”Lena Sommerstad, professor i ekonomisk historia, en briljant skribent, idégivare, tidigare ordförande för S-kvinnor, statsråd, lokalt aktiv i S-förening. Hon har avstått toppjobb för politiken. Hon skulle kunna vara partiordförande. Men platsar nu inte på valbar plats i Uppland vilka hon nu företräder i Riksdagen. Hon sköter sitt uppdrag mycket väl vad jag förstår.”

Så skriver Daniel Suhonen på facebook m a a Lena Sommestads degradering av den valberedning som just lämnat sitt förslag till S-riksdagslista 2014 för Uppsala län.

Lena Sommestad är Uppsala läns mest kompetenta och medlemsstödda S-riksdagskandidat. Därom råder inget tvivel. Men detta faktum har valberedningen av okänd anledning inte velat ta fasta på utan placerat henne under de säkert valbara platserna. Detta kritiserade jag i mitt förra blogginlägg. Jag kallade valberedningen ”lydiga gänget”, vilket jag kan förstå kändes förolämpande för några.

Dock är jag tillräckligt erfaren av det politiska S-livet för att veta att om partitoppen finner en person oönskad uppstår hårt socialt tryck på de valberedningsledamöter med eventuellt avvikande mening.

Flera (mest ledande) partivänner har reagerat kraftigt på min kritik och beskrivit den som ogrundad, orättvis och kränkande. En valberedningsledamot mejlade mig upprört för att jag kallat dem ”lydiga gänget” och föreslog att jag skulle studera mötesprotokollen för att där kunna se i svart på vitt att oenighet visst funnits och att  ledamöter reserverat sig mot majoritetens beslut.

Pia Wårdsäter (valberedningens sammankallande) upplyser mig dock om att alla anteckningar och beslut är interna (d v s lämnas inte ut), för att man ”måste kunna känna tryggheten i att det inte hamnar ute bland allmänheten, i media eller på sociala medier i nästa sekund eller eller nästa månad.” Men det är inte vad folk sagt i diskussionerna jag vill veta, bara hur de röstat, vilket bör framgå av varje anständigt protokoll.

Vad hon också särskilt påpekar är följande: ”Ofta brukar man ju presentera förslag i termerna av att ’En enig valberedning föreslår’. …  I detta fall har vi inte beskrivit det så.” Av det ska man förstå att valberedningen varit oenig. Alltså: En oenig valberedning har föreslagit … menar man egentligen. Men hur många begriper det? Och hur viktigt är det? Summan av kardemumman är ändå att Lena Sommestad petats ner på plats 4.

Många är de som har sett Lena Sommestad som ett modigt föredöme och som hoppats på henne för att inom partitoppen kunna föra fram goda idéer. Dessa har reagerat mycket negativt på nedpetningen av Sommestad och förstått precis vad jag menat. Några har till och med sett det som droppen för att nu lämna partiet.

Att detta inte verkar tas som ett varningstecken av ansvarigt ledande partimedlemmar i länet är mycket oroande. Men kanske ändå de 100 ombuden på valkonferensen den 23 november kommer att kunna finna ett sätt att flytta upp Lena Sommestad åtminstone ett litet steg på listan.

Bloggportalen: Intressant
Andra bloggar om: , , , ,

Föregående artikelSommestad nerpetad under strecket …
Nästa artikelUpstairs and downstairs, eller Sommestad nedpetad … (3)
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

2 KOMMENTARER

 1. Det är en svår fråga du petar i och nu för andra gången i följd, Knut! Ja inte föreningsdemokratiskt förstås. På valkonferensen kommer givetvis förslaget att diskuteras och motförslag att ställas, om reservanterna i valberedningen menade allvar med sina reservationer. Man fastställer då listan namn för namn med första namnet först och givetvis kan alla ombud då ställa motförslag. Och ett motförslag kan ställas flera gånger tills det går igenom på en plats lite längre ner på listan.

  Detta med reservationer är annars mycket intressant. Jag minns en episod från en annan förening där både du och jag är medlemmar. När jag satt i styrelsen för ett antal år sedan blev det omröstning om ett svar på en motion och den slutade 4-4, varefter ordföranden tog tillfället i akt och röstade en gång till (s k utslagsröst, vilken i och för sig – lika demokratiskt – man kan ha andra procedurregler för) på den mening han biträdde, dvs bifall till motionen. Vi i den jämnstora minoriteten reserverade oss mangrant. Sedan ställde ordföranden själv förslag att reservationen inte skulle tryckas i handlingarna till föreningsstämman och efter votering till 4-4 och ny utslagsröst blev detta styrelsebeslut med nya reservationer som följd.

  Motionen bifölls även på stämman. Vad den handlade om? Jo, det var ett förslag att lägga ner det interna diskussionsbladet, som då var medlemmarnas enda sätt att löpande, med kollektiv uppmärksamhet, dryfta föreningens göranden och låtanden.

  Socialdemokraturen befinner sig således i gott sällskap!

 2. Och från oppositionellt håll har man hört meningar som: Moderaterna är en sekt.

  Håller Socialdemokraterna på att förvandlas till detsamma?

  Eller är det bara vanlig partidiktatur som spökar?

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.