SvP-möte
Mediemedvetna SvP håller möte

En öppen strid har uppstått i den stora facebookgruppen Front mot rasism och gryende fascism (14 800 medlemmar). Crister Enander (en av initiativtagarna) skrev igår apropå morgondagens demonstration mot SvP i Stockholm och om reaktionerna på en liknande demonstration häromdagen i Limhamn (Malmö):

”Det är mycket som jag står alltmer främmande inför. Jag kan inte riktigt förstå hur andra resonerar och betraktar vad som händer och sker i vårt land. Inför nynazisterna och motdemonstrationerna uttrycker flera att de känner större avsky och rädsla inför de krafter som vill bekämpa dessa antidemokratiska, våldsbenägna och välorganiserade huliganer som vill gräva det fria samhällets grav – för alltid, om de bara kunde och hade tillräckligt med makt.

Jag känner hur ett förakt, mot min vilja, växer inom mig. Vi lever i samhälle där folkflertalet tvingats möta den ena efter den andra ekonomiska motgången. Växande fattigdom. Ökade klyftor. Polarisering i ett de som har och de som inget har. Hat och mothat. Motsättningar växer. Ett större ekonomiskt förtryck har blivit en del av våra vanliga liv. Vardagen är för många – alldeles för många – svår att få att gå ihop. Historien visar entydigt att då skapas förutsättningarna för ett ökat och tilltagande våld i samhället. Men ändå.

Ska vi förlora det avgörande ur sikte? Ska vi glömma vem som slåss mot vem?

Jag är ingen förespråkare för våld som en enkel politisk lösning. Men jag lever heller inte i en avstängd verklighet. Jag förstår de skeenden som leder till att folk säger stopp. Hit, men inte längre! Inför lördagens demonstration och motdemonstration i Stockholm önskar jag att alla antirasister och antinazister organiserar sitt motstånd. Effektivitet och disciplin krävs. Samordningen och fasthållandet vid de regler man bör enas om att motståndet ska ta sitt uttryck genom måste fungera.

Men när den slagne slår tillbaka dömer jag i första hand den som tog till våld först. Nynazisterna är redan, i mina ögon, skyldiga.”

En mycket lång diskussion följde. Några få fördömer konsekvent motdemonstranters våldsbenägenhet och deras resonemang om självförsvar (mot polisen) och vill överlåta demokratiförsvaret till polisen. De flesta försvarar emellertid användandet av våld i ”självförsvar” och ser polisen som supportrar till nynazisternas (SvP) rätt att framträda offentligt. Därför måste antinazisterna ta lagen i egna händer och själva sätta stopp för SvPs framträdande.

Jag skrev ganska tidigt i den 103 kommentarer långa tråden:

… att polisen ger tillstånd åt nynazisterna att hålla sina torgmöten är tveksamt, eftersom nynassarna hetsar mot folkgrupp redan i sitt partiprogram.

Men står de där på torget får man förhålla sig till det. Du säger (Crister): ”Men när den slagne slår tillbaka dömer jag i första hand den som tog till våld först. Nynazisterna är redan, i mina ögon, skyldiga.” Detta är inte helt enkelt. Det är just i denna oklarhet som nynazisterna opererar så effektivt idag. Hetsa, men slå inte först, är deras taktik för tillfället. De som går i den fällan spelar nynazisterna i händerna. Fascistmotståndet måste även vara genomtänkt, inte bara spontant och känslomässigt.

Jag tycker det borde räcka att tillämpa lokal ordningsstadga för att sätta stopp för dessa provokationsjippon. Organisationsförbud tror jag inte på, men säkert som amen i kyrkan blir det olagliga yttranden av typ hets mot folkgrupp när SvP håller torgmöte. Rent brottsförebyggande alltså.

Det menar jag fortfarande.

En liknande diskussion fördes i somras om SD-möten. Då hamnade diskussionen i om SD är ett fascistiskt parti eller inte. Där var det okomplicerat att ta ställning. Utpekandet av SD som fascistiskt gynnar bara SD, eftersom deras uppträdande och deras politik är så tydligt avståndstagande från rasism, nazism och fascism bara blir poänglöst.

Men när det gäller Svenskarnas Parti (SvP) är det enklare. Deras framtidsvision ser ut på följande sätt (komprimerat programcitat):

”Endast människor som tillhör det västerländska genetiska och kulturella arvet, där de etniska svenskarna ingår, skall kunna vara svenska medborgare. Sverige skall styras av svenskarna. Icke-svenskar skall ej tillåtas ha maktpositioner inom det svenska samhället.

Statsapparaten skall ledas av ett modernt statsskick som så effektivt som möjligt gagnar svenskarna. Statsskicket måste bygga på kompetens och ansvar för förbättring, utveckling och hela folkets väl.”

Alltså bara ”genetiskt och kulturellt västerländska människor” ska kunna få svenskt medborgarskap och dessa ska sedan styras av en elit (”ansvar och kompetens”) ur detta svenska folk. Inte ett ord om fria val, yttrandefrihet eller demokrati. Det här är elitistisk och rasistisk fascism. Att torgföra antidemokratiska åsikter är inte olagligt, men att torgföra krav på genetiskt och kulturellt västerländskhet som grund för svenskt medborgarskap måste rimligen innebära brott mot grundlagens skrivning om hets mot folkgrupp. Dessa stollar är potentiella brottslingar, det står helt klart.

Av någon anledning har polisens jurister bestämt att SvP ska få torgföra sina åsikter. Hur gör vi då? Hur ska fascistmotståndare då agera? Ska man se polisen som en del av den gryende fascismen? Ska man acceptera att vissa i motdemonstrationen förbereder sig på våld mot nynassarna och/eller poliserna? Eller ska man avvisa våld mot polisen och nynassarna? Eller kanske man ska ordna ett motmöte på annan plats? Eller kanske man ska uppmana alla att helt bojkotta mötet så att nynassarna får stå där helt ensamma och skämmas över sin obetydlighet?

Vi lever i ett samhälle med djupt förankrade demokratiska värderingar. Det måste försvaras. Vi måste därför förutsätta att polisen försvarar demokratin. Därför ser jag det som helt avgörande för antifascister (antirasister, antinazister) att inte slå första slaget. Det är på denna punkt jag anser att många (inklusive Crister Enander) är oklara.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , , ,

Föregående artikelGrumlig forskning om mångkultur
Nästa artikelUtan protester blir vi medskyldiga till mardrömmen i Gaza
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

6 KOMMENTARER

 1. Kan i stora drag instämma i det du skriver, men anser att man bör vara ännu tydligare vad gäller SvP och SD. De är rasister och åtminstone en del av dem har rent fascistiska anlag och de är emot det som arbetarrörelsen (tidigare, idag är det väl oklart vad som är arbetarrörelsen) har kämpat för, etc, etc. Men poängen är att SvP och SD bara är underhuggare åt USA, EU och Carl Bildt & Co.

  Nu påstås 10.000 ha anmält att de ska komma till Stockholm för att demonstrera (och slåss?) mot SvP i morgon lördag 30/8. Men var var dessa 10.000 vid de 7-8 väl organiserade och verbalt kraftfulla möten/demonstrationer som nyligen genomförts till stöd för palestinierna? För att inte tala om alla de möten som Iraksolidaritet, Afghanistansolidaritet osv har anordnat?! Man ska angripa problemen vid huvudet och inte vid svansen!

 2. Som jag skrev redan 2006 på Yelah i en artikel som nu finns här är det inte en fråga om moral. Vem som slår först och sist är en bifråga. Det viktiga är om man har framgång eller inte. Om man lyckas ändra politiken eller inte.

  För det mesta – men inte alltid – har vi ganska små våldsresurser till vårt förfogande. Om vi börjar förlita oss till dem är det stor risk att vi misslyckas. Detta inte minst för att det inte är i handgemänget mellan nazister och antinazister som politiken avgörs, utan vad som händer mellan alla de människor som vill ha ett bättre samhälle än det nuvarande.

  Börjar man lägga politikens kärna i konfrontationen med våldspräglade ungdomsgäng är det stor risk att det hela urartar i gängslagsmål som den stora majoriteten står ytterst frågande inför. Om kärnan istället ligger i t.ex. kravet på infrastrukturinvesteringar för att minska arbetslösheten – se t.ex. det danska exemplet på – gör det inget att man går handgripligt till väga mot nazister heller.

  Men fokus på det positiva alternativet är nog oundgängligt, tror jag.

 3. I den här frågan är allt mycket enkelt: Om man inte står för den ena eller andra typen av ”överhetsideologi” är det i alla lägen just motståndarens yttrandefrihet det gäller att försvara. Så stod frågan under den ärorika franska revolutionen (jmf Voltaire!) och så stor den fortfarande.

  Av detta framgår vilka jag tycker är förtrupper åt fascisterna såväl vid demonstrationen i Limhamn som i Stockholm. Det framgår också med all önskvärd tydlighet av plattformen hos den organisation jag tillhör och är förtroendevald som ordförande i lokalavdelning.

 4. Löjligt att dilla om demokrati. Demokrati kommer aldrig in i bilden, i detta sammanhang.

  Om 90% av Sveriges befolkning röstar för att upprätta en nazistisk stat, så skall de inte få göra det. Det försöket att upprätta en nazistisk stat skall krossas med alla till buds stående medel. För att förtydliga, alltså hur mycket våld som helst och vilket våld som helst. Det var så det gjordes förra gången och det är så det alltid kommer göras.

  Eftersom jag inte kan ha ett samhälle där ingen lever i skräck hela sitt liv bara för att de har blivit rasifierade av någon eller något, helt enkelt på grund av sin könstilldelning, helt enkelt på grund av vilken sexualitetsetikett de har eller har tilldelats, så måste jag överge det utopiska liberala samhället och nöja sig med en provisorisk utopi.

  Den provisoriska utopin är för de människor som lever i dag, som behöver den i dag, jag behöver den i dag eftersom jag inte kan se min systerdotter i ögonen en dag och säga: ”Ledsen vännen, kanske din dotter eller barnbarn kommer att leva utan våldtäktskultur och rasism.” I morgon är det för sent för oss alla!

  Det kommer inte vara kvinnan som fruktar att säga vad hon tycker. Kommer det att vara sexisten?

  Jag är feminist.

  Det kommer inte att vara rasifierade som fruktar att gå ensam på natten. Kommer det att vara rasisten?

  Jag är antirasist.

  Det kommer inte att vara den icke-heterosexuella som fruktar att komma ut ur garderoben. Kommer det att vara nazisten?

  Jag är antifascistisk.

  Detta är preliminärt en utopi som kostade mig ingenting. Vem kan säga att de ger upp friheter för denna utopi? Endast rasisten, bara sexisten och endast nazisten, för alla andra. Det kostar absolut ingenting i verklig mening. Var och en av oss ger upp mycket mer för mycket mindre under vår livstid. Jag stöder alla åtgärder som leder till detta, jag kritiserar bara rasister och sexister. Jag underordnar mig en folkfront mot dessa vidriga idéer. Jag kommer att bekämpa dem inom mig, jag kommer att bekämpa dem där jag står och jag kommer att söka upp dem och bekämpa dem.

  Sluta komma med den våldsbejakande liberalens bull. Underordna dig folkfronten och lägg ditt krut på att bekämpa nazisterna och rasisterna!

 5. Jag vill till hundra procent instämma i Dennis’ kommentar.
  ——

  Ju mer den politiska fördumningen tilltar (Stefan Löfvén satte väl ett världsrekord igår med sitt uttalande om Syrien), desto viktigare blir det att försvara yttrandefriheten. Därför kommer jag även denna gång att lägga min röst på Piratpartiet, som är det enda partiet som står upp för yttrandefrihet och tryckfrihet. För fri spridning av kultur på internet, mot åsiktsregistrering i USAs regi och mot läkemedelspatent som gör att människor dör för profitens skull.

 6. Ja du, Martin! Det var mycket deklarationer på en gång!

  Du säger att du är feminist, antirasist och antifascist. Gläd dig att du får vara i ett samhälle som tillåter detta! Ett demokratiskt samhälle.

  Själv är du ju däremot inte någon demokrat. Du skriver att om 90% av befolkningen med röstsedeln uttrycker en viss vilja så ska inte detta tillåtas. Tur att sådana som du aldrig kommer till makten här i landet!

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.