Smittorna kommer ur de djupa skogarna

Avskogning i Amazonas

Pandemier, eller farsoter som det hette förr, har grasserat många gånger genom historien, det vet vi. Att digerdöden spreds med loppor på svartråttor via handelsfartyg vet vi idag, men inte människor på den tiden. Att ”spanskan” kom till Europa med amerikanska soldater vet vi också. Att över huvud taget spridningen av smittor (patogener) sker i större grad med ökad rörlighet är numera en självklarhet. Det vet vi alltså också det mesta om.

Men, vad som är de djupare orsakerna till att pandemier allt oftare uppkommer i vår tid gräver man lustigt nog inte i. Hur kan det komma sig att världens ekonomiska makthavare, myndigheter, forskning och regeringar framstår som så hjälplösa? Lock down i lite olika variationer är det enda man tycks kunna komma på. Det är visserligen nödvändigt för att i en krissituation stoppa spridningen, men varför intresserar man sig så lite för orsaken till att pandemier exploderar med ojämna mellanrum?

Om vi inte lyckas knäcka eller hämma själva uppkomsten av dessa patogener kommer världen att drabbas gång efter annan, samhällen lamslås och kanske leda till miljarder människors död. Covid-19 är en lindrig variant som med stor sannolikhet kan få mycket värre efterföljare.

Ryska Sputnik informerar
Nu når oss nyheten via ryska Sputnik att boken Big Farms Make Big Flu: Dispatches on Infectious Disease, Agribusiness, and the Nature of Science utkommit redan 2016, men som alltså väckt mycket begränsad uppmärksamhet. Den är författad av ”evolutionsepidemiologen” Dr Robert Wallce på Institutet för global forskning vid University of Minnesota.

Eftersom man i Sverige inte kan publicera uppgifter direkt från Sputnik söker jag vidare om boken och författaren på nätet. Jag finner flera amerikanska artiklar, bland annat denna på The American Scholar. Där kan du själv lyssna till en intervju med Dr Wallace, där han lägger ut texten i dessa frågor.

Vad är då nytt?
På grund av genombrottet för så kallad ”matproduktionsforskning” har jordbruksindustrin lyckats skapa nya sätt att producera mera mat på allt fler platser i allt snabbare tempo. Man kan ofta läsa om hur hundratusentals klonade fjäderfän – där varje individ är genetiskt identisk med alla andra – sammanpackade i megaanläggningar, blir fullvuxna på några månader, sedan slaktade, processade och skeppade till andra sidan jordklotet.

Mera sällan får vi läsa om att dödliga smittämnen muterar och utvecklas i dessa högspecialiserade matproduktionsanläggningar. Det är nu allt mer klarlagt att de flesta nya sjukdomarna hos människan (Campylobacter, Nipahvirus, Q fever, hepatit E, olika influensavarianter) kan spåras tillbaka till dessa matproduktionssystem.

Jordbruksindustrin har i decennier känt till att sammanpackning av tusentals fåglar (eller andra djur) skapar monokulturer som orsakar sådana sjukdomar. Men marknadsekonomin straffar inte företag som producerar sjukdomar – den straffar djur, miljön, konsumenter och de bönder som tvingas jobba med dessa metoder. I lönsmhetsjakten tillåts alltså sjukdomar uppstå, utvecklas och spridas med mycket liten kontroll.

Många böcker behandlar aspekter av matproduktion och smittspridning, men var sak för sig. Dr Wallaces arbete är det första som utforskar infektionssjukdomar, jordbruk, ekonomi och natur i ett enda sammanhang. Big Farms Make Big Flu sammanför politisk ekonomi, sjukdomar och biologisk vetenskap till en ny förståelse av dessa smittsamma globala infektioner.

Han framför intressanta påståenden, sådant man möjligen kunnat gissa, men här är det fråga om tydliga kausala samband. Han påstår redan 2016 att storskalig avskogning, industrialiserad djuruppfödning, jordbruk och minskning av biologisk mångfald är bland de faktorer som mest av allt ökar sannolikheten för utveckling och spridning av farliga smittor.

Wallace förklarar att vi alla vet att smittsamma sjukdomar sprids, men att de hela tiden utvecklas medan de sprids är mindre känt. Han specialiserar sig på att söka principer i ekonomisk geografi för att förklara hur stora hot såsom svininfluensa, Ebola, Zika och SARS-CoV-2 sprider sig och utvecklas i samspel med världen som den just nu ser ut – mycket uppbyggd runt kapitalets och produktionens kretslopp.

Han berättar lite överraskande att det inte var förrän han turnerade runt med sin bok 2017 som han själv blev klar över den viktigaste innebörden av bokens teser: När vi industrialiserar matproduktionen industrialiserar vi också smittämnena som cirkulerar bland boskap och grödor. Denna sorts matproduktion, i djurbesättningar – monokulturer av svin och höns och andra fjäderfän runt om i världen – selekterar smittämnen som är dödligare, mer smittsamma och mer diversifierade.

Hur går det till?
När industrin kartlägger, för att öppna nya gruvor eller ersätter ursprungliga skogar med plantagejordbruk, utarmas skogen på ett sådant sätt att dödliga smittämnen som hittills varit instängda i vildmarken kan slippa ut. En allt mer diversifierad flora av smittor hittar nu nya smittvägar ut ur de djupaste urskogarna till närbelägna djurbesättningar och småkapitalister som reser till resten av världen med snabba moderna kommunikationer och sprider smittan vidare.

Men regeringar världen över behandlar varje enskilt utbrott som oberoende chockartade händelser: SARS-1, H1N1 (2009), MERS, Ebola i Västafrika och Kongo, Zikavirus etc, alltså som enskilda nödsituationer. Ingen undersöker om det kan finnas strukturella orsaker som kan vara gemensamma för denna serie av smittutbrott.

Det finns många orsaker, men den största av alla behandlas som en naturlag i paritet med jordens gravitation och solens existens. De betraktas som slumpmässiga naturkatastrofer.

Storkapital världen över finansierar avskogning, exploaterar det uppkomna gränslandet och expanderar alltså på detta vis gränssnittet mellan reservoarerna av djursjukdomar och näraliggande djurbesättningar för matproduktion, samt förstås alla de människor som arbetar här. Sannolikheten att smittämnen ska sprida sig i dessa övergångar mellan natur och industrikultur ökar hela tiden. Det är alltså inga naturkatastrofer, utan människoskapat.

Vad säger alla Tegnellare och vad bör göras?
Så här svarar Wallace: Inga officiella smittskyddsexperter verkar ha mandat att tala eller agera om dessa grundläggande orsaker. Enligt den globala ekonomins oskrivna men tvingande direktiv är dessa förhållanden onämnbara. Därför sitter forskare fast i den omöjliga uppgiften att reda upp den epidemiologiska röran utan att kunna diskutera systemet som orsakar utbrotten.

I det vidare perspektivet måste vi ändra vårt sätt att sköta vår sociala reproduktion, eller hur vi reproducerar våra samhällen från generation till generation. Vi måste åter införa en slags humanitet i de ekologiska system som vi delar med andra arter så att vi tar konsekvenserna av att vi tillägnar oss de resurser vi behöver för att överleva som art. Vi måste sluta exploatera land och arbetskraft i den omfattning som det globala kapitalet nu kan komma undan med. Alltså, att skjuta över produktionens enorma pris (klimatförändringar, förgiftning, dödlighet i arbetet, land grabbing, undernäring och pandemier…) på alla andra, måste få ett slut.

... är läst 1428 gånger!

  13 kommentarer for “Smittorna kommer ur de djupa skogarna

 1. Staffan Dahllöf skriver:

  Jared Diamonds Guns Germs and Steel (Vete, vapen och virus) är tätt på måste-läsning i dessa tider (och andra tider också).

 2. Bertil Carlman skriver:

  En mycket bra artikel Knut!

  Visst är man tjatig om man upprepar ”Ytterligare ett problem som kapitalismen inte kan klara av”?

  Nyss fick jag av Katalys (Daniel Suhonen) ett mejl där rubriken var ”Lobbyismen är vårt största demokratiproblem”. Naturligtvis har DS som reformist inte fattat att inlåsning av människor, förbud mot demonstrationer, resor och större möten, är ett oändligt mycket större problem gällande folkets demokrati. Lobbyismen är blaha, blaha jämfört med pandemier som spanska sjukan och covid-19.


  För en stund sedan läste jag ur denna artikel för min svåger (han använder inte internet). Hans lakoniska kommentar var ”Det är ju det jag alltid hävdat, det finns för många människor. Vi är ju nästan också som en över hela jorden spridd monokultur. På sikt måste vi bli färre.” Själv tänker jag ofta ”Hur skulle jorden må om alla människor hade samma levnadsstandard som jag?” Och så kommer tjatet ”Ytterligare ett problem som kapitalismen inte kan klara av”.

  Jag får skriva ut artikeln och skicka den till svågern.

 3. Dennis Zackrisson skriver:

  Bra artikel, Knut!
  Men inget nytt under solen. Läs alla böcker av Jared Diamond (Den mänskliga apans uppgång och fall; Vete, vapen och virus; Undergång finns översatta till svenska) och begrunda den djupa sanningen: Politiken är krigets fortsättning med andra medel!

  Alla vet också innerst inne att bästa maten är kött från gräsbetande kor tillsammans med såser baserade på fetaste grädde. Kon är den bästa omvandlaren av gräs till för människan ätliga födoämnen. Småskaligt och nära!

 4. Bertil Carlman skriver:

  Jag måste kommentera följande ”Att digerdöden spreds med loppor på svartråttor via handelsfartyg vet vi idag, men inte människor på den tiden.”

  I sin bok ”Människan och klimatet under 12 000 år”, skriver författaren Fredrik Charpentier Ljungqvist följande. ”Särskilt historiker har traditionellt tillskrivit loppor från svartråttor en roll i smittspridningen, men många i läkarkåren har tonat ner råttornas betydelse för pestens spridning. Smittspridning från människa till människa verkar ha varit en viktig faktor, och pesten nådde även områden med få eller inga svartråttor”. Boken är mycket läsvärd.

 5. Knut Lindelöf skriver:

  Tack till uppmärksamma läsare som ställt felaktigheter till rätta. Tänk vad gamla sanningar plötsligt kan kännas unkna.

  Jag har som lärare burit med mig lopporna på svartråttorna genom alla år och förmedlat det med magstöd till generationer av mellanstadieelever. Och nu visar det sig att det inte stämmer. Faktum är att jag läst det förr, att det är fel det där med lopporna och svartråttorna. Kommer skamset på det när ni påpekar det. Men det glömmer jag bort, för min sanning passar mig så bra. Jag har haft så mycket kul med den, sett så många intresserade ögon och öron svälja min historia med hull och hår. Aldrig får man vara riktigt glad…

 6. Arne W Andersson skriver:

  Coronavirus är mycket små partiklar. De består av en RNA-molekyl omgiven av ett fetthölje. Viruspartiklar sprids av människors beteende. Då vissa celler i människors slemhinnor kommer i kontakt med viruspartiklar gör cellerna nya kopior av viruspartiklarna och vi blir sjuka.

  Viruspartiklar bara existerar (de råkar finnas och är ett förunderligt resultat av evolutionen). De är inte farliga på något annat sätt än vapen är farliga (lite hårdraget 🙂 Det är människors beteende som kan skada andra människor.

  Virus sprids inte på något mystiskt sätt. Varför alla experter envisas med att berätta sagor för oss är en intressant pedagogisk gåta. Viruspartiklar har ingen kognitiv förmåga.

  De stendöda viruspartiklarna: vill inte; strävar inte; älskar inte; hoppar inte; sprider sig inte; reproducerar sig inte; lever inte; har inga släktingar; är inte lömska eller mystiska. De bara råkar finnas till.

  Människor smittar människor genom att sprida potentiellt farliga viruspartiklar.

 7. Anders Svensson skriver:

  Att spanskan kom med soldater från USA är nog inte korrekt. Spanskan spreds troligen likadant som alla influensor innan dess. Via Ryssland från Kina. Alltid tidigare hade ju influensorna kallats ryska snuvan.

  Pandemin uppträdde nästan samtidigt i Europa, Asien och Nordamerika så smittspridning från USA till Europa verkar osannolik.

  Att pandemier allt oftare uppkommer nuförtiden är ju inte heller korrekt. Influensapandemier har ju drabbat världen regelbundet sen i alla fall 1800-talet. Varken Sars eller Mers vara några pandemier. Inte heller har Ebola nånsin varit det.

  Däremot koleran 1817-24, 1829-52 och 1846-60 samt ryska snuvan 1889-90, spanska sjukan (1918-20), asiaten (1957), Hong Kong (1968-70), Svininfluensan 2009. Kanske skulle vi räkna polio på 1950-talet också och influensan på 1870-talet.

  Kolerans spridning utlöstes sannolikt av ett vulkanutbrott (Tambora).

 8. Knut Lindelöf skriver:

  Anders S!
  Innebär det att du inte tror på teorierna om att smittorna smiter ut från de djupa skogarna i mötet mellan de expanderande globalistiska produktionsförhållandena och naturen?

 9. Bertil Carlman skriver:

  Arne W A!
  RNA:t, eller DNA:t, i en viruspartikel omges inte av fett utan av ett protein. Proteinet ger det stabila höljet som kan docka mot lämpliga celler. Höljet är oftast en ikosaeder. Det enda de gör är just sprider och reproducerar sig; om betingelserna råkar vara de rätta. Om jag nu minns rätt och om Wikipedia har rätt.

 10. Karl Gunnar Göran Eriksson skriver:

  Jag rekommenderar att borsta tungan när man ändå ska borsta tänderna. Det räcker med omkring 5 borstdragningar. Visst, kräkkänslor kan uppstå, men övning ger färdighet. Tungan har skrovlig yta och på denna yta biter sig ett virus fast och koloniserar och expanderar mot halsen. Jo, jag har praktiserat denna metod många år och klarat mig otroligt bra.

 11. Anders Persson skriver:

  Genom min finska fru får jag en god uppfattning om hur drevet mot Sverige går ute i världen. Det har alltid varit säljande nyheter i Finland om det är problem i Sverige. Jag minns när jag bodde där 1980 var tidningarna överlyckliga över att det rådde lågkonjunktur i Sverige. Jan-Magnus Jansson, chefredaktör på Hufvudstadsbladet och en förnuftig karl fick dock påminna opinionen att, vid den tiden åtminstone, var en svensk “lågkonjunktur” vad man i Finland kallade “högkonjunkture”.

  Nu dammsuger finska media världspressen efter negativa nyheter om Sverige och positiva uppskattningar om Finland m a p hur man handskas med coronapandemin. Om någon blaska i Uraguay uttalat sig berömmande om Finland slås det upp, om en TV-station i Melbourne kritiserat Sverige likaså.

  I bästa fall handlar det om misstolkad eller missförstådd statistik ty, som jag upprepat till nästan medvetslöshet, är det inte trivialt att dra statistiska slutsatser – men lika ofta eller mer, ren illvillig desinformation.

 12. Karl Gunnar Göran Eriksson skriver:

  Rubriken om att virus som typ Corona härstammar från de djupa skogarna är en extrem avledning. Ett sätt att avleda vissa nationers intresse av biologiska vapen i dess laboratorier. Huruvida viruset Corona härstammar från ett laboratorium i Wuhan eller från en annan nation är väl mer av intresse. Vi som är till ålder komna inser att virus i nutid har blivit politik. Och att vissa nationers eliter i samverkan vill reducera antalet människor på jorden. Cynismen! Javisst, ty sådan är i nutid politiken. Robotisering inom industri kan extremt reducera antalet människor i produktion i och med profitintresset. Robotor in och människor ut! Särintresset vad profitens förverkligande och dess konkurrenssituation kräver investeringar i robotar. Människan ut i arbetslöshet i och med rationell robotisering. Antalet arbetslösa ökar! Ett effektivt vapen mot ökad arbetslöshet är att sprida ett virus i en nation i det att antalet arbetssökande minskar.

 13. Anders Persson skriver:

  Mina farhågor om att svårigheter att tolka statistik skulle grumla vattnen har besannats med råge. De som vill visa hur illa det är visar antalet döda i diagram som anger ackumulerade värden, d v s hur många som dött sedan det hela började. Den kurvan kan bara gå uppåt, möjligen plana ut, men inte peka neråt och ger ett intryck att allt blir sämre.

  De som vill visa att det blir bättre visar kurvor på den dagliga dödsstatisiken som har en klar nedåtgående trend sedan april.

  Samma siffor – olika syn- och känslointryck.

  Läser nu på SVT om en rapport som sägs visa att de äldre i Sverige, “i relation till befolkningen i övrigt”, inte är mer drabbade än äldre i andra länder i Norden.

  “Andelen personer över 70 år som avlidit i covid-19 är till mitten av juni 87 procent i Finland, 88 procent i Danmark, 87 procent i Norge och 89 procent i Sverige.”

  Man undrar “procent av vad”? Av antalet sjuka? Så 8 döda av 10 sjuka ger samma värde som 800 döda i ett land med 1000 sjuka i åldersgruppen.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.