omöjligt, att stoppa trafik över gränserna. Frågan gäller istället vilka man ska stoppa och vilka man ska släppa in.
  3. Den krigsprovokativa politiken ”Väst” driver verkar bla. söka sin motivation i att skapa hemlösa människor som sedan kan ”tas emot”. Jag läste i en bok nyligen att man i Israel under 1950-talet var orolig så fort det INTE var några antisemitiska kampanjer i Sovjetunionen och öststaterna eftersom inflyttningen då minskade.
  4. Lagen om tillgång och efterfråga kan tillämpas på olika sätt, roffarkapitalisterna har inte monopol på idén.
  5. EU är inte lösningen på dagens problem utan en stor del av orsaken.
  6. Det har sedan lång tid varit helt meningslöst att tala om ”vänster”. Det var en av 60-talet portalfigurer inom ”vänstern”, Jan Myrdal, som gjorde mig medvetna om detta redan i början på 1970-talet. En annan var Knut Lindlöf i sin kampanj emot flumpedagogiken. Båda har haft stor betydelse för beslut som jag fattat senare i livet. Redan då bemöttes deras argument av ”den gängse vänstern” med att de luktade ”höger”.

  För att inte råka illa ut bör jag kanske upplysa om att boken som jag hänvisar till är skriven av professor Uri Bailer vid ”The Hebrew University” i Jerusalem och heter Between East and West: Israel’s foreign policy orientation 1948-56.

 15. Bo Zackrisson
  2014-08-15 kl. 10:32

  Anders!
  Jag tror nog att de flesta förstår vad ordet “svenne” betyder. Även om ordet inte bör användas i akademiskt språkbruk. Jag skriver dock inga vetenskapliga avhandlingar. Man kan även använda ord som “Svenne-Banan” eller “Nisse i Hökarängen”. Helt oakademiskt …

  Allt har självklart nyanser. Många av våra första generationer invandrare, de som kom från Italien, Finland och Jugoslavien, har idag integrerats och blivit “svennar”. Och många andra är självklart redan på väg att bli det. Man behöver inte krångla till det mer än så.

  Idag gjorde jag en googling på: “kommuner protesterar migrationsverket”. Gör gärna det.

  Träffarna visar att det mesta jag skrev om i mitt ursprungliga inlägg stämmer. Med råge. I en av träffarna förklarar Migrationsverkets presstalesman hur det kommer sig att rika och moderatstyrda kommuner inte tar emot några asylflyktingar.

  Att SD har seglat upp som Sydsveriges största parti i Sentios senaste opinionmätning är mot den bakgrunden föga förvånande.

  Om Britta Rings godhjärtade invandrings- och migrationspolitik vinner större genomslag, kan SD om några år mycket väl vara på god väg att bli Sveriges största parti. Så kan Britta Rings godhet och SD:s ondska finna varandra och aningslöst gå hand i hand mot avgrunden.

  Verkligheten, liksom Gud, tycks ibland kunna ta sig helt outgrundliga vägar …

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.